Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Primăria Sebeş demolează garaje în 3 cartiere pentru aproape 200 de locuri de parcare. Afacere de 1,5 milioane lei


Publicat

sebes centru oras

Primăria Sebeş pregăteşte documentaţia pentru amenajarea a 192 de locuri de parcare în trei cartiere din municipiu, prin demolarea unor garaje. Suprafaţa t0tală este de 2.600 mp, iar investiţia, din bugetul local, este de 1,56 milioane lei.

Consilerii locali din Sebeş sunt convocaţi, miercuri, 27 februarie, în şedinţă ordinară, cu 21 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “Sistematizarea parțială a cartierelor Valea Frumoasei, Aleea Parc și Aleea Lac, prin amenajarea de parcări in zonele ocupate de garaje, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 1532/2018.

Potrivit documentaţiei, se vor amenaja 192 locuri de parcare, după demolarea unor garaje pe suprafaţă totală de 1.460 mp şi 73 de utilităţi ale acestor garaje. Reprezentanţii administraţiei locale consideră că pe locul a două garaje pot fi amenajate trei locuri de parcare, investiţia fiind astfel utilă având în vedere creşterea numărului de autovehicule proprietate personală ale locuitorilor.

Noua suprafaţă amenajată de parcări va fi de 2.605 mp, astfel:

– cartierul Valea Frumosei – 34 parcări (425 mp în total)

– cartierul Aleea Parc – 78 parcări (975 mp în total)

– cartierul Aleea Lac – 9 parcări (112,5 mp în total)

Valoarea investiţiei este de 1.565.101,83 lei cu TVA, din care lucrări construcţii-montaj 1.167.576,19 lei.

Lucrările urmează să se desfăşoare într-un interval de 11 luni, investiţia fiind finanţată din bugetul local.

Proiectul ordinii de zi  – şedinţa Consiliului Local Sebeş 27 februarie:

1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a unor mijloace fixe ca urmare a finalizării lucrărilor de reparații (două locuinţe din cartierul M. Kogălniceanu şi una pe strada Mihai Viteazul)

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora (în funcţie de gradul de dependenţă al vârstnicilor: pentru persoane independente – 4012,5 lei/ beneficiar/ lună; pentru persoanele semidependente: 4.137,5 lei/ beneficiar / lună; pentru persoanele dependente: 4262,5 lei/ beneficiar/ lună)

3. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix “Punct termic Dorin Pavel 55” ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Demolare imobil Punct Termic” și radierea acestuia din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș (valoare majorată punt termic – 119.920,19 lei)

4. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix “Școala Gimnazială Petrești / Germană, str. 1 Mai, nr. 68” ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Demolare clădire Școala Gimnazială Petrești – Secția Germană, str. 1 Mai, nr. 68, loc. Petrești, jud. Alba” și radierea acestuia din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș (valoare majorată 259.901,97 lei)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren “curți construcții” în suprafață de 5.168 mp, situat administrativ în extravilanul Municipiul Sebeș, identificat cu parte din poziția 469 din HG nr. 974/2002.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren “drum” în suprafață de 17.677 mp, situat administrativ în extravilanul Municipiul Sebeș, identificat cu parte din poziția 469 din HG nr. 974/2002.

7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizării şi efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Reţea apă – Răhău – Alimentare apă potabilă Răhău, Mun. Sebeş – jud. Alba”.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Concesiune nr. 113/20686/09.07.2009 având ca obiect concesionarea directă a unui teren în suprafață de 4 mp, în cartier Valea Frumoasei în extinderea ap. 2, bl. 6, sc. A, unde există realizate scări de acces (subconcesionarea nu este admisă; cesiunea contractului este permisă numai cu acordul concedentului dat în formă scrisă)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 143/2018 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizării şi efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare branşamente str. Spitalului, mun. Sebeş – jud. Alba” si HCL nr. 137/2018 privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizării şi efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare tronson reţea canalizare str. Ştefan cel Mare, Mun. Sebeş – jud. Alba.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.19/31.03.2006, pentru chiriaşul Bota Alexandru, din blocul ANL 12, sc. A, ap.12 – cartier Valea Frumoasei.

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică (coordonator – Alina Mărginean, lef serciviu beneficii sociale DAS Sebeş; Andrei Balaur Noaghi – inspector superior DAS Sebeş, Lucian Adrian Todor – consilier asistent DAS Sebeş, Mioara Adam – consilier superior DAS Sebeş; Simona Herlea – asistent social practicant DAS Sebeş; reprezentant Poliţia Locală Sebeş – cu programare)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Sistematizarea parțială a cartierelor Valea Frumoasei, Aleea Parc și Aleea Lac, prin amenajarea de parcări in zonele ocupate de garaje, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 1532/2018 (se vor amenaja 192 locuri de parcare, după demolarea unor garaje pe suprafaţă totală de 1.460 mp şi 73 utilităţi garaje demolate; noua suprafaţă amenajată de parcări – 2.605 mp; valoare investiţie 1.565.101,83 lei cu TVA, din care lucrări construcţii-montaj 1.167.576,19 lei, durată lucrări 11 luni, finanţare din bugetul local)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi: Oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între strada Horea și trecerea de nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, Alunului”- proiect nr. 19/2018 (valoare totală invetiţii 10.077.328,47 lei cu TVA, din care construcţii-montaj 8.823.229,21 lei cu TVA; durata investiţie 27 luni, respectiv lucrări 12 luni; finanţare din bugetul local)

15. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală

16. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Sebeş doamnei Beyer Ștefana Ruxandra

17. Proiect de hotărâre aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (700 burse, din care 7 burse de performanţă, 383 burse de merit, 129 burse de studiu, 181 burse de ajutor social

– pe unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială Petreşti (2 de performanţă, 27 de merit, 15 de studiu, 50 de ajutor social; Şcoala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” – 14 de merit, 20 de studiu, 50 de ajutor social; Şcoala Gimnazială nr. 2 – 41 de merit, 19 de studiu, 21 de ajutor social; Colegiul Naţional “Lucian Blaga” – 4 de performanţă, 251 de merit, 30 de studiu, 6 de ajutor social; Liceul German – 28 de merit, 1 de studiu, 2 de ajutor social; Liceul Sportiv – 13 de merit, 24 de studiu, 42 de ajutor social; Liceul Tehnologic – 1 de performanţă, 9 de merit, 10 de studiu, 10 de ajutor social)

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 98/2018 privind acordul Consiliului Local Sebeş pentru efectuarea lucrărilor de amenajare trotuar şi pistă de biciclete pe strada Augustin Bena din Municipiul Sebeş (începând de la sensul giratoriu din proximitatea supermarketului Kaufland, pe direcţia de mers dreapta, până la strada Investitorilor şi investiţia Reman)

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Sebeș cu imobilele înscrise în CF 71253 Sebeș preluate de la Nichi Ardeal Construct SRL și darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş (în vederea concesionării construcţiilor şi terenurilor vizate)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind dezvoltarea zonei de pe strada Alunului, municipiul Sebeş, prin edificarea unor locuinţe sociale colective şi a unui centru de asigurare pentru servicii medicale, sociale şi educaţionale către populaţie

21. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică deschisă a unor terenuri – pajiști permanente, cu destinația pășunat pentru speciile bovine, ovine, caprine și ecvideeȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Parlamentul a decis: 15 octombrie devine „Ziua națională a comerțului electronic”

Publicat

plati online

Deputații au decis instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua naţională a comerţului electronic”. Autoritățile centrale și locale, dar și societatea civilă vor putea organiza manifestări sau acțiuni cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa acestui tip de comerţ.

Camera Deputaților a adoptat recent, în calitate de for decizional, un proiect de lege pentru instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua națională a comerțului electronic”.

Această zi poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi de către societatea civilă, împreună sau separate, prin organizarea şi/sau participarea la manifestări sau acţiuni cu caracter social sau ştiinţific, cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa comerţului electronic.

Potrivit unui amendament adoptat în comisiile de specialitate, autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda, în limita alocațiilor bugetare aprobate, fonduri din bugetele proprii, precum și suport logistic, pentru organizarea manifestărilor și acțiunilor.

sursa: legestart.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Zeci de locuințe ale unor persoane aflate în risc de sărăcie, din comuna Câlnic, reabilitate de primărie

Publicat

60 de locuințe ale unor persoane din comunitățile marginalizate de pe raza comunei Câlnic vor fi reabilitate printr-o investiție de peste 350.000 de lei. 

Primăria Câlnic a lansat la sfârșitul lunii iunie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrări de reabilitare la un număr de 60 de gospodării ale persoanelor din comunitățile marginalizate de pe raza comunei, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Valoarea totală estimată a contractului este de 352.941,18 lei, fără TVA. Sursa de finanțare o reprezintă fondurile europene – Programul Operational Capital Uman – POCU. 

Interventia asupra locuințelor vizează lucrări de tencuieli interioare și exterioare, lucrări de zugrăveli (vopsitorii interioare și exterioare ale clădirilor), lucrări de execuție și montaj tâmplărie tip PVC.

Potrivit documentației, fiecare locuință selectată pentru aceste măsuri a fost evaluată tehnic și va beneficia de lucrări specifice în funcție de necesități (deviz individual pentru fiecare gospodărie). Devizele de lucrări diferă ca și cantități de la o gospodărie la alta, în funcție de necesitățile descoperite la fiecare locuință în parte, astfel că valoarea devizului ofertat/gospodărie poate să fie diferit, dar să nu depășească valoarea de 5.882,35 lei fără TVA/gospodărie, iar valoarea totală a devizelor să nu depășească valoarea estimată a contractului.

Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de locuit și creșterea calității vieții persoanelor ce fac parte comunitațile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Aproape trei sferturi dintre angajații români nu au planuri de concediu în acest an. Studiu realizat de o platformă de recrutare

Publicat

Aproape 75% dintre angajaţii români nu şi-au luat concediu de odihnă în anul 2020 până acum, dar 42% dintre ei intenţionează să o facă în curând, arată datele unui sondaj publicat luni de platforma de recrutare BestJobs.

„Îngrijoraţi mai ales că lumea s-a relaxat prea mult şi nu mai respectă regulile de igienă şi distanţare socială (42%), dar şi că vine un nou val de epidemie şi, implicit, noi restricţii care le-ar putea da peste cap planurile de vacanţă (23%), peste 80% dintre ei rămân în ţară şi au în plan să îşi petreacă zilele libere la mare sau la munte (57,4%) ori chiar acasă (24,8%)”, rezultă din datele sondajului BestJobs.

Dintre cei care plănuiesc să plece anul acesta în vacanţă, 34,2% se aşteaptă să cheltuiască un buget similar celui planificat înainte de izbucnirea pandemiei, iar puţin peste 16% spun că vor reduce bugetul cu până la 30% faţă de anul trecut, având în vedere incertitudinile actuale, rezultă din datele sondajului.

Când vine vorba de cazare, 50% dintre respondenţii la sondajul BestJobs preferă hotelul sau pensiunea, şi doar 12% iau în calcul posibilitatea de a-şi petrece concediul într-un apartament închiriat în regim hotelier, cu rulota sau chiar cu cortul, pentru a elimina orice risc în ceea ce priveşte distanţarea socială.

Când se vor întoarce din concediu, 29% dintre angajaţii chestionaţi spun că revin direct la birou, fără vreo măsură de prevenţie pentru siguranţa colegilor lor, alţi 28% declară că vor lucra prin telemuncă până la sfârşitul anului, în timp ce 21% vor lucra de acasă 14 zile, pentru a-i proteja pe ceilalţi în cazul în care au fost expuşi la coronavirus. 18% au însă de gând chiar să-şi facă analize şi testul Covid-19, rezultă din răspunsurile oferite realizatorilor studiului.

În ceea ce priveşte călătoriile în interes de serviciu, 88% dintre angajaţii intervievaţi spun că nu pleacă nicăieri anul acesta şi doar 10% au programate deplasări de afaceri în ţară, iar alţi mai puţin de 3% în străinătate.

Majoritatea angajaţilor (74%) nu au fost informaţi despre politica firmei pentru care lucrează privind călătoriile de afaceri din perioada următoare, în timp ce alţii spun că angajatorul a optat să anuleze orice deplasare de serviciu anul acesta (12%), permite călătorii doar în ţară şi doar managementului (15%) sau impune izolare după întoarcere pentru o perioadă de 14 zile şi testare Covid-19 (5%), a revelat sondajul citat.

Criza sanitară le-a adus multor angajaţi români, pe lângă temeri din cauza bolii, şi o scădere bruscă a veniturilor, a mai arătat studiul Bestjobs.

‘Doar 36% dintre participanţii la sondaj au reuşit să-şi păstreze intact bugetul familial, în timp ce 25% au declarat că în lunile de restricţii veniturile familiei au scăzut cu până la 25%, iar 24,5% susţin că scăderile depăşesc chiar şi 50%’, arată datele colectate.

Sondajul BestJobs a fost efectuat în perioada 15-25 iunie 2020, pe un eşantion de 804 utilizatori de internet din România.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Noul iPhone 12 ar putea veni în cutie cu mai puține accesorii ca de obicei. Un analist explică de ce

Publicat

Apple ar putea include mai puţine accesorii în cutia în care va livra noile iPhone 12, pentru a reduce cheltuielile şi a încuraja achiziţionarea separată a acestora, susține Ming-chi Kuo, un analist celebru din domeniul tehnologiei.

Analistul este convins că, anul acesta, din cutia cu care va fi livrat noul iPhone, vor lipsi două piese importante, care au însoţit mereu smartphone-urile Apple până acum.

Astfel, compania americană nu va mai include în pachet căştile EarPods. Este o decizie strategică din partea Apple, care încearcă astfel să crească vânzările de AirPods, sperând că utilizatorii se vor îndrepta către unul din modelele de căşti fără fir ale companiei.

De asemenea, iPhone-urile de anul acesta nu vor veni împreună cu adaptorul necesar încărcării, ca până acum, ci doar cu cablul pe care utilizatorii îl pot folosi pentru a alimenta telefonul de la un PC sau o priză cu USB. Ori pot cumpăra separat un încărcător, adăugând alţi bani la preţul de achiziţie al smartphone-ului.

La fel ca în cazul căştilor, Apple îşi poate rotunji veniturile prin vânzarea separată a încărcătoarelor.

Prin eliminarea celor două accesorii, pachetul va deveni mai mic şi mai uşor, iar în acelaşi transport vor avea loc mai multe telefoane. Astfel, Apple poate reduce costurile de livrare pentru noile iPhone-uri. Potrivit analistului Chinez, decizia Apple are la bază creşterea costurilor de producţie generată de trecerea la 5G. iPhone-urile de anul acesta vor şi primele cu noul standard.

sursa, foto: macrumors.com

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate