Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE 2023 în liceele duale. Regulile pentru candidați: acte pentru înscrieri, probe, etape și stabilirea mediei. Metodologia

Publicat

Admitere licee duale 2023: Absolvenții de învățământ profesional și de învățământ profesional dual, precum și absolvenți ai ciclului inferior al liceului care au urmat stagii de pregătire practică au acces la admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, potrivit Metodologiei publicate recent.

Dacă numărul candidaților îl depășește pe cel al locurilor disponibile, se organizează probe de admitere. Acestea pot fi organizate independent de numărul candidaților, dacă operatorii economici parteneri doresc acest lucru, potrivit metodologiei citate de edupedu.ro.

Ce prevede metodologia

Învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani se organizează după clasa a XI-a de învățământ profesional și profesional dual sau după stagiile de pregătire practică absolvite după ciclul inferior al liceului, ca parte a învățământului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca învățământ cu frecvență, curs de zi, iar cel de 3 ani ca învățământ cu frecvență, curs seral.

Pot opta pentru învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani

 • absolvenții de învățământ profesional și de învățământ profesional dual
 • absolvenți ai ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, din seria curentă sau din seriile anterioare, care nu au depășit cu 3 ani vârsta clasei la data începerii anului școlar și care au obținut certificatul de calificare profesională de nivel 3 în același domeniu de pregătire profesională cu cel în care se înscrie calificarea profesională de nivel 4 pentru care optează

Pot opta pentru învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 cu durata de 3 ani

 • absolvenții de învățământ profesional și de învățământ profesional dual
 • absolvenții ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, din seria curentă sau din seriile anterioare, indiferent de vârstă, și care au obținut certificatul de calificare profesională de nivel 3 în același domeniu de pregătire profesională cu cel în care se înscrie calificarea profesională de nivel 4 pentru care optează

Înscrierea candidaților se poate face în urma unui proces de orientare și consiliere a elevilor, pe parcursul ultimului an al învățământului profesional, profesional dual și al stagiilor de pregătire practică.

”Nomenclatorul de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 4 și de nivel 3 pe domenii de pregătire de bază se stabilește prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea operatorilor economici interesați.”

Admiterea în învățământul dual 2023 – reguli generale

Admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se realizează pe baza opțiunilor elevilor pentru învățământul liceal dual, exprimate de aceștia.

În cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri disponibile, se organizează probe de admitere.

Pentru admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru.

Pentru admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se pot organiza probe eliminatorii care vizează competențele candidaților din perspectiva responsabilității și autonomiei, evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerințele specifice pentru anumite meserii și locuri de muncă, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru.

Decizia privind organizarea probelor eliminatorii și a probelor de admitere, numărul și conținutul acestora se adoptă la nivelul unității de învățământ și se reglementează prin procedura de admitere elaborată și adoptată în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerințelor exprimate de aceștia.

Admiterea în învățământul dual 2023: organizare în două etape

Admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în învățământul liceal dual.

În fiecare etapă de admitere se organizează:

 • înscrierea candidaților
 • probe eliminatorii, după caz
 • probele de admitere, după caz
 • admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

Admitere învățământ dual 2023: Documente necesare la înscriere

Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul liceal dual, pe baza următoarelor documente:

 • a) fișă de înscriere
 • b) certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere
 • c) foaie matricolă pentru clasele IX—XI eliberată de unitățile de învățământ din România sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului profesional, conform legii; foi matricole pentru clasele IX—XI eliberate de unitățile de învățământ din străinătate
 • d) certificat de calificare de nivel 3
 • e) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească

Candidații completează în fișa de înscriere opțiunile pentru calificările profesionale din oferta unității de învățământ, în ordinea preferințelor

Admitere învățământ dual 2023: probele eliminatorii și probele de admitere

Probele eliminatorii vizează evaluarea competențelor candidaților din perspectiva responsabilității și autonomiei, evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerințele specifice pentru anumite meserii și locuri de muncă, și se finalizează cu rezultatul „admis” sau „respins”.

Probele de admitere vizează evaluarea cunoștințelor și abilităților candidaților din perspectiva Standardelor de pregătire profesională specifice calificărilor profesionale de nivel 3 din același domeniu de pregătire profesională cu calificările de nivel 4 pentru care se organizează admiterea candidaților, cu respectarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 4 și de nivel 3, pe domenii de pregătire profesională.

Probele de admitere se finalizează prin acordarea de note de la 1 la 10.

Admitere învățământ dual 2023: media de admitere

Media de admitere se stabilește astfel:

 • în situația în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ și, prin procedura de admitere, nu sunt prevăzute probe de admitere, media de admitere este stabilită prin procedura de admitere. Prin procedura de admitere se pot stabili modalități de calcul al mediei de admitere, luând în considerare mediile anuale ale candidaților în clasele IX—XI, conform foii matricole, și/sau rezultatele/punctajele/notele la probele din cadrul examenului de certificare a competențelor profesionale
 •  în situația în care numărul de candidați înscriși depășește numărul de locuri oferite de unitatea de învățământ sau, deși numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite, dar prin procedura de admitere s-a stabilit să se organizeze probe de admitere, media de admitere este media obținută la probele de admitere, calculată conform procedurii de admitere.

Admiterea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

În cazul în care 2 sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind criteriile precizate în procedura de admitere.

În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu medii de admitere egale și cu aceleași punctaje/note la criteriile de departajare, toți acești candidați sunt declarați admiși la calificarea profesională pentru care au candidat.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax