Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

FUNCŢII vacante în primării şi alte instituţii publice din judeţul Alba. Locurile de muncă disponibile şi condiţiile de angajare în luna august


Publicat

calculator posturi computer laptopÎn luna august, sunt organizate concursuri pentru mai multe funcţii vacante la primării din judeţul Alba sau în alte instituţii publice. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă, de exemplu.

Concursuri organizate în august şi condiţii de participare:

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice, juridice, biologice şi biomedicale – specializarea medicină sau farmacie sau ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concurs: 30 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– funcție contractuală de conducere la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; studii de masterat în domeniul managementului serviciilor publice, asistenţă socială, sociologie, psihologie sau ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 3 ani; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 august 2016, ora 15:00

Concurs: 25 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

economist II la Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 august 2016, ora 15:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „ Academia Doamnelor” Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor bucătar (2 posturi), la Creşa 2 Ampoi din cadrul Direcţiei Creşe

Condiţii: vechime în specialitate necesară, studii generale, diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 august 2016, ora 15:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10:00 – proba practică – Alba Iulia, str. Livezii nr. 41; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

muncitor calificat treapta II – zugrav

Condiţii: studii medii (M, G); certificat de calificare într-o meserie/ocupaţie din grupa minoră 713 – zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţii acestora sau din grupa minoră 712 – muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţii acestora; minimum 3 ani vechime într-o meserie/ocupaţie din grupele menţionate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 august 2016, ora 16:00

Concurs: 23 august 2016, ora 11.00 – proba practică; 25 august 2016, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.275; 0258/806.276.

Primăria Orașului Zlatna

inspector clasa I gradul profesional superior – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concurs: 29 august 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Orașului Cugir

director al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir

Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; minimum 2 ani vechime în muncă; minimum 1 an vecimne hi specialitatea studiilor; abilitaţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare; capacitatea de a lua decizii; capacitatea de a conduce şi motiva oamenii; capacitatea de analiza şi sinteză; planificare şi acţiune strategică; control şi depistarea deficienţelor; bune abilităţi în gestionarea resurselor umane; abilităţi dc mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; atingerea obiectivelor şi rezolvarea eficientă a problemelor

şef birou – Biroul Organizare competiţii sportive

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu dipiomâ de licenţă sau echivalentă în domeniul educaţie fizică şi sportivă; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 19 august 2016, ora 13.30

Concurs: 31 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 5 septembrie 2016: proba interviu

inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii, Cadastru.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 16 august 2016

Concurs: 6 septembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 8 septembrie 2016: proba interviu.

– muncitor calificat, treapta profesională I (lucrător bază sportivă) în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir – Compartimentul Administrare Bază Sportivă

Condiţii: absolvent al şcolii profesionale; vechime în muncă minimum 5 ani.

Concurs: 19 august 2016, ora 9.00 – proba practică; 24 august 2016, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi ibliografía de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Orașului Câmpeni

consilier I superior, la Serviciul Urbanism şi amenajare a teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 9 ani.

Concurs: 6 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 8 septembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

Primăria Orașului Ocna Mureș

– muncitor calificat II zone verzi (2 posturi) – Compartimentul Zone Verzi

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă de minimum 3 ani; cunoştinţe privind: – tăierea arbustilor ornamentali şi a trandafirilor; întreţinerea spaţiilor verzi de pe teritoriul oraşului Ocna Mureş; întreţinerea pomilor de pe aliniamentele stradale (săpare alveole, formare coroană, curăţire ramuri uscate, udare în caz de necesitate); plantarea de materiale dendrofloicole în parcuri, scuaruri, zone verzi stradale şi spaţiile verzi din ansamblurile de locuinţe; defrişarea arborilor uscaţi din parcuri şi de pe aliniamentele stradale şi dirijează, în diferite forme ale vegetaţiei, a arborilor aflaţi în declin biologic; cosirea spaţiilor verzi cu cositoarea manuală şi motocositoarea; să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/ responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare) şi disponibilitate de a lucra la înălţime

– conducător I autospecială – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă.

Condiţii: studii profesionale sau generale; permis auto în categoria de transport B,C şi CE; deţinerea unui permis de conducere categoria de transport D este un avantaj; aviz medical şi psihologic valabil; fără antecedente penale; abilităţi de comunicare şi de integrare în echipă; disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare; disponibilitate de lucru sub presiunea timpului şi în condiţii de stres; disciplină, punctualitate, comportament social la locul de muncă

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 august 2016, ora 16:00

Concurs: 30 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă – pentru postul de conducător autospecială; 30 august 2016, ora 13.00 – proba practică – pentru cele două posturi de muncitor II; data și ora de susținere a interviului va fi comunicată ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Județul Alba, telefon 0258/871.217.

Primăria Comunei Pianu

şef serviciu pentru situaţii de urgenţă

Condiţii: nivelul studiilor (cerinţe): studii liceale, absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat; pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă – minim un curs; deţinerea permisului auto – cel puţin categoria B; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 august 2016, ora 15:00

Concurs: 25 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 august 2016, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon 0258/761.111, interior 12.

Primăria Comunei Unirea

administrator public

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul administraţie publică; vechime în administraţia publică minimum 3 ani; experienţă în funcţie de conducere minimum 5 ani.

Concurs: 26 august 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba. cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258,876,101.

Primăria Comunei Cenade

şef formaţie pompieri

Condiţii: nivelul studiilor – generale; vechime în muncă: minimum 10 ani; vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2016, orele 16.00

Concurs: 19 august 2016, ora 9.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cenade, din str. Principală nr. 372, Judeţul Alba, telefon: 0258/789.104, 0258/789.003.

Primăria Comunei Meteş

funcţionar debutant, cu atribuţii privind Administrarea Domeniului Public şi Privat în cadrul Compartimentului Administrativ – Registratură, Stare Civilă şi Administrarea Domeniului Public şi Privat

Condiţii: studii medii; condiţii specifice: aptitudini de operare pe calculator Microsoft Office – (Word, Excel etc.), Internet Explorer.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 august 2016, ora 13:00

Concurs: 12 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 13 septembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Meteş, din str. Principală, nr. 43, Judeţul Alba, telefon: 0258/849.003

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de asistenţă socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale, specializarea asistenţă socială; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 august 2016, ora 15:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10.00 – proba suplimentară; 26 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

şofer tr. I. Condiţii: studii medii; 5 ani vechime în specialitate.

muncitor necalificat tr. I. Condiţii: studii medii; 5 ani vechime;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2016, ora 16:00

Concurs: 22 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 22 august 2016, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Sântimbru, Județul Alba, telefon 0258/842101.

Şcoala Gimnazială din Săsciori

– îngrijitor 0,50 normă la GPN Săsciori. Condiţii: localnic, vechime minimum 2 ani, studii minimum 8 clase.

ajutor analist 0,50 normă la Şcoala Gimnazială Săsciori. Condiţii: fără vechime, studii medii de specialitate, disponibilitate pentru program flexibil, competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare, competenţe în depanare, întreţinere, hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 august 2016, ora 14:00

Concurs: 30 august 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 30 august 2016, ora 11.00 – proba practică; 30 august 2016, ora 12:00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din Săsciori, Județul Alba, str. Principală, nr. 380, telefon: 0258/741.213 şi pe site-ul şcolii: scsasciori.wix.com.

Primăria Comunei Crăciunelu de Jos

guard (femeie de serviciu) – studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 august 2016, ora 16:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 24 august 2016, ora 10:00: proba practică; 24 august 2016, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie nr. 135, Județul Alba, telefon 0258/883.580ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE LICEU 2020: ASTĂZI, rezultatele la repartizarea computerizată. Elevii află la ce liceu au intrat

Publicat

elevi liceu

Elevi absolvenți de gimnaziu din Alba și din țară află astăzi la ce liceu au intrat, după publicarea rezultatelor la repartizarea computerizată. Tot astăzi, va fi publicarea listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ, potrivit calendarului comunicat de minister.

Din Alba, s-au înscris la licee din județ 2001 de elevi. Din alte județe, în unități de învățământ din Alba s-au înscris 13 elevi, iar alți 39 de candidați din Alba au ales licee din alte județe.

Rezultatele la repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu 2020 vor fi disponibile AICI.

De luni, pot fi transmise dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pe locurile rămase libere, începe în 24 iulie

Reamintim că, potrivit datelor actualizate în ierarhia mediilor de admitere la liceu în județul Alba, sunt 22 de medii de 10 la Evaluare Națională 2020 (inclusiv etapa specială), după contestații și 8 elevi au reușit performanța ”10 pe linie” în toți anii de gimnaziu și la examenul de Evaluare Națională. Trei dintre ei sunt de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, doi de la Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud și câte unul de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia.

Vezi FOTO: Elevii din Alba Iulia cu media 10 la Evaluarea Națională și profesorii coordonatori, premiați de Primărie

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Învățământul liceal de stat cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

– filiera teoretică (profilurile umanist şi real)

– filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)

– filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Algoritmul de repartizare: ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Exemple algoritm repartizare:
– elevul are media 10 este repartizat primul, deci la prima sa opţiune
– elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari; va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune
– elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari; dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, va repartizat la a doua sa opţiune; se verifică a treia opţiune de pe fişa sa şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere; nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui.
– elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.

CALENDAR ADMITERE LICEU 2020:

10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

10 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

13-20 iulie 2020: Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

21 iulie 2020: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

22-24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021

24 iulie 2020: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la dat a începerii cursurilor anului școlar 202-2021, candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

27 iulie 2020: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

28-29 iulie 2020: Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă.

24-30 iulie 2020: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

30 iulie – 3 august 2020: Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care  au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului șclar județean/a municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.

4 august 2020: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

13-17 iulie 2020: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

22-24 iulie 2020: Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: O cometă descoperită în 2020 poate fi văzută în iulie pe cerul României. Imagini spectaculoase din Alba și din țară

Publicat

O cometă descoperită în martie 2020 poate fi văzută din România, în luna iulie. Se va afla la distanța minimă față de Pământ pe 23 iulie: 103 milioane de kilometri.

Cometa a fost observată prima dată de către telescopul spațial NEOWISE, în 27 martie 2020. Imagini cu cometa au fost postate pe rețeaua de socializare. Mai jos, cum s-a văzut pe cer la Cugir și în Bârlad.

sursă: Lucian Bodea – Facebook

Potrivit AstroInfo, cometa se află în constelația Puppis și avea magnitudinea 17.

La începutul lunii iunie cometa ajunsese la magnitudinea 7, iar la finalul lunii avea deja magnitudinea 3, când a întrat în câmpul LASCO C3 al telescopului solar SOHO. Cometa a trecut la periheliu pe 3 iulie 2020 la distanța de 43 milioane de km și a început să fie observată din 4 iulie, pe cerul dimineții, ajungând foarte strălucitoare.

sursă: Ciprian Vîntdevară

Cometa poate fi obervată cel mai bine dimineața sau seara. E nevoie de orizont cât mai coborât în zona nordică și nord-estică. Cometa e vizibilă cu ochiul liber, dar se recomandă utilizarea unui binoclu.

În această perioadă Luna va fi uneori pe cer în același timp cu cometa.

Perioada optimă de observare a cometei fără ca Luna să deranjeze prea tare este 15-25 iulie.

sursă imagini: Facebook – Lucian Nicolae, Astroinfo, Ciprian Vîntdevară

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: „LISTA ROȘIE” a activităților care ne pot îmbolnăvi de COVID-19. Care sunt cele mai periculoase locuri

Publicat

foto: Ezekiel J. Emanuel, James P. Phillips, Saskia Popescu

Lăcașurile de cult sunt, alături de restaurante, baruri, teatre, cinematografe, transportul în comun, transportul cu avionul și petrecerile în interior, cele mai periculoase locuri pentru transmiterea coronavirusului, susține dr. Ezekiel J. Emanuel, consilier special al directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

„Trebuie să știți care sunt riscurile și cât de mult sunteți dispus să vă asumați. De aceea, împreună cu prof. Saskia Popescu, un epidemiolog de la Universitatea din Arizona și dr. James P. Phillips, șeful medicinii în caz de dezastre la medicina de urgență GWU, am dezvoltat un index de risc COVID-19 pentru a vă ajuta să faceți acest lucru, pe baza a patru factori cheie: spațiu închis, durata interacțiunii, mulțimi (densitatea persoanelor și provocările pentru distanțarea socială), expirație forțată (strănut, țipăt, cântat, tuse)”, a explicat dr. Ezekiel J. Emanuel. 

Potrivit specialiștilor, cele mai reduse riscuri sunt reprezentate de:

 • statul acasă, singur sau cu familia
 • plimbările în aer liber, cu sau fără animale de companie
 • picnicuri împreună cu prieteni, cu respectarea distanțării sociale
 • preluarea alimentelor sau a cafelei
 • alergarea sau plimbările cu bicicleta, singur sau cu o altă persoană

Riscuri de nivel scăzut spre mediu:

 • sporturi distanțate în aer liber (exemplu tenis, golf, etc.)
 • cumpărături de alimente
 • cumpărături cu amănuntul

Riscuri de nivel mediu:

 • deplasarea la Unitățile de Primiri Urgențe (UPU)
 • vizita la cabinetele medicale
 • vizita la cabinetele stomatologice
 • mesele în aer liber
 • deplasarea cu taxiul sau cu serviciile de ride-sharing
 • vizitarea muzeelor

Riscuri de nivel mediu spre ridicat:

 • exercițiile la sală
 • în interiorul restaurantelor sau cafenelelor
 • lucrul în birou
 • frizerii, saloane de cosmetică

Cele mai ridicate riscuri sunt reprezentate de:

 • petrecerile în interior
 • baruri și cluburi de noapte
 • concerte
 • practicarea sporturilor de contact (exemplu: fotbal, baschet, volei, etc.)
 • transportul în comun
 • transportul cu avionul
 • participarea ca spectatori la competiții sportive
 • cinematografe, teatre
 • lăcașuri de cult

sursa: ezekielemanuel.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Conditiile din Programul „Noua casă”. Garanții de la stat de 60 % la credite de până la 100.000 de euro. PROIECT

Publicat

prima casa

Programul „Prima casă”, redenumit în acest an „O familie, o casă”, va deveni „Noua casă”, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Creditul pentru achiziţionarea unei locuinţe noi va fi de maxim 100.000 de euro, garantat de stat în procent de 60%, în timp ce pentru achiziţia unei alte categorii de locuinţe creditul va avea o valoare maximă de 70.000 de euro și va fi garantat de stat în procent de 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului.

Potrivit proiectului, se va menţine avansul minim de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată.

Astfel, preţul de achiziţie a locuinţei este:

 • de maximum 100.000 de euro echivalent lei, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 95.000 de euro echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar, pentru achiziționarea de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
 • de maximum 70.000 EUR echivalent lei, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar pentru achiziționarea altor categorii de locuințe.

Potrivit iniţiatorilor, prin stabilirea unor valori diferenţiate ale finanţărilor garantate, care cresc progresiv în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria noi, s-a urmărit stimularea achiziţiei de locuinţe noi, superioare din punct de vedere calitativ, în vederea înnoirii şi creşterii calităţii fondului locativ, având ca rezultat implicit şi relansarea sectorului de construcţii. Acelaşi scop s-a urmărit şi prin diferenţierea procentelor de garantare în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria noi, menţinându-se astfel politica legislaţiei actuale în vigoare de diferenţiere a procentelor de garantare în funcţie de această încadrare.

Prin noul proiect, autorităţile propun abrogarea unor dispoziţii din programul „O familie, o casă”, prevăzute de Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009. Este vorba despre cele referitoare la procentele diferenţiate de garantare de maximum 100% pentru toate categoriile de locuinţe achiziţionate de către persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de maximum 50% pentru locuinţe noi şi consolidate, respectiv recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului şi de maximum 40% pentru celelalte tipuri de locuinţe.

Se propune eliminarea dispoziţiilor referitoare la limitele restrictive de venituri impuse beneficiarilor la data solicitării creditului garantat, individual sau ale beneficiarului împreună cu soţul sau soţia, după caz, care nu pot depăşi valoarea de 4.500 lei, respectiv nu pot depăşi valoarea veniturilor nete lunare ale familiei de 7.000 lei, pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat.

„Accentuarea caracterului social al programului „O familie, o casă” a ridicat unele probleme în ceea ce priveşte modalitatea în care poate fi acordat sprijinul statului pentru a facilita accesul la finanţări bancare pentru persoanele defavorizate şi a persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile, persoane pentru care se acordă de regulă alte forme de sprijin şi intervenţii din partea statului. Ţinând cont de faptul că programul „Prima casă” a fost conceput ca un program de sprijin pentru populaţia activă, din clasa medie, capabilă să achiziţioneze o locuinţă în condiţiile pieţii şi să acceseze şi să susţină plata ratelor din împrumuturi bancare, este necesar resistematizarea funcţională a mecanismului de finanţare-garantare specific, astfel încât să poată fi create premise pentru atingerea obiectivelor şi pentru stimularea construcţiei şi achiziţionării de locuinţe noi. În contextul actual, caracterizat de manifestarea efectelor crizei economice pe fondul pandemiei de Covid-19, trebuie să fie utilizate programe şi mecanisme de finanţare-garantare care şi-au dovedit în timp funcţionalitatea şi eficienţa, atât în privinţa adresabilităţii, cât şi sub aspectul rezultatelor, aşa cum este cazul programului „Prima casă”. Un alt avantaj al utilizării unor mecanisme adaptate şi funcţionale este reprezentat de faptul că atât criteriile de eligibilitate, cât şi condiţiile de accesare şi de derulare a mecanismului de finanţare-garantare sunt consacrate şi extrem de cunoscute în piaţă, de către beneficiari, bănci, autorităţile şi organismele implicate, existând astfel premise ca noul Program va fi uşor de implementat. Modificările şi completările propuse prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă sunt centrate pe reluarea şi consolidarea elementelor de bune practici din prevederile, în prezent abrogate, ale vechiului program „Prima casă”, precum şi pe utilizarea mandatarului specializat al statului în operaţiuni de garantare în numele şi în contul statului a creditelor destinate achiziţionării de locuinţe – FNGCIMM”, se mai arată în nota de fundamentare.

Pe de altă parte, iniţiatorii proiectului de act normativ precizează că noile valori garantate de stat au fost stabilite având în vedere indicatorul supraaglomerării şi calitatea locuirii.

Potrivit sursei citate, suprafaţa medie a unei locuinţe în UE-28 este de peste 100 metri pătraţi (mp) în timp ce în România suprafaţa medie utilă a unei locuinţe era de 47,7 mp la 31 decembrie 2019 (conform datelor publicate de INS în Studiul – Fondul de locuinţe la 31 decembrie 2019). Totodată, în comparaţie cu suprafaţa medie locuibilă de 34 mp pe persoană din Europa, România are o medie relativ scăzută pe persoană (20 m2).

„Supraaglomerarea şi aspectele legate de condiţiile de locuit sunt luate în considerare pentru crearea unui indicator mai complet al calităţii locuirii. Rata privării severe de locuinţă, definită ca fiind proporţia persoanelor care locuiesc într-o locuinţă considerată supraaglomerată, fiind afectate în acelaşi timp de probleme locative, trebuie îmbunătăţită prin politici publice de susţinere a accesului populaţiei la achiziţionarea de locuinţe superioare calitativ, cu o suprafaţă corespunzătoare. În aceste condiţii, în considerarea analizei de mai sus, propunem stabilirea următoarelor praguri valorice maxime pentru finanţările garantate în cadrul Programului Noua casă: 100.000 euro echivalent lei pentru locuinţele noi şi pentru cele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi, cu un procent de garantare de maximum 60%; 70.000 euro echivalent lei pentru celelalte categorii de locuinţe, cu un procent de garantare de maximum 50%”, se mai arată în nota de fundamentare.

Beneficiarii eligibili

Persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în  uprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Vezi AICI proiectul. 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate