Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat în ALBA: POSTURI vacante în mai multe instituții publice din județ. LISTA, condiții, calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în instituții publice din județul Alba. Sunt organizate concursuri pentru ocuparea acestora.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Direcția de Sănătate Publică Alba

 • medic șef laborator – medic specialist medicină de laborator

Condiții: diplomă de licență in medicină; certificat de medic specialist medicina de laborator; cursuri de perfectionare in management sanitar/masterat/doctorat

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 24 mai 2023

Concurs: 6 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 12 iunie 2023 – proba practică

Detalii la Direcția de Sănătate Publică Alba, b-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, tel. 0258/835244, e-mail: salarizare@dspalba.ro.

Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 Alba Iulia

 • secretar (0,5 normă)

Condiții: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență; vechime minim 9 ani în domeniul secretariat în sistemul de învățământ preuniversitar; competențe de operare PC- MS Office (Word, Excel, internet și e-mail) și programe dedicate (SIIIR, REVISAL, EDUSAL); certificat de absolvire curs de arhivar; certificat de absolvire curs de inspector resurse umane

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 26 mai 2023

Concurs: 8 iunie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 12 iunie 2023, ora 9.00 – interviu

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • îngrijitor

Condiții: studii generale – minim 10 clase; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-1 an

Termenul pentru depunerea dosarelor de concurs: 26 mai 2023

Concurs: 6 iunie 2023, ora 12.00 – probă practică; 8 iunie 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr. 18, 0258.835.093

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia

 • muncitor calificat de întreținere

Condiții: studii medii; vechime în muncă minimum 2 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 29 mai 2023, ora 15.00

Concurs: 8 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 12 iunie 2023, ora 9.00 – proba practică; 14 iunie 2023, ora 10.00 – interviu

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia

 • îngrijitor copii (0,5 normă)

Condiții: studii medii, curs de igienă efectuat valabil; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; experiența pe un post similar constituie avantaj

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 29 mai 2023

Concurs: 6 iunie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 8 iunie 2023, ora 9.00 – proba practică

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 143

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

 • psiholog practicant – Biroul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie; atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant, forma de atestare practicant în supervizare, în specialitatea psihologie clinică

 • medic specialist (specialitate: expertiză medicală a capacității de muncă/medicină internă/medicină de familie) la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: expertiză medicală a capacității de muncă/medicină internă/medicină de familie; adeverinţă/certificat de confirmare in gradul profesional; autorizație de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

Data limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2023

Concurs: 31 mai 2023 – proba scrisă, 9 iunie 2023 – interviul

Detalii, la sediul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia – Serviciul Resurse Umane și Gestiunea Funcției Publice – etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209.

Casa Corpului Didactic Alba

 • secretar (0,5 normă)

Condiții: nivelul studiilor: studii superioare; vechime în muncă minimum 9 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; noţiuni de comunicare în relaţii publice

Concurs: 6 iunie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 8 iunie 2023, ora 9.00 – interviu

Detalii, la sediul Casei Copului Didactic Alba (strada Gabriel Bethlen, nr.7, Alba Iulia, județ Alba) și la telefon 0258/826147.

Primăria municipiului Alba Iulia

 • muncitor instalator, treapta II – Biroul întreținerea domeniului public

Condiţii: studii generale; calificare pentru meseria de instalator; vechimea în specialitate necesară: minimum 6 ani;

 • muncitor electrician, treapta I – Biroul întreținerea domeniului public

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; calificare pentru meseria de electrician; vechimea în specialitate necesară: minimum 9 ani

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 24 mai 2023 inclusiv, la Biroul resurse umane, et. 2, din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia.

Concurs: 7 iunie 2023, ora 11.00 – proba practică

AIUD

Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud

 • mediator școlar

Condiții: diplomă de bacalaureat; curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; se aprobă și dosarele candidaților care dovedesc că sunt înscriși, la momentul organizării concursului, la un curs de mediator școlar; cunoștințe utilizare PC, nivel mediu

Termenul de depunere a dosarelor: 8 iunie 2023, ora 14.00

Concurs: 13 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 15 iunie 2023, ora 9.00 – interviu

Relatii suplimentare: Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud, la tel.0258/861427, email scoalahulea@gmail.com

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

 • medic specialist – Pneumologie (0,25 normă)

Condiții: medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie; diplomă de licență în medicină; certificatul de specialist în specialitatea pneumologie; certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; stagiu de rezidențiat terminat.

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 6 iunie 2023, ora 15.00

Concurs: 14 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă, 20 iunie 2023, ora 10.00 – proba clinică/ practică

Detalii la Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.6. telefon 0258861302, int 120.

BLAJ

Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj

 • îngrijitor

Condiții: studii medii (diplomă de absolvire a școlii profesionale/ diplomă de absolvire a liceului); nu se solicită vechime

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 29 mai 2023

Concurs: 8 iunie 2023, ora 10.00 – proba practică, 12 iunie 2023, ora 10.00 – interviul

Detalii la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Str. Dr. Vasile Suciu, Nr. 25, compartimentul Secretariat, tel. 0258713630, email: gtimoteicipariu@yahoo.com

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

 • asistent medical generalist debutant (PL) – laborator radiologie și imagistică

Condiții: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; curs radioprotecție; curs radioprotecție radiologie/imagistică medicală în curs de desfășurare sau finalizat

 • consilier juridic debutant (S) – Compartiment Resurse Umane

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe juridice; cunoșținte operare PC; vechime în specialitate minim 6 luni; curs inspector Resurse Umane; membru cel puțin stagiar în Ordinul Consilierilor Juridici din România.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 31 mai 2023

Concurs: 14 iunie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 19 iunie 2023, ora 9.00 – interviul

Detalii la Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea 63, tel. 0258.771717, spitalul_cimpeni@yahoo.com

OCNA MUREȘ

Primăria orașului Ocna Mureș

 • consilier IA (2 posturi) – Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe nerambursabile

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor 7 ani

 • consilier debutant – Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe nerambursabile

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor nu este necesară

 • muncitor (electrician) – Compartiment întreținere parc fotovoltaic

Condiții: studii generale/medii, curs de calificare profesională/ școală profesională, cu calificare de electrician/electromecanic; vechime în specialitatea studiilor-5 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 23 mai 2023

Concurs: 30 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă, 31 mai 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 – Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, telefon 0258/871217, int.215.

Alte localități

Primăria comunei Lupșa

 • inspector de specialitate, grad profesional debutant (specializare economic) – 2 posturi – Compartiment finanțări proiecte FEN/FMMRZ

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare economic; fără vechime

 • inspector de specialitate, grad profesional debutant (specializare inginerie) – 2 posturi – Compartiment finanțări proiecte FEN/FMMRZ

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare inginerie; fără vechime

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 30 mai 2023

Concurs: 12 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 iunie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la Primăria Lupșa, tel 0258.769.225, e-mail: resurseumane01primarialupsa@gmail.com

Școala Gimnazială „Septimiu Albini” Cut

 • îngrijitor clădiri

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 26 mai 2023

Condiții: studii medii, cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 6 luni

Concurs: 6 iunie 2023, ora 10.00 – proba practică; 8 iunie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” din Cut, str. Principală, nr. 226, sc.cut@isjalba.ro

foto: pixabay.com

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Claudiu

  marți, 23.05.2023 at 12:46

  Bună, nu înțeleg de ce se mai fac publice posturile la stat, pentru ca oricum sunt „aranjate” fără excepții.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax