Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Elevii, testați pentru droguri la școală. Ce se întâmplă dacă refuză. DOCUMENT: ce conține legea aflată în Parlament

Publicat

Un proiect înregistrat recent la Senat, pentru dezbatere, propune controale inopinate în școli și testări ale elevilor privind consumul de droguri. De asemenea, sunt prevăzute și pedepse cu închisoarea sau amendă penală.

Actul normativ a stârnit reacții diferite, atât în rândul elevilor, cât și al părinților și al asociațiilor din domeniu. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că fenomenul consumului de droguri în școli trebuie recunoscut și propune un program-pilot.

”Există o doză de ipocrizie, preferăm să întoarcem capul și să ne prefacem că acest fenomen nu există. Or acest fenomen există și este foarte grav.

Mecanisme specifice vor fi puse în practică prin semnarea, poate chiar săptămâna viitoare, a unui ordin comun ME-MS-MAI. Să instituim un program pilot care să demareze chiar în luna noiembrie, de sensibilizare, de formare a directorilor de școli, pentru a înțelege gravitatea fenomenului, și de recunoaștere și de abordare a acestor situații. Este o necunoaștere generalizată a acestui fenomen.

Începem cu formarea directorilor din acele școli care sunt cele mai predispuse consumului de droguri. Poți să faci acest lucru pe baza informărilor de la Ministerul de Interne, în școlile despre care MAI știe că există predispoziție pentru astfel de situații. Școlile, bine identificate. Partea de combatere revine Ministerului de Interne”, a declarat Cîmpeanu, la TVR Info.

Elevii, testați pentru droguri la școală: Ce prevede proiectul înregistrat la Senat

Proiectul instituie includerea în contractul educațional a unor prevederi referitoare la obligația elevului de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul unor controalele tematice/inopinate.

Controalele polițiștilor în școli sau universități se fac din oficiu sau la sesizarea conducerii unităților de învățământ/inspectoratelor școlare, cu colaborarea unui psiholog.

Dacă elevul este depistat pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal, pentru obținerea acordului de prelevare probe biologice  de identificare a tipului de drog consumat.

Dacă și rezultatele acestor teste sunt pozitive, se poate face recomandarea de includere într-un program integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

Proiectul propune atât modificarea Legii Educației, cât și a Legii privind alte substante psihoactive, față de drogurile clasice, precum etnobotanice. Pentru operațiuni cu acest tip de produse, inclusiv deținerea pentru consum propriu, se propune pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Pedeapsa nu se aplică persoanelor care denunță autorităților participarea lor la comiterea infracțiunii.

Elevii, testați pentru droguri la școală: Cum motivează inițiatorii măsurile propuse

Proiectul privind testarea elevilor pentru consum de droguri este semnat de 40 de parlamentari PSD. A fost înregistrat la Senat, pentru dezbatere în 27 septembrie. Deputaţii PSD Bogdan-Gruia Ivan şi Daniel Suciu au mediatizat inițiativa, încă de săptămâna trecută.

”Consumul produselor susceptibile de a a vea efecte psihoactive cunoaște o amploare deosebită. Societatea civilă a semnalat numeroase derapaje în școli, licee, universități, în baruri sau cluburi sau la numeroare evenimente organizate în aer liber sau în diverse locații.

Pentru stoparea acestui fenomen este nevoie de un plan de măsuri adaptat specificului fiecărei zone de risc”, motivează inițiatorii.

Aceștia precizează că este nevoie și de un plan de verificare a măsurilor, iar în caz contrar persoanele vinovate să răspundă penal.

”Sunt extrem de importante, din perspectiva prevenției, și controalele inopinate, în astfel de zone, inclusiv testarea cu mijloace omologate. Astfel de controale nu au un cadru legal pentru desfășurarea acestora”, se arată în expunerea de motive.

Modificările în legislație, în detaliu

Proiect depus la Senat de modificare a Legii educației naționale

Art 83, după alineatul 2 se introduc 7 noi alineate:

”2.1. În vederea protejării sănătății elevilor și pentru prevenirea traficului de substanțe psihoactive, unitățile de învățământ includ în contractul educațional prevederi referitoare la obligația elevului de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul controalelor tematice/inopinate realizate potrivit alineatului 2.2.

2.2 Pentru realizarea scopurilor prevăzute la alineatul 2.1, poliția poate realiza din oficiu sau la sesizarea/solicitarea conducătorulor unităților de învățământ ori a inspectoratului școlar județean sau al Municipiului București controale tematice/inopinate în cadrul unităților de învățământ, în vederea testării non-invazive a elevilor cu mijloace de testare omologate potrivit legii pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive.

2.3. Controalele prevăzute la alineatul 2.2 se efectuează cu colaborarea unui psiholog din cadrul unității de învățământ, al direcției generale de asistență socială și protecția copilului, potrivit procedurii de efectuare a controlului care se aprobă prin ordin comun a ministrului Educației, al ministrului Sănătății și al ministrului Afacerilor Interne, cu respectarea drepturilor fundamentale ale elevilor și ținând seama de specificul psiho-emoțional al acestora.

2.4 Dacă, în urma controlului, elevul este depistat pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal, în vederea exprimării acordului pentru prelevarea de probe biologice pentru stabilirea tipului de substanță psihoactivă depistată.

2.5. Recoltarea mostrelor biologice, în urma exprimării acordului prevăzut la alineatul 2.3 se face în următoarele spații ale instituțiilor medicale:

 • a) în interiorul unităților de asistență medicală autorizate
 • b) în ambulanțe, având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcție aparținând Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare
 • c) în interiorul unităților medico-legale

2.6 Dacă rezultatele testelor indică prezența în sânge a drogurilor aflate sub control național, elevului și părintelui li se aduc la cunoștință prevederile Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea includerii într-un program integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

2.7. Elevul depistat pozitiv la alte substanțe psihoactive decât cele prevăzute la alineatul 2.6 poate fi integrat, cu acordul părintelui/tutorelui legal sau, după caz, al elevului major, într-un program integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, în condițiile prevederilor Capitolului IV din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Alte șapte articole similare sunt propuse pentru completarea articolului 141.

Pedepse pentru deținere / consum etnobotanice

De asemenea, se propune completarea Legii 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, cu prevederi privind deținerea de astfel de substanțe (etnobotanice – n.r.) și pedepsele și circumstanțele agravante.

La articolul 2, lit. b) se modifică:

”b) operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuși, efectuează sau intenționează să efectueze operațiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare, deținere sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere sau utilizare de produse, denumite în continuare operațiuni cu produse”

Articolul 16 se modifică:

”1. Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”

”2. Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani

Articolul 17 se modifică:

”Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”

Articolul 19 se modifică:

”Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Se introduc 4 articole noi:

”19.1 Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentare, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de produse din categoria celor prevăzute la art. 1 pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

19.2 Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante:

 • a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții
 • b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta împotriva drogurilor și substanțelor psihoactive
 • c) substanțele susceptibile de a a avea efete psihoactive au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități înterzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora
 • d) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor la art. 16-19.3

e) substanțele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost amestecate cu alte substanțe care le-au mărit pericolului pentru viața și integritatea persoanelor

19.3 Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 16-19.3 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea sa la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți

Art. 19.4 Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 16-19.3, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Vezi integral proiect testare droguri

Alt proiect similar

Pedepsele sunt similare cu cele propuse într-un proiect legislativ al PNL pentru deţinerea de droguri de risc în vederea consumului, scrie libertatea.ro.

Proiectul legislativ PNL, înregistrat la Senat pe 28 martie anul acesta, modifică Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. A fost adoptat de Senat în ședința din 27 iunie.

Ce prevede legislația actuală vs ce prevede proiectul deputaților PNL:

 • pedeapsa cu închisoarea pentru vânzarea de droguri de risc crește de la 2 – 7 ani la 3 – 10 ani
 • dacă e vorba de droguri de mare risc, pedeapsa cu închisoarea crește de la 5 – 12 ani la 7 – 15 ani
 • pedeapsa pentru deținerea de droguri de risc, precum canabis, în vederea consumului, crește de la 3 luni – 2 ani sau amendă la 1-5 ani de închisoare
 • în cazul drogurilor de mare risc, pedeapsa crește de la 6 luni – 3 ani la 2 -7 ani de închisoare.

foto: arhivă

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax