|

FOTO UPDATE: Şedinţă a Consiliului Judeţean Alba, la Palatul Cultural din Blaj. Proiectele aprobate de consilieri

Palatul CulturalConsilierii judeţeni din Alba s-au reunit miercuri, 24 mai, de la ora 11.00, în şedinţă ordinară, la Palatul Cultural din municipiul Blaj, cu 23 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat, printre altele, acorduri cu universităţile din Alba Iulia şi Sibiu, dar şi şcoli din judeţ, pentru management integrat al siturilor “Frumoasa”, finanţări pentru activităţi non-profit sportive şi documentaţii privind transportul public judeţean, investiţii pentru drumuri, gestionarea deșeurilor municipale şi sedii de instituţii publice.

UPDATE: Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate. Consilieri judeţeni PSD au solicitat, la începutul şedinţei, demisia de onoare a directorului Apa CTTA, Ştefan Bardan şi o situaţie detaliată a cheltuielilor companiei, în contextul celor mai recente probleme semnalat la nivel local.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 cu privire la constatarea încetării calității de membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a consilierului județean Ioan Uțiu și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Gheorghe Feneșer și Ioan Uțiu

2. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a Judeţului Alba

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al Județului Alba

4. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri – spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului – cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.131/14 aprilie 2017

11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Livio Dario S.R.L.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilulului teren intravilan – monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport

17. Proiect de hotărâre privind respingerea Plângerii prealabile formulată de Mioara Pop împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705G: limită judeţul Hunedoara – Cugir (DJ 704)

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704)

21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba

23. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba – proprietate publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Alba

Suplimentar, pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureș) – Noșlac – Căptălan – Copand – Stîna de Mureș – Găbud – limita Județul Mureș”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetica Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 mai 2017, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de călătorie ce vor fi utilizate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, începând cu data de 1 iunie 2017.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=568635avatar Publicat de pe 24 mai 2017 şi actualizat pe 24 mai 2017.
Publicat în ADMINISTRATIE, EVENIMENT.
Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

Adaugă un comentariu

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

PublicitatePublicitate

Publicitate

Publicitate

Comentate recent

  • Pop Marian Adrian: In virtutea dreptului la replica va scriu ca tratati acest articol intr-un mod vadit rauvoitor! In...
  • Cosasul: Ciprian draga, daca te-ai uita mai atent ai vedea ca ”plantele” respective sunt pe un drum public vis-avis...
  • Nicu: Bine punctat , Ciprian.Sunt lucruri pe care le pot face şi cei care locuiesc pe strada respectivă.Dar unii nu...
  • Purcariu Maria Gabriela: Imi doresc foarte mult sa muncesc.
  • Rika Fara Frika de Lege si Politica: Care din oameni is credinciosi ? =]] ca multi pupa icoane si oase putrezite si...

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI