Contacteaza-ne si pe

ACTUALITATE

Spitalul din Zlatna va fi modernizat printr-o investiţie de 5,7 milioane lei. Parteneriat între primărie și Consiliul Judeţean Alba

Publicat

ZlatnaConsilierii județeni din Alba vor avea de aprobat, în ședința de vineri, 8 septembrie, un acord de parteneriat între UAT oraşul Zlatna şi UAT judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna”. De asemenea, se va vota documentaţia tehnico-economică faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii.

Activităţile ce vor fi realizate de către Consiliul Judeţean Alba vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al CJ, respectiv asigurarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, durata de execuţie a lucrărilor fiind estimată de către proiectant la 24 luni.

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, infrastructura de sănătate publică ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate, dar și de echiparea cu utilități și servicii publice de interes general la nivelul întregului județ în cadrul parteneriatelor teritoriale realizate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează şi reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale din oraşul Zlatna.

Astfel, pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului oraşului Zlatna, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Obiectivul general al investiţiei propuse „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea obiectivului clădire spital oraş Zlatna, inclusiv o reabilitare structurală a clădirii.

Astfel, clădirea spitalului din oraşul Zlatna (C1: spital P+1E), edificată în anul 1731, poate fi exploatată condiţii de siguranţă structurală şi confort dacă sunt realizate măsurile de intervenție dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecției termice a anvelopei clădirii și realizarea unui sistem de încălzire adecvat, se motivează în documentaţia de proiect.

În spațiile consolidate/reabilitate /reparate se propune amenajarea la parter a unor spații pentru personal și cabinete, zonă pentru vizitatori, încăperi pentru radiologie, spații administrative și spații tehnice. La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienți, încăperi pentru personal, farmacie, sală de mese și grupuri sanitare.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI depunerea cererii de finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de faţă UAT Oraşul Zlatna – proprietar al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant şi UAT Judeţul Alba – promotor al investiţiilor de interes judeţean – în calitate de partener.

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv asigurarea cofinanţării
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.410.980,33 lei inclusiv TVA, pe bază de documente justificative, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Lider de parteneriat (Partener 1) – UAT Oraşul Zlatna
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 84.210,65 lei – 2,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 113.229,87 lei – 7,43%
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) – 197.440,55 lei – 3,44 %

Partener 2 – UAT Judeţul Alba
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 0,00 lei – 0,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 1.410.980,33 lei – 92,57%
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) – 1.410.980,33 lei – 24,60%

Clădirea spitalului din oraşul Zlatna, situată în Zlatna, str. Horea, nr. 1, este proprietatea UAT Oraşul Zlatna, nefiind monument istoric. Domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar în Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020. Prin urmare, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în judeţul Alba, în cazul de faţă reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului din oraşul Zlatna poate fi considerată o prioritate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului medical în judeţul Alba.

Având în vedere că, clădirea propusă pentru creşterea eficienţei energetice este clădirea C1 – spital P+1E, edificată în anul 1731, iar degradarea ei este evidentă, exploatarea ei în condiţii de siguranţă structurală şi confort este posibilă dacă sunt realizate măsurile de intervenţie dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecţiei termice a anvelopei clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire adecvat.

Prin documentaţia tehnică elaborată de către Pro Arcad Grup SRL privind “Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, se propun a fi executate următoarele tipuri de lucrări:

 • se va realiza o hidroizolaţie orizontală la baza pereţilor prin refacerea zidăriei pe tronsoane;
 • tencuielile degradate se vor îndepărta şi se vor reface cu mortar de var hidraulic, care să permită “aerisirea” pereţilor afectaţi;
 • se vor îndepărta zidăriile degradate şi se vor reface zonele respective;
 • se vor injecta fisurile existente în pereţi cu răşini epoxidice;
 • se vor trata suprafeţele afectate de acţiunea sărurilor din teren cu soluţii care să neutralizeze efectul acestora;
 • se va realiza o cămăşuire armată perimetrală a elevaţiei până la o adâncime de 50 cm sub cota trotuarului;
 • se va realiza o cămăşuire armată locală a colţurilor şi intersecţiilor structurale ale clădirii, pe toată înălţimea, pe o lăţime de cca 70 cm, de o parte şi de alta a colţului;
 • se va asigura continuitatea armăturii verticale, respectiv ancorarea acesteia în cămăşuiala elevaţiei şi centura de la partea superioară a pereţilor de la etaj;
 • se vor înlocui grinzile de lemn ale planşeului peste parter afectate de infiltraţiile de la acoperiş;
 • şarpanta şi planşeul peste etaj se vor desface. La nivelul planşeului peste etaj se vor realiza centuri în care se vor îngloba plăcuţe pentru prinderea tiranţilor diagonali în vederea asigurării parţiale a efectului de şaibă rigidă iar noul planşeu se va realiza în soluţie uşoară (lemn). Se va realiza o nouă şarpantă şi o nouă învelitoare;
 • se va monta un lift pe o structură realizată din stâlpi şi grinzi de beton armat;
 • se vor realiza lucrări de izolare termică a faţadei – partea opacă, inclusiv termo-hidroizolarea planşeelor peste ultimul nivel;
 • se va reface sistemul de colectare a apelor de pe acoperiş şi se va asigura îndepărtarea acestora de clădire prin rigole, iar terenul din jurul clădirii se va amenaja prin refacerea trotuarelor şi a zonelor verzi.
 • se vor reface instalaţiile interioare (instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de climatizare, instalaţii de ventilare, instalaţii sanitare);
 • se vor reface instalaţiile exterioare;
 • se vor achiziţiona dotări specifice activităţii.

Pentru îmbunătăţirea considerabilă a eficienţei energetice a clădirii cuprinse în prezentul proiect, pe lângă lucrările arătate mai sus sunt propuse lucrări de majorare a protecţiei termice a anvelopei clădirii, prin:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie nouă, din termopan, cu geam termoizolant triplu;
 • montarea unui strat termoizolant vată minerală de 20 cm grosime la planşeul peste etaj, sub podul neîncălzit;
 • montarea unui strat termoizolant orizontal, continuu la placa pe sol (spumă poliuretanică 8 cm grosime);
 • termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de vată minerală bazaltică, montat pe partea exterioară a pereţilor;
 • şpaleţii se vor izola cu polistiren expandat de 2 cm; soclul până la cota ±0,00 se va izola cu polistiren de 3 cm grosime.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, din care C+M este 3.546.927,47 lei cu TVA inclus. Durata de execuţie a lucrărilor estimată de către proiectant este de 24 luni.

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

loading...
loading...
1 Comentariu

1 Comentariu

 1. iooo

  joi, 07.09.2017 la 17:50

  bine,bine,dar cine va lucra acolo??? adicaȘmedici,asistentete….ca degeaba avem cladiri frumoase ,daca nu avem personal

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate
Publicitate

EVENIMENT

Anul şcolar 2018-2019: Cursurile vor începe luni, 10 septembrie 2018. Cum sunt programate vacanțele elevilor

Publicat

Cursurile noului an şcolar vor începe luni, 10 septembrie şi însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni) potrivit unui ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale prin care a fost a aprobată structura anului şcolar 2018-2019.

Citește și ÎNSCRIERI în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 – 2019. CALENDAR şi metodologie, publicate de MEN

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

  • vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019)
  • vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019)
  • vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019)
  • vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Citește și Simulare BACALAUREAT şi EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Calendarul testărilor. Modele de subiecte publicate de MEN

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

Citește și Anul şcolar 2017-2018: CALENDAR ADMITERE LICEU. Când încep înscrierile și repartizarea la BACALAUREAT

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar.

Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Conductă de gaz spartă, în localitatea Rădești. Pompierii din Aiud au intervenit pentru asigurarea zonei

Publicat

Pompierii din Aiud au fost chemați să intervină, miercuri seara, pentru asigurarea zonei la o conductă de gaz spartă, pe raza localității Rădești.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul Aiud intervine cu o autospecială pentru asigurare zonă la o conductă de gaz spartă pe raza localității Rădești.

Revenim cu detalii.

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Nereguli la ministere și companii de stat, descoperite de Curtea de Conturi. Erori de 43,2 miliarde lei

Publicat

Controalele efectuate de Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri în 2016, care au generat prejudicii de 687,6 milioane lei și erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului Curţii de Conturi pe anul 2016.

Potrivit documentului, faţă de anul 2016, volumul abaterilor referitoare la venituri nestabilite, neevidenţiate şi, pe cale de consecinţă, neurmărite şi neîncasate a scăzut cu aproximativ 35%, iar la prejudiciile produse bugetelor publice a fost consemnată o scădere cu aproximativ 62,72% faţă de anul precedent.

La polul opus s-au situat abaterile financiar-contabile care, în anul 2017, au cunoscut o creştere de aproximativ 48% faţă de cele constatate în 2016, abaterea predominantă regăsindu-se în evidenţierea şi raportarea patrimoniului public atât de către entităţile din administraţia centrală cât şi de către cele din administraţia locală.

Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli precum plăți și bonusuri nelegale sau erori contabile la câteva dintre ministerele și companiile de stat, printre care se număra Ministerul Turismului, Ministerul Mediului, TAROM și Poștă Română.

Plăți nelegale la Ministerul Turismului

Ministerul Turismului a efectuat în 2016 plăți nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic național și pentru lucrări de investiții neexecutate, nu a urmărit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorări de întârziere și daune-interese și a utilizat ineficient unele fonduri bănești pentru participarea la târguri de turism organizate în afară țării, reiese din raportul public pe 2016 al Curții de Conturi.

Au fost efectuate plăți de 498.000 de lei pentru lucrări de investiții neexecutate în cadrul proiectului de investiții în turism „Schi în România”.

Totodată, au fost efectuate plăți nelegale din fonduri alocate de la bugetul de stat, în valoare de 1,42 milioane lei, pentru servicii de promovare a brandului turistic național prin intermediul unor tour-operatori germani, respectiv pentru servicii decontate la valori mai mari decât cele din devizul-ofertă.

Remunerații nelegale la CFR

Directorul general al CFR SĂ și membrii Consiliului de Administrație al companiei au beneficiat nelegal de remunerații bonus în valoare de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alți angajați au utilizat, în perioadă 2015-2016, autovehicule aflate în proprietatea societății, decontând cheltuieli cu combustibilul pentru activități fără legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de funcționare, reiese din raportul public pe 2016 al Curții de Conturi.

TAROM, despăgubiri de 3,9 mil. lei din cauza neregularităților de zbor

TAROM nu și-a asumat și îndeplinit în mod real, economic, eficient și eficace obiectivele, atribuțiile și responsabilitățile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curții de Conturi, care semnalează, printre altele, că, transportatorul aerian a plătit în perioadă 2012-2016, despăgubiri de circa 3,8 milioane lei din cauza neregularităților de zbor, potrivit Wall-Street.ro.

Bonusuri ilegale la Poștă Română

Bonusuri ilegale în valoare de 237.000 de lei și servicii juridice pe bază unui contract în cuantum de 579.000 de lei, dar al cărui obiect s-a suprapus cu atribuțiile Direcției Juridice și Reglementări, sunt doar câteva dintre neregulile constatate la Compania Națională Poștă Română (CNPR) de Curtea de Conturi.

Pe lista plăților nelegale se mai regăsesc: acordarea unor bonusuri, contrar prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, în valoare de 237.000 de lei, precum și cheltuieli ne-economicoase pentru achiziționarea unor tipărituri cu ocazia unor zile festive (35.000 lei), servicii juridice, rezultat al încheierii unui contract al cărui obiect s-a suprapus cu atribuțiile Direcției juridice și reglementări (579.000 lei), respectiv servicii de expertizare și evaluare în vederea valorificării unui număr de 167 de autovehicule scoase din exploatare si stocate in perioada 2010 – 2014, dar fara ca rapoartele/expertizele sa fie utilizate efectiv (61.000 lei).
Ministerul Mediului si inregistrarile eronate de bunuri in valoare de peste 15 miliarde de lei

Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,6 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in „Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”, desi acestea erau arii protejate cu „forme de proprietate diferite”, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016.

Concluziile Curții de Conturi arată că, în evidența contabilă a Ministerului Mediului, au fost reflectate cheltuieli cu servicii prestate în luna decembrie 2015, condiții în care atât contul de rezultat patrimonial al anului 2016, cât și contul de execuție au fost denaturate cu sumă de 2,150 milioane de lei.

Erori contabile la APIA

Abaterile consemnate în controalele efectuate la administrația centrală a APIA au identificat reflectarea eronată în evidența contabilă a sumelor acordate fermierilor că ajutoare naționale tranzitorii, precum și a sumelor încasate de la aceștia cu titlu de debite provenite din sumele solicitate și încasate nelegal, situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2016 prezentând un șold nereal al contului „Sume de primit de la MADR-bugetul de stat”, în valoare de 1,385 miliarde de lei, conform raportului public al instituției pentru anul 2016.

Probleme și la ANAF

În cazul ANAF, diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat în mod special infrastructura IT, starea actuală fiind critică, a avertizat Curtea de Conturi.

„ANAF deţine o infrastructură IT şi de comunicaţii învechită şi neperformantă, pentru care nu s-au mai efectuat investiţii semnificative din anul 2013. Mai mult, Strategia IT a ANAF pe perioada 2016-2020 nu a fost aprobată, la data auditului fiind elaborate două forme ale documentului, dar niciuna dintre ele nu este aprobată. În lipsa unei strategii nu se cunosc obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, condiţii în care referatele de necesitate cu valori semnificative, întocmite şi înaintate de Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei (DGTI) către DGIAPSI (structura de achiziţii a ANAF) în perioada 2013-2016, nu au fost aprobate de conducerea ANAF”, se arată în raport.

Lipsa investiţiilor, concomitent cu încărcarea permanentă a capacităţilor de calcul şi stocare din Centrul de Date Primar (CDP) şi Centrul de Date Secundar (CDS), precum şi creşterea exponenţială a cerinţelor pentru noi aplicaţii IT au condus la apariţia unor disfuncţionalităţi ale sistemului IT, constatate în misiunea de audit financiar.

„ANAF nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a întocmi şi prezenta situaţiile financiare pentru activitatea proprie pe baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, deoarece în anul 2016 nu a iniţiat operaţiunile de inventariere, iar, în anul 2015, rezultatele inventarierii nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, acestea indicând minusuri de 56.018 mii lei”, se arată în raport.

sursa: realitatea.net

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Ajutor pentru fermieri. APIA a început plăţile pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Publicat

Începând de marți, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) efectuează plata ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, diferența aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017 (trimestrul III 2017), conform prevederilor H.G. nr. 1174/2014, O.M.A.D.R. nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârii nr. 37/08.02.2018 pentru modificarea art. 10 alin 5) din H.G. nr. 1174/2014.

Suma totală plătită va fi de 109.883.727,00 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 16.185 beneficiari și o cantitate totală de motorină de 77.464.594,499 litri.

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

Cantităţile de motorină ce reprezintă diferența aferentă perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare și aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 35/12.02.2018 sunt:

 • Sectorul vegetal –  72.955.135,983 litri de motorină – 103.487.045,00 lei valoare ajutor de stat
 • Sectorul zootehnic – 4.009.049,643 litri de motorină – 5.686.853,00 lei valoare ajutor de stat
 • Sectorul îmbunătăţiri funciare – 500.408,873 litri de motorină – 709.829,00 lei valoare ajutor de stat
Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Femeie din Petrisat, găsită DECEDATĂ în locuința sa. Prezenta arsuri pe mare parte din corp

Publicat

O femeie în vârstă de aproximativ 90 de ani a fost găsită decedată, marți seara, în locuința sa din Petrisat (Blaj). Aceasta prezenta arsuri pe mare parte din corp.

Potrivit IPJ Alba, oamenii legii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a decedat.

Cel mai probabil este vorba de un accident.

Revenim cu detalii.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate