Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Note la Evaluarea Națională, contestate în Justiție de părinții unei eleve din Alba. Situație fără precedent în învățământ


Publicat

evaluare nationala

O elevă din județul Alba a contestat nota primită la Evaluarea Națională, dar comisia i-a micșorat nota, obținând în final o medie mai mică decât cea inițială. Din acest motiv, părinții acesteia s-au adresat justiției, iar de aici începe povestea unui proces mai puțin obișnuit. În instanță s-au contestat două ordine contradictorii ale ministrului precum și actele subsecvente emise de Inspectoratul Școlar Județean Alba prin comisia de evaluare, solicitandu-se suspendarea efectelor acestora ca nelegale. 

Eleva obținuse inițial media de admintere 8,80, dar după contestații aceasta a scăzut la 8,55. Astfel, repartizarea elevei la nivel județean s-a făcut de pe locul 454 și nu de pe 347, pe care se afla după prima corectură a lucrărilor sale. Din acest motiv, părinți acesteia au solicitat anularea unor articole din două ordine ale ministrului Educaţiei, precum şi suspendarea efectelor notelor la Limba și Literatura Română și Matematică, rezultate după contestații.

În acest proces au fost pârâţi Comisia Judeţeană de Admitere Alba, Inspectoratul Şcolar, Comisia Naţională de Admitere şi Ministerul Educaţiei și a fost deschis în 26 iunie 2018 la Curtea de Apel Alba Iulia.

Legislație contradictorie

Părinţii elevului au solicitat anularea unor articole din două ordine ale ministrului Educaţiei, precum şi suspendarea efectelor notelor înscrise în urma contestaţiilor la cele două materii: Limba şi Literatura Română, respectiv Matematică.

”Art. 8 din Ordinul nr. 4793/31.08.2010 nu prevede posibilitatea scăderii notei în urma contestaţiei, menţionând doar modalitatea de evaluare şi reevaluare. Art. 9 nu prevede expres această posibilitate doar faptul că «Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o cerere tip prin care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei, poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere». Chiar şi cererea de contestaţie este nulă, fiind făcută şi semnată doar de candidatul minor, nu şi de părinte. Or, potrivit prevederilor exprese ale alin. 2 din art. 41 C. civ. «Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui». De altfel, Ordinul atacat nici nu prevede expres faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin descreştere ci doar art. 9 face referire la această modificare dar strict cu referire la declaraţia pe care o dă candidatul iar nu in mod expres si imperativ”, se afirmă în acţiunea civilă aflată pe rolul instanţelor de judecată.
Acuzții de tratament discriminatoriu pentru minori
Reprezentanţii elevului mai afirmă că art. 8 din ordin din nu face nicio referire la faptul că, dacă nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei, este mai mică decât notă iniţială, această notă mai mică este cea finală. ”Se precizează doar la alin. 4 al art. 8, faptul că «Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. 1, 2 şi 3, nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă». Atâta timp cât în acesta nu se prevede expres că nota definitivă poate fi mai mică decât cea iniţială se aplică principiul de drept potrivit căruia nu poate fi agravată situaţia în propria cale de atac. Contestaţia formulată în procedura de evaluare naţională este o veritabilă cale de atac, prin urmare se supune aceloraşi reguli. Este şi absurd şi total discriminator, ca principiul de drept «non reformatio in pejus» (nimănui nu i se poate înrăutăţi situaţia în propria cale de atac – n.r.) să se aplice în toate raporturile juridice de drept procesual civil, administrativ şi penal, ale căror beneficiari sunt persoane cu capacitate de exerciţiu (majore), iar minorilor să nu li se aplice; aceasta ar însemna că minorilor li se aplică un tratament discriminator negativ, mai drastic decât majorului, ceea ce este inadmisibil şi în total dezacord cu un alt principiu de drept, şi anume acela al interesului superior al minorului”, se mai susţine în plângerea adresată Curţii de Apel. Tot discriminator este considerat şi faptul că minorul şi reprezentantul său legal, nu au dreptul de a-şi vedea lucrarea înainte de a face contestaţie, deci după evaluarea iniţială. Se afirmă că prin aceasta se încalcă grav dreptul la apărare, inclusiv prin faptul că minorul este silit să semneze acea declaraţie, altminteri nu i se acceptă contestaţia.

Părinții elevei au solicitat menţinerea notelor iniţiale şi păstrarea acestora în cadrul procedurii de repartizare computerizată. Prima instanţă a respins cererea familiei din Alba Iulia, dar soluţia poate fi contestată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Acţiunea de suspendare a efectelor notelor rezultate în urma contestaţiilor a fost respinsă de Curtea de Apel pe motiv că nu are natura juridica a unui act administrativ în condiţiile contenciosului administrativ.

Cererea privind suspendarea articolelor din ordinele Ministerului Educaţiei, emise în 2010, a fost, de asemenea, respinsă pentru că instanţa a constat că nu sunt îndeplinite cumulativ două condiţii: existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat.

Ultima condiție a fost totuși îndeplinită, judecătorul apreciind în motivare că ”prin executarea actului atacat s-ar produce consecinţe grave, având în vedere că repartizarea se va face de pe poziţia 454 şi nu de pe poziţia 347, poziţie pe care a avut-o înaintea contestării notelor obţinute la evaluarea naţională. Paguba este evidentă, întrucât iniţial a obţinut media 8,80, iar în urma contestaţiei media 8,55, reducere care îi pot afecta opţiunile de înscriere la liceu. Însă, instanţa reţine doar îndeplinirea condiţiei pagubei iminente, nefiind suficientă pentru a se dispune suspendarea”.

Soluția pe scurt:

”Respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a efectelor notelor înscrise în urma contestaţiilor la limba si literatura română – 9,10 și la matematică – 8,00, precum şi a mediei astfel obţinute – 8,55 de la poziţia 454 din lista de candidaţi ce provin din jud. Alba ordonaţi descrescător după media obţinută, respectiv poziţia 214 din lista de candidaţi ce provin din judeţul Alba ordonaţi alfabetic formulată de reclamanta ……………, în calitate de reprezentant legal al minorei ………………. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană de Admitere Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, cu sediul în mun. Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 7, jud. Alba, cod. 510009 și Comisia Naţională de Evaluare Naţională de Admitere şi Ministerul Educaţiei Naţionale cu sediul în Bucureşti str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti. Respinge suspendarea executării art. 8-9 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.4973 din 31.08.2010, a art.24 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.480l din 31.10.2010 precum și a eventualelor decizii/hotărâri ale comisiilor de contestaţii sau procese verbale încheiate în cadrul procedurii referitoare la contestaţii prevăzută de ordinele de mai sus, precum ?i suspendarea executării contestaţiei formulate și a declaraţiei dată de minora ………………….. în cadrul acestei proceduri, cu consecinţa suspendării efectelor notelor înscrise în urma contestaţiilor la limba şi literatura română – 9,10 şi la matematică – 8,00, precum şi a mediei astfel obţinute – 8,55 de la poziţia 454 din lista de candidaţi ce provin din jud. Alba ordonaţi descrescător după media obţinută, respectiv poziţia 214 din lista de candidaţi ce provin din judeţul Alba ordonaţi alfabetic. Cu recurs în 5 zile de la comunicare care se va depune la Curtea de Apel Alba Iulia sub sancţiunea nulităţii”.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

CASA EFICIENTĂ ENERGETIC 2021: Ce se întâmplă cu programul în care s-au înscris peste 14.000 de solicitanți. Precizări de la AFM

Publicat

Programul Casa Eficientă Energetic , lansat în 15 septembrie 2020 de Administrația Fondului de Mediu a rămas blocat din cauza lipsei personalului care să evalueze dosarele depuse.

AFM a transmis la solicitarea Alba24.ro precizări cu situația derulării programului, iar din răspunsul sumar transmis la pe acest subiect se întelege că nu s-a mai făcut niciun pas după terminarea înscrierii solicitanților în platformă.

Casa Eficientă Energetic – ultimele noutăți despre programul lansat de AFM

Potrivit documentului responsabilii de la AFM în derularea programului ”Casa Eficientă Energetic ”caută la această dată soluții pentru ” externalizarea evaluarii cererilor de finanțare

Până la încheierea sesiunii de înscriere în aplicație s-au înregistrat 14.014 de persoane pentru o valoare disponibilă de finanțare de  110.087.873 LEI.

Cheltuieli eligibile care pot fi decontate prin programul Casa Eficienta Energetic

Cheltuielile eligibile vizează: instalarea de ferestre izolante, izolarea acoperișului, a pereților exteriori, montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare, robineți și conducte noi etc. Condiția eligibilității proiectului este ca eficiența energetică a locuinței să crească cu cel puțin o clasă energetică.

Pentru a obține banii, cei interesați trebuiau să se înregistreze, într-o primă fază, într-un formular de pe siteul AFM, iar apoi să depună la autorități în termen de 15 zile de la înregistrare, un dosar de finanțare cu următoarele documente:

 1. cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare;
 2. actul de identitate al solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
 3. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;
 4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
 5. extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original;
 6. certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate și în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
 7. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în termen de valabilitate și în original sau copie legalizată;
 8. certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată și nu mai vechi de șase luni;
 9. raportul de audit energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat.

Problema cea mai mare pe care au întâmpinat-o solicitanții a fost întocmirea rapoartelor de audit energetic, prețul pentru elaborarea unui astfel de document, în termen de mai puțin de 15 zile de la înscrierea în aplicație, sărind de la 1500 lei la peste 5000 de lei,  în condițiile în care, prin proiect, statul decontează mai puțin de jumătate din bani.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului Casa Eficientă Energetic

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind: înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă; · izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare); · izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;

b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum: cazane cu condensare;

pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);

panouri solare termice;

izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;

dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;

înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);

c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);

d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:

înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;

utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;

programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;

e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):

-creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante; · asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii

repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

– demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

-refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

-repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă

h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție;

Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 1.500 lei;

IMPORTANT: Autoritatea finanţează doar cheltuielile eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru obținerea certificatului de performanță energetică și pentru auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.

De asemenea, Autoritatea nu finanţează lucrări efectuate în regie proprie.

 • Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

 Programul s-a blocat din luna septembrie. Următorii pași :

 1. Programul Casa Eficientă Energetic: Aprobarea/ contestarea dosarului

2. Programul Casa Eficientă Energetic: Implementarea proiectului

3.Programul Casa Eficientă Energetic: depunerea dosarului de decontare

4. Programul Casa Eficientă Energetic: Decontarea Proiectului

5. Programul Casa Eficientă Energetic: Monitorizarea proiectului

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA până duminică: Mai cald, apoi se răcește din nou și va fi ceață. Prognoza meteo de weekend, 26-28 februarie

Publicat

Vremea se încălzește vineri, iar apoi se răcește din nou, în județul Alba.

Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 14-17 grade Celsius, iar sâmbătă și duminică acestea vor scădea la 9-10 grade.

La munte, maximele vor varia între zero și 13 grade.

Vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo în localități din Alba, în perioada 26-28 februarie:

Vineri, 26 februarie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori joși și ceață

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori joși și ceață

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori joși și ceață

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori joși și ceață

Cîmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori joși și ceață

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori joși și ceață

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Sâmbătă, 27 februarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori joși și ceață

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; mai frig

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime 1 grad Celsius; mai frig

Aiud: minime 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori joși și ceață

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori joși și ceață

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai răcoros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; mai frig

Cîmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; mai frig

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; mai frig

Duminică, 28 februarie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Cîmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Câinii polițiști antrenați să descopere persoanele infectate cu COVID vor face ”practică” la Aeroportul din Sibiu

Publicat

c

Câinii pregătiţi la Centrul Chinologic de la Sibiu pentru a depista persoanele infectate cu SARS-CoV-2 vor fi trimişi la Aeroportul Sibiu, în cadrul unui proiect pilot, după un acord cu reprezentanţii Aeroportului şi ai DSP, a spus, joi, ministrul de Interne, Lucian Bode.

Câinii antrenaţi să depisteze persoane cu COVID-19 vor fi trimişi pe Aeroportul Sibiu

Lucian Bode a fost întrebat, joi, de jurnalişti, când vor putea fi trimişi în acţiune câinii pregătiţi la Centrul Chinologic de la Sibiu, pentru depistarea COVID-19.

„A fost un interes foarte mare pentru ceea ce fac colegii noştri de la Centrul Chinologic de la Sibiu.

Urmează un acord cu Aeroportul din Sibiu pe seama unor reglementări clare cu Direcţia de Sănătate Publică, astfel încât acest centru pilot să înceapă la Sibiu, în cadrul parteneriatului cu Aeroportul. Apoi vom vedea cum evoluează”, a spus Bode.

Un astfel proiect funcţionează şi în alte state, între care Finlanda sau Germania, potrivit ministrului de Interne.

Acesta a precizat că este convins că activitatea câinilor antrenaţi de „colegii” poliţişti va da rezultate.

La Centrul Chinologic de la Sibiu sunt pregătiţi în fiecare an, pentru structurile MAI, peste 1.000 de câini.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Discuții legate de al treilea val al epidemiei. Premierul Florin Cîțu: Deocamdată vor fi menținute restricțiile în vigoare

Publicat

Premierul Florin Cîțu a declarat că deocamdată vor fi menținute doar restricțiile aflate în vigoare, în condițiile în care se discută despre un eventual al treila val al epidemiei. Discuția apare în contextul în care unul dintre cele trei scenarii avansate de INSP, presupune o creștere a cazurilor zilnice de infectare la aproximativ 9000, spre finalul lunii martie. 

Începând cu data de 17 februarie se înregistrează o creștere susținută a mediei cazurilor confirmate pe parcursul ultimelor 7 zile consecutive, evoluția îndreptându-se spre scenariul 2, potrivit unei analize publicată miercuri de Institutul Național de Sănătate Publică. Scenariul 2 arată o creștere de 2% pe zi, potrivit INSP.

”Eu merg pe ceea ce ne arată realitatea și pe faptul că măsurile au dat rezultate. În fiecare zi vorbesc și cu domnul Arafat și cu echipele de specialiști. Avem mai multe scenarii, dar deocamdată măsurile în vigoare produc efecte.

Am văzut că oamenii s-au relaxat puțin, dar nu este cazul! Dacă dorim să menținem școlile deschise, dacă dorim să ținem restaurantele deschise, atunci trebuie să respectăm măsurile de siguranță”, a spus Florin Cîțu.

Datele arată trei scenarii drept ipoteze de lucru pentru această perioadă de după redeschiderea școlilor. În scenariul cel mai optimist, pe 20 martie am ajunge la o medie de 3.300 de cazuri pe zi. În cel mai pesimist scenariu, am avea 8.900 de cazuri pe zi.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate