Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: Posturi disponibile în instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați, calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

 • șef centru la Serviciul programe și servicii sociale – Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Sfânta Maria”

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 2 ani în domeniul serviciilor pentru proiecția copilului, conform Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 septembrie 2022, ora 16.00

Concurs: 13 septembrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26, județul Alba, telefon: 0258/810.325.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • paznic

Condiții: studii minimum 10 clase; vechimea în specialitate necesară ocupării postului: 3 ani; carnet de conducere categoria B; certificat de calificare profesională – agent pază și ordine; disponibilitate de a lucra după un program flexibil.

Concurs: 9 septembrie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 13 septembrie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Str. Toporașilor nr. 18, județul Alba, telefon: 0258/835.093.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

 • director medical

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul medicină, specializarea medicină; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani vechime în specialitate.

Data-limită pentru dosarul de concurs: 2 septembrie 2022, la sediul instituției.

Concurs: 12 septembrie 2022, ora 10.00, proba scrisă, 14 septembrie 2022, ora 10.00, proba practică; 16 septembrie 2022, ora 10.00, proba interviu.

BLAJ

Spitalul Municipal Blaj

 • director medical

Condiții: medic specialist sau primar în specialitatea sănătate publică și management; absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată; absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Termen-limită de înscriere a candidaților: 31 august 2022, ora 12.00

Concurs: 5-8 septembrie 2022, ora 9.00 – test-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; 6-8 septembrie 2022, ora 13.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 7-8 septembrie 2022, ora 14.00 – interviul de selecție.

 • director financiar contabil

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lingă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termen-limită de înscriere a candidaților: 31 august 2022, ora 12.00

Concurs: 9 septembrie 2022, ora 9.00 – test-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; 9 septembrie 2022, ora 13.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 9 septembrie 2022, ora 14.00 – interviul de selecție

 • medic – Structura de management al calității serviciilor de sănătate (SMC)

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină; să dețină la data încadrării avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății; în cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate; sunt exceptați de la deținerea atestatului medicii specialiști sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management; nu necesită vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 septembrie 2022, ora 14.00

Concurs: 14 septembrie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 16 septembrie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Spitalul Municipal Blaj, Compartimentul R.U.N.O.S., Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 16, jud. Alba, telefon 0258710941, int. 197.

ABRUD

Primăria Orașului Abrud

 • inspector de specialitate, gradul IA (post pe perioadă de 1 an) – Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabilă, achiziții contractuale – Compartimentul implementare proiecte

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: nu se cere.

Concurs: 19 septembrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; ora și data interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Abrud, Piața Eroilor nr. 1, județul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail: resurseumaneprimariaabrud@yahoo.ro.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

 • psiholog practicant – Compartimentul Servicii Integrate din cadrul Direcției de Asistență Socială

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea psihologie; atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică sau psihoterapie, treapta de specializare practicant; cunoștințe operare calculator; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; domiciliul stabil pe raza U.A.T. Oraș Zlatna.

Concurs: 5 septembrie 2022, ora 13.00 – proba scrisă; 8 septembrie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

Alte localități

Școala Gimnazială Șugag

 • secretar

Condiții: studii superioare; vechime în muncă: minimum 5 ani; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor absolvite; certificat calificare profesională – secretar; domiciliul stabil în comuna Șugag.

Concurs: 16 septembrie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 16 septembrie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 169, județul Alba, telefon 0745.323.268, fax 0258.746.105.

Primăria Șona

 • șef SVSU

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu se solicită vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 august2022, ora 15.00

Concurs: 13 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria Șona, telefon 0258.884.080, fax 0258.884.969, e-mail: sona@ab.e-adm.ro.

Școala Gimnazială Câlnic

 • șofer – 0,5 normă
 • muncitor calificat – 0,5 normă

Condiții: studii medii, cu sau fără diplomă de bacalaureat, sau școală profesională; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani; permis de conducere categoria D; atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR; cunoștințe minime de mecanică auto.

Concurs: 13 septembrie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 14 septembrie 2022, ora 10.00 – proba practică; 14 septembrie 2022, ora 11.00 – proba interviu

Detalii la Școala Gimnazială Câlnic, Str. Principală nr. 330, Județul Alba, telefon: 0258/747.116.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax