|

VIDEO: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Buget cu activităţi în 2017, investiţii şi finanţări. Proiectele de pe ordinea de zi şi dezbateri

sedinta cl alba iuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au reunit vineri, 24 martie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 37 de proiecte pe ordinea de zi.

Au de aprobat, printre altele, bugetul pe 2017, modificări de taxe şi impozite, noi tarife pentru iluminatul public, repartizări şi achiziţii de locuinţe ANL, organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba si Literatura Română – nivel liceal în perioada 25–29 aprilie 2017 la Alba Iulia, bani pentru Balul Județean al Elevilor.

Vedeţi deciziile consilierilor şi dezbaterile pe marginea proiectelor de pe ordinea de zi, propuse pentru aprobare:

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

Vezi Primăria Alba Iulia și-a bugetat 22,2 milioane lei pentru investiții în 2017. LISTA obiectivelor și achizițiilor pe care se vor cheltui banii

2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

Citeşte şi STRĂZILE din Alba Iulia care vor fi modernizate în 2017. Planurile Primăriei şi lucrări de 2 milioane euro, bugetate

3. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2016 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ) – APROBAT

Citeşte şi Evenimentele anulului 2017. Primăria Alba Iulia propune alocarea sumei de 3.600.000 lei pentru concerte și spectacole

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017 – APROBAT

Vezi şi 200.000 de lei din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru 40 de biserici. LISTA unităților de cult care cer sprijin financiar

5. Modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017 – APROBAT

6. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” urmare reorganizării – APROBAT

7. Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – APROBAT

8. Planul de Ordine și Siguranță publică al municipiului Alba Iulia – APROBAT

9. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociația ”Apa Alba” (42.000 lei pe an) – APROBAT

10. Majorarea prețurilor și tarifelor și actualizarea valorii contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia – APROBAT

11. Documentația tehnico-economică a extinderii rețelei de iluminat public pe străzile: Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu – APROBAT

Citeşte şi Rețeaua de iluminat din Alba Iulia va fi extinsă pe trei străzi din oraş. Investiție de peste 80.000 de euro

12. Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Alba Iulia cu un imobil (teren) – APROBAT

13. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI: documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul: ”Schimb de destinație din CT10 în complex de servicii pentru persoane cu dizabilități – AGAPE” municipiul Alba Iulia – APROBAT

14. Acceptarea sponsorizării de către S.N.G.N ROM GAZ SA către Direcția de asistență socială din subordinea Consiliului local (10.000 de lei pentru Centrul „Sf. Maria”) – APROBAT

15. Acordarea porților de hrană la Cantina de ajutor social pentru persoanele cu venituri de până la 520 lei fără contribuție personală – APROBAT

Vezi Pensionarii din Alba Iulia cu venituri de până la 520 lei vor primi hrană gratuită, la cantina de ajutor social

16. Standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate persoanelor adulte afectate de scleroza multiplă – APROBAT

17. Acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local capitol ”Asistență socială” (până la 29.000 lei, pentru persoană fizică) – RETRAS

18. Acordarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural (până la 10.000 de lei pentru Ziua internaţională a Romilor, 8 aprilie) – APROBAT

Vezi Ziua internațională a romilor, la Alba Iulia. Ce sumă va da primăria pentru sărbătoarea din 8 aprilie

19. Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe – APROBAT

20. Încheierea unui protocol de colaborarea între Municipiul Alba Iulia și Inspectoratul Județean Alba Iulia pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba si Literatura Română – nivel liceal în perioada 25–29 aprilie 2017 (35.000 de lei din bugetul local, pentru 200 de premii speciale) – APROBAT

Vezi şi CALENDARUL actualizat al olimpiadelor şi concursurilor şcolare 2016-2017. Alba Iulia găzduieşte etapa naţională a Olimpiadei de Limba şi literatura Română

21. Cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru evenimentul Balul Județean al Elevilor – APROBAT

Vezi 7 aprilie: Balul Județean al Elevilor, la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia. Sprijin de la Consiliul Local, pentru organizarea evenimentului

22. Prelungirea duratei Protocolului de Cooperare încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia – APROBAT

Vezi Primăria Alba Iulia prelungeşte protocolul pentru centrul de închiriere biciclete din Cetate. Câţi albaiulieni şi turişti le-au folosit pentru plimbări prin oraş

23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 – APROBAT

24. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, FN, solicitant Popescu Nicolae şi Popescu Ana, Dârloşan Dorin Ioan şi Dârloşan Anca Adriana, Miclea Ioan şi Miclea Victoria, Buza Aurora şi Buza Mihai”

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială – a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, str. Muşeţelului nr, 10, solicitant Groza Simion”

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe collective şi spaţiu comercial la parter, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 38, solicitant Selcan Tour SRL”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe collective şi spaţii alimentaţie publică la parter, Alba Iulia, str. Alexandru St. Şuluţiu nr. 1, solicitant Vădan Valerica Emilia”

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire copertină cu caracter provizoriu pentru terasă, Alba Iulia, Piaţa Iulia Maniu, solicitant SC Pati Pan Grup SRL”

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire hale depozitare produse industriale şi împrejmuire, Alba Iulia, Şoseaua de centură nr.100, solicitant Muntean Emanoil”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinaţie din locuinţă în restaurant, mansardare cu destinaţia de pensiune şi construire anexă gospodărească (magazie şi centrala termică) modificare PUD aprobat HCL326/ 28 nov 2016, art.5, Alba Iulia, str. IC Brătianu nr. 2, solicitant Lazăr Carmen Gina”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere spaţiu commercial, Alba Iulia, str. Transilvaniei nr. 21A, solicitant Uzeir Mehmed”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Reamenajare spaţiu media multifuncţional, extindere la parter şi spaţii de cazare la etaj 1, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 68A, solicitant SC Deny Look SRL”

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire bar, spaţiu alimentaţie publică, servicii şi comerţ – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 206 / 7.2016, art.6, Alba Iulia, str. Timişului, nr. 13, solicitant Haţegan Nicolae”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia. Str. Apuseni, solicitant Ciugudean Petru, Ciugudean Ioan, Paşca Nicolae, Isai Constantin, Briciu Mariana, Ciugudean Elena, Ciugudean Nicolae”

25. Propunerile de neatribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare – APROBAT

26. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (extindere magazin industrial) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, nr. 49 – APROBAT

27. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2

28. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 70 – APROBAT

29. Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor a unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 36 – APROBAT

30. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locații situate în Cetatea Alba Carolina în scopul desfăşurării de activităţi de închiriere ecobiciclete și biciclete electrice, precum și a desfășurării activității de vizitare a Cetății cu microbuz electric – APROBAT

Vezi Trei locații pentru închirieri de biciclete electrice și plimbări cu microbuzul, scoase la LICITAȚIE de Primăria Alba Iulia

31. Aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4.738/1994 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și dna. Roșu Mariana – APROBAT

32. Revocarea Hotărârii nr.269/2016 a Consiliului local privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare și revocarea Hotărârii nr.375/2016 a Consiliului local privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare- S-a decis mandatarea primarului pentru a acționa în instanță decizia pentru a putea anula licitația.

33. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.17  – APROBAT

34. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.20 – APROBAT

35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc. B, ap.10 – APROBAT

36. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35 – APROBAT

37. Abrogarea Hotărârii nr. 282/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

SUPLIMENTAR:

38. Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Județul Alba prin CJ Alba și Municipiul Alba Iulia, prin CL al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlul gratuit, al instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehiculele rutiere

39. Cheltuirea unor sume de bani pentru Congresul Tinerilor Basarabeni din România ediția a VI-a

40. Retragerea dreptului de retragere a Colegiului Tehnic Alexandru Domșa asupra următoarelor costrucții și terenului aferent, astfel;Magazie, Adăpost porci, Anexă Spălătorie, Cantină, amplasate în incinta Colegiului Alexandru Domșa, strada Tudor Vladimirescu.

41. Rezilierea contractului de comodat nr.91.001/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și probarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr.71.917/2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Universitatea Tehnică Cluj Napoca.

42. Înființarea și funcționarea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Municipiului Alba Iulia, organism care va fi parte integrată din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Interimar de rag II

 

URL scurt: http://alba24.ro/?p=553671avatar Publicat de pe 24 martie 2017 şi actualizat pe 24 martie 2017.
Publicat în ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT.
Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

Adaugă un comentariu

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

PublicitatePublicitate

Publicitate

Publicitate

Comentate recent

  • Mazilu Aurica: Daca a fost odata o recidiva la distanta care a fost rezecata chirurgical este optiune pt imunoterapie.
  • El Barto: Asta e mizilic, ia citește comentariile de pe pagina de Facebook, te apucă amețeala, am impresia că unii...
  • Tara lui Papura Voda: Sa speram ca va lua multe ciocane in parnaie !
  • Tara lui Papura Voda: Electrica, Posta Romana, Apa Canal, RAR…pline de politruci! Cum naiba sa functioneze...
  • Oncologul de garda: Multumesc mult pentru comentariul negativ si va doresc sa nu aveti nevoie nici de oncolog si nici...

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI