Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Pensii cumulate cu salarii 2022: Situațiile în care angajații care au vârsta de pensionare pot alege să rămână în activitate

Publicat

În România, din momentul în care au atins vârsta de pensionare, angajații pot alege să mai rămână în activitate, să primească în continuare leafa lunară.

Unii pensionari se pot afla chiar în situația de a cumula pensia cu salariul, dar de detaliile de fond sunt complicate.

Citește și VECHIME ÎN MUNCĂ 2022: Cât costă un an în plus pentru PENSIE. Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile

Situații pentru care legislația NU permite cumulul pensiei cu alte venituri

I.  Pensia anticipată parțială/pensia anticipată NU se cumulează cu venituri obținute: 

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Citește și PENSII 2022: Pensionare cu 2 ani mai devreme, fără penalizare. Noi localități, în LISTA prin care se modifică Legea Pensiilor

II. 1. Pensia de invaliditate gradul I sau II și Pensia de urmaş gradul I sau II de invaliditate NU se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

III. 1. Pensia de invaliditate gradul III și Pensia de urmas a copilului încadrat în gradul III de invaliditate, NU se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu(funcționar public);
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Pentru situațiile de mai sus, non-cumulul acționează atunci când se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv. Această regulă NU se aplică consilierilor locali/județeni.

IV. Pensia de urmaș a soţului supravieţuitor încadrat în gradul I sau II de invaliditate NU se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

V. 1. Pensia de urmaș a soțului supraviețuitor –  dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; 2. Pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului. 3. Pensia de urmaș a soţului supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani: NU se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu;
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Pentru situațiile de mai sus, non-cumulul acționează dacă veniturile obținute  depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Situații pentru care legislația permite cumulul pensiei cu alte venituri

PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază, POT CUMULA PENSIA cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

I. 1.Pensionarii pentru limită de vârstă 2. Copiii, pensionari de urmaş (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani – dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii), POT cumula pensia cu venituri obtinute:

 • din ACTIVITĂŢI DEPENDENTE, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
 • din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

II. 1. Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate; 2. Pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale. 3. Soţul supravieţuitor, incadrat in gradul I si II de invaliditate,  beneficiar al unei pensii de urmaş, POT cumula pensia cu  venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE,  indiferent de nivelul acestora, CU EXCEPȚIA:

 • veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;
 • veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

III. 1. Pensia de invaliditate gradul III de invaliditate; 2. Pensia de urmaș a copilului încadrat în gradul III de invaliditate, POT CUMULA pensia cu venituri obținute din activități independente astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE (dacă nu se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă) obținute :

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

IV. Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu exceptia celui incadrat in gradul I si II de invaliditate POATE cumula pensia cu venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum și  din activităţi DEPENDENTE (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat): 

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • ca urmare a desfășurării unei  activități în funcţii elective sau care este  numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

V. Consilierii locali/județeni pot cumula veniturile obținute din această calitate cu orice categorie de pensie.

Când se poate suspenda pensia

În cazul în care cumulul pensiei cu alte venituri încalcă prevederile legale, pensia se suspendă. Aceste situații sunt:

 • veniturile sunt obținute din salarii, în cazul pensiei anticipate și anticipate parțial, al pensiei de invaliditate gradul I și II și al celei de urmaș cu grad de invaliditate I sau II;
 • beneficiile obținute din salarii sunt mai mari decât limita stabilită prin lege, în cazul pensiei de invaliditate grad III, al celei de urmaș și al pensiei de urmaș cu grad de invaliditate III;
 • veniturile sunt obținute de persoanele care ocupă funcții elective, care nu sunt exceptate.

Cei care se află în aceste situații au obligația legală de a comunica modificările surselor de venituri către Casa Teritorială de Pensii în cel mult 15 zile de la data la care a apărut această schimbare. În caz contrar, pensia este suspendată, iar reluarea drepturilor bănești din pensia de la bugetul asigurărilor de stat se face după recuperarea sumelor încasate ilegal și după ce se face dovada că legalitatea veniturilor a fost redobândită de persoana în cauză.

Este important de notat că toate veniturile obținute de către pensionari din activități independente sau dependente sunt impozitate conform legii în vigoare.

Cumularea veniturilor din pensii și salarii este un drept de care poate beneficia orice pensionar, atâta vreme cât acesta respectă condițiile impuse de Legea pensiilor, de Codul Muncii și de Codul fiscal.

Cumul pensii pentru femei și bărbați

Dacă o angajată din România a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, dar alege să lucreze în continuare sub același contract, până la vârsta de 65 de ani, ea nu-și va cumula pensia cu salariul. Ca referință, 65 de ani este vârsta de pensionare la bărbați potrivit playtech.ro

Cum cumulezi pensia cu salariul, ca femeie în România

În momentul în care o angajată decide să rămână în aceeași firmă, sub același contract, deși ar avea posibilitatea să se pensioneze, angajata va rămâne doar cu acest statut de angajat.

Partea un pic ciudată și nu foarte evidentă este că, dacă se pensionează și în secunda următoare se reangajează, în baza unui contract nou de muncă, aceeași persoană se află în situația cumulării pensiei cu salariul.

Pornind însă de la partea teoretică a ecuației, conform codului muncii, un contract de muncă încetează de drept (se termină în mod automat) la momentul în care salariatul îndeplinește, în același timp, condițiile stagiului minim de cotizare la pensie și are vârsta standard de pensionare, cu diferențe aferente femeilor și bărbaților. Asta înseamnă că atunci când salariatul/salariata îndeplinește condițiile anterioare nu mai are contract de muncă și devine pensionar/ă.

În cazul salariatelor, însă, acestea pot informa angajatorul în scris că aleg să continue munca și peste vârsta standard de pensionare, iar acesta din urmă nu se poate opune deciziei.

Astfel, salariata deși îndeplinește toate condițiile de a deveni pensionară, poate rămâne în activitate, urmând să primească pensia abia după împlinirea vârstei de 65 de ani. Una peste alta, un detaliu este important, un contract nou de muncă se traduce prin cumularea pensiei cu salariu, menținerea aceluiași contract, nu.

Cumularea veniturilor din pensii și salarii: Schimbări ce pot apărea în viitorul apropiat

Atât regulile legate de cumulul pensiei cu salariul, în privința celor pensionați pentru limita de vârstă și cei anticipați, ar putea să se schimbe în curând anunță avocatnet.ro

În prezent, legea pensiilor nu face nicio diferență între pensionarii-salariați în sectorul bugetar și cel privat. Însă, pe circuitul legislativ al Parlamentului se află un proiect de lege inițiat și adoptat deja de către Guvern prin care se urmărește interzicerea cumulului pensiei cu salariul din mediul bugetar, după ce au atins limita de vârstă.

Proiectul de lege, care trebuie să treacă și de Parlament pentru a se aplica, le va da dreptul bugetarilor să rămână în activitate până la vârsta de 70 de ani, deci, după ce îndeplinesc condițiile de pensionare, fără a avea nevoie de acordul angajatorului. Chiar dacă optează pentru continuarea activității, bugetarii vor putea să renunțe oricând la salariu și să ceară pensie.

Bugetarii pensionați vor trebui să opteze

În același timp, în 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a proiectului de lege, bugetarii pensionați care lucrează la stat vor trebui să opteze, în scris, pentru continuarea activității sau pentru primirea pensiei. Adică nu vor mai putea cumula cele două venituri, ci vor alege doar unul dintre ele.

De asemenea, imposibilitatea cumulării pensiei cu veniturile pentru cei pensionați anticipat ar putea dispărea, în condițiile în care Guvernul lucrează la un proiect de OUG ce le va permite acestor pensionari să primească și pensie și salariu, însă dacă ultimul venit este plătit de un angajator din sectorul privat.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax