Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Ce proiecte au de votat consilierii

Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia participă luni, 28 februarie, la o ședință de Consiliu Local cu 53 de puncte pe ordinea de zi. 

Aceștia vor avea de aprobat, printre altele, rectificare de buget, acordarea titlului de cetățean de onoare scriitorului Ioan Mărginean, contribuția părinților care au copii la creșă, repartizarea locuințelor sociale, actualizarea valorii unor investiții – modernizare străzi și iluminat public.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonimul literar Ion Mărgineanu

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația ”Prietenii lui Azor” (modelare comportamentală/dresajul câinilor fără stăpân de la adăpostul din Alba Iulia, în vederea adopției; promovare microcipare/sterilizare câini; vizitare a adăpostului de către copii/tineri/adulți – responsabilizare pentru a deveni proprietari de câini)

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (4,2 lei/29,75 lei)

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia (realizarea unei picturi murale la capela Căminului pentru vârstnici; 161.000 lei; revocarea a fost cerută de Instituție Prefectului, care a descoperit nereguli)

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea nr. 295/2021 a Consiliului local (acord cu Petro Aqua Petroșani – 50.000 de lei pentru activități conexe navigabilității râului Mureș, printre care programul de lansare la apă a plutei de lemn, restaurarea statului protectorului plutașilor, promovare, seminare despre vechimea porturilor, retipărire carte ”Drumul Sării”)

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 și a cheltuielilor legate de proiect (116.738.037 lei, din care contribuție locală de 39.440.393 lei; implementare 93 luni, până la 31.12.2023; proiectul prevede modernizarea străzilor Regiment V Vânători, Ferdinand, IC Brătianu, Ardealului, T. Vladimirescu, Turnătoriei, Cabanei)

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local cu modificările și completările ulterioare (Cargo-bicicleta, prelungire termen finalizare proiect – 30 septembrie)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) aferentă anului 2022 (296.132 lei)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia (413,49 lei/lună – cost mediu lunar; contribuția, între 1 leu/zi și 4 lei/zi, în funcție de venit)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local din ”Direcția Creșe” în ”Creșa Municipiului Alba Iulia”, începând cu 1 martie 2022 (165 de locuri în trei locații: Cetate/ 55 locuri – str. Alexandru cel Bun 13, Ampoi /50 locuri – Livezii 41E, Ampoi /60 locuri – Livezii 47)

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 (str. Marcus Aurelius nr. 47 Bl. B1 – 20 beneficiari, nr. 49 Bl. A2 – 22 beneficiari pe lista de priorități, nr. 51 Bl. A3 – 18 beneficiari; 8 locuințe disponibile pentru închiriere; alte 61 devin libere din 1 iunie)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia (criteriu: titularul cererii – major în vârstă de cel mult 35 de ani la data depunerii cererii; să poată primi repartiție pentru locuință în maximum 60 de luni de la împlinirea acestei vârste)

15. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana, Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici (3.378.266,93 lei contribuție municipiu)

16. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012 (1.985.974 lei – rețea pe 18 străzi/cele din proiectul 17)

17. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneția, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Șugag, Jidvei, Dimitrie Paciulea, Padiș, Cedrului, Viorelelor, Poiana Ruscăi, Muncel

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru construire locuințe individuale și reglementare trama stradala”, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Strada Hațeg, FN, solicitant Baciu (…)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru construire locuință familială – modificare reglementări aprobate în zona L6B”, județul Alba, municipiul Alba Iulia, strada Haiducilor, nr. 96, solicitant Lopăzan (…).

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – anulare stradă reglementată prin PUZ aprobat cu HCL 195/2013, art 8, în zona L1”, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Afrodita, Nr. 4, solicitant Madini Investiții SRL

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal reglementare zona de locuințe individuale și realizare drum acces”, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Magheru, FN, solicitant Neamțu (…)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective cu spații comerciale la parter”, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Strada Calea Moţilor, Nr. 214A, solicitant Crema Building SRL, Casa Orhideea SRL, Crema Capital SRL

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru modificare reglementări existente în vederea construirii unei locuințe unifamiliale, anexe gospodărești și împrejmuire”, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Carpenului, nr. 139, solicitant Todor (…)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru construire 3 tronsoane de locuințe colective”, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada După Grădini, nr. 22, solicitant Vinersar (…)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Planul Urbanistic de Detaliu ”Demolare clădiri existente (C1, C2) și construire hală industrială” – județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F, solicitant: HERMES B.M. SRL

26. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 450/2021 a Consiliului local privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului prin modificarea și completerea art. 51, art. 52 și art. 54 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local, solicitant: Municipiul Alba Iulia (precizări taxe speciale)

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) stabilită prin Hotărârea nr. 305/2021 a Consiliului local și aprobarea regulamentului de organizare și funcţionare al acesteia, solicitant: Municipiul Alba Iulia

28. Proiect de hotărâre privind propunerea de ”Relocare și construire monument de for public” – județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Unirii, FN, solicitant: Municipiul Alba Iulia (relocare Statuia profesorului din rondul de lângă UAB și amplasarea statuii Gabriel Bethlen, din bronz)

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr.42.266/2017 și a contractului de închiriere nr.42.268/2017 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC Ecomobilitate SRL către SC Itineratour SRL (contractele au fost încheiate pe 4 ani, pentru închiriere teren 20 mp – stație Piața Tricolorului pentru microbuze electrice/ chirie teren 200 euro/lună; închiriere 10 mp în Piața Visconti lângă podul de la Poarta IV pentru închiriere ecobiciclete/biciclete electrice, chirie de 110 euro/lună; contractele au fost prelungite cu câte 4 ani, potrivit HCL 35/2021; Ecomobilitate SRL cere cesionare contracte către Itineratour)

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în plată către municipiul Alba Iulia de către debitorii Muntean (…), Polgar (…), Tiucă (…) a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35

31. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 din Actul adițional anexă la Hotărârea nr.352/2021 a Consiliului local privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 56119/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și Asociația Excelența Apulum Alba Iulia

32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 din Actul adițional anexă la HCL nr.351/2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.56.193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Begli Event SRL

33. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str. Sălciua

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7.985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și AF Ștef Ioan

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.32.089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Gami Clean SRL

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Gang parter Bl.A4 (amenajare bucătărie pentru beneficiari Centru de zi pentru copii)

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Brândușei, FN

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hațeg, FN

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui imobil (construcție + teren) către Asociația Cultul Eroilor ”Regina Maria” (pentru sediu asociație, str. Mărășești 55 – fost sediu Grădinița 3)

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 5 la contractul de asociere nr 46064/30.12.2011 și modificarea corespunzătoare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic Sebeș R.A. (după ce UAT Roșia de Secaș a decis să iasă din asociația ce a constituit OS Sebeș)

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2022

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 105/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

43. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Francisca

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipului Alba Iulia – domeniul public asupra unor parcele de teren (drumuri și canale) cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară în municipiul Alba Iulia (zona Oarda de Jos)

45. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de rectificare suprafață, alipire și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43

46. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 420/2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș

47. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, zona Schit Șeigău, PUZ.195/2013, Tronsoane din strada Olimp, Spiru Haret și Calypso

48. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu

49. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 16,6/313 mp teren intravilan înscris în CF.nr.71387 – C1-U15 Alba Iulia cu nr.topo.2952/2/2/XVI situat în Alba Iulia, str. Poligonului nr. 6A, Bl.C7, Ap.16, jud. Alba în favoarea numitei Creivean (…)

50. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

51. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia – „EDU Alba Iulia”, în anul 2022 (300 lei/an/persoană, proporțional cu norma de încadrare, pentru personal didactic auxiliar din unități de învățământ preuniversitar; cererile se depun la școli până în 20 martie; la fel ca pentru profesori, sumele vor fi folosite pentru participare la cursuri/simpozioane/conferințe, achiziționare de cărți, laptop, tablete, alte materiale)

52. Diverse

53. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum) strada Gemina

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax