Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la STAT: Locuri de muncă vacante la Primăria Alba Iulia, UAB, CS Volei Alba-Blaj şi alte instituţii din judeţ

Publicat

birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE:

Primăria Municipiului Alba Iulia

– polițist local, clasa I, gradul profesional debutant – Direcția Poliția Locală, Serviciul Poliția Locală, Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecția mediului, Compartimentul protecția mediului

Condiții: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență (DL): economic sau ingineria mediului.

Termen limită de depunere a dosarelor: 3 iunie 2019, ora 15:00

Concurs: 18 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior

asistent medical – Serviciul public de asistență medicală – Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa

Condiţii: studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală; vechime – minimum 6 luni ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Gencraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 mai 2019, ora 15:00

Concurs: 5 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462.

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” – Alba Iulia

– bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Secția Periodice

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 12 iunie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 19 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– director Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

Condiţii: studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în muncă minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 iunie

Concurs: 11 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 14 iunie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, din Blaj, Piața 1848 nr. 16, județul Alba, telefon 0258.710.110.

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

– consilier juridic, gradul I S. din cadrul Oficiului Juridic

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalenta celor două cicluri pentru candidați! care au absolvit anterior sistemului Bologna), ramura de știință – științe juridice, specializarea drept; vechime în muncă în funcția de consilier juridic – minimum 3 ani; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională dovedită prin studii/formare profesională. Constituie avantaj deținerea cunoștințelor de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel) dovedite prin Studii/formare profesională.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 mai

Concurs: 10 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, telefon 0258.806.276

Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie“Alba lulia

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare de specialitate, potrivit art. 250 lit, (I) din Legea nr. 1/2011; cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Word și Excel (calcul tabelar, întocmire grafice), cunoștințe de utilizare SEAP, e-mail; nu sunt condiții de vechime.

îngrijitor copii (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – studii medii; abilități de lucru în echipă; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; condiții vechime: minimum 2 ani pe un post similar; curs de igienă (constituie avantaj)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 iunie 2019

Concurs: 13 iunie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 18 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820.

Spitalul Municipal Aiud

– asistent medical debutant –Cabinetul de Recuperare Medicina Fizică și Balneologie

Condiţii: diplomă de școală sanitară postii ceată sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.M.G.M.R.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 iunie 2019, ora 15.00

Concurs: 13 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

infirmier debutant –Compartimentul Boli Infecțioase

Condiţii: școală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 iunie 2019, ora 15.00

Concurs: 13 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– director general (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai 2019

Concurs: 13 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Palatul Copiilor Alba Iulia

– secretar

nivelul studiilor – superioare; vechime în muncă/specialitate – minimum 10 ani în domeniu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 mai 2019, ora 12.00

Concurs: 4 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 5 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Palatul Copiilor Alba Iulia, str. Decebal nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/811.750

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– administrator financiar

Condiții: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul financiar contabil; vechimea în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 mai, ora 11:00

Concurs: 4 iunie 2019, ora 09.30: proba scrisă; 5 iunie 2019, ora 09.30: proba practică; 7 iunie 2019, ora 9.30: proba interviu.

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

– economist – Compartimentul Financiar – Contabilitate

Condiții: studii superioare în domeniul economic, specializarea finanțe – contabilitate; vechime în muncă – nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 mai 2019, ora 13:00

Concurs: 12 septembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 17 septembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

– electrician

Condiții: studii medii sau școală profesională; domiciliul Alba Iulia; vechime în muncă – nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor:  27 mai 2019, ora 13:00

Concurs: 4 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 7 iunie 2019, ora 09:00: proba interviu.

– muncitor hidrometru (normă 4 ore/zi) / la Stația Hidrologică Câmpeni

Relații suplimentare la Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba din Alba Iulia. Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578 /0258/834.426.

Primăria Municipiului Blaj

– șef Serviciul Public de Gospodărie Comunală

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 mai 2019, ora 14:00

Concurs: 5 iunie 2019, ora 14:30: proba scrisă; 7 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0766/545.358.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– șofer 1 (utilaje grele) Compartiment Administrativ

Condiții: studii medii; permis de conducere categoriile B, C, E; calificare profil tehnic; autorizație pentru munca cu utilaje grele; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 mai 2019, ora 15.00

Concurs: 5 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 10 iunie 2019, ora 10.00: proba practică; 13 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148

Primăria orașului Ocna Mureș

– arhitect șef al orașului

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; atestat emis de Registrul Urbaniştilor din România.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai

Concurs: 12 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni

– supraveghetor de noapte

Condiții: studii (obligatoriu): liceale cu examen de bacalaureat; vechime (obligatoriu): minimum 10 ani.

Concurs: 5 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 10 iunie 2019, ora 11.00: proba interviu

Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Naţional „Avram Iancu” din Câmpeni, str. Oituz nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258.771.232.

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel

– muncitor de întreținere

Condiții: studii medii; calificare profesională în unul din domeniile: tâmplărie/instalații; competențe de: tâmplar, instalator; experiență profesională în domeniu – cel puțin 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 mai 2019, ora 12:00

Concurs: 7 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă/practică; 7 iunie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Pop Reteganul” din Comuna Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 27, Judeţul Alba, telefon: 0752/141.171.

Primăria comunei Mogoș

– asistent medical comunitar debutant – Compartiment Asistență Socială

Condiții: diplomă/certificat de absolvire a studiilor postliceale în domeniul asistenței medicale; certificat (adeverință) de membru O.A.M.G.M.A.M.R. care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical; nu necesită vechime în câmpul muncii.

Concurs: 5 iunie 2019, ora 11:00, proba scrisă; 7 iunie 2019, ora 11:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Comuna Mogoș, județul Alba, tel. 0258700100; e-mail [email protected]

Primăria comunei Mirăslău

– secretar al comunei (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 mai

Concurs: 12 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Studiu: Românii vor să mănânce bio, dar foarte puţini ştiu ce înseamnă

Publicat

produse bio

Trei sferturi dintre români înţeleg prin agricultura, bio/ecologică, produse sănătoase, fără aditivi sau chimicale. Însă majoritatea spun că ei cumpără produse bio/ecologice, fără a şti, de fapt, dacă acestea sunt certificate ca atare, potrivit unui studiu online. Valoarea pieţei de agricultură ecologică în Europa este de 37 miliarde de euro, din care prea puţin îi […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Concursurile de angajare în spitale vor fi organizate în centre regionale, ”pentru a se elimina suspiciunile”

Publicat

sorina pintea

Din acest an, concursurile de angajare în spitale ar urma să fie organizate în centre regionale, nu de către unitățile de sănătate care scot posturile la concurs. În centrele respective, vor fi observatori din alte zone ale țării. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, consideră că astfel „se vor elimina suspiciunile și va fi promovată meritocrația”. Ordinul […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Atenţionare de călătorie în Grecia din cauza ţânţarilor. Risc de răspândire a bolilor tropicale în Europa

Publicat

vacanta grecia

Grecia a lansat recent o alertă de călătorie, din cauza ţânţarilor, responsabili printre altele de infectarea oamenilor cu virusul West Nile. Schimbările climatice cresc riscul răspândirii bolilor tropicale în Europa, propagate prin muşcăturile de ţânţari. Anul trecut, 400 de europeni au murit, doar din cauza virusului West Nile. De vină pentru răspândirea acestuia, dar şi […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Alertă CERT-RO: Un nou val de atacuri informatice ransomware la spitale și alte instituţii din domeniul sănătății

Publicat

ransomware

Un nou val de aplicaţii maliţioase de tip ransomware afectează din ce în ce mai multe instituţii din domeniul sănătăţii care activează în România, avertizează specialiştii Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), într-o postare de pe propria pagină de Internet. “Din notificările primite în ultima perioadă, CERT-RO a identificat o creştere […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate