Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

A început Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017. Fermierii, chemați la centrele APIA


Publicat

apia alba iulia 2Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, începând de astăzi, 1 martie, demarează Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2017. Cererile unice de plată se vor depune până la data de 15 mai la Centrele judeţene/locale şi la Centrul municipiului Bucureşti ale/al APIA.

„Recomandăm fermierilor ca înainte de a veni la Centrele APIA să se prezinte la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizează, iar dacă au în exploatație și animale să verifice situația acestora în registrul Național al Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA”, au transmis într-un comunicat reprezentanții APIA.

Reprezentanții agenției au transmis că și în acest an completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online care poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA, însă finalizarea și închiderea Cererii unice de plată în IPA Online se face numai în Centrele APIA, în prezenţa funcţionarului responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum și corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic

Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic. Cererile unice de plată se depun la centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Beneficiarii plăţilor directe și ai măsurilor de mediu și climă sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.

Pentru pajiştile comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie;

b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha, confom art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Măsura 10, Măsura 11 și Măsura 13) sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017, cu excepția Ajutoarelor Naționale Tranzitorii sector vegetal și zootehnic, trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

„Rugăm fermierii, că pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform invitației primite”, mai transmis reprezentanții APIA.

Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren/animale în diferite localităţi sau judeţe.

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017 sunt disponibile pe pagina de început a site-ul APIA: www.apia.org.ro .

În cadrul Campaniei 2017, schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

2. Plata redistributivă;

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;

4. Plata pentru tinerii fermieri;

5. Plata pentru micii fermieri;

6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT):

– ANT 1 – culturi în teren arabil;

– ANT 2 – in pentru fibră;

– ANT 3 – cânepă pentru fibră;

– ANT 4 – tutun;

– ANT 5 – hamei;

– ANT 6 – sfeclă de zahăr;

– ANTZ 7 – bovine-lapte;

– ANTZ 8 – bovine-carne;

– ANTZ 9 – ovine/caprine.

7. Sprijinul cuplat pentru:

– 7.1. Soia;

– 7.2. Lucernă;

– 7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre şi fasole);

– 7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră;

– 7.6. Orez;

– 7.7. Sămânţă de cartof;

– 7.8. Hamei;

– 7.9. Sfeclă de zahăr;

– 7.10. Tomate pentru industrializare;

– 7.11. Castraveţi pentru industrializare;

– 7.12_13 Legume cultivate în spaţii protejate (legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză timpurie şi extratimpurie şi legume cultivate în solarii: tomate, castraveţi, vinete, ardei şi varză);

– 7.14_17 Fructe destinate industrializării (prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre);

– 7.18. Cartof timpuriu pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu şi de vară);

– 7.19. Ovine;

– 7.20. Caprine;

– 7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora;

– 7.22. Vaci de lapte;

– 7.23. Bivoliţe de lapte;

– 7.24. Viermi de mătase.

8. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă:

– Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);

– Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1);

varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe.

varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe.

– Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări;

sub-pachetul 3.1 – Crex crex.

varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex,

varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex.

sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus.

varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus,

varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus.

– Pachetul 4 – culturi verzi;

– Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

– Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.),

varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.).

– Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis);

– Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.

Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 2, 3, 5, 6 și 7 ale acestei măsuri, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, asa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la centrele județene/locale.

9. Măsura 11 – Agricultura ecologică:

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

– Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică,

– Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică,

– Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,

– Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică,

– Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,

– Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6).

sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10).

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

– Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică,

– sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6).

– sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10).

Pentru a putea beneficia de sprijin prin sub-pachetele 6.1 și 6.2 ale M11.1 și M11.2, parcelele tre-buie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.

10. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specific:

– Sub-măsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană;

– Sub-măsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;

– Sub-măsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice.

Pentru a putea beneficia de sprijin prin această măsură parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014 – 2020. În acest sens vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.

11. Măsura 214 – plăţi de agro-mediu

– Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);

– Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1);

– Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări;

sub-pachetul 3.1 – Crex crex,

sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus.

– Pachetul 4 – culturi verzi;

– Pachetul 5 – agricultură ecologică;

varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.2 – legume certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.3 – livezi certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.4 – vii certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

– Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis).

În ce privește angajamentele încheiate în cadrul Măsurii 214 – Plăţi de Agro-mediu din PNDR 2007 – 2013, acestea trebuie implementate până la finalizarea celor 5 ani de angajament. Anul 2017 este ultimul an de implementare a angajamentelor demarcate în anul 2013, aflate în derulare în cadrul Măsurii 214.

sursa: apia.org.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Protest al avocaților din Baroul Alba la Curtea de Apel pentru o justiție independentă

Publicat

 În jur de 50 de avocați ai Baroului Alba s-au strâns, miercuri, 14 aprilie, în incinta Curții de Apel Alba Iulia pentru a susține apărarea profesiei de avocat. 

 

Avocații consideră că această pedeapsă ar fi un precedent periculos atât pentru profesie, cât și pentru viitorul statului de drept din România.

Aceștia au ținut în mână pancarte cu mesaje de susținere a profesiei de avocat.

Proteste similare au fost organizate, astăzi, de mai multe barouri din țară.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Tânăr din Teiuș, întors din Franța, amendat cu 2000 de lei după ce a părăsit locația de carantinare. Alte sancțiuni în județ

Publicat

Un tânăr din Teiuș, recent întors din Franța, a fost amendat cu 2000 de lei pentru că nu a respectat măsura carantinării. În ultimele 24 de ore, în județul Alba, au fost sancționate peste 100 de persoane care nu au respectat regulile anti-COVID.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Teiuș, în timp ce acționau împreună cu polițiștii locali, l-au depistat pe un tânăr, de 26 de ani, din oraș, care nu a respectat măsura carantinării și a părăsit locația unde ar fi trebuit să se afle pentru următoarele două săptămâni, ca urmare a faptului că s-a întors din Franța.

Tânărul a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform prevederilor art. 65 din Legea 55/2020.

În ultimele 24 de ore, în județ au fost verificate 656 de persoane aflate în carantină, 731 aflate în izolare și au fost organizate 12 acțiuni punctuale în cadrul cărora au fost verificate 373 de persoane. Alte 79 de persoane au fost verificate în cadrul altor activități în contextul pandemiei, transmite IPJ Alba.

Au fost controlate 61 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate, 74 de terase, restaurante, fast food-uri, hoteluri și 65 de  mijloace de transport, din care 13 mijloace de transport în comun.

Echipele de control au depistat și sancționat 99 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală, una care nu a respectat măsura privind carantinarea/izolarea, și 14 care nu au respectat restricțiile de deplasare.

Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizată la Blaj, au fost legitimate 109 de persoane, au fost verificate 60 de autovehicule și au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară.

”Obiectivul acțiunilor desfășurate nu este aplicarea de sancțiuni, ci acela de a-i determina pe toți cetățenii să conștientizeze necesitatea respectării normelor sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Covid 19.

Reamintim că, în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00 – 05.00, iar în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20.00 – 05.00.

În toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00-05.00”, precizează reprezentanții IPJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Surse: USR PLUS cere capul premierului pentru a rămâne în coaliție. Dacian Cioloș: Este inacceptabil ce a făcut Cîțu

Publicat

Birourile Naționale USR PLUS se reunesc într-o ședință online care are loc de la 12:00.

Ședința este provocată de demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății.

Unul dintre principalele scenarii de lucru discutate acum în Alianța USR PLUS este rămânerea la guvernare, în coaliție cu PNL și UDMR, dar fără Florin Cîțu premier, au declarat surse politice pentru G4Media.ro.

”Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil.

Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public.

Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare” a postat pe Facebook, Dacian Cioloș.

Deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu a declarat că există lideri ai alianței care cer ieșirea de la guvernare.

Sunt lideri ai partidului care consideră că Dan Barna nu a vorbit cu nimeni înainte de a merge la Guvern și a accepta decizia de schimbare a lui Vlad Voiculescu.

Postare dură a europarlamentarului Dragoș Pâslaru

Către voi, cei care vă frecați acum mâinile de încântare. Ați vrut capul lui Vlad Voiculescu, nu v-ați oprit să i-l luați.

Vlad e de vină pentru incompetența, iresposabilitatea și furtișagul din spitalele românești, nu? De peste 30 de ani ați politizat sistemul de sănătate și l-ați distrus, cu manageri de spitale numiți și aflați la cheremul vostru politic, și acum v-ați găsit vinovatul, da?

Adică exact pe cel care lupta pentru profesionalizarea managementului din spitale și vă amenința marionetele pentru sifonarea banilor din sănătate. Miza este mare – 10 miliarde de lei pe care le pierdeați prin eliminarea controlului politic la casele județene de sănătate. V-ați panicat, ați dat mâna unii cu alții și ați reușit, da?

Vlad e de vină pentru țevile de oxigen de la Babeș, pentru tergiversarea ordinelor menite să salveze vieți la Foișor, pentru vaccinarea specialilor înaintea bătrânilor și a celor bolnavi și vulnerabili, da?

Vlad e de vină pentru campaniile voastre împotriva vaccinării sau manevrele de a descuraja măsurile de protecție și carantinare, că deh, gura voastră aurită, capitalul vostru politic și sursele de bani din privat sunt mai importante decât viețile oamenilor?

Vlad e de vină că anul trecut, când Uniunea Europeană oferea bani pentru spitale modulare, aceiași manageri de spitale numiți de voi nu au depus niciun proiect, de am ajuns să improvizăm cu TIR-uri convertite în paturi ATI și să ne bazăm pe donații și inițiative private.

Vlad e de vină că ați promis spitale pe care nu le-ați făcut niciodată, ați dus românii în situația în care dacă nu știu „pe cineva” mor cu zile, ați întreținut spaga și ați ascuns realitatea cu nosocomiale cu tot, nu?

Și vă era frică. Rău de tot.

Pentru că pe Vlad nu puteați să îl controlați sau să îl cumpărați.

Pentru că de săptămâna viitoare măsurile de limitare începeau să dea roade.

Pentru că începeau concursurile la CNAS și se schimbau șefii din spitale.

Pentru că pe #PNRR capitolul de sănătate a fost lăudat de Comisia Europeană și urmau să intre peste 3 miliarde pentru repararea sistemului, fără ca voi să mai aveți controlul asupra banilor.

Pentru că în două-trei luni vaccinarea avea să ne aducă mai aproape de normalitate și atunci ce vă făceați cu Voiculescu, nu?

Pentru că mai bine îl vindeți pe Vlad pe niște arginți decât să vi se clatine scaunele proprii, nu?
Ei bine, Vlad avea o responsabilitate. Nu să își dea demisia. În niciun caz. Ci să lupte pentru bine, pentru oameni, pentru salvarea de vieți și pentru ca oamenii să nu mai fie umiliți, fie ei pacienți, doctori, asistente sau brancardieri.

Responsabilitatea lui Vlad era să lupte cu voi pentru demantelarea practicilor mafiote și a baronatelor oculte.

Și am o veste pentru voi, cei care râdeți acum în pumni.

Responsabilitatea lui Vlad nu venea numai de la el. Venea de la noi toți, cei mai tăcuți, mai moderați, mai decenți, care nu facem poate față țățismelor, urii și huliganismului și linșajului de pe scena mediatică și politică.
Responsabilitatea lui Vlad este responsabilitatea noastră, a celor mulți, care nu mai suportăm minciuna și hoția.

Și vestea este că mai abitir vom lupta pentru reformă, pentru curățenie, pentru moralitate.

Nu vom renunța, din contră, vom înțelege mai bine hidra pentru că zilele acestea i-am văzut mai clar capetele.

Pentru Vlad, pentru oameni, pentru români, pentru o viață mai bună. Nu ne veți opri!
Mulțumim, Vlad, Andreea și tuturor celorlalți pentru ce sunteți, ce faceți, ce simțiți – nu sunteți singuri.

Este un moment greu, suntem alături de voi.

Haideți să scriem ce simțim și să ne adunăm forțele pentru a lupta în continuare”.

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Tânără din Blaj, cu dosar penal după ce a furat haine dintr-un magazin. A fost văzută pe camerele de supraveghere

Publicat

O tânără din Blaj s-a ales cu dosar penal după ce a furat haine din incita unui magazin din Blaj. A fost identificată cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere ale locației.

Potrivit IPJ Alba, marți, 13 aprilie, în jurul orei 14.30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de către angajații unei societăți comerciale din municipiu, cu privire la faptul că, camerele de supraveghere din incita magazinului au surprins o persoană în timp ce sustrăgea mai multe articole vestimentare.

Polițiștii ajunși la fața locului au identificat o tânără, de 21 de ani, din Blaj, care avea asupra sa produsele sustrase.

Bunurile au fost recuperate și predate reprezentaților societății comerciale.

Față de tânără cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate