Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

De la 1 ianuarie 2015, tarifele RCA practicate de asigurători vor fi calculate pentru acoperirea tuturor obligaţiilor. Modificări pentru asiguratori şi brokeri


Publicat

accident rca

accident rcaAsigurătorii autorizați să încheie poliţe RCA au obligaţia să practice aceeaşi primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat (direct sau prin intermediar). Prima de asigurare va acoperi toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractului, iar eventualele pierderi nu vor fi acoperite din alte forme de asigurare. Proiectul de normă privind RCA va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat un set de măsuri prudenţiale cu impact direct asupra întăririi solidităţii industriei asigurărilor, predictibilităţii tarifelor RCA şi a protecţiei consumatorilor de servicii financiare non-bancare. Setul de măsuri se referă la modificarea normelor RCA, îmbunătăţirea procedurii de soluţionare a petiţiilor din sectorul asigurări şi ajustarea, în scop prudenţial, a cerinţelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor”, a declarat prim-vicepreşedintele ASF, Cornel Coca-Constantinescu.

În privinţa proiectului de normă privind RCA, care va intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificările au impact asupra activităţii de subscriere a poliţelor RCA şi asupra activităţii de constatare şi lichidare a daunelor.

Reprezentantul ASF a spus că, pentru o mai bună transparenţă a procesului de vânzare a poliţelor către asiguraţi, au fost stabilite în sarcina asigurătorilor obligaţii privind modul de ofertare a poliţelor RCA, indiferent de canalul de distribuţie (direct sau prin intermediar).

Astfel, asigurătorii autorizaţi să încheie poliţe RCA/intemediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa contracte RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate ASF.

„De asemeneea, asigurătorii RCA au obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat. În plus, este interzisă asigurătorilor RCA/intemediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe de asigurare RCA”, a spus Coca-Constantinescu.

O altă prevedere a normei spune că oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă şi data până la care oferta este valabilă.

Oferta RCA trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat (spre exemplu: vârstă, domiciliu, marcă vehicul etc.).

Asigurătorilor li se va interzice să modifice tarifele de primă mai devreme de 12 luni de la ultima modificare, notificată către ASF”, a spus prim-vicepreşedintele ASF.

El a adăugat că asigurătorii RCA sunt obligaţi să utilizeze tarife de primă astfel încât să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA.

„Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare”, a spus Coca-Constantinescu.

Viitoarea normă RCA prevede limitarea reducerilor comerciale ce pot fi acordate de către asigurători în baza tarifului de primă şi impune menţionarea pe poliţa de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achiziţie directă, acestea fiind incluse în prima de asigurare totală.

„Asigurătorii vor avea obligaţia să efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achiziţie înregistrate şi să adopte măsurile care se impun pentru a asigura concordanţa politicilor de achiziţie cu obligaţiile asumate prin poliţele încheiate. ASF îşi rezervă dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportaţi, în scopul protejării asiguraţilor/păgubiţilor, să intervină prin limitarea comisionului de intermediere”, a spus Coca-Constantinescu.

Varianta iniţială a proiectului de normă RCA, publicată la finele lunii iulie, prevedea că nivelul maxim al comisionului acordat de asigurători pentru contractarea asigurării RCA să nu depăşească 10% din valoarea primelor de asigurare încasate.

În prezent, potrivit datelor ASF, comisionul mediu la RCA este de 18%.

„Intermediarii vor avea obligaţia de a încasa prima de asigurare pentru RCA direct în contul asigurătorului, iar în cazul plăţilor în numerar să vireze integral în contul societăţii de asigurare prima încasată aferentă poliţelor RCA în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării”, a spus Coca-Constantinescu.

Varianta iniţială a proiectului de normă spunea că asigurătorii RCA vor avea obligaţia să prevadă în orice contract de intermediere obligaţia intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă poliţelor RCA integral în contul asigurătorului sau, în cazul plăţilor în numerar, de a vira prima de asigurare încasată integral în contul asigurătorului, cel târziu în ziua următoare datei încasării.

Întrebat dacă preţul mediu al RCA va creşte după intrarea în vigoare a normei de la 1 ianuarie, reprezentantul ASF e evitat să dea un răspuns ferm, dar a afirmat că, de la începutul acestui an, tarifele RCA din piaţă au cunoscut majorări, cum ar fi cazul Astra, unde avansul preţului a fost de 50%.

Coca-Constantinescu a spus că noua normă RCA prevede posibilitatea externalizării activităţii de constatare şi lichidare a daunelor RCA.

De asemenea, în cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului se va realiza pe baza sistemelor de specialitate, eliminându-se grila de uzură.

Totodată, în stabilirea cuantumului despăgubirilor, norma stabileşte limitarea acoperirii poliţelor RCA la nivelul preţurilor practicate de reprezentanţele auto din România.

„Norma stabileşte termene şi obligaţii privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatărilor în termen de maximum 3 zile de la solicitare)”, a spus reprezentantul ASF.

În privinţa normei privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor în asigurări, ASF a obligat societăţile de asigurare să publice lunar, pe site-ul propriu, informaţiile pentru toate petiţiile înregistrate indiferent de provenienţa acestora (atât direct la societatea de asigurare, cât şi petiţiile înregistrate la ASF).

Datele vor actualizate în primele 7 zile ale fiecărei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie să raporteze la ASF situaţia petiţiilor înregistrate.

De asemenea, ASF a definit clar noţiunile de „petent”, „împuternicit legal” şi „petiţie”, pentru a stabili persoanele îndreptăţite să depună petiţii referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.

„În plus, norma detaliază modul de înregistrare a petiţiilor în registrul electronic unic, în condiţii de securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor efectuate de către ASF la societăţi, care au relevat un mod neunitar de înregistrare a petiţiilor”, a spus Coca-Constantinescu, care a adăugat că scopul acestor modificări este soluţionarea mai rapidă şi eficientă a petiţiilor asiguraţilor/păgubiţilor referitoare la societăţile/brokerii de asigurare.

În privinţa modificărilor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor, reprezentantul ASF a spus că autoritatea doreşte să determine asigurătorii să reducă ponderea activelor nelichide din portofolii în vederea creşterii capacităţii lor de a-şi onora obligaţiile asumate prin contractele de asigurare.

„Modificarea este de natură prodenţială, iar asigurătorii trebuie să se conformeze noilor cerinţe începând cu al patrulea trimestru al exerciţiului financiar 2014”, a afirmat reprezentantul instituţiei.

Printre modificările normei se numără eliminarea anumitor tipuri de active admise (spre exemplu terenuri agricole şi extravilane) şi ajustarea/introducerea unor limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru trei tipuri de active.

„De asemenea, se va reduce de la 40% la 20% ponderea admisă a terenurilor şi construcţiilor în acoperirea rezervelor tehnice brute ale asigurătorilor. În plus, 90% din rezervele tehnice brute vor reprezenta depozite şi disponibilităţi la instituţii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezerve într-o singură instituţie de credit”, a spus reprezentantul ASF.

sursa: mediafaxȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. Radu

  joi, 06.11.2014 at 14:41

  sa va fie rusine nesimtitilor,va bateti joc de populatia tanara cu pretul exagerat al asigurarilor !!! cum vreti sa progreseze o familie de tineri daca polita de asigurare pe 6 luni este egala cu salariul minim pe economie pe o luna?!! gunoaielor !!1

 2. Saigau Lazar

  sâmbătă, 06.12.2014 at 18:09

  Daca aceasta activitate a asiguratorilor este cinstita ,acestia trebuie ca vizavi de caracterul obligatoriu al politei RCA sa fie obligati de lege sa restitue suma integrala cumulata (plătită)de un asigurat care nu a provocat daune ,atunci când i,si vinde masina ! Rog toti cei de acord sa subscrieti sa formam un puternic curent de opinie dreapta.

 3. Saigau Lazar

  sâmbătă, 06.12.2014 at 18:18

  De ce eu care nu am provocat daune niciodată nu primesc înapoi banii platiti pentru polite de asigurare multi ani fie si la momentul vinderii masinii ? Doresc răspunsul forului in drept.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

ITM Alba: Patru cazuri de muncă nedeclarată și amenzi de 80.000 de lei, după controale la firme din județ

Publicat

sediul ITM Alba

Inspectorii ITM Alba au depistat 4 persoane aflate în situație de ”muncă nedeclarată” și au dat amenzi în valoare de 80.000 de lei și21 de avertismente, după controale la zeci de angajatori din județ, săptămâna trecută.

Potrivit ITM Alba, în perioada 23 –27 noiembrie, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlați 39 de agenți economici, cu un număr total de 2.998 angajați.

Inspectorii au constatat 78 de nereguli și au aplicat șase sancțiuni, din care două amenzi în valoare de 80.000 lei pentru muncă nedeclarată. Au fost descoperite patru persoane cu muncă nedeclarată. De asemenea, ITM Alba a dat și 4 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

– primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă

– netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților

– neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale

– neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă

– neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent

– neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat

– netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificate 21 de unități și constatate 52 de nereguli. Au fost sancționați 13 angajatori cu 17 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

– lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor

– lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate

– lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR

– lipsa instruirii periodice a lucrătorilor

– organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

– lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate

– desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Circulația pe Lotul I al Autostrăzii Sebeș-Turda se deschide pentru trafic joi, de la ora 16,30. Va fi prezent și Ludovic Orban

Publicat

De joi după amiază, la ora 16.30, se va putea circula pe lotul I al Autostrăzii Sebeș-Turda. Un document consultat de Alba24 arată că CNAIR se pregătește pentru darea în folosință a tronsonului în data de 3 decembrie, la ora menționată, după ce autoritățile vor face un tur inaugural pe toată lungimea lui. 

Lotul are 17 kilometri, dar deschiderea circulație rutiere se va face pe 14,8 kilometri, între nodul rutier Sebeș (legătura cu Drumul Național 1 prin bretelele 5 și 6), nodul rutier Alba Iulia Sud (complet) și nodul rutier Alba Iulia Nord (bretelele 1,2 și 3).

Circulația se va desfplura pe două benzi pe fiecare cale, între km 0+000 și km 14+800, unde traficul va fi
deviat pe o singură bandă (pe pasajul peste calea ferată) pe o distanță de 700 de metri (până la conexiunea cu DN1).

La acest lot se lucrează de 6 ani.

Inițial, ministrul Transporturilor anunțase finalizarea lotului până la sfârșitul anului, dar constructorul s-a mobilizat pentru a termina porțiunea de drum cu aproape o lună mai devreme și cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Această porțiune din Autostrada Sebeș-Turda este extrem de importantă pentru traficul rutier din nord-vestul țării pentru că face legătura între autostrada Sibiu – Deva și Turda, pe direcția Cluj-Napoca. În prezent, traficul se derulează prin Lancrăm, spre Alba Iulia, pe Drumul Național, provocând ambuteiaje majore. La ore de vârf, cei 12 kilometri pot fi străbătuți chiar și într-o oră, din cauza miilor de navetiști care lucrează la Sebeș, dar locuiesc la Alba Iulia, dar și a celor care tranzitează zona.

Tronsonul respectiv va ocoli Alba Iulia și va scoate traficul la Pârâul Iovului.

Contractul pentru realizarea celor 17 km de autostradă, între Lancrăm (Sebeș) și Pârâul Iovului a fost semnat în 2014, valoarea acestuia fiind de 541.73 mil lei (fără TVA).

Constructorul Impresa Pizzarotti a început lucrările în 2 decembrie 2014 şi avea termen iniţial de finalizare 2 octombrie 2016.

Lotul 1 – 17 km – de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului (km 0+000 – km 17+000)

Constructor: Impresa Pizzarotti

Valoare: 541.73 mil lei (fără TVA)

Contract: semnat în 2014

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

SONDAJ Alegeri Parlamentare 2020: PNL și USR-PLUS în scădere. PSD și PRO România au crescut în preferințele românilor

Publicat

Un sondaj comandat de Europa FM arată câteva surprize care s-ar putea produce pe 6 decembrie, la Alegerile Parlamentare. 

Cu doar câteva zile inainte de alegeri, în sondajul realizat de IMAS, PNL a scăzut cu patru procente, de la 32, 6 % cât avea în luna octombrie, la 28,5% în prezent. În septembrie PNL avea 34, 7%. 

În sondajul comandat de Europa FM, PSD este în creștere cu două procente față de luna precedentă, de la 21,7 %, la  23,6%.

Și alianța USR PLUS este în scădere, de la 20, 4 % la 18%.

PRO România ar urma să fie votat, duminică, de 9,5% dintre alegători, în creștere față de ultimul barometru. Sondajul comandat de Europa FM în octombrie arăta că Pro România ar fi fost votat de 8,9% la sută dintre alegători.

În octombrie, alegătorii spuneau că ar fi votat cu UDMR în proporție de 5,1%, iar acum Barometrul Europa FM arată că partidul ar obține un scor de 4,7%.

Cu PMP ar vota acum 4,6% dintre alegători, în contextul în care ultimul sondaj cota Partidul Mișcarea Populară la 4,8%, la limită pentru a intra în Parlament, ținând cont de marja de eroare.

Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM în perioada 6-27 noiembrie 2020 , pe un eșantion de e 1.010 persoane cu vârste de 18 ani și peste și are o marjă de eroare de +/- 3,1%.

sursă: europafm.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele Iohannis a anunțat redeschiderea piețelor la sfârșitul săptămânii. Motivul: Scăderea numărului zilnic de infectări

Publicat

Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că de la sfârșitul acestei săptămâni vor fi redeschise piețele agroalimentare închise, motivând decizia prin scăderea numărului zilnic de infectări.

Iohannis a spus la Bacău că ”în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate zilnic a scăzut semnificativ. E adevărat ca s-a testat un pic mai puțin de sărbători, dar scăderea e clară”.

Președintele a mai susținut că ”scăderea numărului de cazuri noi de se poate constata peste tot în Europa. Nu numai noi am luat măsurile juste, corecte. Scăderea e o realitate în Europa, din fericire și noi suntem pe tendința de scădere. Am discutat cu experții și specialiștii și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschide piețele”.

Activitatea în piețele agroalimentare care funcționau în spații închise a fost interzisă la începutul lunii noiembrie, după ce premierul Ludovic Orban și președintele Iohannis au declarat că specialiștii le consideră focare de infecție cu Covid-19.

În ciuda anunțului oficial, multe dintre piețe au fost redeschise aproape imediat prin eliminarea pereților modulari sau de sticlă, acolo unde această soluție tehnică a fost posibilă. Alte piețe și-au mutat activitatea în aer liber, spre nemulțumirea vânzătorilor, care s-au plâns de condițiile meteo extrem de dure.

Sursă: G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate