Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

FUNCŢII vacante în primării şi alte instituţii publice din judeţul Alba. Locurile de muncă disponibile şi condiţiile de angajare în luna august

Publicat

calculator posturi computer laptop În luna august, sunt organizate concursuri pentru mai multe funcţii vacante la primării din judeţul Alba sau în alte instituţii publice. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă, de exemplu.

Concursuri organizate în august şi condiţii de participare:

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice, juridice, biologice şi biomedicale – specializarea medicină sau farmacie sau ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concurs: 30 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– funcție contractuală de conducere la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; studii de masterat în domeniul managementului serviciilor publice, asistenţă socială, sociologie, psihologie sau ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 3 ani; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 august 2016, ora 15:00

Concurs: 25 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

economist II la Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 august 2016, ora 15:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „ Academia Doamnelor” Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor bucătar (2 posturi), la Creşa 2 Ampoi din cadrul Direcţiei Creşe

Condiţii: vechime în specialitate necesară, studii generale, diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 august 2016, ora 15:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10:00 – proba practică – Alba Iulia, str. Livezii nr. 41; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

muncitor calificat treapta II – zugrav

Condiţii: studii medii (M, G); certificat de calificare într-o meserie/ocupaţie din grupa minoră 713 – zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţii acestora sau din grupa minoră 712 – muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţii acestora; minimum 3 ani vechime într-o meserie/ocupaţie din grupele menţionate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 august 2016, ora 16:00

Concurs: 23 august 2016, ora 11.00 – proba practică; 25 august 2016, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.275; 0258/806.276.

Primăria Orașului Zlatna

inspector clasa I gradul profesional superior – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concurs: 29 august 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Orașului Cugir

director al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir

Condiţii: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; minimum 2 ani vechime în muncă; minimum 1 an vecimne hi specialitatea studiilor; abilitaţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare; capacitatea de a lua decizii; capacitatea de a conduce şi motiva oamenii; capacitatea de analiza şi sinteză; planificare şi acţiune strategică; control şi depistarea deficienţelor; bune abilităţi în gestionarea resurselor umane; abilităţi dc mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; atingerea obiectivelor şi rezolvarea eficientă a problemelor

şef birou – Biroul Organizare competiţii sportive

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu dipiomâ de licenţă sau echivalentă în domeniul educaţie fizică şi sportivă; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 19 august 2016, ora 13.30

Concurs: 31 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 5 septembrie 2016: proba interviu

inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii, Cadastru.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 16 august 2016

Concurs: 6 septembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 8 septembrie 2016: proba interviu.

– muncitor calificat, treapta profesională I (lucrător bază sportivă) în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir – Compartimentul Administrare Bază Sportivă

Condiţii: absolvent al şcolii profesionale; vechime în muncă minimum 5 ani.

Concurs: 19 august 2016, ora 9.00 – proba practică; 24 august 2016, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi ibliografía de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Orașului Câmpeni

consilier I superior, la Serviciul Urbanism şi amenajare a teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 9 ani.

Concurs: 6 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 8 septembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

Primăria Orașului Ocna Mureș

– muncitor calificat II zone verzi (2 posturi) – Compartimentul Zone Verzi

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă de minimum 3 ani; cunoştinţe privind: – tăierea arbustilor ornamentali şi a trandafirilor; întreţinerea spaţiilor verzi de pe teritoriul oraşului Ocna Mureş; întreţinerea pomilor de pe aliniamentele stradale (săpare alveole, formare coroană, curăţire ramuri uscate, udare în caz de necesitate); plantarea de materiale dendrofloicole în parcuri, scuaruri, zone verzi stradale şi spaţiile verzi din ansamblurile de locuinţe; defrişarea arborilor uscaţi din parcuri şi de pe aliniamentele stradale şi dirijează, în diferite forme ale vegetaţiei, a arborilor aflaţi în declin biologic; cosirea spaţiilor verzi cu cositoarea manuală şi motocositoarea; să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/ responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare) şi disponibilitate de a lucra la înălţime

– conducător I autospecială – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă.

Condiţii: studii profesionale sau generale; permis auto în categoria de transport B,C şi CE; deţinerea unui permis de conducere categoria de transport D este un avantaj; aviz medical şi psihologic valabil; fără antecedente penale; abilităţi de comunicare şi de integrare în echipă; disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare; disponibilitate de lucru sub presiunea timpului şi în condiţii de stres; disciplină, punctualitate, comportament social la locul de muncă

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 august 2016, ora 16:00

Concurs: 30 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă – pentru postul de conducător autospecială; 30 august 2016, ora 13.00 – proba practică – pentru cele două posturi de muncitor II; data și ora de susținere a interviului va fi comunicată ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Județul Alba, telefon 0258/871.217.

Primăria Comunei Pianu

şef serviciu pentru situaţii de urgenţă

Condiţii: nivelul studiilor (cerinţe): studii liceale, absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat; pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă – minim un curs; deţinerea permisului auto – cel puţin categoria B; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 august 2016, ora 15:00

Concurs: 25 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 august 2016, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon 0258/761.111, interior 12.

Primăria Comunei Unirea

administrator public

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul administraţie publică; vechime în administraţia publică minimum 3 ani; experienţă în funcţie de conducere minimum 5 ani.

Concurs: 26 august 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba. cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258,876,101.

Primăria Comunei Cenade

şef formaţie pompieri

Condiţii: nivelul studiilor – generale; vechime în muncă: minimum 10 ani; vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2016, orele 16.00

Concurs: 19 august 2016, ora 9.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cenade, din str. Principală nr. 372, Judeţul Alba, telefon: 0258/789.104, 0258/789.003.

Primăria Comunei Meteş

funcţionar debutant, cu atribuţii privind Administrarea Domeniului Public şi Privat în cadrul Compartimentului Administrativ – Registratură, Stare Civilă şi Administrarea Domeniului Public şi Privat

Condiţii: studii medii; condiţii specifice: aptitudini de operare pe calculator Microsoft Office – (Word, Excel etc.), Internet Explorer.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 august 2016, ora 13:00

Concurs: 12 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 13 septembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Meteş, din str. Principală, nr. 43, Judeţul Alba, telefon: 0258/849.003

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de asistenţă socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale, specializarea asistenţă socială; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 august 2016, ora 15:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10.00 – proba suplimentară; 26 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

şofer tr. I. Condiţii: studii medii; 5 ani vechime în specialitate.

muncitor necalificat tr. I. Condiţii: studii medii; 5 ani vechime;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2016, ora 16:00

Concurs: 22 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 22 august 2016, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Sântimbru, Județul Alba, telefon 0258/842101.

Şcoala Gimnazială din Săsciori

– îngrijitor 0,50 normă la GPN Săsciori. Condiţii: localnic, vechime minimum 2 ani, studii minimum 8 clase.

ajutor analist 0,50 normă la Şcoala Gimnazială Săsciori. Condiţii: fără vechime, studii medii de specialitate, disponibilitate pentru program flexibil, competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare, competenţe în depanare, întreţinere, hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 august 2016, ora 14:00

Concurs: 30 august 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 30 august 2016, ora 11.00 – proba practică; 30 august 2016, ora 12:00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din Săsciori, Județul Alba, str. Principală, nr. 380, telefon: 0258/741.213 şi pe site-ul şcolii: scsasciori.wix.com.

Primăria Comunei Crăciunelu de Jos

guard (femeie de serviciu) – studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 august 2016, ora 16:00

Concurs: 23 august 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 24 august 2016, ora 10:00: proba practică; 24 august 2016, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie nr. 135, Județul Alba, telefon 0258/883.580

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate