|

AUDIENŢE ONLINE: Întrebări despre Bazinul Olimpic şi prezentarea detaliată a condiţiilor de accesare a locuinţelor ANL

Reprezentanţii Primăriei din Alba Iulia au transmis din nou precizări despre stadiul lucrărilor la Bazinul Olimpic şi informaţii  pe larg privind accesul şi condiţiile de înscriere pe listele pentru obţinerea unei locuinţe ANL. Cei care doresc să afle alte răspunsuri la probleme administrative au la dispoziţie în continuare secţiunea „Audienţe Online„, prin care pot obţine date, în minim 48 de ore, în funcţie de necesitatea de documentare pentru formularea unui răspuns de către reprezentanţii administraţiei locale.

Întrebări de la: Silviu. Subiect: Bazin Olimpic

„1. Când va fi gata bazinul olimpic?

2. La ce tarife sau tipuri de tarifare să ne aşteptăm?”

Răspuns: „1. Din păcate, nu putem avansa un termen la care se va deschide Bazinul Olimpic. Responsabilă pentru această întârziere este Compania Naţională de Investiţii în proprietatea căreia se află bazinul.

2. Încă nu s-au stabilit tarifele. Acestea se vor fixa după predarea Bazinului Olimpic (respectiv după finalizarea lucrărilor) şi vor fi aprobate în Consiliul Local.”

 

Întrebări de la: Ghiţă O. Subiect: Blocuri ANL

„Se mai construiesc blocuri ANL? Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru repartizarea unei locuinţe ANL, respectiv care sunt criteriile de repartizare a acestor locuinţe? Ce acte trebuie şi unde se depun?”

Răspuns: „Construcţiile ANL sunt în responsabilitatea Agenţiei Naţionale a Locuinţelor Bucureşti. Au fost înaintate propuneri de a fi incluse şi alte amplasamente (în zona Detunata –  16 locuinţe înşiruite, lângă cele recent finalizate şi în zona Lalelelor, pe terenul preluat recent de la MAPN – 728 apartamente). Pentru toate acestea, a fost elaborat deja un PUZ. Nu ştim însă dacă programul va continua şi dacă propunerile noastre vor fi selectate/aprobate. Actele necesare pentru locuinţele ANL se depun la registratura primăriei. Mai jos vă afişăm condiţiile şi criteriile la care faceţi referire. Acestea se pot consulta şi pe site-ul primăriei, www.apulum.ro.

 

Actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor:

1. Copie autentificată după actul de identitate al titularului cererii de locuinţă

2. Copie acte identitate pentru ceilalţi membri din familie ( soţ, soţie, copii) şi pentru persoanele care nu fac parte din familia solicitantului, dar care locuiesc în acelaşi imobil

3. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi actele de identitate ale acestora

4. Acte doveditoare din care să rezulte suprafaţa locativă a imobilului (copie după contractul locuinţei unde locuieşte titularul cererii sau adeverinţă de la instituţia în evidenţa căreia figurează imobilul)

5. Copie după contractul de închiriere în spaţiu locativ privat, înregistrat la Administraţia financiară

6. Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari a blocului în care solicitantul locuieşte, în care să se precizeze numărul de persoane înregistrate la plata cheltuielilor de întreţinere

7. Copie certificat căsătorie solicitant

8. Copie certificate de naştere pentru copii

9. Certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul de specialitate şi/ sau certificat eliberat de comisia medicală de expertiză din care să rezulte că boala de care suferă titularul cererii sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau, o cameră in plus

10. Adeverinţă de la locul de muncă şi copie  certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul, ale paginilor din registrul electronic de evidenţă al salariaţilor, care cuprind înscrierile referitoare la titularul cererii (titularul cererii trebuie să-şi desfăşoare activitatea în municipiul Alba Iulia)

11. Copie după diplomă de absolvire de la ultima formă de învăţământ absolvită, sau după caz adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ, pentru titularul cererii

12. Adeverinţă prin care se certifică faptul ca titularul cererii de locuinţă provine dintr-o casă de ocrotire socială

13. Act de adoptie

14. Hotărârea judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau, după caz, proces – verbal de evacuare întocmit de către executorul judecatoresc.

15. Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia că nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Alba Iulia.

 

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Alba Iulia

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Alba Iulia.

Notă: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Alba Iulia.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Notă: Lista de priorităţi se stabileşte anual. Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.”

AICI puteţi consulta şi descărca formularul de cerere pentru locuinţe ANL.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=140941avatar Publicat de pe 7 noiembrie 2012
Publicat în ADMINISTRATIE, Audiente Online, EVENIMENT.

Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

2 comentarii pentru “AUDIENŢE ONLINE: Întrebări despre Bazinul Olimpic şi prezentarea detaliată a condiţiilor de accesare a locuinţelor ANL”

  1. Este adevarat ca in Micesti se construieste o ferma de pasari la strada Apuseni ? Nu este necesar si acordul vecinilor avand in vedere ca se construieste intre case si este de mari dimensiuni ?

  2. Si eu m-am saturat de atata palavrageala… de ce au trecut din nou la a strica drumul intre alba si micesti ? de ce nu se poate face o treaba buna de la inceput ? dupa terminarea stratului nou de asfalt in dreptul strazii orizont, asfaltul este intr-o stare deplorabila si nu au mai fost „umplute”de azi vara, lumea isi distruge masinile. iar de la intrarea in micesti s-a asfaltat o portiune… de ce nu pot fi facute toate cap coada ?

Adaugă un comentariu


Publicitate

loading...

PublicitatePublicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

PublicitatePublicitate

Publicitate

Comentate recent

  • maya: PSD s-aude?!
  • om: Mult as vrea si eu asta, Iulia!
  • Apocalipsa lui Rika: cat mai mult daca se poate sa ploua cu gheata cat oul de strut ! nu e pacat sa strica tot in...
  • Cris: Pacat ca nu era nimeni la volanul masinii negre sa treaca peste el cat s-a prefacut „victima”. Ar...
  • Mario: Bună ziua. Am și eu o întrebare, dacă am lucrate 9 luni în ultimii 2 ani,am o problema și nu am mai putut sa...

VIDEO / TESTUL de SINCERITATE pe Alba24.ro: Omul care a transformat ”Mica Romă” într-o perlă a județului

Publicitate

Publicitate

Cosmin Calin Raul - Design si Fotografie

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI