Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI disponibile în instituții publice din Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă, la instituții publice din județul Alba. Se organizează concursuri pentru ocuparea acestora.  

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Grădinița cu program prelungit nr.8 Alba Iulia

 • spălătoreasă lenjerie 1 normă

Condiţii: studii medii, abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ; curs de igienă efectuat valabil; abilități de lucru în echipă; răspunde de inventarul încredințat; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; efectuează și alte sarcini trasate de către conducere; experiența pe un post similar constituie avantaj

Termenul pentru depunerea dosarelor: 29 septembrie 2023

Concurs: 9 octombrie, ora 9.00 – proba scrisă; 11 octombrie, ora 9.00 – proba practică; 11 octombrie, 11.00 – interviu

Detalii la Grădinița cu program prelungit nr.8 Alba Iulia, str.Vasile Goldiș, Nr.7, telefon: 0258835031.

Serviciul de Ambulanță Județean Alba

 • asistent medical principal generalist (PL), la Substația Aiud

Condiții: diplomă de școală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G nr.797/1997; diplomă de bacalaureat; adeverință eliberată de OAMGMAMR; certificat de membru OAMGMAMR; certificat de grad principal

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 21 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 octombrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă, 6 octombrie 2023, ora 9.00 – proba practică, 11 octombrie 2023, ora 9.00 – interviu

 • șofer autosanitară I, la Substația Cugir

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; minim 6 ani vechime ca șofer profesionist; permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru categoriile B și C; certificat de ambulanțier

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 21 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 2 octombrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă, 5 octombrie 2023, ora 11.00 – proba practică, 10 octombrie 2023, ota 11.00 – proba interviu

Detalii pe www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 • îngrijitor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă

Condiţii: studii medii (minimum 10 clase); vechime în muncă: minimum 1 an; cnstituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă.

Concurs: 3 octombrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 6 octombrie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

Unitatea Medico-socială Ocna Mureș

 • kinetoterapeut debutant

Condiţii: studii superioare, autorizație de liberă practică, nu este solicitată vechime

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 22 septembrie 2023

Concurs: 2 octombrie; proba interviu in termen de maxim 4 zile lucrătoare.

Detalii la Unitatea Medico-socială Ocna Mureș, email msocnamures@yahoo.com telefon 0258.870.441, str. Axente Sever nr. 43A etaj IV

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș

 • îngrijitor 0,50 normă, la Școala Gimnazială Războieni (structură)

Condiții: studii generale/medii, disponibilitate pentru program flexibil, vechime în muncă: 2 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 18 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 22 septembrie 2023, ora 12.30 – proba practică; 22 septembrie 2023, ora 16.45 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, tel: 0730122589

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

 • inspector de specialitate, grad I – personal contractual, Compartiment Serviciul contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și gestiune

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere: 21 septembrie 2023, ora 16.00

Concurs: 28 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 4 octombrie, ora 10.00 – interviu

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; minim 5 ani vechime în muncă.

Detalii la sediul instituției sau la numărul de telefon 0372.930.929.

Spitalul Municipal Sebeș

 • manager

Condiții: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii / al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată; cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată; nu au împlinit vârsta standard de pensionare.

Termen limită de depunere a dosarelor de înscriere: 9 octombrie 2023

Concurs: 18 octombrie 2023 ora 10.00, susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisiei

Detalii la Spitalul Municipal Sebeș, Str Șurianu nr 41, Jud Alba sau prin e-mailul spitalul_sebes@yahoo.com.

Spitalul Orășenesc Cugir

 • medic specialist pediatrie

Condiţii: diplomă de licență; certificat medic specialist în specialitatea postului; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel); aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor; nu se solicită vechime

Termenul de depunere a dosarelor: 21 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 2 octombrie 2023, ora 10.00, proba scrisă; 5 octombrie 2023, ora 11.00 – proba clinică.

Detalii la Spitalul Orasenesc Cugir cu sediul în Cugir strada N Balcescu nr. 5 județul Alba, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608, spitalcugir@yahoo.com

Primăria Municipiului Blaj

 • asistent social, grad II – Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice Blaj / Direcția de Asistență Socială
 • asistent social – Serviciul de Asistență Comunitară pentru persoane vârstnice Blaj și Serviciul Mobil de acordare a hranei pentru persoane vârstnice – masa pe roți / Direcția de Asistență Socială

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licenţă asistență socială; vechime în specialitatea studiilor absolvite, minimum 1 an; înscrierea în Colegiul Asistenților Sociali, dovedită prin atestatul de liberă practică

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 19 septembrie 2023

Concurs: 27 septembrie 2023 ora 10.00 proba scrisă; interviu la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, nu mai târziu de 4 zile

 • îngrijitor Sala Polivalentă Blaj

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 10.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023 ora 10.00 – interviu

Condiții: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale, (M/G); vechime în muncă, minimum 5 ani

Detalii la Primăria Blaj, tel 0766.396.539, email primariablaj@primariablaj.ro

Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Blaj

 • ajutor bucătar

Condiții: studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat / școală profesională; certificat/atestat/diplomă de calificare profesională bucătar/ajutor bucătar; vechime 3 ani.

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 19 septembrie 2023

Concurs: 27 septembrie 2023, ora 8.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023, ora 10.00 – proba practică, 27 septembrie 2023, ora 14.00 – interviu

Detalii la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, cu sediul în Blaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 2, județul Alba, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0258711208, email: imc.blaj@isjalba.ro

Liceul „ Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud

 • fochist

Condiţii: nivelul studiilor: studii medii (liceu sau școală profesională); vechime în muncă: minim 5 ani; autorizație ISCIR – clasa C sau superioară pt. calificarea de fochist

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 22 septembrie 2023

Concurs: 2 octombrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 4 octombrie 2023, ora 10.00- proba practică; 9 octombrie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, str. Republicii, nr. 18, Abrud, jud. Alba, biroul secretariat sau la telefon 0258-780623.

Primăria comunei Poşaga

 • asistent medical comunitar

Condiții: studii postliceale în domeniu, vechime minim un an în domeniu

Concurs: 27 septembrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; data probei interviului se va afişa odată cu rezultatul la proba scrisă.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 19 septembrie 2023

Detalii la nr.telefon 0258776024.

Primăria comunei Galda de Jos

 • secretar la Creșa Galda de Jos

Condiții: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul economic, juridic sau asistență socială; cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, baze de date); abilități de comunicare, rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

 • asistent medical la Creșa Galda de Jos

Condiții: studii postliceale sau superioare în domeniul medical, specialitatea asistent medical, absolvite cu diplomă, diplomă de licență sau echivalent; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; aviz de liberă practică; vechime de 10 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Termen pentru depunerea dosarelor: 21 septembrie

Concurs: 4 octombrie 2023 – proba scrisă, ora 10.00; interviul, în termen de maximum 2 zile lucrătoare

Detalii la Primăria Galda de Jos, strada Principală, nr. 90, Județul Alba, la telefon 0258.846032 sau e-mail: clgalda@yahoo.com.

Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos

 • îngrijitor

Condiții: studii medii; curs de igienă; disponibilitate la un program flexibil și, eventual, prelungit.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 21 septembrie

Concurs: 4 octombrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în cel mult două zile lucrătoare

Detalii la Școala Galda de Jos, strada Principală, nr. 247, Județul Alba, la secretariat, tel. 0258.846123, e-mail: scoala_galda@yahoo.com

Școala Gimnazială Blandiana

 • șofer microbuz (0,5 normă)

Condiții: studii profesionale; permis cat. D; atestat transport de persoane dobândit sau in curs de dobândire; vechimea în muncă: nu se solicită

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 27 septembrie 2023

Concurs: 5 octombrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă, 9 octombrie 2023, ora 9.00 – proba practică, 11 octombrie 2023, ora 9.00 – interviu

 • muncitor întreținere (0,5 normă)

Condiții: studii 10 clase; vechimea în muncă: nu se solicită

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 27 septembrie 2023

Concurs: 5 octombrie 2023, ora 13.00 – proba scrisă, 9 octombrie 2023, ora 13.00 – proba practică, 11 octombrie 2023, ora 13.00 – interviu

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax