Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Modificări în sistemul de sănătate din România: Schimbări care s-au produs în ultima perioadă și ce trebuie să știe pacienții


Publicat

asigurare sanatateÎn ultima perioadă, sistemul de sănătate din România a cunoscut mai multe modificări, iar schimbările vizează atât pacienţii, cât şi medicii sau mecanismul asigurărilor de sănătate. În timp ce unele măsuri sunt în faza de legiferare în Parlament, altele mai au nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial pentru a se aplica, motiv pentru care vă propunem o trecere în revistă a principalelor modificări aşteptate să intre în vigoare în viitorul apropiat, precum şi a câtorva dispoziţii care se aplică deja. 

Pachetele de servicii şi Contractul-cadru cu condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul sanitar, propuse pentru perioada 2016-2017, au fost actualizate la începutul lunii februarie, după ce iniţial au fost lansate în dezbatere publică, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în octombrie 2015.

Proiectul de act normativ, care mai are nevoie de aprobarea Guvernului şi publicarea în Monitorul Oficial pentru a-şi produce efectele, stabileşte, în esenţă, ce servicii medicalevor putea fi acordate în sistemul sanitar autohton, în perioada 2016-2017, persoanelorasigurate şi neasigurate.

Pachetul minimal va fi destinat persoanelor neasigurate şi va cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare acordate doar pentru urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potenţial endemoepidemic (boli infecţioase regionale care pot provoca izbucniri epidemice). De asemenea, pachetul va include monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzei, servicii de planificare familială si servicii de prevenţie.

Pachetul minimal va cuprinde servicii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

Asistenţa medicală de urgenţă va consta în anamneză (datele pe care le obţine medicul interogând bolnavul cu privire la apariția și evoluția bolii de care suferă), examen clinic şi tratament. Aceasta va fi acordată, de exemplu, în caz de inconştienţă, febră şi erupţii cutanate, suspiciune de arsuri severe, paralizie, fracturi sau reacţii alergice. Fiecare persoană va putea să beneficieze de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.

În cadrul monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, pacientele vor beneficia la medicul de familie de supraveghere din luna a şaptea până în luna a noua (de două ori pe lună), testare pentru HIV, hepatită B şi C, precum şi de urmărirea lăuziei la domiciliu. La cabinetul medical vor fi acordate o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

Serviciile de planificare familială la medicul de familie vor consta în consiliere şi indicarea unei metode contraceptive. Consultaţiile vor fi în număr de două pe an pentru fiecare persoană. În acelaşi timp, persoanele neasigurate vor primi o consultaţie preventivă şi vor putea cere examinarea pentru constatarea unui deces (cu sau fără eliberarea certificatului de constatare a decesului).

Atât la medicul de familie, cât şi la cabinetul medical, pacienţii vor putea să primească o consultaţie pentru supravegherea şi depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic.

În altă ordine de idei, pachetul minimal va mai include consultaţii la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale, transport sanitar neasistat şi anumite servicii medicale dentare (de exemplu, tratamentul paradontitelor, repararea protezei sau repararea aparatului ortodontic).

Persoanele neasigurate vor suporta integral costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medici

Pachetul de bază va fi destinat asiguraţilor şi va cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul aceste persoane.

Mai concret, în pachetul de bază vor fi cuprinse serviciile medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice, servicii de prevenţie şi profilaxie, servicii la domiciliu, servicii adiţionale, activităţi de suport şi servicii de administrare de medicamente.

În asistenţa medicală ambulatorie vor exista, de asemenea, consultaţii pentru urgenţe şi alte situaţii, depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic, servicii de planificare familială, servicii diagnostice şi terapeutice, servicii de sănătate conexe actului medical, dar şi servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei.

În spitale, serviciile oferite în cadrul pachetului de bază vor cuprinde consultaţii de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

În acelaşi timp, persoanele asigurate în sistemul sanitar vor avea parte de consultaţii de urgenţă la domiciliu, transport sanitar neasistat, precum şi de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu.

Serviciile medicale dentare vor consta, printre altele, în consultaţii, tratamentul cariilor simple, tratamentul gangrenei pulpare, extracţia dinţilor permanenţi şi reconstituirea coroanei radiculare.

Asiguraţii vor beneficia şi de servicii de recuperare medicală în sanatorii balneare, analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară, explorări funcţionale, medicamente cu şi fără contribuţie personală sau dispozitive medicale.
Medicii de familie nu scapă de limita impusă la numărul de pacienţi

Aşa cum am menţionat anterior, Proiectul de hotărâre de Guvern care aprobă Pachetele de servicii şi Contractul-cadru pentru perioada 2016-2017 a fost actulizat şi republicat pe site-ul CNAS în februarie.

Astfel, deşi în formă iniţială a proiectului, lansată în dezbatere publică în octombrie 2015, autorităţile propuneau ca medicii de familie să poată încheia contracte cu casele de asigurări indiferent câţi asiguraţi au înscrişi pe listele proprii, această posibilitate a fosteliminată din forma revizuită a proiectului pachetelor medicale pentru anii 2016-2017.Asta înseamnă că reglementările aplicabile în prezent, care stabilesc că pentru încheierea unui contract cu casa de asigurări, un medic de familie din mediul urban va trebui să aibăminimum 800 de persoane înscrise, se vor aplica în continuare.

Referitor la mediul rural, numărul de persoane înscrise se va stabili pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică.

Valabilitatea cardului european de sănătate, majorată la un an

Guvernul a decis recent, în cadrul şedinţei săptămânale, să aprobe un proiect de act normativ care prevede majorarea perioadei de valabilitate a cardului european.

Prin urmare, odată ce documentul adoptat joi de Executiv va apărea în Monitorul Oficial şi va modifica astfel Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, perioada de valabilitate a cardului european de asigurări sociale de sănătate va fi extinsă la un an, faţă de şase luni, aşa cum stabileşte în prezent legislaţia.
Potrivit informaţiilor furnizate de Executiv, măsura are în vedere atât dreptul asiguraților la libera circulație, cât și faptul că în celelalte state membre UE sau aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene durata de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este mai mare.

De asemenea, proiectul de act normativ aprobat de Guvern instituie dreptul casei de asigurări de sănătate de a refuza emiterea cardului european în situația în care o persoanănu face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
În prezent, legea prevede că „emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, dar această reglementare, după cum a transmis Guvernul, nu poate fi aplicată, având în vedere că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) colectează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, nu pentru cea curentă, pentru care se solicită eliberarea documentului.

Medicul de familie va putea fi schimbat, în anumite condiţii, și înainte de termenul de șase luni de la data înscrierii pe listele acestuia

Proiectul de ordonanţă de urgenţă adoptat joi de Executiv aduce şi alte modificări sistemului public de sănătate, iar una dintre acestea introduce posibilitatea, pentru persoanele asigurate, de a-și schimba medicul de familie și înainte de termenul de șase luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

Prin intermediul unui comunicat de presă, Guvernul a precizat şi care vor fi, de la 1 aprilieîncepând, situațiile justificate în care persoanele asigurate își vor putea schimba medicul de familie și înainte de termenul de şase luni de la înscrierea pe listele acestuia. Concret, acestea sunt, printre altele:
-decesul medicului;
-luarea unei măsuri privative de libertate față de medicul pe lista căruia este înscris;
-schimbarea domiciliului asiguratului.

Cum îţi poţi schimba în prezent medicul de familie?

Vă reamintim că, în baza legislaţiei aplicabile în prezent, persoanele asigurate în sistemul naţional de sănătate îşi pot schimba medicul de familie numai după au trecut cel putin şase luni de la data la care s-au înscris pe lista acestuia.

Pentru a face acest lucru, asiguratul trebuie să adreseze o cerere medicului pe lista căruia vrea să se înscrie, în care să specifice numele medicului actual.

După ce a înregistrat cererea, medicul de familie primitor trebuie să anunţe, în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat pacientul, precum şi casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale.

Medicul de familie de la care a plecat pacientul îi va trimite noului medic de familie, prin poştă, fişa medicală a pacientului. E bine de ştiut că o copie a acestei fişe va fi păstrată de cabinetul medical de la care pleacă asiguratul, cel puţin un an de la data plecării.

De asemenea, este important de precizat şi că pacientul trebuie să prezinte noului medic de familie documentele care să îi ateste calitatea de asigurat. Aceste documente diferă în funcţie de calitatea asiguratului: salariat, PFA, pensionar, student sau şomer.

Totodată, medicul de familie are obligaţia să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin şase luni de la data înscrierii pe lista acestuia. Pe viitor însă, în anumite situaţii, cum ar fi cea în care asiguratul îşi schimbă domiciliul, acesta îţi va putea schimba medicul de familie şi înainte de termenul de şase luni de la înscrierea pe listele acestuia, aşa cum am explicat anterior.

În situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă.

Pensionarii cu pensii mai mici de 872 de lei nu vor mai plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Tot joi, prin intermediul aceluiaşi proiect de act normativ, Guvernul a decis sămajoreze plafonul veniturilor până la care pensionarii sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu plata contribuției de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că mai mulți pensionari vor fi asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Într-un comunicat de presă remis redacţiei noastre, Executivul a anunţat că, pentru anul 2016, efectul acestei măsuri va consta în majorarea de la 740 lei la 872 de lei a veniturilor obținute de pensionari, până la care contribuția de asigurări sociale de sănătate se plătește de la bugetul de stat. În această categorie se vor încadra, în total, aproximativ 2,5 milioane de pensionari din sistemul public.

Notă: Majoarea plafonului veniturilor până la care pensionarii sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu plata contribuției de la bugetul de stat vine ca urmare a creşterii cu 5%, din 2016, a punctului de pensie. Valoarea acestuia este anul acesta de 871,7 lei, faţă de 830,2 lei, cât era în 2015 .

De la 1 septembrie 2015, calitatea de asigurat se demonstrează doar cu cardul de sănătate

Din 1 septembrie anul trecut, cardul de sănătate este unica modalitate de a demonstra calitatea de asigurat. Noul instrument este emis pentru toate persoanele asigurate cu vârstă de peste 18 ani, în timp ce minorii beneficiază gratuit de servicii medicale. Cardul de sănătate conține, practic, doar datele de identificare ale asiguratului (prenumele, numele, data nașterii și codul unic de identificare, la care se adaugă numărul de identificare al cardului și termenul de valabilitate al acestuia), dar, la cerere, medicul de familie poate inscripționa și date medicale.

Cardul national de sănătate poate fi folosit doar pe teritoriul României. Persoanele care pleacă temporar într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pot folosi doar cardul european de sănătate, despre care am vorbit deja mai la începutul articolului.

De asemenea, cardul naţional de sănătate poate fi activat odată cu prima vizită la un furnizor de servicii medicale, indiferent că este vorba de un cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu sau laborator, potrivit CNAS.

Prin urmare, asiguraţii nu trebuie să facă un drum special la medic pentru activare. Cardul poate fi păstrat fără sa fie activat chiar şi ani întregi, dacă folosirea acestuia nu este necesară.

Proiectul de ordonaţă de urgenţă aprobat zilele trecute de Executiv îşi propune şi să redefinească cardul național de asigurări sociale de sănătate. Astfel, potrivit documentului, prin intermediul cardului național se face dovada calității de asigurat, precum și faptul că acest document este un instrument în procesul de validare a serviciilor medicale acordate asiguraților, astfel încât din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate să fie decontate numai serviciile efectiv acordate și pentru care asiguratul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale.

Nu în ultimul rând, este important să precizăm că, din motive religioase sau de conștiință, cardul naţional de sănătate poate fi refuzat. În acest caz, calitatea de asigurat se face prin emiterea unei adeverinţe de asigurat, care este valabilă timp de trei luni.

Toţi medicii de familie ar putea profesa, la cerere, după împlinirea vârstei de pensionare

Vârsta de pensionare a medicilor este de 65 de ani, indiferent de sex, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii. Totuşi, medicilor de familie din mediul rural le este permis, la cerere, să profeseze după ce împlinesc 65 de ani.

Prevederea aceasta va fi modificată astfel încât şi medicii de familie din mediul urban să poată să beneficieze de ea, stabileşte o propunere legislativa adoptată în septembrie 2015 de Senat, în calitate de primă Camera sesizată.

În expunerea de motive a proiectului care mai are nevoie de votul final al deputaţilor pentru a se aplica, iniţiatorii arată că deficitul de doctori este o problemă la nivel naţional, indiferent de mediul de activitate, astfel că discriminarea medicilor de familie din mediul urban trebuie eliminată.

sursa: avocatnet.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Vârsta standard de pensionare, redusă cu 2 ani pentru persoanele din zonele Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna

Publicat

turn Ampelum Zlatna drona 2

Cetățenii care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare, respectiv în localitățile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană și Zlatna sau pe o rază de 8 kilometri în jurul acestora beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare. 

„Poate nu prezintă foarte mult interes, dar nu pot să fac abstracție de faptul că cei care au muncit o viață întreagă, unii în condiții extrem de dificile, merită din partea statului român mai mult.

Am avut o discuție cu Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Alba, doamna Cornelia Miclea, pe tema aplicării unui amendament pe care l-am transpus anul trecut în articol de lege.

Este vorba de Legea nr. 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care lista localităţilor din România în care cetățenii se pot pensiona cu 2 ani mai devreme, fără a fi penalizaţi, care a fost extinsă.

Astfel, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate şi pe o rază de 8 km în jurul localităților Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană și Zlatna, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Pentru o informare corectă și eficientă a potențialilor beneficiari din cele 4 orașe și 17 comune din Județul Alba, vor fi organizate în perioada imediat următoare întâlniri cu primarii din aceste zone, reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Alba și ai Casei Județene de Pensii Alba”, a scris marți deputatul PNL de Alba, Florin Roman, pe pagina de Facebook.

Reamintim faptul că prin Legea nr. 207 din 18 septembrie 2020 a fost modificat alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice astfel:

„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliuc, Uricani, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, localitățile Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna din județul Alba, localitățile Victoria și Făgăraș din județul Brașov, localitatea Galați din județul Galați, localitățile Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, localitățile Brazi și Ploiești din județul Prahova, localitățile Iacobeni și Vatra Dornei din județul Suceava, localitățile Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, localitățile Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”, se precizează în documentul citat.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Germania ar putea interzice zborurile internaționale din cauza COVID. Merkel reproșează guvernului că a pierdut controlul

Publicat

Guvernul de la Berlin discută reducerea până aproape la zero a zborurilor internaţionale care aterizează în Germania, pentru a preveni răspândirea în această ţară a mutaţiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat marţi ministrul german de interne Horst Seehofer ziarului Bild, conform căruia cancelarul Angela Merkel a reproşat propriului său guvern că ”a pierdut controlul” asupra pandemiei, relatează agenţiile DPA, Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

”Pericolul reprezentat de aceste mutaţii ale virusului ne obligă să luăm în considerare măsuri chiar şi mai drastice”, a explicat Seehofer. ”Acestea includ controale mai stricte la graniţe, mai ales la frontierele cu regiunile de mare risc, dar şi o diminuare a traficului aerian aproape la zero, la fel cum face în prezent Israelul”, a indicat oficialul german, adăugând că ”populaţia, care în Germania acceptă restricţii (antiepidemice) importante, aşteaptă de la noi să o protejăm cât mai bine posibil în faţa unei explozii a numărului cazurilor” de COVID-19.

Conform publicaţiei Bild, cancelarul Angela Merkel i-a solicitat acestuia în weekend, la o reuniune cu uşile închise cu deputaţii din partidul ei, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), să examineze posibile măsuri menite să reducă pătrunderea în Germania a variantelor de coronavirus detectate în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia.

De asemenea, scrie Bild, Merkel le-a reproşat membrilor guvernului că au ”pierdut controlul” asupra pandemiei. ”Trebuie să fim mai stricţi, altfel ne întoarcem unde am fost cu 14 zile în urmă”, a avertizat ea, referindu-se la numărul cazurilor de COVID-19, care sub efectul măsurilor de lockdown a scăzut recent în Germania la sub 10.000 pe zi, deşi numărul deceselor se menţine la aproximativ o mie zilnic.

Bild mai notează că Merkel a criticat şi călătoriile efectuate de cetăţenii germani în afara ţării. ”De ce nu putem interzice călătoriile ?”, a întrebat Merkel, apoi sugerând ea însăşi diminuarea traficului aerian, potrivit participanţilor la acea reuniune.

Şefa guvernului german a cerut joi, la o conferinţă de presă despre situaţia epidemiologică în Germania, ca toate eforturile să se concentreze pe evitarea răspândirii mutaţiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, şi a insistat că orice decizie de reactivare a vieţii publice trebuie luată cu mare atenţie.

Vorbind marţi la Forumul Economic de la Davos, Merkel a avertizat ”că viteza cu care am reacţionat a lăsat mult de dorit”. ”Digitalizarea insuficientă a societăţii noastre” şi procedurile birocratice reprezintă au fost fost cele mai mari puncte slabe ale Germaniei în gestionarea pandemiei.

Acele trei mutaţii ale coronavirusului SARS-CoV-2 implică un risc foarte ridicat pentru Europa, întrucât ele sporesc transmisibilitatea virusului, a avertizat de asemenea joi Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), care îndeamnă statele UE să impună restricţii antiepidemice mai stricte, nicidecum să le relaxeze, să intensifice testarea şi mai ales activitatea de secvenţiere pentru a identifica noile mutaţii.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

O nouă licitație pentru finalizarea rețelei de canalizare din Șibot și Balomiru de Câmp. Valoarea investiției, majorată

Publicat

Primăria Șibot caută un constructor pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră din localitățile Șibot și Balomiru de Câmp. În acest sens a fost lansată o nouă licitație, luni, 25 ianuarie. Față de licitația anterioară, lansată în luna septembrie 2020, valoarea totală estimată a fost majorată de la 7,6 milioane de lei la 11,7 milioane de lei, fără TVA. 

Primăria Șibot a lansat luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o nouă licitație pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră și stații de epurare din Șibot și Balomiru de Câmp.

Valoarea totală estimată este de 11.706.266,37 de lei, fără TVA. 

Reamintim faptul că în primăvara anului 2019, în urma unei proceduri inițiate în SEAP a fost atribuit contractul de lucrări către un ofertant (Aria Construct SRL din Alba Iulia). Pe parcursul derulării lucrărilor au apărut neînțelegeri în ceea ce privește execuția racordurilor aferente rețelei de canalizare, executantul refuzând execuția acestora. În aceste condiții a fost necesară rezilierea contractului și reluarea procedurii pentru restul de executat din cadrul investiției. Procentual a fost executat aproximativ 1,2% din valoarea investiției.

În baza contractului de lucrări reziliat s-au decontat lucrări în valoare de 105.994,91 de lei, fără TVA. Din valoarea decontată inițial, a fost returnată suma de 6.415,08 lei, fără TVA, rezultând valoarea plătită aferentă contractului inițial de 99.579,83 de lei, fără TVA.

În 9 septembrie 2020 a fost reluată procedura de achiziție publică, valoarea totală fiind estimată la circa 7,6 milioane de lei, fără TVA, însă nu s-a prezentat nici un ofertant fapt pentru care aceasta a fost anulată automat de către sistemul SEAP.

Citește și Rețeaua de canalizare din Șibot și Balomiru de Câmp, din nou la licitație. Constructorul inițial a refuzat execuția racordurilor

Comuna Șibot a înaintat către proiectant solicitarea de a reanaliza bugetul proiectului – devizul general în situația în care valorile estimate nu mai corespund valorilor de piață actuale (ținând cont de faptul că evaluarea proiectului datează din anii 2016 – 2017). În urma evaluării, proiectantul a transmis noul deviz al investiției care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local Șibot nr. 51 / 02.12.2020.

Indicatori tehnici ai investiției

Localitatea Șibot: 

– total lungime rețea de canalizare – 11.743 ml

– total lungime conductă refulare – 2.110 ml

– număr de cămine de vizitare – 392 buc.

– subtraversări de drumuri – 3

Localitatea Balomiru de Câmp:

– total lungime rețea de canalizare – 4.581 ml

– total lungime conductă refulare – 1.260 ml

– subtraversări de drumuri – 9 (din care o subtraversare de autostradă)

– subtraversări de cale ferată – 2

– subtraversări cursuri de apă – 6

– subtraversare rețea de gaz – 1

– racorduri – 750 buc.

– cămine de vizitare – 392 buc.

– stații de pompare ape uzate – 5

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbatul din Fărău dispărut în urmă cu două săptămâni, găsit decedat la patru kilometri de locuința sa. Ce s-ar fi întâmplat

Publicat

Ioan Gatea, bărbatul de 74 de ani din comuna Fărău, dispărut de mai bine de două săptămâni, a fost găsit decedat, marți, 26 ianuarie. 

Corpul neînsuflețit al bătrânului a fost descoperit de un cioban care a sunat la 112 și a anunțat autoritățile.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, acesta a fost găsit la o distanță de aproximativ 4 kilometri față de locuință, căzut într-un șanț cu apă, în zona Podului Sânbenedict.

Momentan, nu sunt suspiciuni că moartea bărbatului ar fi fost violentă. Nu s-au identificat urme de violență pe trupul acestuia.

Teoria anchetatorilor este că bărbatul s-ar fi împiedicat și ar fi căzut în șantul cu apă.

VEZI ȘI: VIDEO: Bătrânul din Fărău dispărut în urmă cu o săptămână nu a fost găsit. Polițiști și voluntari participă la căutări

În zona respectivă au fost efectuate căutări, dar la acel moment apa în șant era mai mare și trupul bărbatului nu a fost observat.

Totuși, trupul acestuia va fi supus unei necropsii, iar un medic legist va stabili care a fost cauza morții.

Context

La data de 7 ianuarie 2020, în jurul orei 09,00, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizată de către un bărbat din comuna Fărău, cu privire la faptul că, în seara zilei de 6 ianuarie, socrul său, GATEA IOAN, de 74 de ani, a plecat de la locuința sa din Fărău și nu a mai revenit.

VEZI ȘI: FOTO VIDEO: Acțiune de amploare pentru găsirea unui bărbat de 74 de ani din Fărău. Poliția face apel la cetățeni

Timp de mai bine de două săptămâni polițiști, voluntari și localnici l-au căutat pe bărbat, dar fără succes.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate