Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

A fost lansată o nouă ediţie a Concursului Naţional „Mesajul meu Antidrog”, faza judeţeană. Condiţii de participare pentru elevii din Alba


Publicat

Afis final2017A fost lansată ediţia a XIV-a a Concursului Naţional Mesajului meu Antidrog” faza judeţeană, având ca temă „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!”, transmite Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Competiţia se va desfăşura în perioada februarie – mai 2017, în şcoli şi licee din judeţ.

Ediţia a XIV–a a concursului se desfăşoară în intervalul februarie – mai 2017, în cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţul Alba. „Mesajul meu antidrog” este un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA. 

Având ca obiectiv specific dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflate într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri. 

Secţiunile ediţiei a XIV-a sunt: eseu literar (în limba română, maghiară şi rromani), film de scurt metraj, spot antidrog, arte vizuale (pictură, grafică, fotografie) şi sport. Secţiunile au un caracter cultural-artistic sau sportiv şi presupun dezvoltarea de creaţii şi abilităţi personale, prin intermediul cărora să se promoveze un mesaj antidrog. Totodată, este vizată şi implicarea în mai mare măsură a copiilor şi a tinerilor în activităţi preventive ca alternativă de viaţă sănătoasă la consumul de droguri.

La ediţia a XIII-a, o elevă din Aiud a reuşit să obţină locul doi pe ţară. Este vorba despre Denisa Elena Simion, elevă a Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” Aiud, care a obţinut această distincţie la secţiunea pictură.

Calendarul concursului din acest an:

– 20 februarie-5 mai – desfăşurarea etapei judeţene

– 8-12 mai – evaluarea lucrărilor la etapa judeţeană

– 15-19 mai – transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean către Agenţia Naţională Antidrog

Condiţii de participare:

I. Film scurt metraj, spot antidrog: Temă – „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!

Concursul este destinat doar elevilor de liceu

Condiţii tehnice:

Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise temei;

– Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic.

– Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent;

Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise temei.

Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă.

La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare secţiune.

II. Eseu literar: Temă – „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!

Concursul este destinat elevilor de gimnaziu şi liceu

Condiţii tehnice:

Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caracter de 12, pe suport de hârtie şi electronic (CD);

La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii:

– încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni);

– promovarea mesajelor pozitive;

– originalitatea mesajului şi subiectului ales;

– acurateţea stilului, claritatea limbajului;

Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi traduse în limba română.

La faza naţională se vor promova numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare grupă de vârstă (locul I la gimnaziu şi locul I la liceu)

III. Arte vizuale: Temă – „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!

Concursul este destinat elevilor de gimnaziu şi liceu

Condiţii tehnice:

Secţiuni:

– pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă- format A3/A4;

– grafică – tuş, creion- format A3/A4;

– fotografie

Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg. Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpeg. Lucrările fotografice vor fi transmise pe CD sau DVD.

În lucrările de artă vizuală se vor promova mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc.

La etapa naţională participă câştigătorii locului I ai fazei judeţene.

IV. Sport: această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană

Se organizează la disciplinele înscriese în calendarul competiţional sportiv şcolar.

În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, CPECA va colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi IŞJ Alba, pentru promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor în funcţie de posibilităţi diplome, plachete şi cupe.

Comisiile de evaluare de la nivelul judeţean şi naţional vor fi formate din reprezentanţi ai instituţiilor partenere. La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate pentru fiecare secţiune în parte.

Comisiile judeţene şi naţională de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite înainte de începerea evaluării.

În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi membrii primind diplome. Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data de 5 mai 2017, ora 16.00.

Una dintre problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de droguri.

Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri” reprezintă participarea României la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcool şi alte Droguri (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), identificat uzual prin abrevierea ESPAD. Studiul se desfăşoară din 4 în 4 ani, ultimul fiind realizat în 2015.

Potrivit acestui studiu consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieţii rămâne stabil, înregistrându-se valoarea de 15%. Acest tip de consum este mai mare în rândul băieţilor 17,3% faţă de 12,8%.

Deşi consumul de tutun în rândul adolescenţilor din România s-a înscris pe o linie descendentă începând din 2003, în 2015 se menţine la valori similare celor observate în studiul anterior, fiind peste mediile europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% faţă de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile – 30,1% faţă de 21,4% şi consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile – 19,7% faţă de 12,4%. Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenţii din România se situează peste valorile medii europene.

Proporţia adolescenţilor de 16 ani care au consumat de-a lungul vieţii vreo băutură alcoolică este de 77,9%, aflându-se în scădere faţă de studiile anterioare şi situându-se în continuare sub media ESPAD în valoare de 80,3%.

De asemenea, în anul 2015, consumul de alcool din ultimele 12 luni înregistrează valoarea de 68,9% şi urmează tendinţa europeană, scăzând faţă de valorile înregistrate în studiile anterioare, şi plasându-se în continuare sub media ţărilor ESPAD în valoare de 70,9%.

Consumul de băuturi alcoolice în ultimele 30 zile a înregistrat valori mai reduse în România faţă de 2011 (scăzând de la 49%, la 47%). Valoarea observată în 2015 în România este similară mediei ţărilor ESPAD (47,5%).

Consumul vreunei băuturi alcoolice până la vârsta actuală este de 83,7% în rândul băieţilor (peste media europeană – 81,5%) şi de 72,3% în rândul fetelor (sub media europeană – 79,3%).

Dintre drogurile ilicite studiate, cel mai mare nivel al consumului este înregistrat de canabis – 8,1%. Urmează: NSP cu 5,1%, solvenţi/ substanţe inhalante cu 3,6%, cocaină cu 3,3%, LSD sau alte halucinogene – 2,4%, ecstasy – 2,1%, heroină – 1,7%, ketamină – 1,8%, droguri injectabile – 1,3%, crack – 1,2%, amfetamine -1,1%, ciuperci halucinogene – 1,2%, metamfetamine – 1% şi GHB – 1,1%.

Comparativ cu valorile medii europene, consumul de canabis/ haşiş în rândul elevilor de 16 ani din România este de 2 ori mai mic (de-a lungul vieţii: 8,1% faţă de 16,5%; în ultimul an: 6,1% faţă de media europeană în valoare de 13,1%; în ultimele 30 zile: 2,9%, faţă de media europeană în valoare de 6,8%).

După canabis, pe poziţia a doua, în topul celor mai consumate droguri în rândul elevilor din România, se situează noile substanţe psihoactive (NSP). Astfel, 5,1% dintre elevii de 16 ani incluşi în eşantion au experimentat consumul de NSP, acest tip de consum menţinându-se la acelaşi nivel ca şi în studiul anterior, când a fost pentru prima dată măsurat. Pentru consumul în ultimul an, 3,1% dintre persoanele intervievate au declarat consum de NSP, fiind în scădere faţă studiul anterior, când a fost observată o valoare de 4,2%.

Ca şi la nivel european, cele mai consumate NSP în rândul elevilor din România sunt cele care se prezintă sub forma amestecurilor de ierburi de fumat cu efecte asemănătoare drogurilor. În România, consumul de astfel de amestecuri a fost declarat de 2,7% dintre adolescenţi, fiind peste media europeană – 2,2%.

În ceea ce priveşte consumul de ecstasy, se observă o menţinere a consumului de-a lungul vieţii, la nivelul valorii înregistrate în studiul anterior – 2,1%, faţă de 2%. În mod similar, şi în cazul consumului de ecstasy din ultimul an, valoarea se menţine la acelaşi nivel cu cel observat în 2011, respectiv 1,4%.

În cazul solvenţilor/ substanţelor inhalante, se observă o înjumătăţire a valorii consumului de-a lungul vieţii de la 7%, la 3,6%, Totodată, se reduce la jumătate consumul de solvenţi/ substanţe inhalante din ultimul an, valoarea acestuia atingând în 2015 nivelul de 2,1%, faţă de 4,2% în 2011. În schimb, faţă de studiul anterior, nivelul consumului din ultimele 30 zile rămâne constant pentru acest tip de drog.

Cel mai mare procent de adolescenţi care au debutat în consum la vârsta de 13 ani sau mai devreme se înregistrează în cazul consumului de inhalante – 1,8%, din totalul respondenţilor. Pe locul al doilea, la egalitate, se situează adolescenţii care au debutat în consumul de canabis, respectiv cei care au debutat la vârsta de 13 ani sau mai devreme în consumul de alcool cu pastile – 1,4%, iar pe locul al treilea, se plasează debutul înainte de vârsta de 13 ani în consumul de noi substanţe psihoactive (NSP) – 1,3%.

Percepţia unui risc ridicat în cazul unui consum experimental (o dată/ de două ori), pentru drogurile de tipul canabis, amfetamine, ecstasy sau NSP, variază între 30,4% şi 37,5%. Comparativ cu studiul anterior, se remarcă o percepţie mai bună asupra riscurilor consumului experimental de NSP, proporţia celor care atribuie riscuri ridicate unui astfel de consum fiind de 28% în 2015, faţă de 30,8% în 2011. În schimb, pentru celelalte tipuri de droguri, adolescenţii consideră în proporţii mai mici că ar exista riscuri ridicate în cazul unui consum experimental de: canabis – scădere de la 46,1%, la 37,5%, ecstasy – scădere de la 39,2% la 30,4%, amfetamine – scădere de la 44,3% la 37,1%.

În ceea ce priveşte consumul regulat de droguri, adolescenţii atribuie cele mai ridicate riscuri consumului de NSP – 60,4%, respectiv consumului de canabis – 60,2%.

În aceste condiţii antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri, inclusiv NSP, conştientizând în acest fel şi consecinţele negative asociate acestuia devine o prioritate. Concursul naţional „Mesajul meu antidrog” reprezintă din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ şi va contribui alături de celelalte activităţi de acest gen la formarea de convingeri de viaţă sănătoase în rândul acestui segment de populaţie.

Informații suplimentare pot fi obținute de la sediul CPECA Alba, strada Unirii, nr. 1-3, Alba Iulia, telefon 0258.814900; e-mail: cpeca.alba@ana.gov.ro.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Mădălina Vesa, medic de familie din Alba Iulia: ”Noi, medicii de familie, dar și DSP-ul vom claca curând”. Mesaj pentru pacienți

Publicat

Mădălina Vesa, medic de familie din Alba Iulia, a postat pe contul ei de Facebook o serie de recomandări pentru pacienți și a tras totodată câteva semnale de alarmă în privința epidemiei de coronavirus și a modului în care a fost și este gestionată de autorități. 

Aceasta le cere pacienților să țină legătura cu medicii de familie și să anunțe din timp dacă au simptome pentru a nu risca agravarea lor.

Totodată, medicul de familie spune că ”guvernul nu a fructificat starea de urgență” prin modificări legislative care să asigure un circuit mai puțin birocratic pentru pacienți și afirmă că în prezent medicii triază cazurile inclusiv în cazul testării: ”Nu mai trimitem la teste decât simptomaticii”.

”De acum, totul depinde doar de noi, nu mai putem aștepta nimic de la stat, că s-au depășit cazurile când se mai putea face ceva (…) Noi, medicii de familie, dar și DSP-ul vom claca curând. Pentru că hârtiile ne vor îngropa” – Mădălina Vesa, medic de familie, Alba Iulia.

Postarea acesteia:

”Dragi pacienți! Vă rog să respectați și să luați toate măsurile de protecție. În fiecare zi am pacienți simptomatici. Vă rog să ne dați mesaj în cazul în care aveți simptome, indiferent care ar fi acestea.

Nu stați acasă de frica spitalului, că putem regreta mai târziu. Nu vă trimitem la internare dacă simptomele nu sunt serioase.

Știm să gestionăm cazurile ușoare și medii la domiciliu și în funcție de patologia pacientului nostru și evoluția zilnică, vom putea să vă dăm cel mai bun sfat referitor la momentul internării.

În acest moment sunt pline spitalele, așa că vom face triajul cât se poate de serios. Pun accent pe acest lucru pt că astăzi am aflat că o cunoștință de-a mea a murit (acum 2 săpt) de covid pt că a refuzat să meargă la spital și când s-a dus era deja muribundă (într-o insuficiență respiratorie extrem de mare încât trebuia intubată, cred că a decedat în ziua când a fost dusă la spital).

Nu mai trimitem la testare decât simptomaticii. Pt. cazurile ușoare, medii, sincer nici nu aș mai avea nevoie de testare (semnele sunt foarte sugestive), dar din cauza faptului că am nevoie de deciziile de izolare de la DSP pt eliberarea concediilor medicale (de fapt nu doar pt concediu medical se dă aceasta izolare), am nevoie de această testare.

În Occident, orice medic de familie poate să elibereze concediul medical fără nici un act adițional. Ei nici măcar nu au formulare speciale așa cum avem noi. Este suficent o foaie A4 în care medicul specifică durata concediului – durata unde nu exista limită de zile așa cum avem noi.

Din cauza legislației extrem de proaste, medicul de familie din România este constrâns. Sperăm ca cei din MS/CNAS să facă modificarile necesare în legislație (din martie până în august au avut suficient timp) astfel încât să pregătească acest val de îmbolnăviri și să putem prelua noi , medicii de familie, fără probleme, cazurile ușoare și medii. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru.

În consecință, noi, medicii de familie, dar și DSP-ul vom claca curând. Pentru că hârtiile ne vor îngropa.

Alba a ajuns la peste 3 îmbolnăviri la mia de locuitori, fiind pe locul 1 pe țară. Curând vom ajunge la 1 la mie… Pt că nu se va mai putea testa (nici nu mai conteaza motivul).

Și vom fi în situația când știu că pacientul x are covid, dar nu îi pot elibera concediul medical necesar pt că nu am o hârtie, care hârtie se eliberează doar în urma testării. Suntem într-un cerc vicios.

Dacă în martie felicitam guvernul și DSP-ul pt deciziile cât se poate de bune luate la acea vreme… sperăm ca și MS și CNAS să continuie cu modificări legislative astfel încât să ne facem meseria la adevărata ei valoare și să ne ajutăm pacienții (pt că era evident că nu putem trăi prea mult în stare de urgență – dar, din pacate, acea perioadă de urgență nu a fost fructificată deloc, nu au făcut modificările cerute de noi, medicii de familie, ca să existe un circuit mai facil pt pacient).

N-am nici cea mai vagă idee ce se va întâmpla. Dar insist asupra mesajelor către noi. Vă vom răspunde în funcție de gravitatea cazului. Vorbim la telefon tot timpul, scriem tot timpul, la cabinete consultăm.

Per total, suntem pe baricade 12 ore/zi sau și mai mult, inclusiv sâmbăta și duminica. Doar să ne înțelegeți că trebuie să prioritizăm cazurile, că nu vă vom putea răspunde în timpul dorit de d-voastră.

Dacă vă răspundem sec, enumerăm ce trebuie făcut fără prea multă vorbărie, să nu considerați că nu avem chef… ci pur și simplu nu mai avem voce sau nu mai avem timp de scris. Folosec pluralul pt că știu că scriu și în numele unor colegi de-ai mei, medici de familie.

De acum, totul depinde doar de noi, nu mai putem aștepta nimic de la stat, că s-au depășit cazurile când se mai putea face ceva.

PS: măcar în al 12-lea ceas, dorim din partea autoritaților respect. O vorbă bună. Că mai mult, se pare că nu merităm. Sper să nu ajungem să fim “vinovații de serviciu” (avem o istorie în spate… de aceea și scriu aceste rânduri, pt a le reciti peste o lună sau peste un an). Această frază doar cunoscătorii o înțeleg” a scris aceasta pe contul ei de Facebook.

Foto: Facebook Madalina Vesa

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Lucrări pe Autostrada A1 între Sibiu și Sebeș: se circulă doar pe o bandă. Trafic rutier restricționat și pe Valea Oltului

Publicat

Poliția Română a anunțat că s-au impus restricții de circulație pe autostrada A1 pe raza localității Săliște județul Sibiu. Restricțiile sunt impuse pentru intervalul orar 09:00-15:00.

Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, astăzi, pe autostrada A1 Deva – Sibiu, între km 275 – 277, raza localității Săliște, jud Sibiu, pe sensul de deplasare Sibiu – Deva, va fi restricționată banda II din cauza unor lucrări, în intervalul orar 09:00-15:00.

Astfel, circulația se va desfășoară doar pe o bandă pentru a permite efectuarea unor  lucrări.

Din cauza unor lucrări și  pe Valea Oltului se circulă astăzi cu dificultate. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, astăzi, în funcţie de condiţiile meteorologice, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, se vor executa lucrări care vor afecta traficul rutier după cum urmează:

– DN 7 km 184+000 – km 186+000, pe raza localităţii Gura Văii se lucrează la reparaţii asfaltice între orele 07:00 -18:00. Se circulă pe 1/2 din cale dirijat de piloţi de circulaţie;

– DN 67 km 162+000 – 170+000 pe raza localităţilor Negruleşti – Bârlogu se lucrează la reparaţii asfaltice între orele 07:00 – 18:00. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe 1/2 cale dirijat de piloţi de circulaţie;

– DN 7 km 220 + 600 – 221+000 pe raza localităţii Tuţuleşti se lucrează turnare beton în vederea montării unui parapet metalic, între orele 08:00 – 18:00. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe 1/2 cale dirijat de piloţi de circulaţie doar când se toarnă beton;

– DN 7 km 232+180 – 232 +500, pe raza localităţii Câineni se lucrează la montarea parapetului metalic între orele 08:00 – 17:00. Circulaţia rutieră se desfăşoară pe 1/2 din cale dirijat de piloţi de circulaţie.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte semnificaţia semnalizării instituite temporar, circulând cu viteza adaptată condiţiilor de trafic şi de drum.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste 250 de persoane amendate în Alba pentru că nu aveau mască pe stradă sau o purtau necorespunzător, în ultimele 24 de ore

Publicat

În ultimele 24 de ore au fost depistate 269 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzător masca de protecție sanitară. Au fost aplicate amenzi de peste 7.500 de lei, transmite IPJ Alba.

Potrivit sursei citate, în cadrul acțiunilor de control au fost verificate 85 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate, 137 de mijloace de transport, din care 70 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 1.676 de persoane.

Echipele de control au depistat  269 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, acestea fiind sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi în valoare de 7.580 lei.

În municipiul Alba Iulia a fost organizată o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 18 societăți comerciale, 50 de mijloace de transport și au fost legitimate 104 persoane.

Au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, din care 28 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală, conform Legii 55/2020.

La Abrud polițiștii au verificat 15 societăți comerciale, au legitimat 68 de persoane și au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

În ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, restaurante, terase, spații publice dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la  respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

La activitățile desfășurate au participat 210 polițiști, polițiști locali, jandarmi precum și reprezentanți de la Protecția Consumatorului, Ministerului Sănătății și autorității publice locale.

”Stimați cetățeni, este important ca fiecare dintre noi să avem un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm efortul comun pentru limitarea răspândirii SARS-COV-2.

Polițiștii vor efectua, zilnic, verificări, pentru binele tuturor, iar în cazul în care vor constata abateri de la normele privind măsurile de protecție, vor lua măsuri”, transmite IPJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Aproape 300 de mașini de transport verificate de Poliția Alba. 103 șoferi amendați, un permis reținut

Publicat

Poliţiştii din judeţul Alba au verificat 293 de autovehicule destinate transportului public de persoane şi marfă şi au aplicat 103 sancţiuni contravenţionale, în urma unei acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere, transmite IPJ Alba.

Activităţile de control s-au desfăşurat conform Planului de operaţiuni al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (TISPOL).

În perioada 12 -18 octombrie 2020, poliţiştii rutieri din județul Alba au acționat, în conformitate cu prevederile Planului de acțiune TRUCK&BUS, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și mărfuri dar și pentru a verifica modul de respectare a măsurilor de protecție sanitară de către călători și șoferii de autobuze și microbuze.

Cu ocazia acestei acţiuni au fost verificate 293 de autovehicule, dintre care 131 destinate transportului de persoane şi 162 destinate transportului de marfă.

În urma controalelor, poliţiştii au aplicat 103 sancțiuni contravenționale, din care 35 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane şi 68 celor care efectuau transport de marfă.

Transportatorilor de persoane le-au fost aplicate 5 sancțiuni pentru neutilizarea centurilor de siguranță, una pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 21 pentru că nu purtau masca sanitară de protecție, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind transportul rutier.

Polițiștii au sancționat și 34 de pasageri care nu purtau masca sanitară de protecție.

Transportatorilor de mărfuri, polițiștii le-au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, din care 6 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 22 pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, una pentru depăşire neregulamentară, una pentru defecţiuni tehnice, 4 pentru nerespectarea capacităţii de transport, 5 pentru neasigurarea corespunzătoare a încărcăturii, două pentru nerespectarea timpilor de odihnă, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind circulaţia pe drumurile publice şi transportul rutier de mărfuri.

A fost reţinut un permis de conducere.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate