Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

Spitalul din Zlatna va fi modernizat printr-o investiţie de 5,7 milioane lei. Parteneriat între primărie și Consiliul Judeţean Alba

avatar

Publicat

ZlatnaConsilierii județeni din Alba vor avea de aprobat, în ședința de vineri, 8 septembrie, un acord de parteneriat între UAT oraşul Zlatna şi UAT judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna”. De asemenea, se va vota documentaţia tehnico-economică faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii.

Activităţile ce vor fi realizate de către Consiliul Judeţean Alba vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al CJ, respectiv asigurarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, durata de execuţie a lucrărilor fiind estimată de către proiectant la 24 luni.

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, infrastructura de sănătate publică ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate, dar și de echiparea cu utilități și servicii publice de interes general la nivelul întregului județ în cadrul parteneriatelor teritoriale realizate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează şi reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale din oraşul Zlatna.

Astfel, pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului oraşului Zlatna, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Obiectivul general al investiţiei propuse „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea obiectivului clădire spital oraş Zlatna, inclusiv o reabilitare structurală a clădirii.

Astfel, clădirea spitalului din oraşul Zlatna (C1: spital P+1E), edificată în anul 1731, poate fi exploatată condiţii de siguranţă structurală şi confort dacă sunt realizate măsurile de intervenție dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecției termice a anvelopei clădirii și realizarea unui sistem de încălzire adecvat, se motivează în documentaţia de proiect.

În spațiile consolidate/reabilitate /reparate se propune amenajarea la parter a unor spații pentru personal și cabinete, zonă pentru vizitatori, încăperi pentru radiologie, spații administrative și spații tehnice. La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienți, încăperi pentru personal, farmacie, sală de mese și grupuri sanitare.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI depunerea cererii de finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de faţă UAT Oraşul Zlatna – proprietar al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant şi UAT Judeţul Alba – promotor al investiţiilor de interes judeţean – în calitate de partener.

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv asigurarea cofinanţării
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.410.980,33 lei inclusiv TVA, pe bază de documente justificative, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Lider de parteneriat (Partener 1) – UAT Oraşul Zlatna
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 84.210,65 lei – 2,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 113.229,87 lei – 7,43%
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) – 197.440,55 lei – 3,44 %

Partener 2 – UAT Judeţul Alba
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 0,00 lei – 0,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 1.410.980,33 lei – 92,57%
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) – 1.410.980,33 lei – 24,60%

Clădirea spitalului din oraşul Zlatna, situată în Zlatna, str. Horea, nr. 1, este proprietatea UAT Oraşul Zlatna, nefiind monument istoric. Domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar în Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020. Prin urmare, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în judeţul Alba, în cazul de faţă reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului din oraşul Zlatna poate fi considerată o prioritate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului medical în judeţul Alba.

Având în vedere că, clădirea propusă pentru creşterea eficienţei energetice este clădirea C1 – spital P+1E, edificată în anul 1731, iar degradarea ei este evidentă, exploatarea ei în condiţii de siguranţă structurală şi confort este posibilă dacă sunt realizate măsurile de intervenţie dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecţiei termice a anvelopei clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire adecvat.

Prin documentaţia tehnică elaborată de către Pro Arcad Grup SRL privind “Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, se propun a fi executate următoarele tipuri de lucrări:

 • se va realiza o hidroizolaţie orizontală la baza pereţilor prin refacerea zidăriei pe tronsoane;
 • tencuielile degradate se vor îndepărta şi se vor reface cu mortar de var hidraulic, care să permită “aerisirea” pereţilor afectaţi;
 • se vor îndepărta zidăriile degradate şi se vor reface zonele respective;
 • se vor injecta fisurile existente în pereţi cu răşini epoxidice;
 • se vor trata suprafeţele afectate de acţiunea sărurilor din teren cu soluţii care să neutralizeze efectul acestora;
 • se va realiza o cămăşuire armată perimetrală a elevaţiei până la o adâncime de 50 cm sub cota trotuarului;
 • se va realiza o cămăşuire armată locală a colţurilor şi intersecţiilor structurale ale clădirii, pe toată înălţimea, pe o lăţime de cca 70 cm, de o parte şi de alta a colţului;
 • se va asigura continuitatea armăturii verticale, respectiv ancorarea acesteia în cămăşuiala elevaţiei şi centura de la partea superioară a pereţilor de la etaj;
 • se vor înlocui grinzile de lemn ale planşeului peste parter afectate de infiltraţiile de la acoperiş;
 • şarpanta şi planşeul peste etaj se vor desface. La nivelul planşeului peste etaj se vor realiza centuri în care se vor îngloba plăcuţe pentru prinderea tiranţilor diagonali în vederea asigurării parţiale a efectului de şaibă rigidă iar noul planşeu se va realiza în soluţie uşoară (lemn). Se va realiza o nouă şarpantă şi o nouă învelitoare;
 • se va monta un lift pe o structură realizată din stâlpi şi grinzi de beton armat;
 • se vor realiza lucrări de izolare termică a faţadei – partea opacă, inclusiv termo-hidroizolarea planşeelor peste ultimul nivel;
 • se va reface sistemul de colectare a apelor de pe acoperiş şi se va asigura îndepărtarea acestora de clădire prin rigole, iar terenul din jurul clădirii se va amenaja prin refacerea trotuarelor şi a zonelor verzi.
 • se vor reface instalaţiile interioare (instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de climatizare, instalaţii de ventilare, instalaţii sanitare);
 • se vor reface instalaţiile exterioare;
 • se vor achiziţiona dotări specifice activităţii.

Pentru îmbunătăţirea considerabilă a eficienţei energetice a clădirii cuprinse în prezentul proiect, pe lângă lucrările arătate mai sus sunt propuse lucrări de majorare a protecţiei termice a anvelopei clădirii, prin:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie nouă, din termopan, cu geam termoizolant triplu;
 • montarea unui strat termoizolant vată minerală de 20 cm grosime la planşeul peste etaj, sub podul neîncălzit;
 • montarea unui strat termoizolant orizontal, continuu la placa pe sol (spumă poliuretanică 8 cm grosime);
 • termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de vată minerală bazaltică, montat pe partea exterioară a pereţilor;
 • şpaleţii se vor izola cu polistiren expandat de 2 cm; soclul până la cota ±0,00 se va izola cu polistiren de 3 cm grosime.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, din care C+M este 3.546.927,47 lei cu TVA inclus. Durata de execuţie a lucrărilor estimată de către proiectant este de 24 luni.

ȘTIREA TA - Evenimentele nu se întâmplă doar în fața reporterilor profesioniști. Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite să vadă și alții ceea ce tu ai trait "live". Poți trimite prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

loading...
loading...
1 Comentariu

1 Comentariu

 1. avatar

  iooo

  joi, 07.09.2017 la 17:50

  bine,bine,dar cine va lucra acolo??? adicaȘmedici,asistentete….ca degeaba avem cladiri frumoase ,daca nu avem personal

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

Publicitate

ACTUALITATE

SFÂNTUL ILIE, sărbătorit de credincioşi, pe 20 iulie. Aducătorul de ploi şi furtuni. Tradiţii şi obiceiuri

avatar

Publicat

Celebrat ca fiind un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme secetoasă, Sfântul Ilie este pomenit în data de 20 iulie în fiecare an. Sfântul și marele proroc Ilie a primit de la Dumnezeu darul  de a deschide și închide Cerurile.

Se spune că fost ridicat la Cer în vârtej de vânt, intr-un car de foc, tras de cai scăpărători, în timp ce mergea alături de Elisei, ucenicul său.

Citește și MESAJE, URĂRI și SMS-uri de Sfântul Ilie 2018. Un gând frumos celor care își sărbătoresc ziua numelui

Ilie, care în limba română înseamnă ‘’Al cărui Dumnezeu el este’’ a fost un proroc evreu menționat în A treia carte a regilor din Vechiul Testament.

Sfântul Ilie s-a născut cu peste 800 de ani î.Hr. în ținutul Tesvi, din Galaad, într-o familie de preoți.

Tradiția spune că din porunca lui Dumnezeu, prorocul a părăsit ținutul lui Israel îmbrăcat în piele de vițel și se duse la râul aflat dincolo de Iordan, unde a stat în casa unei văduve sărace care primi plata ospitalității sale prin faptul că pe toată perioada secetei covata cu făină și ulei nu i se mai goli.

După câteva zile de ședere în casa acestei văduve, fiul acesteia muri, iar femeia în durerea ei îl acuză pe Sfântul Ilie că ar fi adus necazul asupra casei sale. Sfântul Ilie îl luă pe copil și după ce suflă de trei ori asupra lui, tânărul a revenit la viață, Sfântul profețind prin acest lucru învierea morților.

Cele mai numeroase tradiții practicate de sărbătoarea Sfântului Ilie se regăsesc în mediul păstoresc.

Se spune că în ajunul acestei zile fetele se duceau noaptea pe ogoarele în care era semănată cânepa și se tăvăleau prin acesta, apoi dacă în acea noapte visau cânepa verde era semn că se vor mărita cu tineri frumoși, iar dacă visau cânepa uscată se zicea că se vor mărita cu bărbați bătrâni.

În dimineața acestei zile se culegeau plante de leac și plantele ce se foloseau pentru vrăji și farmece. Femeile duceau busuioc la biserică pentru a fi sfințit, după care îl puneau pe foc și cenușa rezultată o întrebuințau în scopuri terapeutice.

Consumul merelor era oprit până pe 20 iulie, și, de asemenea, nu era voie ca acestea să se bată cap în cap pentru a nu bate grindina. Femeile duc mere la biserică în această zi pentru a fi sfințite.

Tot de Sfântul Ilie, românii își amintesc și de sufletele morților și dau de pomană mere. De asemenea, apicultorii recoltau mierea de albine, această operație se realiza doar de către bărbați, femeile neavând voie să intre în stupină.

Tot acum se marchează miezul verii pastorale, data la care ciobanii coborau în sate.

De această sărbătoare creștină se obișnuia să se organizeze târguri, iarmaroace și bâlciuri, care reprezentau un bun prilej pentru tineri de a se cunoaște și în care atmosfera era însuflețită de muzică.

Sfântul Proroc Ilie a fost ridicat la Cer pe o căruță de foc trasă de cai. Oamenii spun că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice extreme, Ilie traversează cerul cu căruța lui de foc.

Biserica îl cunoaște sub numele de Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

În România, peste 150.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie. Dintre aceștia, majoritatea poartă numele Ilie, Iliuță, Lică, adar şi Eliade, Ilieș, Iliuș sau Iliev.

Dintre femeile care vor sărbători duminică, majoritatea se numesc Ilinca, Eliana sau Ilia.

În Ziua Sfântului Ilie:

– nu se lucrează de teama pagubelor (trăznete, ploaie, grindină)

– îl cinstesc mai ales cojocarii, stuparii – se retează stupii, se duc faguri și mere la biserică spre binecuvantare și se împart de pomană

– se culeg în zori plante de leac stropite cu sânge de cocoș tăiat deasupra lor

– se duc berbecii la berbecar

– dacă tună, vor fi merele și alunele viermănoase; dacă plouă, va ploua 20 de zile

În această zi, peste 150.000 de români îşi sărbătoresc onomastica.

In Panteonul romanesc, Sânt-Ilie este o divinitate a Soarelui si a focului, identificata cu Helios, din mitologia greaca, si cu Gebeleizis, din mitologia geto-dacă.

Ca divinitate solara si meteorologica, Sânt-Ilie provoaca tunete, trasnete, ploi torentiale si incendii, leaga si dezleaga ploile, hotaraste unde si cand sa bata grindina.

In perioada sa pamanteana, Ilie a savarsit pacate, cel mai mare fiind uciderea parintilor sai la indemnul diavolului, pacate pe care le-a ispasit in moduri diferite si din aceasta cauza Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut in randul sfintilor si l-a urcat la cer intr-o trasura cu roti de foc trasa de doi sau de patru cai albi inaripati. In cer, Sant-Ilie cutreiera norii, fulgera si trasneste dracii cu biciul sau de foc pentru a-i pedepsi pentru raul pe care i l-au pricinuit. Si, pentru ca dracii inspaimantati se ascund pe pamant prin arbori, pe sub streasina caselor, in turlele bisericilor si chiar in trupul unor animale, Sânt-Ilie trasneste naprasnic pentru a nu-i scapa nici unul dintre ei.

Ca divinitate populara a Soarelui si a focului, Sânt-Ilie este atestat prin numeroase traditii, mai ales in mediile pastoresti.

surse: crestinortodox.ro, realitatea.net

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Acciza la carburanţi ar putea fi eliminată. Ministrul Finanțelor: „Efectul s-ar duce către populație”

avatar

Publicat

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că şi-ar dori să elimine acciza la carburanţi şi are în vedere o astfel de măsură. Totuși, supra-acciza la carburanți a fost introdusă, pe 30 august 2017, de Guvernul PSD-ALDE condus de Mihai Tudose.

„Ne putem gândi la scoaterea accizei la carburanţi. Eu personal, mi-aş dori foarte mult. În cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce către populaţie. Dacă reducerea respectivă nu se duce la pompă, ci în buzunarul unor companii, nu am făcut nimic”, a spus Teodorovici.

El a mai anunţat că vrea să reducă numărul taxelor şi impozitelor.

„Orice român normal la cap, cu atât mai mult ministrul Finanţelor, trebuie să aibă în vedere o astfel de măsură. (…) Nu sunt adeptul unor noi taxe şi impozite, numărul lor trebuie redus”, a spus Teodorovici.

Majorarea accizelor la carburanți în două etape – de la 15 septembrie 2017 şi 1 octombrie 2017 – a fost decisă de Guvernul PSD-ALDE în şedinţa din 30 august 2017.

Ministrul Finanţelor de atunci, Ionuţ Mişa, anunţa că majorarea accizei va genera o scumpire de câte 0,16 lei/litru pentru toate tipurile de carburanţi – benzină cu plumb, fără plumb şi motorină. El susţinea că această majorare se produce în etape „pentru a nu crea un şoc la nivelul consumului care poate genera creşteri de preţ, automat scăderi de consum şi poate afecta bugetul de stat”.

De la momentul la care a fost anunţată această măsură, preţurile carburanţilor la pompă au început însă să crească.

Ulterior, în Parlament, opoziția a încercat să impună eliminarea majorării accizelor, dar majoritatea PSD-ALDE a respins propunerea prin vot.

Din cauza supra-accizei la carburanți, combinată cu creșterea cotației petrolului, benzina și motorina s-au tot scumpit în ultima perioada. Spre exemplu, în mai 2018 comparativ cu toamna anului trecut, preţul unui litru de benzină era cu aproximativ un leu mai mare. În toamna lui 2017, benzina şi motorina puteau fi cumpărate cu aproximativ 4 lei şi 60 de bani pe litru. În mai 2018, la pompă, prețul unui litru de benzină era de 5 lei și 69 de bani, iar prețul unui litru de motorină este de 5 lei și 82 de bani.

sursa: digi24.ro

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

COD GALBEN de FURTUNĂ în judeţul Alba. Ploi, descărcări electrice , grindină şi vânt. Zonele vizate

avatar

Publicat

Meteorologii au emis un COD GALBEN de furtună pentru județul Alba, valabil joi, în intervalul orar 18:55 – 20:15 în zona de Est a județului Alba. Se vor semnala descărcări electrice, averse cca. 25 l/mp, grindină și intensificari ale vântului.

Zonele vizate sunt: Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos.

Se vor semnala averse care vor cumula 20-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici.

sursa: meteoromania.ro

Citește mai departe
Publicitate

CÎMPENI

De la muncă direct la distracție. Zilele Orașului Cîmpeni, organizate în mijlocul săpămânii, de marți până vineri

avatar

Publicat

De când a dat vacanța, la Cîmpeni nu se mai ține cont că-i zi de lucru sau de odihnă. Așa se face că Primăria a organizat Zilele Orașului fix în mijlocul săptămânii, de marți și până vineri. În jur de 35.000 de euro a costat manifestarea care anul acesta se vrea a fi una dedicată Centenarului Marii Uniri, asta deși singurul eveniment din program care să amintească de Marea Unire este un concurs de frumusețe intitluat sugestiv „Miss Centenar”. 

Ca să nu concureze cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina și să riște să-i fie orașul gol în plin eveniment, primarul Călin Andreș s-a gândit că dacă tot e vacanță de ce să nu organizeze zilele orașului în mijlocul săptămânii, mai ales că momentele artistice sunt programate după ora 18.00, iar cei care mai lucrează prin oraș își pot face liniștiți siesta pe „ritmuri” de Vlăduța Lupău, poate fanfara sau de ce nu Ansamblul 60+.

Anul acesta Zilele Orașului de la Cîmpeni au încercat să se concentreze pe cei 100 de ani de la Marea Unire, au încercat dar nu au reușit. Singurele lucruri care au amintit de Centenar au fost: denumierea achiziției de organizare a evenimentului de care s-a ocupat prietenul primăriei Sebeș, Ștefan Show de la Oiejdea, și un concurs de frumusețe la care probabil au participat fete tinere cu toate că se căuta o Miss Centenar.

20.893 de euro a costat strict organizarea evenimentului care include „artiști de talie natională, regională, locală, materiale publicitare, materiale necesare bunei desfășurări și trupe, ansambluri, orchester de muzică populară sau în funcție de tematică, prezentatori, dacă este și concurs, juriu,etc”.

12.835,65 de euro a costat scena și sonorizare și alți 541 de euro focul de artificii ce probabil vor fi date vineri după „super-concertul” Alex Velea.

 

 

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Proiectul IPJ Alba „În vacanță îmi fac doar amintiri frumoase”. Activități preventive în tabăra de vară de la Cetea

avatar

Publicat

Copiii şi cadrele didactice din „Centrul Misionar pentru Tineret Cetea” s-au întâlnit cu poliţiştii de la prevenire şi cu specialiştii în prevenirea consumului de droguri şi au aflat cum pot reduce riscul de a deveni victime ale infracțiunilor. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului derulat, pe perioada vacanţei de vară, de IPJ Alba, intitulat „În vacanţă îmi fac doar amintiri frumoase”.

La data de 18 iulie 2018, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, împreună cu specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba Iulia au fost prezenţi în tabăra de vară de la „Centrul Misionar pentru Tineret Cetea” unde s-au întâlnit cu noua serie de copii, sosiţi pentru a petrece 7 zile.

Specialiştii în promovarea siguranţei au susţinut teme privind prevenirea consumului substanţelor cu efect halucinogen, prevenirea violenţei, prevenirea furturilor şi nu în ultimul rând a accidentelor rutiere.

Poliţiştii au participat, alături de copii, la activităţile organizate pe parcursul zilei, oferindu-le recomandări menite să le sporească siguranţa pe durata întregii vacanţe de vară.

Astfel de activităţi vor avea loc, săptămânal, atât la Centrul Misionar pentru Tineret Cetea cât şi în celelalte tabere şcolare din judeţul Alba.

Acestea sunt prevăzute în cadrul Proiectului „În vacanţă îmi fac doar amintiri frumoase” derulat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în parteneriat cu Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba Iulia şi Direcția Județeană pentru Tineret si Sport Alba, pe perioada vacanţei de vară.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate