Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Pastorala de Crăciun a PF Cardinal Lucian, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică


Publicat

PF LUCIANPastorala de Crăciun a PF Cardinal Lucian, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, prezentată integral:

Iată-ne iarăși de Crăciun în postura de pelerini, dimpreună cu magii, pe drumul care duce spre ieslea binecuvântată de la Viflaim, unde Dumnezeu se face Prunc. Ducem cu noi povara existenței, grijile, temerile, toată sărăcia firii noastre expusă la încercările presărate pe drumul vieții. Să nu uităm însă că bucuria este Taina Crăciunului și ea provine de la prezența Celui care ne oferă mântuirea prin credință. Dar pentru a I ne închina trebuie mai întâi să-L recunoaștem. Împletirea dintre știință și lipsă de înțelegere apare în atitudinile lui Irod, ale mai marilor preoți și cărturarilor, care știu cu precizie unde ar trebui să se nască Mesia, dar nu L-au putut recunoaște.

Taina Nașterii exprimă pentru Magi bucuria nețărmurită la apariția stelei, care-i trimite în lume spre a-L afla pe Împăratul cel mare. Inspirați de acel extraordinar fenomen astronomic, căruia ei i-au asociat nașterea unei mari personalități, magii au avut parte fără să vrea de o veritabilă introducere în Taina Domnului. Ajungând la Betleem, străini de legea iudaică au cunoscut teologia felului umil al lui Dumnezeu de a-și conduce creaturile spre lumină și mântuire și s-au putut închina Soarelui dreptății. Câte evenimente în viața umanității, scrise de rosturi aparent trecătoare sau nesemnificative, nu le-a folosit Domnul în înțelepciunea Sa nemărginită spre a oferi lumină!

Dragi credincioși,

Vorbim tot mai greu despre speranță fiindcă febra viitorului ne inspiră multă temere. Or, speranța trebuie să ne găsească doritori de a pătrunde ceva din Taina lui Dumnezeu fiindcă provine din viața cu Cristos. „Ne lăudăm întru nădejdea măririi Lui, și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Și răbdarea încercare și încercarea nădejde”. Iată de ce Isus, de la Viflaim încoace, ne invită să așezăm fundamentul credinței în acel loc tainic unde Dumnezeu este totul în toate. Să putem contempla chipul Său cel adevărat și să ne schimbăm viața privind-o de acum înainte prin ochii Lui.

Pe scena lumii puternicele lumini artificiale ne concentrează vederea trupului pe o realitate, nu de puține ori, trecătoare și înșelătoare. Știm din experiență că ceea ce se află în afara luminii unui reflector puternic nu mai poate fi văzut sau rămâne într-o penumbră nedefinită, unde nu se mai distinge niciodată albul de negru. E imaginea potrivită pentru căderile noastre care, în scurt timp, ne pot conduce spre robie – făcându-ne să vedem exclusiv obiectul pasionant care ne va putea oricând înlănțui într-o patimă anume.

Dacă luminile timpului nostru sunt înșelătoare, Lumina lui Isus este în schimb calmă și interioară. Ea dăruiește sens vieții omului prin spiritul cu care trăiește. Candoarea Crăciunului, scenele păstorești luminate de corurile îngerești, exprimă – dincolo de bucuria celor care primesc vestea nașterii Împăratului lui Israel  – nebănuitele căi  ale Domnului. Dar ne mai pun toate aceste lucruri pe gânduri? Nu sunt, oare, luminile vremurilor noastre prea puternice pentru a mai vedea, deoparte, chipul neajutorat și discret al Pruncului Dumnezeu?

Timpul de profundă criză morală și sărăcire pe care îl trăim ne pune în situația de a revedea însuși felul cum ne raportăm față de Dumnezeu. Domnul făcut Prunc, intrând în istoria noastră ruinată de atâta prezumpție, ură și dispreț, nu asistă, cum am crede, cu indiferență implacabilă mersul istoriei, ci se face părtaș de păcatele noastre care-L vor zdrobi în Vinerea mare. El coboară de Crăciun din Sfințenia Sfintei Treimi, cutremurătoare chemare doar pentru cei ce aleg voit păcatul și umbra. De aceea a vorbi despre Împărăția Pruncului, descrisă de discreție, simplitate și revoluții exclusiv interioare, ne creează astăzi atâtea probleme! Când mulți dintre noi stau cu mâna pe inimă, așteptând sfârșitul lunii pentru a face față cheltuielilor, cum să mai poată avea ceva de spus spiritul triumfalist și prosper pe care l-am imaginat în trecut, confundând-l exclusiv cu civilizația și emanciparea în defavoarea credinței?

Dragii mei,

Taina Crăciunului ne oferă ocazia unui serios examen de conștiință. Dumnezeu se lasă expus în fiecare epocă între adevărul realității Sale – pe care preferăm să nu o pătrundem – și ceea ce ne imaginăm noi despre El, plămădind un dumnezeu după chipul, asemănarea și așteptările noastre! „Cum stau lucrurile în existența creștină cu privire la așteptarea întoarcerii Domnului?” – se întreabă pe drept cuvânt Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea în cartea sa despre Isus, spunându-ne că așteptarea noastră, temătoare și lipsită de bucurie, a întoarcerii Lui – fiindcă nu credem decât vieții acesteia trecătoare – ar trebui să se asemene, de fapt, cu rugăciunea celui îndrăgostit „care, în cetatea asediată, este apăsat de toate amenințările și ororile distrugerii și nu poate decât să aștepte venirea Celui iubit care are puterea de a curma asediul și a aduce mântuirea. Este strigătul plin de speranță care tânjește după apropierea lui Isus, într-o situație de primejdie în care numai El poate să dea ajutor”.

În scena de la Viflaim contemplăm măreția cerului deschis peste adăpostul sărac al colibei păstorești de la marginea satului, unde Familia sfântă este constrânsă să poposească. Pământul poate deveni acolo cer, iar Fecioara scaun de heruvimi, tot așa cum și în așezământul sărăcăcios al oricărui suflet se reîntoarce splendoarea cerească a iertării păcatelor prin spovadă. Iertarea, cel mai frumos dar pe care ni-l face Principele păcii, se reînnoiește în noaptea istoriei din hotărârea cu care continuăm să reînnoim în noi atmosfera interioară a ieslei Betleemului.

Iertarea poartă pacea, redând normalitate omeniei, care pare azi tot mai rară. Rostul păcii este de a aduce prezența lui Dumnezeu în lume prin bunăvoința oamenilor. Normalitatea, discreditată atât de mult de patimile lumești, nu e chiar așa de greu de găsit dacă recunoaștem naturalețea firii și a vieții. Ceea ce e normal – ne spune Dumnezeu – se află la locul său în creație, adică își continuă rostul creator și dătător de viață. Iar atunci pacea singură va zidi bogăția darurilor cerești din săraca noastră lume în primul rând de la recunoașterea Binelui, clipă de clipă. Pruncul ceresc, născut în istoria noastră concretă, rămâne Dumnezeul Creator și Atotțiitor, iar pacea primită de la El poate schimba lumea dacă ne schimbă mai întâi inimile.

Iubiți credincioși și dragi preoți,

Suntem într-un an dedicat Credinței și ne îndreptăm iarăși, de Nașterea Domnului, gândul inimii spre comoara sufletească a generațiilor care au suferit pentru credința lor. Nu în sensul de a cultiva la nesfârșit nemulțumirea față de nedreptate, ci de a contempla importanța pe care oamenii aceștia au dat-o crezului în viața lor de zi cu zi. Fără acest legământ interior, frații noștri, imperfecți ca și noi, n-au putut trăi. N-au rezistat cu siguranță pentru a primi elogiile noastre post-mortem, ci pentru că viața lor a fost credința în Dumnezeu.

În acest sens, în fața nevinovăției și neputinței Pruncului, să contemplăm într-o nouă lumină tăria credinței din har a martirilor noștri. Spre a recunoaște adevăratul tezaur sufletesc și a renunța la resentimentele care ne ruinează sufletul, exaltându-ne doar vanitățile istorice.  „Martiriul nu este o ispravă eroică, ci harul de a putea suferi pentru Isus – spune Sfântul Părinte Papa, vorbind apoi despre sfântul Petru că „trebuie să se dezlipească de eroismul propriilor acțiuni și să învețe umilința ucenicului. Voința sa de a se lupta, eroismul său se termină în tăgăduire… eroismul său s-a prăbușit într-o formă meschină de tactică. Trebuie să învețe să-și aștepte ceasul; trebuie să învețe așteptarea, perseverența. Trebuie să învețe calea urmării pentru ca apoi, la ceasul său, să fie dus acolo unde nu vrea (Ioan 21, 18) și să primească harul martiriului”.

Și azi putem avea parte de mucenicie în lumea tot mai ostilă față de Cristos. Om al durerilor și al nevinovăției călcate în picioare de păcatele omului, Isus continuă să ne reamintească iubirea Tatălui pentru noi, alegând voit acest drum care nu îngenunchează conștiințele, ci le eliberează prin întruparea Sa, scriind o existență umană ca și a noastră. De la strigătele copilului cu care Își anunță venirea în lume, de la dependența de grija unei mame, la greul și lungul curs al creșterii vieții presărate de dureri și moarte. Numai prin smerenia sa Pruncul ceresc ne poate învăța să așteptăm ceasul Lui, să-l cunoaștem fără a cădea în indiferență, prin învățarea prețului umilinței și al perseverenței lucrului bun și simplu, făcut din inimă, dar mai ales fără interese meschine.

Iubiți fii sufletești,

Înainte de a Vă adresa părinteștile urări ale Crăciunului, aș dori să vă amintesc că sărbătoarea Nașterii ne aduce totodată și plinirea drumului de credință al Maicii Preacurate. Sărbătorile care îi celebrează momentele vieții pe parcursul anului liturgic sunt mărturisite de Biserică ca „înainte vestiri” sau „începuturi” ale bunăvoinței lui Dumnezeu. E foarte important, dragii mei, să înțelegem de ce avem nevoie de prezența Maicii Preacurate pentru a-L recunoaște pe Isus la ieslea Viflaimului. Prin femeia aleasă din veac, „taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută[4] se arată lumii în coborârea din trupul Maicii, iar dacă Hristos a venit spre noi prin ascultarea Ei feciorelnică, putem ajunge sigur la Inima Domnului prin Maria. Oricând și oriunde.

Dimpreună cu Preasfințiile Lor Episcopii Mihai și Claudiu, Vă spun Sărbători sfinte, cu haruri îmbelșugate și deplină încredințare în voia Cerului pentru anul 2013, care vine!

Să puteți afla lângă Preasfânta Fecioară, dincolo de luminile înșelătoare ale acestei lumi, candoarea și nevinovăția lui Isus! Să puteți gusta chipul cel nezidit de mâna omenească a ajutorului său izvorât din asumarea slăbiciunii noastre! Să recunoașteți că răbdarea Inimii Domnului este semnul îndurării Sale pentru a ne converti cât mai grabnic. Să cerem de la El darul întoarcerii lumii și bucuria de a fi în casa Părintelui ceresc prin Inima nepătată a Maicii Sfinte.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Masa de Crăciun, mai scumpă cu 20% în acest an. Prețurile la carne, fructe, legume și lactate vor crește de Sărbători

Publicat

cumparaturi

Crăciunul din 2020 va fi diferit față de toate sărbătorile pe care le-am petrecut până acum. Pe lângă restricții și distanțare socială se anunță și scumpiri. Carnea, fructele și legumele sunt produsele care vor înregistra cele mai mari creșteri de preț. Scumpirile vin după alte majorări care au avut loc în acest, spune Consiliul Concurenței

Pâinea, cozonacul sau covrigii sunt câteva dintre produsele de panificatie, care se regasesc pe masa de Craciun si care vor fi mai scumpe in acest an. (CG1) Daca acum in hypermarket-uri un cozonac costa 20 de lei, pretul unui kg ar putea ajunge la 30 de lei de Craciun.

„Seceta din acest an care a condus la creşterea preţului cerealelor poate să conducă anul viitor şi la creşterea preţului la carne şi lapte. Asistăm la importuri de legume şi fructe. Depindem de jocul preţurilor făcute de aceşti importatori şi de deprecierea cursului valutar”, a explicat Dragoş Frumosu, preşedintele FSAR.

În mijlocul acestor scumpiri, stau foarte mulți factori. Multe dintre cauze au legătură cu pandemia a căror efecte, au făcut autoritățile din întreaga lume să recurgă la aplicarea mai multor măsuri.

Printre aceste măsuri se numără și restrângerea activității HoReCa, care au determinat companiile din sector să reducă forța de muncă. Aceste reduceri s-au reflectat în pierderile companiilor producătoare.

Pierderi trebuie să poată fi măcar limitate dacă nu recuperate, iar în aceste condiții se estimează o creștere a prețurilor cu 15% sau chiar 20% a produselor în preajma sărbătorilor.

Scumpiri mai mari la unele produse faţă de anul trecut

Astfel, carnea de porc, care costă în prezent, în hypermaket-uri, 20-22 de lei/kg va ajunge la 25-28 de lei/kg.

Trei sferturi din carnea pe care o consumăm este din import. Stocurile sunt în Germania. Două motive sunt de fapt de bază, numărul 1, faptul că au şi ei pestă porcină africană şi numărul 2, pentru că mari abatoare din Germania au multe cazuri de COVID.

O alta cauză a unei posibile majorări e reprezentată de preţul furajelor, care a crescut enorm din cauza secetei.

În aceste majorări intră și alimente precum cozonacul, care se va scumpi cu cel puțin 10 lei/kg dar și produsele de panificație ale căror prețuri vor crește cu 10-20 la sută.

Fructele și legumele se vor scumpi cu 10%-15% datorită importurilor, România în sezonul rece nereprezentând un producător în acest sector. Comparativ cu celelalte scumpiri, lactatele se vor scumpi cu aproximativ 5%, anul secetos afectând prețul furajelor.

Din acelaşi motiv, şi lactatele ar putea avea o creştere de 5% până de Crăciun.

Românii au plătit mai mult pentru mâncare chiar de la inceputul pandemiei, spune un studiu al Consiliului Concurenţei.

Din analiza Consiliului Concurenței reiese că următoarele categorii de produse s-au scumpit în prima jumătate a anului.

Acest lucru în condițiile în care pandemia a lovit România în luna martie, atunci când a fost instituită și starea de urgență. Astfel, potrivit antena3.ro lista arată așa:

  • Carnea:  +12%
  • Fructele, legumele: +23%
  • Uleiul: +15,7%
  • Pâinea: +14,3%
  • Făina albă: +9,7%

Preţurile de consum în luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%, potrivit Institutului Național de Statistică. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2018 – octombrie 2019), calculată pe baza IPC, este 2,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 2,7%.

Față de octombrie 2019, în octombrie 2020 mărfurile alimentare au crescut cu 4,34%, cele nealimentare cu 0,60%, iar serviciile s-au majorat cu 2,85%.

Printre cele mai mari creșteri de prețuri, în comparație cu decembrie 2019, s-au înregistrat la făină – 7,2%, fasole boabe – 17,59%, fructe și conserve de fructe – 7,52%, citrice – 11,4%, tutun și țigări cu 6,8%.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

2.000 de studenți voluntari, repartizați în spitalele suport Covid. Anunțul Departamentului pentru Situații de Urgență

Publicat

Primele ordine de repartizare a studenţilor voluntari care se vor alătura cadrelor medicale aflate în prima linie, responsabile în continuarea îngrijirilor medicale care se impun pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, au fost semnate marţi, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Cu sprijinul Consiliului Naţional al Rectorilor şi al conducerii Universităţilor şi Facultăţilor de Medicină, în ultimele şase zile de la aprobarea noii ordonanţe s-au înscris, în mod voluntar, 1.992 de studenţi, dintre care 720 au fost repartizaţi deja, în primă etapă, în 25 de judeţe”, arată DSU, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform DSU, în perioada următoare vor fi semnate alte ordine de repartizare a studenţilor voluntari în mai multe unităţi sanitare din ţară.

Repartizarea are loc după ce a intrat în vigoare OUG 197 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Transilvania, inclusă de National Geografic în topul celor mai uimitoare destinații din lume, pentru imprevizibilul an 2021

Publicat

National Geographic le cere editorilor revistelor sale de călătorie, în fiecare an, o selecție de destinații pentru următoarele luni. În acest caz, pentru imprevizibilul 2021. Pe lista sa din acest an (25 de destinații în creștere până în 2021, pe locul 19 a fost votată Transilvania, transmite ABC, citată de Rador.

”Lumea este plină de minuni – chiar dacă sunt greu de atins- scrie Național Geographic. În timp ce pandemia ne-a oprit călătoriile, nu ne-a liniștit curiozitatea. Înaintea unui nou an – cu promisiunea unei întoarceri la călătorii – suntem dornici să împărtășim aceste 25 de povești în timp util despre locuri atemporale care vor defini itinerariile noastre viitoare.”

Printre poveștile despre locuri uimitoare despre care relatează prestigioasa publicație se află și Transilvania despre care scrie că este ”găsirea realului într-o țară renumită pentru fantezie”, cu pajiști din flori sălbatice, castele ca în cărțile de povești și sate pietruite. National Geografic recomandă călătoria cu o căruță trasă de cai, drumețile în munții împăduriți sau chiar ajutorul la treburile din gospodăriile țăranilor cum ar fi mulsul oilor, colectarea ouălor și strângerea fânului în căpițe.

National Geografic- Topul celor mai uimitoare destinații în 2021

1. Parcul Național Katmai, Alaska. Singura modalitate de a ajunge este cu barca sau hidroavionul.

2. Dominica. Prima națiune din lume declarată de guvernul său rezistentă la intemperii. Asta înseamnă nu doar clădiri rezistente la uragane, ci și o economie durabilă.

3. Parcul Național Los Glaciares, Argentina. Poarta de acces către regatul de gheață din sudul Patagoniei argentiniene.

4. Regiunea Svaneti, Georgia. Ushguli este una dintre comunitățile locuite amplasate al cea mai mare altitudine din Europa.

5. Tulsa, Oklahoma. Centrul dezbaterii despre rasă în SUA. Greenwood Rising este numele noului centru de istorie „Black Wall Street”.

6. Traseul americanilor nativi din sud-vestul Statelor Unite.

7. Insula Guam. Moștenirea lui Magellan.

8. Gyeongju, Coreea de Sud. Patrimoniul Mondial UNESCO. Oraș cultural al Asiei de Est în 2021.

9. Vitoria-Gasteiz.

10. Tonglu, China. O sursă de inspirație pentru generații de artiști chinezi.

11. Isle Royale, Michigan. Unul dintre cele mai puțin cunoscute parcuri naționale din SUA.

12. Ecoregiunea Cerrado, Brazilia, cea mai mare savană din America de Sud.

13. Insula Lord Howe, Australia. Ultimul paradis la Marea Tasmaniei.

14. Yellowknife, Teritoriile de Nord-Vest, Canada. În căutarea aurorei boreale.

15. Columbia Britanică, Canada. Această regiune găzduiește peste 200 de grupuri indigene.

16. Space Coast, Florida.

17. England Coast Path, în Regatul Unit. Cea mai lungă potecă de pe țărmul mării din lume.

18. Parcul Național Hortobágy, marea câmpie a Ungariei.

19. Transilvania, România.

20. Denver, Colorado.

21. Alonissos, Grecia. Parcul Național Marin Alónnisos.

22. Gabon. Peste 11% din această țară africană este un parc național.

23. Noua Caledonie.

24. Copenhaga, Danemarca.

25. Freiburg im Breisgau, Germania.

Surse: National Geografic/  ABC/ Rador

foto: captura video: vimeo.com/stanly

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Drept la replică USR PLUS Alba: Pesediștii din Alba demonstrează că au comunismul în sânge

Publicat

USR PLUS Alba a transmis un drept la replică la comunicatul de presă PSD Alba: Fără hoție, cu șmecherie! USR încalcă legea și carantina pentru campanie (P)

Pesediștii din Alba demonstrează că au comunismul în sânge. Visează să fie singuri în campania electorală și să ajungă partidul unic

Dacă ești comunist de mic și obișnuit cu hoția, demagogia și totalitarismul, când ajungi mare politician PSD, care ai fost școlit de Liviu Dragnea sau Florin Iordache, visezi să candidezi singur, tot singur să participi la campania electorală și să fii singur pe buletinul de vot.

Așa ar putea fi tradus comunicatul cu care PSD Alba a împânzit, marți, presa locală. Acest comunicat cu atacuri mizerabile este transmis de PSD Alba ca material de promovare electorală și plătit din finanțarea acordată de stat partidelor politice pentru a informa corect cetățenii. Pentru PSD Alba, informarea corectă înseamnă să „acuze” candidații USR PLUS că au îndrăznit să desfășoare, cu respectarea strictă a măsurilor impuse de pandemie, acțiuni de promovare electorale.

Nu dorim să intrăm în explicații de logică cu domnii din PSD pentru că ar fi o pierdere inutilă de timp, însă îi informăm că legea este valabilă pentru toți cetățenii acestei țări. Chiar dacă membrii PSD, mai mici sau mai mari, sunt obișnuiți să își șteargă picioarele pe Constituție și pe legile țării, îi informăm că procesul electoral este bine reglementat printr-o serie de legi organice.

Aceste legi ar trebui să fie bine știute de domnul deputat Ioan Dârzu, candidat pentru al treilea mandat, de domnul Radu Marcel Tuhuț, care presupunem că ar trebui să aibă o experiență și privind legislația, sau de domnul Călin Matieș, cel care se erijează în apărătorul dreptății „cinstit și harnic”.

Din partea acestor domni, care tânjesc să ajungă în Parlamentul României (locul unde, dacă nu știau, se fac legile țării) așteptăm scuze publice, după ce vor lectura Constituția României și Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. Constituția României consfințește ca drept fundamental „dreptul de a fi ales”, iar pentru îndeplinirea acestui drept se prezumă că ai posibilitatea să te promovezi și să îți promovezi oferta electorală.

Legea numărul 208 prevede și mai clar în articolul 65 (1) faptul că „în campania electorală candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă”.

În lipsa unei alte prevederi legislative care să anuleze sau să completeze această lege, orice candidat are dreptul „fără nici o discriminare” să își exprime opiniile și să se promoveze în campania electorală.

Echipei de comunicare a PSD Alba, care a lipsit la orele de editare foto, îi atragem atenția că în poza publicată ILEGAL se regăsește și un domn pesedist în geacă roșie, care a fost uitat la montajul „fake news”. Domnul în cauză face parte dintr-un grup de peste 6 membri PSD care desfășurau acțiuni de campanie electorală. Dar, nu-i așa dragă PSD, că e ușor ca HOȚUL să strige hoțul!

Facem un apel public către toate instituțiile media să nu încurajeze manifestările dictatoriale și totalitariste ale unui partid care demonstrează tot mai mult că este total nedemocratic. Comunicatul transmis de PSD ca publicitate electorală încalcă legislația electorală și regulile privind promovarea electorală, astfel încât rugăm jurnaliștii să facă toate demersurile necesare pentru ca instituțiile pe care le reprezintă să se delimiteze de un astfel de mesaj discriminator.

Alianța USR PLUS anunță public că își rezervă dreptul democratic de a sesiza toate autoritățile competente privind această faptă reprobabilă a PSD Alba de instigare la încălcarea drepturilor democratice și electorale. De asemenea cerem organelor abilitate să se sesizeze din oficiu privind presiunile și intimidarea pe care PSD Alba le manifestă asupra candidaților USR PLUS prin materiale de presă care încalcă legea electorală.

Ne gândim serios să facem o sesizare și către Autoritatea Electorale Permanentă pentru a verifica cu atenție dacă materialele de informare electorală, care vor fi plătite și decontate de PSD Alba, respectă regulile impuse de lege.

Nu în ultimul rând, rugăm prefectul județului Alba și Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Alba să ia atitudine publică privind aceste fapte grave de intimidare și denigrare a candidaților Alianței USR PLUS și să aducă, în spațiul public, lămuriri privind dreptul candidaților de a-și promova oferta electorală.

Dragi pesediști, vă promitem că vom lupta prin toate căile democratice pentru a eradica din România toate metehnele cu care ați virusat această țară: hoția, penalii în funcții publice și pensiile speciale.

Biroul de presă al USR PLUS Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate