Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Direcţia Copilului, Primăria Alba Iulia, şcoli şi alte instituţii publice din Alba. Condiţii


Publicat

laptop calculator

Mai multe posturi sunt vacante îm această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office.

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării fiineţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office.

consilier clasa I. gradul profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft, Office.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 11 decembrie 2017, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office; 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, Telefon: 0258/819.462.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie 2 posturi

medic 5 posturi

inspector de specialitate debutant

infirmier debutant 5 posturi

Condiţii pentru posturi:

medic/ medic specialist/medic primar: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină intenta sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

inspector de specialitate debutant: studii superioare absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul socio-uman, specializarea pedagogie socială, psihopedagogie specială sau pedagogie de recuperare.

infirmier debutant: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi care să fie în derulare şi să se desfăşoare în termen de maximum 12 luni de la data înscrierii la curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova

infirmier debutant

– muncitor calificat IV (bucătar)

Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap nr. 3 Gârbova:

– infirmier debutant (2 posturi)

Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap nr. 13 Gârbova:

– infirmier debutant.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

– infirmier debutant (2 posturi)

– terapeut ocupaţional debutant

– medic.

Condiţii pentru posturi:

infirmier debutant: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi care să fie în derulare şi să se desfăşoare în termen de maximum 12 luni de la data înscrierii la curs

muncitor calificat IV (bucătar): studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională, acreditaţi

terapeut ocupaţional debutant: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în terapie ocupaţională

medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 noiembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 6 decembrie 2017, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

şef serviciu – Serviciul Management de caz pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de tip familial (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, psihologie, asistenţă socială sau sociologie; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concurs: 29 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Relaţii suplimentare la la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, judeţul Alba, tel. 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Primăria Orașului Cugir

muncitor calificat, treapta profesională I – Compartiment întreţinere şi intervenţii (perioadă determinată)

Condiţii: studii – generale şi calificare în domeniu constituie un avantaj; minimum 10 ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 5 decembrie 2017, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartimentul Stare civilă din cadrul Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: drept, administrație publică și științe economice.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 22 noiembrie 2017

Concurs: 5 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 8 decembrie 2017: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– secretar şef

Condiţii: nivelul studiilor: superioare (economice, juridice, birotică); vechime în muncă: 5 ani în specialitatea postului de secretar/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; cunoştinţe operare PC; avizul cultului ortodox.

Concurs: 6 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 7 decembrie 2017, ora 09.00: proba practică; 7 decembrie 2017, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, tel. 0258/834.890.

Primăria Comunei Pianu

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Financiar Contabil.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

Concurs: 13 decembrie 2017, ora 9:30: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111 sau 0258/761.112.

ALTE POSTURI

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

administrator financiar

Condiţii: studii superioare de lungă durată (S) absolvite cu diplomă (Ciclul I şi II Bologna) sau echivalentă acestora, specializarea ştiinţe economice (finanţe sau contabilitate); minimum 3 ani vechime în muncă în domeniul financiar-contabil pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 noiembrie 2017, ora 08.00 – 16.00

Concurs: 5 decembrie 2017: proba scrisă; 6 decembrie 2017: proba practică; data și ora interviului vor fi stabilite ulterior

administrator financiar gradul II S (post temporar vacant, perioadă determinată)

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă, specializarea ştiinţe economice; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 noiembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 24 noiembrie 2017: proba scrisă; data și ora interviului vor fi stabilite ulterior

Informaţii suplimentare: sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Unitatea Militară 02401 Alba Iulia

– muncitor calificat (electrician de întreţinere şi reparaţii)

Condiţii: studii medii sau profesionale, vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 29 noiembrie 2017, ora 09.30: proba scrisă; 4 decembrie 2017, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, telefon 0258/834.010, interior 123.

Spitalul Orăşenesc Cîmpeni

director medical

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmaţi cel puţin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 21 noiembrie

Concurs: 4 decembrie, ora 10.00, test grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 7 decembrie, susţinerea proiectului de specialitate pe o tentă din domeniul de activitate al postului; 7 decembrie, interviul.

Relații suplimentare se pot obține la Colegiul Naţional Avram Iancu, Câmpeni , str. Oituz, nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/771.232.

Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni

– muncitor calificat

Condiţii: studii (obligatoriu): medii sau şcoală profesională, vechime (obligatoriu): minimum 10 ani; calificări: certificat şi autorizaţie de fochist, diplomă de tâmplar, atestat de pază.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 4 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 7 decembrie 2017, ora 10.00: proba practică; 8 decembrie 2017, ora 11.00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

– administrator financiar (0,5 normă).

Condiţii: studii superioare în domeniul economic, cu diplomă de licenţă;  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul; cunoaşterea programelor specifice raportărilor contabile către Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2017, ora 12.00

Concurs: 13 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 14 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.

Primăria Comunei Jidvei

– referent de specialitate, treapta I – Compartiment Cadastru Fond Funciar

Condiţii: studii superioare; vechime în câmpul muncii, minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 noiembrie 2017, ora 16:00

Concurs: 28 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 5 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei, str. Perilor nr. 15, telefon 0258/881.270.

Primăria comunei Bistra

– şofer, treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Drumuri şi Poduri

Condiţii: studii medii/ şcoală profesională; vechime în muncă, minimum 7 ani: permis de conducere categoria B, C şi E; atestat profesional transport marfa valabil; cartela tahograf valabilă: fişă medicală eliberată de unităţi medicale agreate de Ministerul Transporturilor; aviz psihologic conducător auto (examinare psihologică a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 noiembrie 2017, ora 14.00

Concurs: 28 noiembrie 2017, ora 11.00 proba scrisă; 5 decembrie 2017, ora 11.00 proba interviu; 7 decembrie 2017, ora 11.00 proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bislra, telefon 0258/773105.

Primăria Comunei Cut

– inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite;

inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Asistenţă şi Protecţie Socială.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani (pentru inspector, clasa I, grad profesional superior).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 noiembrie 2017, ora 14.00

Concurs: 11 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Cut, Str. Principală nr. 29 , Judeţul Alba, telefon 0258/745.113, e-mail primăriacut@yahoo.com

Primăria Municipiului Aiud

consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concurs: 7 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, telefon 0258/861/310, interior 1013.

Primăria comunei Valea Lungă

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de științe (RSI) – inginerie geodezică; domeniul de licență (DL) – măsurători terestre și cadastru.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 5 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 7 decembrie 2017, ora 11.00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 328 B, Județul Alba, telefon 0258/888.102.

Școala Gimnazială Doștat

ajutor analist programator (0,5 normă)

Condiţii: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 27 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 27 noiembrie 2017, ora 14.30: proba interviu.

– secretar școală – 0.5 normă

Condiţii: nivelul studiilor universitare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 24 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 24 noiembrie 2017, ora 14.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 31, telefon 0258/764.601.

Liceul Tehnologic Jidvei

– îngrijitor curăţenie

Condiţii: nivelul studiilor – medii sau gimnaziale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 24 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 29 noiembrie 2017, ora 09:00: proba practică; 29 noiembrie 2017, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

Mai multe detalii despre posturile scoase la concurs le puteţi afla de la fiecare instituţie care organizează procedurile de angajare.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

AFM: Aproape 14.000 de proiecte au fost aprobate în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Marți, consultare publică online

Publicat

Aproximativ 14.000 de proiecte au fost aprobate în cadrul Programului Naţional „Casa Verde Fotovoltaice”, iar rezultatele pentru toate contestaţiile depuse în aplicaţia informatică vor fi publicate în cel mai scurt timp, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă.

De asemenea, oficialii instituţiei menţionează că miercuri, 12 august, va avea loc prima consultare publică în cadrul Programului Naţional „Casa Verde Fotovoltaice”, în mediul online.

„În cadrul programului avem aproximativ 14.000 de proiecte aprobate. Îi invităm pe toți beneficiarii să depună ATR-urile la instalatorii validați care le vor genera contractele de finanțare nerambursabilă, de la semnarea cărora au un termen de 8 luni pentru realizarea investițiilor. Rezultatele pentru toate contestațiile depuse în aplicația informatică aferentă Programului Casa Verde Fotovoltaice vor fi publicate pe site-ul instituției noastre – www.afm.ro, în cel mai scurt timp.

Având în vedere volumul foarte mare de documente și raportat la situația actuală a stării de alertă decretată la nivel național, care presupune anumite restricții, precum și la capacitatea instituțională limitată, am depus eforturi consistente, însă soluționarea acestora a presupus mai mult timp”, a transmis președintele AFM, Andreea Kohalmi – Szabo.

Cetățenii sunt invitați ca până luni, 10 august 2020, să transmită sugestii cu privire la Programul Național Casa Verde Fotovoltaice la adresa de e-mail: propunerifotovoltaice@afm.ro.

„Îmi doresc ca pe lângă constatările noastre cu privire la desfășurarea programului, să primim și punctele de vedere ale factorilor interesați, astfel încât în sesiunea din toamnă lucrurile să aibă un parcurs simplificat, atât în ceea ce privește procesul de înscriere, cât și de evaluare a proiectelor.

De asemenea, propunerile primite vor fi dezbătute în cadrul unui eveniment online pe platforma Webex organizat miercuri, 12 august 2020, ora 11:00.

Cei care doresc să participe la evenimentul online se vor înregistra printr-un e-mail la adresa presa@afm.ro, urmând ca link-ul de conectare în platformă să le fie transmis ulterior pe adresa de e-mail”, a mai declarat preşedintele AFM.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Aparat de radiologie modern, cu prindere în tavan, instalat în premieră la Spitalul Municipal din Aiud

Publicat

Continuă modernizarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală (LRIM) din cadrul Spitalului Municipal Aiud. Potrivit reprezentanților instituției, a fost finalizată pregătirea spațiului și instalarea aparatului de radiologie Didital DRGEM Co (Corea de Sus), model GXR-82 SD cu prindere în tavan. 

Aparatul digital cu prindere în tavan, o premieră în cadrul LRIM, oferă multiple avantaje operatorilor și permite un diagnostic mai rapid și mai precis.

„Telediagnosticul devine astfel o opțiune nu doar în ceeea ce privește diagnosticul prin Tomografia Computerizată dar și prin Radiodiagnosticul digital.

Sistemul integrat PACS permite transmiterea rapidă a informațiilor către secțiile și specialiștii care au solicitat examinarea din cadrul spitalului sau în afara la instituțiile cu care se colaborează. Documentația pentru obținerea autorizației a fost trimisă la CNCAN conform procedurii urmând ca în scurt timp aparatul să fie efectiv dat în folosință.

Chiar și în această perioadă dificilă încercăm să continuăm dezvoltarea serviciilor medicale pentru a fi la înălțimea chemării pe care o trăim zi de zi”, au transmis reprezentanții instituției medicale.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cât costă lunar curățenia și întreținerea pasajului subteran dintre B-dul Transilvaniei și Parcul Unirii din Alba Iulia

Publicat

Administrația locală din Alba Iulia plătește 10.000 de lei lunar, fără TVA, pentru curățenia și întreținerea pasajului care face legătura între Parcului Unirii și Bulevardul Transilvaniei din municipiu, pasaj deschis în urmă cu aproximativ trei săptămâni. 

Primăria Alba Iulia a cumpărat la sfârșitul lunii iulie, prin achiziție directă, servicii de curățenie și întreținere pentru grupul sanitar aflat în pasajul subteran dintre B-dul Transilvaniei și Parcul Unirii, servicii de curățenie a pasajului și a lifturilor. Ofertantul este Total Cleaning SRL din Alba Iulia, iar valoarea contractului este de 50.000 de lei, pentru o perioadă de cinci luni.

Vezi și VIDEO: Momentul în care trei minori vandalizează pasajul subteran din Alba Iulia, dat în folosință cu câteva ore înainte

Potrivit descrierii, curățenia grupurilor sanitare va fi asigurată de către trei angajați. Programul va fi zilnic, între intervalul orar 08:00 – 24:00.

Punctul de lucru va fi dotat cu aspirator, cărucior curățenie cu mopuri, detergenți profesionali, dezinfectanți aprobați de Ministerul Sănătății, hârtie igienică, prosoape de mâini, săpun lichid, dispensere pentru consumabile, saci menajeri și odorizant de toaletă.

Vezi și FOTO-VIDEO: Infiltrații după ploaie în pasajul subteran din Alba Iulia, recent inaugurat

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Gheorghe Beleiu: Solicit autorităților locale să își asume măsurile privind descurajarea infracționalității din Alba Iulia (P)

Publicat

Candidatul PRO România la Primăria din Alba Iulia, avocatul Gheorghe Beleiu, va sesiza, prin mijloace legale, autoritățile locale privitor la instalarea, cât mai rapid, a unor camere de supraveghere pe raza muncipiului.

„Aud, tot mai des, de faptul că persoane certate cu legea comit, pe raza municipiului Alba Iulia, diferite fapte penale, plecând de la cele cu violență până la intrări prin efracție sau sustragere de bunuri din diverse locații.

Solicit, imperativ, Primăriei și Consiliului Local să-ia în serios datoria, măcar morală, față de cetățenii pe care îi reprezintă și să găsească banii necesari pentru achiziția și amplasarea de camere de luat vederi.

Vă dau doar exemplul recent a unei firme al cărei sediu a fost spart de 3 ORI, în numai câteva săptămâni. E o dovadă de delăsare, ca să nu spun mai mult, să nu investești în siguranța albaiulienilor. Asta, ca să nu mai spun de faptul că munca de teren a polițiștilor ar fi mult ușurată dacă, la fel ca în lumea civilizată, am avea și noi niște camere de supraveghere. Sunt convins că un oraș ca Alba Iulia își permite costul unei astfel de investiții. Dacă actuala administrație nu e capabilă să implementeze un astfel de proiect, vă promit că, după alegeri, PRO România va arăta că se poate”, a transmis Gheorghe Beleiu, într-un comunicat de presă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate