Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

MARŢI: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Amânarea lucrărilor de construire a sediului Tribunalului şi alte proiecte pe ordinea de zi


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaConsilierii locali din municipiul Alba Iulia se vor reuni marți, 28 februarie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 38 de proiecte pe ordinea de zi. Au de aprobat proiecte privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prelungirea termenului de începere a lucrărilor pentru construirea noului sediu al Tribunalului Alba, transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu situat în șanțurile Cetăţii Alba Carolina, stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi altele.

Ordinea de zi:

1. Eşalonarea la plată acordată unei persoane juridice (pentru Asociaţia Ryma Revolutionary Youth Movement)

2. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2017 (445 funcţionari publici; buget de 1,8 milioane lei)

3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, modificarea organigramei şi aprobarea Statului de
funcţii al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

4. Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”

5. Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile arondate, de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru anul şcolar 2017-2018

6. Stabilirea contravalorii atestatului de producător (3,6 lei) şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (12,4 lei).

7. Aprobarea unui protocol de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia şi Fundaţia Comunitară Alba (49.600 lei pentru susţinerea programelor „YouthBank” şi „Change Makers”)

8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului KA2 – New PEERS – Practices for Education through Empathy and Relationships beyond Sight, Programul 2014 – 2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport (incluziunea persoanelor cu handicap vizual; creşterea accesului la educaţie a acestei categorii sociale; bugetul ce îi revine primăriei, în cadrul proiectului, este de 9.635 euro)

9. Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „European Partnership for Inovative Cities within an Urban Resilience Outlook” (Parteneriat urban
pentru orașe inovative prin prisma unei perspective de reziliență urbană)”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Direcției Generale de Operațiuni Umanitare și Protecție Civilă (bugetul total al proiectului este de 822.611 euro, din care primăria va suporta 12.502 euro, suma de 37.506 euro provenind din fonduri europene; proiectul va fi implementat în perioada februarie 2017 – 31 ianuarie 2019; va participa la realizarea unui ghid de linii directoare comune cu privire la crearea unei reţele europene de rezilienţă urbană)

10. Completarea Unităţii de Post Implementare a Proiectului Centru de Resurse „Academia Doamnelor” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (un post de lector pentru educaţie non-formală, un post de secretar administrativ, un consilier profesional pentru activităţile din ateliere).

11. Participarea Municipiului Alba Iulia pe anul 2017 în cadrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv Hotărârile nr. 40/2015 şi nr. 18/2016 a Consiliului local (acordul cu UAB şi Muzeul Naţional al Unirii presupune punerea în evidenţă a patrimoniului; restaurarea a 250 de plăci fotografice din colecţia muzeului pentru a reuni expoziţie permanentă „Alba Iulia – o istorie în imagini”; 143.000 lei pentru al patrulea an al acordului de cooperare, 2017-2018).

12. Încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 38/2009 a Consiliului local privind colaborarea Consiliului local cu SC Prometeu SRL în vederea soluţionării situaţiilor de urgenţă în caz de deces a persoanelor pe raza municipiului Alba Iulia (aceste cazuri se referă la cadavre neidentificate, nerevendicate sau persoane fără susţinători legali; dacă sunt cazuri medico-legale, transportul se face de către IML; în cazul cadavrelor nerevendicate 10 zile, primăria dispune cu privire la înmormântare)

13. Repartizarea unei locuinţe în municipiul Alba Iulia (strada Livezii, locuinţă socială)

14. Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (strada Arieşului, Bl. 235)

15. Scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiective de inventar şi mijloace fixe

16. Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba Iulia

17. Aprobarea traseului de vizitare cu microbuz electric şi traseelor destinate circulaţiei cu ecobiciclete şi bicicletelor electrice în Cetatea Alba Carolina

18. Aprobarea unor documentaţii de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi semicolective şi creare stradă acces, Alba Iulia, str. Ion Lăncrănjan, nr. 24, solicitant Antonia Invest Consulting SRL”

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN BIROURI IN LOCUINTA, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, NR. 266, AP.2, solicitant CORDEA ANA si CORDEA IOAN”,

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR.20A, solicitant SICOE FLORIN”,

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 6 LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR.
IZVORULUI, NR. 59F, solicitant DUMITRU ADRIAN”,

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BAR, SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT – MODIFICARE PUD aprobat
prin HCL NR. 206/07.2016, ART.6, ALBA IULIA, STR. TIMISULUI, NR. 13, solicitant HATEGAN NICOLAE”,

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTE SI GARAJ IN PENSIUNE TURISTICA CU EXTINDERE PE ORIZONTALA, ALBA IULIA, B-DUL HOREA, NR.27, solicitant LIMBEAN MONICA si LIMBEAN COSMIN IOAN”,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, NR.5, solicitant OROIAN GHEORGHE ADRIAN si OROIAN ANDREI DANIEL”,

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ALESSANDRIA, FN, solicitant MIREA IULIAN ILIE, MIREA LILIANA IRIMIE PETRU, IRIMIE IRINA”,

Art.9: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 perioada de valabilitate de 3 ani.

Art.10: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 350/2012, art.7, LA NUCLEUL CULTURAL, LATURA DE NORD A FORTIFICATIE DE TIP VAUBAN, ALBA IULIA, CETATEA ISTORICA ALBA CAROLINA, solicitant ASOCIATIA RYMA”, aprobat prin HCL NR. 129/04.2014, ART.13.

19. Acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea generală a Asociaţilor Salubris Alba pentru a vota modificarea/ actualizarea Statului Asociaţiei (Mircea Petrică)

20. Modificarea şi actualizarea Hotărârii nr. 205/2016 a Consiliului local privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri pentru aria de delegare a munciipiului Alba Iulia (Lotul 1, zona 1 – Alba Iulia, Teiuş, Aiud, Ocna Mureş şi 22 de localităţi din jur, actualizare cantităţi; 5 ani delegare pentru zona amintită; total populaţie pentru această zonă 154.279 locuitori)

21. Aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Alba Iulia (pe 5 ani, pentru 677.795 mp spaţii verzi, 329.810 unităţi de învăţământ şi instituţii publice, pieţe, târguri, oboare şi 23.182 mp zone neconstruite; valoare estimativă a serviciilor 950.000 lei/an; operatorul concesionar va achita redevenţă de minimum 1% din venitul anual, fără TVA, primăriei; criteriul atribuirii prin licitaţie deschisă – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)

22. Acceptarea donaţiei unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada George Sand (fostă Izvorului FN, suprafaţă 3.830 mp)

23. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietatea municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Liceului

24. Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare conform art.36 din Legea nr.18/1991

25. Atribuirea dreptului de proprietate a solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii

26. Parcelarea, introducerea în circuitul civil şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, FN

27. Expertiza tehnică judiciară – completare – efectuată în Dosar nr. 3725/176/2014 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

28. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire pentru sediul Tribunalului Alba

29. Acceptarea donaţiei unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 128 (suprafaţă totală 2.217 mp, în jurul a două blocuri noi construire de Andreeas Company)

30. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia şi Asociaţia Non-guvernamentală „Maria Beatrice” (suplimentarea spaţiului pentru Complexul de Servicii Socio-Medicale Maria Beatrice în cadrul căruia funcţionează Centru de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „Prietenii Mariei Beatrice”, de la demisolul Căminului pentru Persoane Vârstnice cu suprafaţa de 428 mp; centrul oferă servicii pentru copii cu dizabilităţi neuromotorii, afecţiune osteoarticulare, musculo-scheletale; prelungire contract până în 2027)

31. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.101.664/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și Preciosa Team SRL (se amână trei luni de la data obţinrii avizului de la Ministerul Culturii, a termenului pentru autorizaţia de construcţie aferentă spaţiului din şanţurile Cetăţii – cramă).

32. Transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2)

33. Aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2017 şi repartizarea către populaţie şi agenţi economici (950 mc masă lemnoasă ce se va recolta din fondul forestier al primăriei; 90 lei / mc de picior, cu TVA inclus, preţul de valorificare; 450 mc către agenţi economici şi 500 mc către populaţie)

34. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi AF Ștef Ioan (cu 5 ani; hală agroalimentară piaţa centru)

35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Vânătorilor, nr. 32 A, bl. C1C, ap.4

36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap.35

37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.20

38. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Liceului, nr.8 (teren 60 mp; preţ pornire 2160 euro plus TVA)

39. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2017ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

  1. cucubau

    miercuri, 22.02.2017 at 19:33

    Din categoria *parcari linistite*. A-ti uitat sa majorati abonamentele pentru parcarea auto bcr-unirea la riverani. S-ar putea majora de la 100 lei/luna la 120 lei/luna. Nu vrem sa fim aratati cu degetul ca nu contribuim substantial la bugetul local. Asa ceva sa nu se mai intample, pt ca azi-maine expira durata de folosinta a parcarii si nu s-a amortizat investitia.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Tânăr din Alba, după gratii pentru lovire și violare de domiciliu. Cât va sta la închisoare

Publicat

inchisoare

Un tânăr din comuna Cergău a ajuns după gratii, fiind condamnat pentru lovire și violare de domiciliu. Acesta are de executat o pedeapsă de 10 luni de închisoare.

Potrivit IPJ Alba, joi, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj și Secției 5 Poliție Rurală Blaj l-au depistat și reținut pe un tânăr de 29 de ani din comuna Cergău, județul Alba, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Blaj.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate 10 luni închisoare pentru comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și violare de domiciliu.

Condamnatul a fost depus la Penitenciarul Aiud în vederea executării pedepsei.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă Cosmin Arion, candidat Senatul României – Pro România: Pentru Legi bune, trimitem profesioniști în Parlament!

Publicat

”Românii își doresc oameni noi în politică, dar în primul rând să fie competenți.

PRO ROMANIA a înțeles acest mesaj și candidatura mea este o dovadă în acest sens. Activitatea mea de peste 15 ani în baroul Alba îmi dă încredere că pot fi cel mai bun avocat în reprezentarea locuitorilor județului Alba în Parlamentul României.

Locuitorii județului Alba își doresc în primul rând un trai mai bun si voi lupta pentru asta; un sistem de educație pus la punct si voi milita pentru asta; un sistem de sănătate sigur si voi face din asta o prioritate; o infrastructură care să ne asigure un acces rapid și voi susține asta.

România nu are niciun motiv să nu se dezvolte și să fie una dintre cele mai importante țări europene.

Avem resursa umană, avem resursele naturale, avem relieful, avem tot. Din păcate până acum nu am avut liderii care să știe să le folosească la adevărata lor valoare.

PRO ROMANIA are acești lideri care împreună cu noi toți ne vor face mândri că suntem români și ne vom bucura împreună de tot ceea ce vom face bun pentru noi. Județul Alba are obligația să se dezvolte pentru a însemna ceva în economia țării și pentru a asigura bunăstare locuitorilor săi, dar pentru asta este nevoie de oamenii potriviți care să știe să îl promoveze.

Aveți încredere că sunt unul dintre ei”, a declarat Cosmin Arion într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

23 – 24 octombrie: Lucrări de dezinsecție și deratizare pe raza domeniului public al municipiului Sebeș

Publicat

În perioada 23-24 octombrie 2020, în funcție de condițiile meteorologice, se vor efectua lucrări de dezinsecție (combaterea insectelor) și deratizare (combaterea rozătoarelor) pe raza domeniului public al municipiului Sebeș.

Potrivit reprezentanților Primăriei, toate produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății.

Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii sunt rugați să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.

Lucrările sunt efectuate de societatea comercială DD CHIM SRL, în colaborare cu Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului și Primăria Municipiului Sebeș.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: WhatsApp va avea funcţie de shopping. Cum vor putea utilizatorii să facă cumpărături online

Publicat

whatsapp iphone

Facebook a găsit o cale de monetizare a WhatsApp, care constă în comanda de produse direct din ferestrele de chat. Mai exact, firmele vor putea vinde produse direct în WhatsApp, aşa cum o pot face deja în Facebook şi Instagram, a anunţat compania americană, care nu a oferit multe alte informaţii în afara unui scurt clip video.

Totul începe cu un mesaj trimis de utilizator magazinului din care vrea să facă achiziţia, în care întreabă despre tipul de produs pe care vrea să-l cumpere. Compania răspunde cu un catalog ce cuprinde produsele care corespund.

Utilizatorul poate adresa şi alte întrebări legate de produsele care-l interesează, înainte de a face achiziţia, iar magazinul va trebui să folosească, cel mai probabil, un bot pregătit să ofere răspunsuri la toate întrebările.

Când s-a hotărât, utilizatorul poate face achiziţia direct din fereastra de chat în care vorbit cu bot-ul magazinului. Aproape sigur operatorul de plăţi va fi Facebook Pay, deşi compania americană nu oferit această informaţie. P

entru Facebook, lansarea funcţiei de shopping din WhatsApp, pentru care nu a anunţat o dată exactă de lansare, este un pas firesc, după ce a făcut acelaşi lucru şi în cazul celorlalte două reţele sociale ale companiei.

Pentru utilizatori ar putea reprezenta o metodă rapidă de a face cumpărături online dar, ar putea să însemne şi că vor primi pe viitor mesaje comerciale pe WhatsApp de la companiile cu care au luat legătura.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate