Contacteaza-ne si pe

ACTUALITATE

CONCURSUL pentru ocuparea celor 82 de funcţii de directori de şcoli din Alba, rămase vacante. Înscrieri, din 19 iunie. CALENDAR şi metodologie

avatar

Publicat

sediul ISJ Alba

isj inspectorat scolar alba 1Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a publicat calendarul şi metodologia de organizare a noului concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli rămase neocupate. Înscrierile încep în 19 iunie, proba scrisă va fi pe 17 iulie, iar rezultatele finale vor fi cunoscute cel târziu în 2 august.

În judeţul Alba, sunt 82 de posturi de directori, respectiv directori adjuncţi ce nu au fost ocupate, deocamdată, prin concurs (mai jos, lista acestora).

CALENDARUL CONCURSULUI:

19 iunie-6 iulie 2017: înscrierea candidaţilor şi verificarea dosarelor de înscriere

7 iulie 2017: afişarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere

10-12 iulie 2017: completarea dosarelor de înscriere cu documente obligatorii

13 iulie 2017: afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi participare la concurs

17 iulie 2017: desfăşurarea probei scrise

17-18 iulie 2017: elaborarea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu şi invitarea observatorilor să participe la desfăşurarea acestor probe, conform graficului stabilit; transmiterea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu spre informare la Ministerul Educaţiei Naţionale şi la ministerele de resort, dacă este cazul

19 iulie – până la 31 iulie 2017: organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu; soluţionarea contestaţiilor înregistrate

cel târziu 2 august 2017: afişarea rezultatelor finale ale concursului

cel târziu 4 august 2017: validarea rezultatelor finale în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi transmiterea acestora Ministerului Educaţiei Naţionale

21-23 august: emiterea deciziilor de numire în funcţie începând cu 1 septembrie (prin concurs sau prin detaşare în interesul învăţământului)

Faţă de metodologia anterioară, au fost propuse mai multe modificări. O parte dintre acestea au fost prezentate pentru Alba24, încă de la începutul lunii mai, de inspectorul şcolar general IŞJ Alba, Marcela Dărămuş.

Vezi CONCURS pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli, în iulie-august, cu modificări în metodologie. LISTA posturilor vacante din ALBA

Reamintim că la concursul organizat la sfârşitul anului 2016 – începutul anului 2017, doar jumătate dintre funcţiile scoase la concurs au fost ocupate. Restul au rămas cu directori detaşaţi în interesul învăţământului (adică aceleaşi persoane, unele dintre ele care nu promovaseră testele).

Vezi şi IŞJ Alba: REZULTATELE finale, după contestaţii la CONCURSUL pentru ocuparea funcţiilor de directori la şcoli din judeţ

Posturi vacante de directori de şcoli (ocupate în prezent prin detaşare în interesul învăţământului) în judeţul Alba (63 de posturi):

Şcoala Gimnazială Mogoş

Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Şcoala Gimnazială Livezile

Şcoala Gimnazială Lopadea Nouă

Şcoala Gimnazială Hopârta

Şcoala Gimnazială Mirăslău

Şcoala Gimnazială „Sebes Pal” Rimetea

Şcoala Gimnazială Râmeţ

Şcoala Gimnazială Ponor

Centrul Judeţean De Resurse Şi Asistenţă Educaţională Alba

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia

Seminarul Teologic Ortodox  „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

Grădiniţa Cu Program Prelungit „Scufița Roșie” Alba Iulia

Grădiniţa Cu Program Normal Nr.16 Alba Iulia

Şcoala Gimnazială Ciugud

Şcoala Gimnazială Berghin

Şcoala Gimnazială Blandiana

Şcoala Gimnazială Meteş

Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalţ

Şcoala Gimnazială „David Prodan” Săliştea

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia De Arieş

Şcoala Gimnazială Ocoliş

Şcoala Gimnazială Poşaga De Jos

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj

Şcoala Gimnazială „Ion Micu Moldovan” Blaj

Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aaron” Blaj

Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Cergău Mare

Şcoala Gimnazială Crăciunelu De Jos

Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă

Şcoala Gimnazială Roşia De Secaş

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel

Şcoala Gimnazială Şona

Şcoala Gimnazială „Ion  Bianu” Valea Lungă

Liceul Tehnologic De Turism Şi Alimentaţie Arieşeni

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Avram Iancu

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gârda De Sus

Şcoala Gimnazială „Horea” Horea

Şcoala Gimnazială „Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului

Şcoala Gimnazială Scărişoara

Şcoala Gimnazială Sohodol

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

Şcoala Gimnazială „Iosif Sârbu” Şibot

Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Cetatea De Baltă

Şcoala Gimnazială Fărău

Şcoala Gimnazială Noşlac

Liceul Cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

Şcoala Gimnazială Câlnic

Şcoala Gimnazială Daia Română

Şcoala Gimnazială Doştat

Şcoala Gimnazială Gârbova

Şcoala Gimnazială Ohaba

Şcoala Gimnazială Săsciori

Şcoala Gimnazială Şpring

Şcoala Gimnazială Şugag

Şcoala Gimnazială Întregalde

Şcoala Gimnazială Stremţ

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Şcoala Gimnazială Almaşu Mare

Posturi vacante de directori adjuncţi (ocupate în prezent prin detaşare în interesul învăţământului) în judeţul Alba (19 posturi):

Liceul „Horea, Cloşca Şi Crişan” Abrud

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

Colegiul National „Bethlen Gabor” Aiud

Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Liceul Cu Program Sportiv Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu

Şcoala Gimnazială Şona

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea

Liceul Cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Liceul Tehnologic Sebeş

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

Şcoala Gimnazială Săsciori

Şcoala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos

 

Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director / directori adjunct la unităţile de învăţământ de stat:

Vezi metodologia finală, integral: Metodologie_concurs_directori_2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, din CJRAE/CMBRAE, din unitățile de învățământ special, din centrele școlare pentru educație incluzivă și centrele școlare, din centrele de excelență se organizează, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin inspectoratul școlar județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor se organizează de către Ministerul Educației Naționale, prin direcțiile generale care coordonează activitatea în învățământul preuniversitar.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ particular autorizate/acreditate se organizează de către consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat și particular, precum și din Palatul Național al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

– au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

– sunt membre ale corpului național de experți în management educațional

– sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul științific de doctor;

– dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale;

– nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care a funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indifferent de perioada în care şi-a desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii;

– nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

– au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual

-au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderant alternative educaţionale.

La unitățile de învățământ în care există și nivelul preșcolar/ primar, funcția de director adjunct poate fi ocupată și de institutori/profesori pentru învățământul preșcolar/primar, precum și de cadre didactice care au fost încadrate pe un post de educatoare/ învățător/ institutor/ profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și condițiile necesare pentru ocuparea funcției didactice de institutor/profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv institutor/ profesor pentru învățământ primar.

La unitățile de învățământ în care nu există și nivelul preșcolar/ primar pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct nu se pot înscrie absolvenţi ai colegiilor universitare/ pedagogice de institutori, chiar dacă au dobândit atestatul de echivalare pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT). La unitățile de învățământ în care există și nivelul gimnazial/ profesional, funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate şi de absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire sau de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare cu diplomă de licenţă, precum şi absolvenţi cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”. Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează doar pe nivelurile de învăţământ liceal şi/sau postliceal este condiționată de absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată ori absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă şi a ciclului II de studii universitare de masterat/master.

În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective dovedite cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie sau, în cazul etnicilor maghiari, germani etc., adeverinţă eliberată de organizaţia care reprezintă minoritatea respectivă la nivel judeţean.

În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective dovedite cu documente justificative. În această situaţie, inspectoratele şcolare identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afișează această listă la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul inspectoratului şcolar menţionând că pentru aceste funcţii candidaţii trebuie să îndeplinească aceste cerinţe.

Participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct este condiționată de prezentarea de către candidat a unui document scris care să ateste consultarea organizației care reprezintă în Parlament minoritatea respectivă sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale.

Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din liceele și seminariile teologice este condiționată de obținerea de către candidat a avizului scris (binecuvântării) din partea cultului respectiv.

Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt:

– prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă, pe o rază de 500 m de imobilul/imobilele în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care candidează;

– comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

– practicarea, în public, a unor activități cu componență lubrică sau a altora care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.

Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în format letric la instituția care organizează concursul, registratura inspectoratului şcolar/ Ministerului Educaţiei Naţionale/ secretariatul unităţii de învăţământ particular şi/sau se încarcă electronic pe platforma informatică dedicată, trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

– cerere/ cereri de înscriere completată/completate electronic şi semnată/semnate de candidat;

– cartea de identitate;

– certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

– hotărârile judecătorești/ alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;

– actele de studii: diplomă de absolvire în situația candidaților absolvenți ai colegiilor universitare pedagogice de institutori, diplomă de licență/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diplomă;

– documentul care atestă calitatea de membru al corpului național de experți în managementul educațional;

– ultimul document de numire/ transfer/ repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;

– certificatul ultimului grad didactic obținut sau diploma de doctor/adeverința care atestă obținerea titlului de doctor, după caz;

– adeverință/ adeverințe care atestă obținerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 4 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care candidatul și-a desfășurat activitatea, corespunzătoare funcțiilor îndeplinite în perioada respectivă;

– adeverință/ adeverințe care atestă că nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului sau în anul şcolar în curs, lucrat efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea;

– cazier judiciar;

– certificat medical

– declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

– binecuvântarea cultului emisă în vederea ocupării prin concurs a funcției de director sau de director adjunct, în cazul liceelor și seminariilor teologice, respectiv documentul scris care atestă consultarea organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, documentul scris care atestă consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale, în cazul unităților de învățământ cu predare într-o limbă a unei minorități naționale, avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;

– curriculum vitae Europass, la care se anexează documente doveditoare care să susțină declarațiile din curriculum vitae;

– scrisoarea/ scrisorile de intenție în care candidatul prezintă cum apreciază că răspunde criteriilor de competență, expertiză, profil personal și atribuțiilor funcției de director/ director adjunct la unitatea/ unităţile de învățământ pentru care candidează;

– oferta managerială/ ofertele manageriale pentru unitatea/ unitățile de învățământ pentru care candidează în plic sigilat;

– declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs;

– opisul dosarului, în două exemplare, în care este consemnat numărul total de pagini

PROBE

Proba scrisă, care constă în rezolvarea în maximum 90 de minute a unui test-grilă, în cadrul căruia se evaluează în proporție de 50% cunoştinţe din legislaţia specific domeniului de învăţământ preuniversitar și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților;

Analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;

Interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale, precum şi cunoştinţe privind legislaţia specific domeniului de învăţământ preuniversitar raportată stric la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ; durata probei este de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 4.

Testul-grilă este diferențiat pentru unităţi de învăţământ preşcolar, respectiv pentru celelalte unităţi de învăţământ. Competențele manageriale care se evaluează în cadrul probei scrise sunt prevăzute în anexa nr. 6. Testul-grilă se elaborează de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Transmiterea testului-grilă către centrele speciale de concurs se realizează de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Oferta managerială a candidatului trebuie să conțină o analiză a proiectului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ / plan de acţiune al şcolii, însoțit de un plan operațional pentru o durată de un an.

Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Punctajul final se calculează conform anexei nr. 5. Sunt declarați „admiși” candidații care au obţinut un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă, iar din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs de la alin. (1), un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Toate probele sunt obligatorii.

Nu se admit diferenţe de punctaj între membrii comisiei la evaluarea provei scrise şi a CV. La proba interviu nu se admit diferenţe mai mari de 1 punct între membrii comisiei.

Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la unități de învățământ preşcolar de stat, se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, în următoarea componență:

– preşedinte – inspector școlar general / adjunct / inspector şcolar;

–membri –inspectori şcolari, metodişti, informaticieni;

-2-3 secretari

 

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

loading...
loading...
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

Publicitate

ACTUALITATE

Reguli noi pentru comerţul de bijuterii. Ce informaţii trebuie scrise pe eticheta produsului

avatar

Publicat

Comercianţii de bijuterii sunt obligaţi să informeze consumatorii, printr-o etichetă, cu privire la natura și caracteristicile obiectelor vândute. Regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România a fost modificat încă din 13 martie.

Potrivit art. 7, OUG 10/2018, modificat, la comercializarea obiectelor din metale prețioase, precum și a pietrelor prețioase, eticheta va cuprinde informații privind natura și caracteristicile acestora: titlul metalului prețios și/sau echivalența acestuia în karate, după caz, greutatea, tipul pietrelor prețioase, greutatea acestora și orice alte informații pe care operatorul economic le consideră utile pentru consumatori.

Prin metale preţioase se înţelege aur, argint, platină și paladiu, precum și aliajele acestora, sub orice formă iar prin pietre preţioase – diamantele naturale, rubinele naturale, safirele naturale, smaraldele naturale și perlele naturale sau de cultură.

Încălcarea acestor prevederi prin nerespectarea de către operatorii economici care comercializează bijuterii a obligației de a informa consumatorii corect, complet și precis cu privire la natura și caracteristicile obiectelor pe care le comercializează, inclusiv cu privire la corectitudinea informațiilor cuprinse în etichetă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

sursă: legestart.ro

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Munții Apuseni în cel mai bun ghid de călătorii din lume, Lonely Planet. Peșteri, fragi și grote scufundate

avatar

Publicat

Lonely Planet, cel mai bun ghid de călătorii din lume, dedică un articol complex Munților Apuseni. Editorii Lonely Planet oferă informații complete despre ce se poate face acolo, ce este interesant de văzut, cât costă, rate de schimb, informații practice, posibilități de acces, cumpărături, sfaturi utile și multe altele. 

”Munții Apuseni au un teren foarte propice pentru drumeții, deci merită să mergeți acolo cu un ghid (…) care vă poate ajuta să planificați vizitarea unor peșteri sau excursii cu bicicleta” scrie Lonely Planet. Padișul, Cetățile Ponorului și Cetățile Rădesei sunt doar câteva recomandări.

În legătură cu mâncarea, sfatul pe care cei de la ghid îl dau cititorilor lor este că ar fi bine să își pună cu ei pachețele cu gustări sau să mânânce la pensiunile unde sunt cazați pentru că ”Apusenii sunt sălbatici”, iar restaurantele sunt deschise fără un program pe care să te poți baza.

Dincolo de asta, Apusenii sunt descriși ca o poveste specială, cu peșteri, păduri de coniferee, fragi de pădure și mai ales cu platouri carstice care ascund secretul grotelor scufundate (avene).

Totodată, ghidul menționează că zona nu este potrivită pentru persoanele cu dizabilități, România nefiind echipată în general (cu excepția unor hoteluri mai scumpe) cu rampe pentru aceste persoane.

Pe forumul siteului celor de la Lonely Planet se găsesc și mai multe informatii legate de călătoria în Apuseni, oamenii schimbând sfaturi practice si impresii.

În schimb, Apusenii pot fi o destinație bună pentru a merge împreună cu copiii, editorii ghidului constatând că există multe reduceri de preț pentru aceștia și că tot ce au nevoie se poae cumpăra pe piața românească.

Lonely Planet este considerat cel  bun ghid de călătorii din lume. Publicaţia editează peste 500 de titluri ce au ca temă călătoriile, în mai multe limbi.

 

Citește mai departe
Publicitate star transmission

ACTUALITATE

VINERI: „Din inimă, pentru o inimă”. Eveniment caritabil la Alba Iulia, pentru o pictoriţă de 18 ani

avatar

Publicat

inima

”Academia Doamnelor” va găzdui vineri un eveniment caritabil, dedicat unei tinere artiste, care are nevoie de ajutorul comunităţii.

„Vine o vreme când oamenii cu suflet mare au nevoie de susținerea semenilor lor cu suflet la fel de mare. Iar acel moment poate fi oricând, pentru oricare dintre noi. Pentru Beatrice Susan, o tânără artistă de doar 18 ani, acel moment este acum”, transmit organizatorii.

Pictorița, care a uimit încă din copilărie cu talentul său, după cum spun sursele citate, va avea o intervenție chirurgicală la inimă, o operație complicată pentru care este nevoie și de o sumă de bani, ce depășește posibilitățile financiare ale familiei sale. Familie care, la rândul său, s-a implicat în numeroase acțiuni caritabile pentru alte persoane care au avut nevoie de un ajutor, într-un moment de cumpănă al vieții lor.

Aflând, de la membrii Asociației ARTTRAD Valea Frumoasei Sebeș, despre încercarea din viața acestei tinere, echipa Centrului de Resurse ”Academia Doamnelor” al Primăriei Alba Iulia și Asociația Națională de Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC) Filiala Alba au decis să lucreze împreună pentru a reuși să strângă banii necesari pentru ca operația să poată fi făcută în cele mai bune condiții.

Cei care doresc să vină în sprijinul tinerei artiste sunt aşteptaţi vineri, 23 martie 2018, de la ora 18.00, la sediul Centrului de Resurse ”Academia Doamnelor” al Primăriei Alba Iulia, din strada Gladiolelor, nr. 3A.

„Va fi un eveniment în care muzica folk ne va vorbi despre frumusețea vieții, prin vocile interpreților Corina Ofelia Corpodean și Daniel Avram, acompaniați de chitarele care devin atât de sensibile în mâinile lor magice”, transmite Academia Doamnelor.

Apoi, veţi putea lua unul sau mai multe obiecte de artă sau decorative, pe care le puteți primi cadou în schimbul unor donații.

O parte dintre obiecte au fost realizate în cadrul atelierelor ”Produs din suflet pentru comunitate”, de către beneficiarii și voluntarii Centrului de Resurse ”Academia Doamnelor” al Primăriei Alba Iulia, împreună cu toți cei care au dorit să se alăture.

Un număr important de obiecte de artă și decorative au fost donate de artiști și iubitori de artă din toată țara, prieteni ai Asociației ARTTRAD Valea Frumoasei Sebeș.

„Sunt multe tablouri foarte frumoase, dar și alte obiecte de artă, care pot constitui un cadou perfect pentru casa oricui și care, în același timp, contribuie la salvarea unei inimi tinere și sensibile”, mai precizează Academia Doamnelor.

Donații se pot face și în contul: IBAN RO28BRDE010SV43694280100 deschis pe numele tatălui, Susan Dorică, la BRD.

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Parteneriat pentru pace între Rotakids Alba Iulia și IPYG din Coreea de Sud, ”pentru o lume fără conflicte”

avatar

Publicat

Rotakids Club Alba Iulia a încheiat un parteneriat cu IPYG (International Peace Youth Group) din Coreea de Sud, în cadrul căruia, cele două organizatii au demarat un proiect care se numește ”Let`s plant peace”. Proiectul cuprinde 2 etape. În prima etapă, reprezentanții organizației pentru pace au vizitat clubul Rotakids Alba Iulia, le-au vorbit copiilor și au desenat cu aceștia.

”Desenele realizate vor fi expuse la Târgu Mureș în cadrul marșului pentru pace organizat de IPYG. A doua etapă consta în plantarea unor semințe de flori care simbolizează speranța pentru o lume mai bună. Să sădim în oameni dorința de a avea o lume fără conflicte. De altfel, scopul proiectului nostru este ca cei mici să înțeleagă importanța de a trăi în armonie și în pace, munca în echipa, prietenia” a spus Elisabeta Agocs, una dintre coordonatoarele Rotakids Alba Iulia.

Perioada de desfășurare este 10 martie – 12 mai, la Alba Iulia fiind prezenți pentru prima etapă Luna Kim – IPYG General Director, Linda Jang, Tia Kim și Yuri Jeon (reprezentând Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light – HWPL).

”HWPL este o organizație care adună și mobilizează tinerii din întreaga lume să lucreze și să învețe unul de celălalt în speranța de a realiza pacea. Noi vedem unitatea dintre tineri care transcende granițele, rasele și religiile” spune Georgia Vușdea, alt coordonator Rotakids care lucrează cu această organizație din 2016, vizitând între timp Coreea de Sud, de două ori, unde a fost invitată la summitul pentru Pace mondială.

”În prezent, începem activitățile cu tinerii pentru plantarea conceptului și a valorii păcii. De asemenea, discutăm despre educația pentru pace cu profesorii. În plus, vom avea o plimbare de pace pe 25 mai, la Târgu Mureș” a adăugat Georgia.

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Ioan Dîrzu, deputat PSD de Alba: “Continuă sprijinul acordat pentru achiziția unei mașini noi”

avatar

Publicat

Dirzu parlament

Deputatul PSD de Alba, Ioan Dîrzu, reaminteşte că s-a dat startul unei noi ediții a programelor de real succes – Rabla și Rabla Plus şi enumeră noutăţile şi beneficiile, comparativ cu anii trecuţi.

“Guvernul PSD susține activ înnoirea parcului auto din România pentru un aer mai curat și încurajarea unei conduite active pentru protecția mediului.

Sunt noutăți și beneficii importante față de anii precedenți. În premieră se acordă și un eco-bonus. Din acest an și microbuzele devin eligibile pentru casare.

Scopul esențial al programelor Rabla este să reducă poluarea, să aducă pe șoselele României mașini noi, mai sigure și cu emisii reduse de noxe și nu în ultimă instanță să sprijine industria auto românească.

Programul Rabla Clasic este la a 14-a ediție. Suma totală alocată pentru 2018 este de 133 milioane lei, fapt care practic înseamnă că aprox. 19 000 autovehicule noi vor ajunge pe șoselele României.

Valoarea primei de casare este de 6.500 lei. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 lei la achiziția unui autovehicul nou care emite noxe reduse – maximum 98 g CO2/km. Un alt eco-bonus de 1.700 lei se acordă suplimentar pentru o mașină nouă cu motor hibrid. Microbuzul este, în premieră din acest an, eligibil pentru CASARE.

Este obligatorie valabilitatea ITP – inspecției tehnice periodice – pentru mașinile casate. Acest lucru este impus de necesitatea de a scoate de pe șosele mașinile uzate, care sunt în circulație, circulă efectiv. Scopul programului nu e să caseze și să colecteze rablele care zac scoase din circulație, pentru că astea nu poluează.

Pentru Programul RABLA PLUS, suma alocată este de 120 milioane lei pentru ecobonusuri și stații de încărcare. Programul permite achiziția a 2000 de mașini electrice.

Se acordă două tipuri de ecotichete:

– 45.000 lei (10 000 euro), dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric;

– 20.000 lei (cca. 5 000 euro) dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Accesarea Programului Rabla Plus NU este condiționată de casarea și radierea unui autovehicul uzat. Prima de casare oferită în cadrul Programului Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetul prevăzut de Programul Rabla Plus.”

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate