Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

TURISM pe BICICLETĂ. Cum vrea să dezvolte Guvernul traseele de cicloturism, pentru crearea unei reţele naţionale

Publicat


concurs bicicleteMinisterul Turismului a pus în dezbatere normele metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism. Sunt pregătite astfel reguli pentru dezvoltarea turismului pe bicicletă, astfel încât traseele să fie organizate omogen şi să se asigure accesul la programe de finanţare pentru dezvoltarea acestora.

Sunt conturate regulile după care se va desfăşura activitatea de turism cu bicicleta, pe un itinerar ce cuprinde cel puțin parțial căi de comunicație în afara localităților. Ciclotraseul este un traseu ce urmează o cale de comunicație terestră marcată specific și omologată pentru cicloturism.

“În cuprinsul Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 se menţionează în cadrul iniţiativelor strategice, la capitolul referitor la turismul activ, faptul că ciclismul a devenit o activitate de agrement care cunoaşte o popularitate crescută şi faptul că în România acesta se află într-o fază incipientă de dezvoltare.

În cadrul Studiului pentru realizarea brandului turistic al României, elaborat în anul 2010, au fost identificate şase produse cheie pentru construcţia brandului şi anume: turismul rural, natură salbatică şi parcuri naturale, sănătate şi „wellness”, activ şi aventură, circuite, „city breaks”. Toate aceste categorii de turism includ şi componenta de cicloturism care le amplifică atractivitatea şi le asigură caracterul durabil”, motivează iniţiatorii proiectului.

Recent, reţeaua europeană de trasee cicloturistice de lung parcurs EuroVelo a fost inclusă în Reţeaua Europeană de Transport TEN (Trans European Network), alături de reţelele europene: rutieră, feroviară, de navigaţie etc. Această consacrare legislativă la nivel european constituie o schimbare majoră de abordare faţă de viziunea din trecut ce privea promovarea bicicletei din punct de vedere turistic şi utilitar ca o chestiune de interes local sau cel mult naţional.

“Crearea, amenajarea şi omologarea acestor trasee de cicloturism va permite României să negocieze de pe poziţii solide reconfigurarea în zona Europei de Sud-Est a structurii reţelei europene EuroVelo şi a diverselor trasee cicloturistice internaţionale, alocarea de fonduri de dezvoltare regională şi transfrontalieră, şi să obţină o îmbunătăţire a imaginii de destinaţie turistică în acest domeniu aflat în puternică dezvoltare. De asemenea prin adoptarea acestui cadru legislativ unitar se previne dezvoltarea unor proiecte cu caracter neomogen ce ar putea crea confuzii şi descuraja cicloturismul de lung parcurs”, se mai arată în nota de fundamentare.

Rolul ciclotraseelor este de a promova cicloturismul, de a facilita orientarea cicloturiștilor și de a direcționa pe anumite rute un procent cât mai ridicat dintre cicloturiști, fără a afecta dreptul și libertatea acestora de a utiliza orice alte căi de comunicație pe care nu este interzisă circulația bicicletelor, se specifică în proiect.

Totalitatea ciclotraseelor din România constituie Rețeaua Națională de Trasee Cicloturistice Marcate din România, denumită în continuare RNTCMR.

Ciclotraseele se clasifică astfel:

– după criteriul nivelului teritorial, în trei ranguri: naționale, regionale și locale;

– după criteriul tipului de cale de comunicaţie utilizată, în două tipuri: rutiere şi montane, – „de MTB”;

– după criteriul nivelului de dificultate, în patru grade: lejer, mediu, dificil și expert.

– după criteriul formei, în două categorii: liniar și circuit.

“Ciclotraseele se stabilesc pe piste de biciclete, pe drumuri publice pe care circulația este interzisă autovehiculelor, pe drumuri de utilitate privată deschise circulației biciclistice de către administratorii acestora, pe căi de comunicație cu regim de viteză redusă în interiorul localităților, precum zonă cu viteză limitată la 30 km/h, zonă cu viteză recomandată 30 km/h și zonă rezidențială, pe eventuale alte tipuri de căi de comunicație specifice sau favorabile bicicletelor, și pe secțiuni de drumuri deschise circulației publice cu vehicule cu motor, alegându-se calea de comunicație și în funcție de rangul, tipul și gradul traseului și traversarea unor teritorii cu valoare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate și coerență peisageră și o intensitate cât mai redusă a traficului motorizat”, se explică în proiect.

De asemenea, pentru toate ciclotraseele de tip rutier, precum și pentru cele de tip MTB de rang național și regional și cele locale de grad lejer sau mediu, căile de comunicație utilizate vor permite asigurarea deplasării bicicletei prin pedalare pe întregul parcurs al ciclotraseului, depășirea și circulația simultană în ambele sensuri inclusiv pentru biciclete cu bagaje și remorci de pană la 1 m lățime.

turisti bicicletaCiclotraseele de tip rutier străbat preponderent regiunile turistice și alte zone ale țării care, prin obiectivele turistice naturale, culturale, istorice, prin peisaj și altele sunt de interes din punct de vedere turistic și conectează aceste zone între ele și respectiv cu marile orașe și nodurile de comunicații.

Ciclotraseele de MTB străbat preponderent zonele montane ale țării precum și zone care sunt asimilabile zonelor montane prin natură reliefului, prin peisaj sau caractere ale căilor de comunicație. Ciclotraseele de MTB se axează pe zonele turistice consacrate și zonele cu potențial turistic, dacă, prin relief și rețea de căi de comunicație existente, se pretează adecvat la ciclism tip MTB, precum și pe conectarea acestor zone între ele și respectiv cu alte căi sau noduri de comunicație, precizează ministerul.

Se consideră ciclotrasee de MTB și ciclotraseele pe drumuri nemodernizate de-a lungul râurilor și lacurilor sau pe digurile acestora în regiuni de șes sau prin păduri, în special periurbane, chiar dacă relieful este plat.

Pe porțiuni intravilane din localități urbane sau rurale de interes cicloturistic, itinerarul ciclotraseelor se alege astfel încât să străbată pe cât posibil: zonele centrale, zonele

comerciale, administrative și de servicii, perimetrele de interes turistic direct sau indirect, zonele verzi sau zonele rezidențiale liniștite.

Itinerarul intravilan al unui ciclotraseu se alege fără sinuozități mari, ușor de urmărit și desfășurat pe căi de comunicație cât mai adecvate mersului cu bicicleta.

Lungimea ciclotraseelor se alege astfel încât durata normală de parcurgere să fie: 5-12 zile în cazul celor de rang național; 2-5 zile în cazul celor de rang regional; maximum o zi în cazul celor de rang local.

Fiecărui ciclotraseu i se atribuie convențional un sens. Marcarea și parcurgerea se fac însă pentru ambele sensuri de mers, cu excepția unor ciclotrasee de MTB locale, în special de grad „dificil” și „expert”, care pot fi cu sens unic ca mod de marcare și ca admisibilitate la parcurgere.

Punctele de start și de final ale unui ciclotraseu de rang național sau regional sunt accesibile cu mijloace de transport public în comun.

Toate ciclotraseele din România sunt conectate cu alte ciclotrasee și organizate sub formă de rețea ierarhizată, RNTCMR, formată din subretele corespunzătoare tipului și rangului ciclotraseelor, cu asigurarea accesibilitătii fiecărui ciclotraseu local sau regional prin unul, de regulă, de rang imediat superior de același tip, care va cuprinde astfel și punctele de start și de final ale ciclotraseului de rang inferior și se va suprapune eventual cu porțiuni din acesta.

Ciclotraseele de tip rutier de rang național se intersectează multiplu între ele și sunt concepute astfel încât să se poată conecta cu ciclotraseele din țările vecine și să poată intra în compunerea unor ciclotrasee internaționale, inclusiv a magistralelor cicloturistice transeuropene din rețeaua EuroVelo, și formează o subrețea care constituie structura de bază a RNTCMR, pe care se asigură accesul la celelalte ciclotrasee. Punctele de start și de final ale ciclotraseelor de tip rutier de rang național sunt amplasate în puncte de trecere a frontierei de stat, deschise traficului rutier sau pietonal internațional de persoane.

RNTCMR intră în componența sistemului național de mobilitate și se interconectează cu stațiile / terminalele deservite efectiv de transportul public în comun în vederea asigurării intermodalității.

Numărul de ciclotrasee, tipul și gradul lor, densitatea și repartiția lor în teritoriu se adecvează necesităților și resurselor disponibile, încadrându-se pentru fiecare zonă a țării între un minim și un maxim pentru fiecare tip și grad de traseu, ținând cont și de caracteristicile zonei, atractivitatea turistică și numărul și tipul potențialilor utilizatori pe plan local, cerințelor de protecție a naturii și alți factori. Pentru identificare, administrare și promovare, fiecărui ciclotraseu i se atribuie temă, denumire, siglă și indicativ.

Etapa este porțiunea de traseu concepută și recomandată a fi parcursă în mod obișnuit într-o zi. Secțiunea este porțiunea concepută și recomandată a fi parcursă în mod obișnuit într-un interval de 1-2 ore, între două locuri de popas sau puncte de interes turistic de pe parcursul ciclotraseului. Segmentul este diviziunea elementară a unui ciclotraseu, corespunzător unei porțiuni cu caractere strict omogene, fără repere semnificative pe parcurs.

Pe lângă consiliile județene se organizează, prin hotărâre a consiliului județean, comisii județene de ciclotrasee, ca structuri fără personalitate juridică, formate din reprezentanți ai administrației publice, inclusiv de la structurile cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și circulației și siguranței rutiere, ai instituțiilor publice și ai organizațiilor și operatorilor economici interesați, având secretariatul asigurat de consiliul județean sau o structură subordonată acestuia delegată în acest scop. Traseele cicloturistice se declară omologate ca ciclotraseu de către Ministerul Turismului, dacă marcarea a fost avizată și aprobată și dacă lucrările de marcare/amenajare au fost finalizate și recepționate.

Pentru facilitarea coordonării la nivel național și internațional pe linie de ciclotrasee, pe langă sau în parteneriat cu autoritatea publică centrală în domeniul turismului se poate înființa un Centru Național de Coordonare EuroVelo România, pe bază de protocol de colaborare încheiat între factorii de drept public și de drept privat interesați.

Căile de comunicație de interes public incluse în ciclotrasee sunt deschise accesului public pentru bicicliști, indiferent de proprietarul și administratorul căii de comunicație și de tipologia acesteia, fără alte implicații asupra regimului juridic al respectivei căi de comunicație.

Proiectarea, marcarea, monitorizarea și întreținerea ciclotraseelor se poate finanța din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetele locale ale județelor și din alte fonduri publice sau private, interne sau externe, prin grija autorităților publice centrale și locale, a organizațiilor neguvernamentale de profil, a operatorilor economici din turism și a altor factori interesați.

Utilizarea ciclotraseelor este liberă și nu poate fi supusă plății de tarife sau taxelor de acces sau tranzit. Dar prevederea nu exonerează persoanele care circulă pe ciclotrasee de obligațiile de plată a unor tarife sau taxe instituite în baza legislației specifice privind regimul ariilor naturale protejate sau a altor norme legale ce instituie restricții și reglementări speciale privind regimul unor zone, în măsura în care respectivele tarife sau taxe sunt aplicabile persoanelor indiferent de calea de comunicație și mijlocul de deplasare utilizat.

Marcajele cicloturistice, în funcție de complexitate și condițiile tehnice, se aplică prin vopsire directă pe substrat sau prin intermediul unor indicatoare și panouri de marcaj cicloturistic. Semnele de marcaj cicloturistic sunt pictograma „cicloturism” în varianta „rutieră” și „de MTB”, ca semne comune, și simbolul „C” ca semn de individualizare. Elementele suplimentare ce pot figura pe marcajele cicloturistice sunt: indicativ traseu, siglă traseu, coordonatele GPS ale locației, destinație (principală, proximală, altele) cu distanța până la aceasta, denumirea traseului, siglă finanțator, schița zonei, alte elemente. Marcajele cicloturistice au ca și culori de bază verde închis pe fond alb. Simbolul „C” din cadrul marcajelor se colorează diferit, în roșu pentru ciclotrasee naționale, galben sau albastru pentru ciclotrasee regionale și bicolor (combinații de roșu, galben sau albastru) pentru ciclotrasee locale. Pentru identificare vizuală facilă a gradului de dificultate a ciclotraseelor, indicativul acestora se înscrie pe indicatoare și panouri în codul de culoare corespunzător gradului: albastru pentru lejer, roșu pentru mediu, negru pentru dificil, bicolor galben- negru în caroiaj pentru expert.

Contravenţii şi amenzi

Constituie contravenţii, printre altele, împiedicarea sau tulburarea, fără drept, a accesului și circulației cicloturiștilor pe ciclotrasee şi împiedicarea sau tulburarea, fără drept, a activităților de marcare a traseelor cicloturistice avizate și aprobate, de întreținere și monitorizare a stării marcajelor și a altor amenajări pe ciclotrasee.

Constatarea faptelor de mai sus se face de către ofițerii și agenții Poliției Române și ai Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române, precum și de către polițiștii locali, în primul caz, respectiv de către de către primari și președinții consiliilor județene și de către personalul anume împuternicit, pentru al doilea.

Amenzile propuse sunt între 3.000 de lei şi 5.000 de lei.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Tara lui Papura Voda

    sâmbătă, 19.08.2017 la 21:23

    In dezbateri, planuri, hartii, cred ca suntem cea mai dezvoltata tara din lume din punct de vedere al infrastructurii.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Topul vorbitorilor de limbă engleză. Pe ce loc se clasează românii și cine este pe prima poziție

Publicat

limba engleza

Peste un miliard de oameni vorbesc engleza ca prima sau a doua limbă, potrivit unui raport realizat de EF Education First, citat de CNN. Dintre aceştia, olandezii sunt cei mai fluenţi vorbitori non-nativi de limba engleză de pe glob. Potrivit sursei citate, Suedia este poziţionată pe locul al doilea, în timp ce Norvegia se află […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Majoritatea românilor care merg în concediu cel puțin cinci zile preferă destinațiile din țară. Pe locul doi, Grecia

Publicat

Peste 40% dintre românii care locuiesc la orașe spun că preferă destinații din țară dacă merg în concediu cel puțin cinci zile. 16% dintre ei precizează că preferă Grecia, potrivit unui studiu de profil.România este preferată ca destinaţie turistică, pentru sejururi de peste cinci zile, de 41% dintre românii care locuiesc în mediul urban, pe […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

TRADIȚIILE lunii decembrie. Mituri, semnificații și sărbători, la sfârșitul anului 2019. Când va fi solstițiul de iarnă

Publicat

iarna, zapada

Finalul de an vine încărcat cu sărbători și semnificații deosebite legate de acestea. Luna decembrie este, de multe ori, cea mai așteptată, datorită ocaziilor de a oferi și primi cadouri. Este și momentul în care majoritatea dintre noi recapitulăm ceea ce s-a întâmplat în acest an și ne facem planuri pentru cel nou. Sărbătorile lunii […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

REZIDENȚIAT 2019: Peste 30 de candidați din Alba dau examen la centrele universitare din țară. Posturile disponibile

Publicat

medic rezident

Peste 30 de candidați din județul Alba s-au înscris la concursul de Rezidențiat 2019 și vor susține duminică testul scris. Majoritatea s-au înregistrat la centrul de examen din Cluj-Napoca, iar alții au ales Târgu Mureș sau Timișoara. În total, aproape 9000 de tineri vor da examen în cele șase centre din țară. Concursul de intrare […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate