Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

CONCURSUL pentru ocuparea celor 82 de funcţii de directori de şcoli din Alba, rămase vacante. Înscrieri, din 19 iunie. CALENDAR şi metodologie

avatar

Publicat

sediul ISJ Alba

isj inspectorat scolar alba 1Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a publicat calendarul şi metodologia de organizare a noului concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli rămase neocupate. Înscrierile încep în 19 iunie, proba scrisă va fi pe 17 iulie, iar rezultatele finale vor fi cunoscute cel târziu în 2 august.

În judeţul Alba, sunt 82 de posturi de directori, respectiv directori adjuncţi ce nu au fost ocupate, deocamdată, prin concurs (mai jos, lista acestora).

CALENDARUL CONCURSULUI:

19 iunie-6 iulie 2017: înscrierea candidaţilor şi verificarea dosarelor de înscriere

7 iulie 2017: afişarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere

10-12 iulie 2017: completarea dosarelor de înscriere cu documente obligatorii

13 iulie 2017: afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi participare la concurs

17 iulie 2017: desfăşurarea probei scrise

17-18 iulie 2017: elaborarea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu şi invitarea observatorilor să participe la desfăşurarea acestor probe, conform graficului stabilit; transmiterea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu spre informare la Ministerul Educaţiei Naţionale şi la ministerele de resort, dacă este cazul

19 iulie – până la 31 iulie 2017: organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu; soluţionarea contestaţiilor înregistrate

cel târziu 2 august 2017: afişarea rezultatelor finale ale concursului

cel târziu 4 august 2017: validarea rezultatelor finale în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi transmiterea acestora Ministerului Educaţiei Naţionale

21-23 august: emiterea deciziilor de numire în funcţie începând cu 1 septembrie (prin concurs sau prin detaşare în interesul învăţământului)

Faţă de metodologia anterioară, au fost propuse mai multe modificări. O parte dintre acestea au fost prezentate pentru Alba24, încă de la începutul lunii mai, de inspectorul şcolar general IŞJ Alba, Marcela Dărămuş.

Vezi CONCURS pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli, în iulie-august, cu modificări în metodologie. LISTA posturilor vacante din ALBA

Reamintim că la concursul organizat la sfârşitul anului 2016 – începutul anului 2017, doar jumătate dintre funcţiile scoase la concurs au fost ocupate. Restul au rămas cu directori detaşaţi în interesul învăţământului (adică aceleaşi persoane, unele dintre ele care nu promovaseră testele).

Vezi şi IŞJ Alba: REZULTATELE finale, după contestaţii la CONCURSUL pentru ocuparea funcţiilor de directori la şcoli din judeţ

Posturi vacante de directori de şcoli (ocupate în prezent prin detaşare în interesul învăţământului) în judeţul Alba (63 de posturi):

Şcoala Gimnazială Mogoş

Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Şcoala Gimnazială Livezile

Şcoala Gimnazială Lopadea Nouă

Şcoala Gimnazială Hopârta

Şcoala Gimnazială Mirăslău

Şcoala Gimnazială „Sebes Pal” Rimetea

Şcoala Gimnazială Râmeţ

Şcoala Gimnazială Ponor

Centrul Judeţean De Resurse Şi Asistenţă Educaţională Alba

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia

Seminarul Teologic Ortodox  „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

Grădiniţa Cu Program Prelungit „Scufița Roșie” Alba Iulia

Grădiniţa Cu Program Normal Nr.16 Alba Iulia

Şcoala Gimnazială Ciugud

Şcoala Gimnazială Berghin

Şcoala Gimnazială Blandiana

Şcoala Gimnazială Meteş

Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalţ

Şcoala Gimnazială „David Prodan” Săliştea

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia De Arieş

Şcoala Gimnazială Ocoliş

Şcoala Gimnazială Poşaga De Jos

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj

Şcoala Gimnazială „Ion Micu Moldovan” Blaj

Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aaron” Blaj

Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Cergău Mare

Şcoala Gimnazială Crăciunelu De Jos

Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă

Şcoala Gimnazială Roşia De Secaş

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel

Şcoala Gimnazială Şona

Şcoala Gimnazială „Ion  Bianu” Valea Lungă

Liceul Tehnologic De Turism Şi Alimentaţie Arieşeni

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Avram Iancu

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gârda De Sus

Şcoala Gimnazială „Horea” Horea

Şcoala Gimnazială „Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului

Şcoala Gimnazială Scărişoara

Şcoala Gimnazială Sohodol

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

Şcoala Gimnazială „Iosif Sârbu” Şibot

Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Cetatea De Baltă

Şcoala Gimnazială Fărău

Şcoala Gimnazială Noşlac

Liceul Cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

Şcoala Gimnazială Câlnic

Şcoala Gimnazială Daia Română

Şcoala Gimnazială Doştat

Şcoala Gimnazială Gârbova

Şcoala Gimnazială Ohaba

Şcoala Gimnazială Săsciori

Şcoala Gimnazială Şpring

Şcoala Gimnazială Şugag

Şcoala Gimnazială Întregalde

Şcoala Gimnazială Stremţ

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Şcoala Gimnazială Almaşu Mare

Posturi vacante de directori adjuncţi (ocupate în prezent prin detaşare în interesul învăţământului) în judeţul Alba (19 posturi):

Liceul „Horea, Cloşca Şi Crişan” Abrud

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

Colegiul National „Bethlen Gabor” Aiud

Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Liceul Cu Program Sportiv Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu

Şcoala Gimnazială Şona

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea

Liceul Cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Liceul Tehnologic Sebeş

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

Şcoala Gimnazială Săsciori

Şcoala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos

 

Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director / directori adjunct la unităţile de învăţământ de stat:

Vezi metodologia finală, integral: Metodologie_concurs_directori_2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, din CJRAE/CMBRAE, din unitățile de învățământ special, din centrele școlare pentru educație incluzivă și centrele școlare, din centrele de excelență se organizează, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin inspectoratul școlar județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor se organizează de către Ministerul Educației Naționale, prin direcțiile generale care coordonează activitatea în învățământul preuniversitar.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ particular autorizate/acreditate se organizează de către consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat și particular, precum și din Palatul Național al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

– au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

– sunt membre ale corpului național de experți în management educațional

– sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul științific de doctor;

– dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale;

– nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care a funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indifferent de perioada în care şi-a desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii;

– nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

– au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual

-au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderant alternative educaţionale.

La unitățile de învățământ în care există și nivelul preșcolar/ primar, funcția de director adjunct poate fi ocupată și de institutori/profesori pentru învățământul preșcolar/primar, precum și de cadre didactice care au fost încadrate pe un post de educatoare/ învățător/ institutor/ profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și condițiile necesare pentru ocuparea funcției didactice de institutor/profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv institutor/ profesor pentru învățământ primar.

La unitățile de învățământ în care nu există și nivelul preșcolar/ primar pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct nu se pot înscrie absolvenţi ai colegiilor universitare/ pedagogice de institutori, chiar dacă au dobândit atestatul de echivalare pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT). La unitățile de învățământ în care există și nivelul gimnazial/ profesional, funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate şi de absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire sau de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare cu diplomă de licenţă, precum şi absolvenţi cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”. Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează doar pe nivelurile de învăţământ liceal şi/sau postliceal este condiționată de absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată ori absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă şi a ciclului II de studii universitare de masterat/master.

În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective dovedite cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie sau, în cazul etnicilor maghiari, germani etc., adeverinţă eliberată de organizaţia care reprezintă minoritatea respectivă la nivel judeţean.

În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective dovedite cu documente justificative. În această situaţie, inspectoratele şcolare identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afișează această listă la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul inspectoratului şcolar menţionând că pentru aceste funcţii candidaţii trebuie să îndeplinească aceste cerinţe.

Participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct este condiționată de prezentarea de către candidat a unui document scris care să ateste consultarea organizației care reprezintă în Parlament minoritatea respectivă sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale.

Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din liceele și seminariile teologice este condiționată de obținerea de către candidat a avizului scris (binecuvântării) din partea cultului respectiv.

Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt:

– prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă, pe o rază de 500 m de imobilul/imobilele în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care candidează;

– comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

– practicarea, în public, a unor activități cu componență lubrică sau a altora care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.

Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în format letric la instituția care organizează concursul, registratura inspectoratului şcolar/ Ministerului Educaţiei Naţionale/ secretariatul unităţii de învăţământ particular şi/sau se încarcă electronic pe platforma informatică dedicată, trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

– cerere/ cereri de înscriere completată/completate electronic şi semnată/semnate de candidat;

– cartea de identitate;

– certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

– hotărârile judecătorești/ alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;

– actele de studii: diplomă de absolvire în situația candidaților absolvenți ai colegiilor universitare pedagogice de institutori, diplomă de licență/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diplomă;

– documentul care atestă calitatea de membru al corpului național de experți în managementul educațional;

– ultimul document de numire/ transfer/ repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;

– certificatul ultimului grad didactic obținut sau diploma de doctor/adeverința care atestă obținerea titlului de doctor, după caz;

– adeverință/ adeverințe care atestă obținerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 4 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care candidatul și-a desfășurat activitatea, corespunzătoare funcțiilor îndeplinite în perioada respectivă;

– adeverință/ adeverințe care atestă că nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului sau în anul şcolar în curs, lucrat efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea;

– cazier judiciar;

– certificat medical

– declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

– binecuvântarea cultului emisă în vederea ocupării prin concurs a funcției de director sau de director adjunct, în cazul liceelor și seminariilor teologice, respectiv documentul scris care atestă consultarea organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, documentul scris care atestă consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale, în cazul unităților de învățământ cu predare într-o limbă a unei minorități naționale, avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;

– curriculum vitae Europass, la care se anexează documente doveditoare care să susțină declarațiile din curriculum vitae;

– scrisoarea/ scrisorile de intenție în care candidatul prezintă cum apreciază că răspunde criteriilor de competență, expertiză, profil personal și atribuțiilor funcției de director/ director adjunct la unitatea/ unităţile de învățământ pentru care candidează;

– oferta managerială/ ofertele manageriale pentru unitatea/ unitățile de învățământ pentru care candidează în plic sigilat;

– declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs;

– opisul dosarului, în două exemplare, în care este consemnat numărul total de pagini

PROBE

Proba scrisă, care constă în rezolvarea în maximum 90 de minute a unui test-grilă, în cadrul căruia se evaluează în proporție de 50% cunoştinţe din legislaţia specific domeniului de învăţământ preuniversitar și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților;

Analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;

Interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale, precum şi cunoştinţe privind legislaţia specific domeniului de învăţământ preuniversitar raportată stric la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ; durata probei este de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 4.

Testul-grilă este diferențiat pentru unităţi de învăţământ preşcolar, respectiv pentru celelalte unităţi de învăţământ. Competențele manageriale care se evaluează în cadrul probei scrise sunt prevăzute în anexa nr. 6. Testul-grilă se elaborează de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Transmiterea testului-grilă către centrele speciale de concurs se realizează de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Oferta managerială a candidatului trebuie să conțină o analiză a proiectului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ / plan de acţiune al şcolii, însoțit de un plan operațional pentru o durată de un an.

Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Punctajul final se calculează conform anexei nr. 5. Sunt declarați „admiși” candidații care au obţinut un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă, iar din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs de la alin. (1), un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Toate probele sunt obligatorii.

Nu se admit diferenţe de punctaj între membrii comisiei la evaluarea provei scrise şi a CV. La proba interviu nu se admit diferenţe mai mari de 1 punct între membrii comisiei.

Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la unități de învățământ preşcolar de stat, se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, în următoarea componență:

– preşedinte – inspector școlar general / adjunct / inspector şcolar;

–membri –inspectori şcolari, metodişti, informaticieni;

-2-3 secretari

 

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

loading...
loading...
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

Publicitate

EVENIMENT

ELECTRICA: Întreruperi de curent programate în judeţul Alba, din cauza lucrărilor în reţea, în 29 și 31 mai

avatar

Publicat

Electrica anunţă întreruperi programate în alimentarea cu energie în localităţi din judeţul Alba, în zilele de 29 și 31 mai, din cauza lucrărilor de întreţinere a reţelei.

În funcţie de condiţiile meteo, lucrările ar putea fi reprogramate.

Marţi, 29 mai

Orele 9.00-16.00 Arieșeni, Izlaz (parțial), strada Principală

Joi, 31 mai

Orele 9:00-16:00 Arieșeni, Izlaz (parțial), strada Principală

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRATIE

FOTO-VIDEO: La Aiud ca la Veneția. Străzi inundate după o ploaie de 60 de minute. Au ieșit și gropile la iveală

avatar

Publicat

O gondolă mai lipsea astăzi pe străzile din Aiud. Orașul s-a transformat astăzi într-o mică Veneție după o ploaie de aproxmativ 60 de minute. Bineînțeles o Veneție mai mică și mult mai urâtă. Râuri pe mijlocul șoselei, oameni urcați pe bancile din stațiile de autobuz și cratere pline de apă a lăsat ploaia în urma ei. Lucrări făcute ”din brișcă” pe unele străzi din Aiudul de Sus au făcut ca apa să vină la vale cu tot cu asfaltul măcinat pus ca ”plombă” în gropile de pe străzile neincluse încă în planurile de modernizare ale primăriei. Pe rețelele de socializare inundația a continuat cu critici la adresa administrației locale și a primăriței orașului.  

Ploaia din seara asta a transformat Aiudul într-o veritabilă mlaștină urbană. Dacă orașul a fost inundat de apă, paginile de socializare au fost inundate de reacții însoțite de poze ale cetățenilor nemulțumiți de calitatea străzilor, de gropile din asfalt care le distrug mașinile zi de zi și de atitudinea administrației locale în ceea ce privește situația carosabilului din oraș.

Străzile Țiglăriei, Nicolae Bălcescu, Viilor și Zorilor au devenit un amestec de pietriș, gropi, apă și puțin asfalt în urma ploii. Oamenii sunt revoltați pe administrația locală și pe primărița din Aiud care în campania electorală a promis refacerea carosabilului de pe străzile respective, dar după spusele locuitorilor când strada principală a fost asfaltată, vechiul asfalt a fost ras, pus bucăți și bătătorit în gropile de pe stradă, la o ploaie mai serioasă cum a fost cea de azi el fiind luat de ape și adus pe străzile inferioare.

Ba mai mult un cetățean, într-o postare a invitat-o pe primărița Oana Badea la o plimbare și o inspecție pe trotuarele străzilor construite în timpul campaniei electorale pentru a vedea calitatea lor.

Situația în altă zona a orașului este un pic mai „spațială” , gropile umplute cu apă semănând izbitor cu craterele de pe Lună, strada respectivă fiind un drum garantat către un service pentru orice mașină.

Și cei care folosesc mijlocul de transport în comun au avut nevoie să fie inventivi. Pentru a nu sta cu picioarele în râul proaspăt format, un grup de aiudeni s-au urcat cu picioarele pe banca din stație și au aștepta liniștiți autobuzul.

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Festivalul Luminii de la Alba Iulia a fost AMÂNAT din cauza vremii nefavorabile. Evenimentul va fi reprogramat

avatar

Publicat

Festivalul Luminii organizat de către cercetașii din Alba Iulia, care trebuia să aibă loc sâmbătă, începând cu ora 20:00, a fost amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. 

Vremea rea din această seară nu a permis desfășurarea în bune condiții a Festivalului Luminii organizat de către cercetașii din Alba Iulia.

Cu toate că cercetașii pregătiseră mii de gulguțe cu lumini, ateliere de îndemânare, cântece la chitară, jocuri pentru copii și deja tradiționalul schimb de carte, ploaia nu a permis desfășurarea evenimentului.

Organizatorii transmit că vor reprograma evenimentul și vor anunța data în următoarele zile.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat din Alba Iulia a MURIT după ce i s-a făcut rău, într-un bazin din stațiunea Geoagiu-Băi. Ce spun martorii

avatar

Publicat

Un bărbat din Alba Iulia a murit sâmbătă, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla într-un bazin din staţiunea Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara. Potrivit unor martori, în momentul incidentului, salvamarul nu era în zonă. 

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:15, fiind semnalat prin apel pe numărul unic de urgență 112.

Potrivit unui martor, bărbatul de 63 de ani din Alba Iulia se afla în bazin când i s-a făcut rău. În acel moment, salvamarul nu era în zonă. Doi bărbați care au văzut incidentul au sărit și l-au scos din apă.

La câteva minute după ce bărbatul a fost scos a ajuns și salvamarul, care însă nu a intervenit. „Stătea la 20 de metri, și-a aprins liniștit o țigară și nu a făcut nimic”, a explicat martorul.

Două persoane i-au făcut bărbatului masaj cardiac timp de aproximativ 20 de minute, până la sosirea ambulanței. Medicii sosiți la fața locului au continuat manevrele de resuscitare, însă din păcate bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Poliţiştii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a murit bărbatul.

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Programul „Prima Casă”: Guvernul ar putea schimba radical acordarea de garanții

avatar

Publicat

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) recomandă Guvernului să recalibreze programul Prima Casă din punct de vedere social, prin revizuirea condiţiilor de accesare.

Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (din care fac parte reprezentanţi ai BNR, ai ASF şi ai Guvernului) s-a întrunit în data de 21 mai 2018, pentru a doua oară în acest an. În cea de-a doua sa şedinţă, CNSM a discutat, printre altele, despre provocările potenţiale privind programul Prima Casă, În urma dezbaterilor, Comisia a probat o recomandare referitoare la recalibrarea programului „Prima Casă”, „prin care se recomandă Guvernului să evalueze oportunitatea recalibrării programului „Prima Casă” din punct de vedere social, prin revizuirea condiţiilor de accesare a acestui program, cu menţinerea unui grad de îndatorare sustenabil”.

De la lansarea programului „Prima casă”, în anul 2009, aproximativ 20.000 de cetăţeni români pe an au contractat credite imobiliare prin acest program, ceea ce înseamnă că până în prezent au beneficiat de acest program circa 230.000 de persoane.

Comitetul condus de Mugur Isărescu a aprobat Recomandarea CNSM nr. R/1/2018 referitoare la recalibrarea programului „Prima Casă”.

Astfel, se recomandă Guvernului „să evalueze oportunitatea recalibrării programului „Prima Casă” din punct de vedere social, prin revizuirea condițiilor de accesare a acestui program, cu menținerea unui grad de îndatorare sustenabil”.

Recomandarea ia în calcul și identificarea creșterii îndatorării populaţiei ca fiind o provocare la adresa stabilităţii financiare.

Fondul Naţional al Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a acordat în primele cinci luni ale anului un număr de aproximativ 9.400 de garanţii şi promisiuni de garantare pentru Programul Prima Casă, din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitări de garantare sunt în curs de acordare.

Plafonul distribuit la începutul anului, în cuantum de 1,92 miliarde lei, a fost utilizat în proporţie de 49,61%, reprezentând 954,39 milioane lei, se arată într-un comunicat al FNGCIMM. Comparativ cu anul 2017, valoarea medie a garanţiilor acordate pentru creditele Prima Casă a înregistrat o creştere de 7%, de la 94.000 lei la 101.200 lei, iar ponderea imobilelor noi achiziţionate prin program a atins 60%.

sursa: realitatea.net

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate