Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Locuri de muncă la stat în Alba: Se caută economiști, îngrijitori sau bucătari. Ce instituții angajează și care sunt cerințele

Publicat

locuri de munca 1

Mai multe instituții publice din Alba au locuri de muncă vancante. Locurile au fost scoase la concurs. Se caută economiști, bucătari, îngrijitori, sau administratori financiari. De asemenea mai este disponibil și un loc de asistent medical. 

Alba24.ro vă prezintă locurile de muncă vacante la buget, în județul Alba.

UM 02539 Alba Iulia: Economist

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a)condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: absolvirea studiilor universitare de licenţă, cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice.
b)cerințe necesare: Abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET;
d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 3 ani şi 6 luni vechime în muncă în specialitatea sutiilor economice
e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 16.02.2024 , ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul Comisiei de concurs, telefon 0258 834009, int. 0226.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr.25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 26.02.2024, între orele: 10.00 – 13.00;
Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 27.02.2024, ora 12.00;
Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 28.02 2024 până la orele 16.00
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba scrisă: 29.02.2024, ora 14.00.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr.25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 01.03.2024, între orele: 10.00 – 14.00.
Afişarea rezultatelor la interviu: 01.03.2024, ora 15.00;
Depunerea contestațiilor la interviu: 04.03.2024 până la orele 16.00
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 05.03.2024, ora 12.00.
3. Afișarea rezultatelor finale : 07.03.2024, ora 12.00.

UM o2539: Îngrijitor

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
a)condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: minim studii generale.
b)cerințe necesare: capacitate de comunicare, capacitate de observare, capacitate de concentrare, responsabilitate, obiectivitate, realism, politețe, amabilitate, dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET DE SERVICIU;
d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: nu necesită vechime în muncă
e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.
Termenul limită de depunere a dosarelor: : 09.02.2024 , ora 16.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr.25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 19.02.2024, între orele: 10.00 – 13.00;
Afişarea rezultatelor la proba practică: 20.02.2024, ora 12.00;
Depunerea contestațiilor la proba practică: 21.02.2024 până la orele 16.00
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba practică: 22.02.2024, ora 14.00.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr.25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 23.02.2024, între orele: 10.00 – 14.00.
Afişarea rezultatelor la interviu: 23.02.2024, ora 15.00;

Primăria Alba Iulia, Direcția creșe, Asistent medical

Condiţii specifice de participare:

▪ Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;
▪ Vechime: minim 5 ani ca asistent medical;
▪ Certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
▪ Adeverință emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 16 februarie 2024 inclusiv, ora 13:00, la secretarul comisiei de concurs, Creșa 2 Ampoi, str. Livezii nr. 47, mun. Alba Iulia, tel.0720 660 818.

Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 26 februarie 2024 ora 10.00, la sediul Direcției Programe din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, mun. Alba Iulia.

Colegiul Militar Mihai Viteazul: administrator financiar

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului și studii/cursuri economice acreditate de Ministerul Educației, vechimea în domeniul economic – minim 6 ani și 6 luni;
obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;
în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;
stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);
păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
capacitate de comunicare şi relaţionare;
rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;
loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.02.2024 ora 15.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 15.02.2024 la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.
Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02401 strada Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, în data de 26.02.2024 ora 10,00;
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 05.03.2024

Primăria Cugir: lucrător social

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de lucrător social :
a) absolvenți ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat,
b) de preferință curs de calificare în profesia de ”lucrător social”,
c) vechime în muncă, minim 3 ani;
d) aviz psihologic favorabil exercitării funcției;

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :
– selecția dosarelor de înscriere – 14.02.2024;
– rezultatele afişării dosarelor de concurs în data de 14.02.2024;
– 22.02.2024, ora 11,00 – proba scrisă ;
– proba de interviu va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise ;
-13.02.2024, ora 16,00 termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei oraşului Cugir – Compartimentul Resurse umane, Arhivă cam. 15;

Seminarul Teologic din Alba Iulia: Îngrijitor

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
-Vechimea in munca: nu este cazul
– Nivelul studiilor: M / G

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 30/01/2024
– termenul de depunere a dosarelor în data de 13/02/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 14/02/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 14/02/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 15/02/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 15/02/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.
Proba practică:
– proba practică în data de 21/02/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 21/02/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 22/02/2024, ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 22/02/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
Proba interviu:
– proba interviu în data de 23/02/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 23/02/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 26/02/2024,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 26/02/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 26/02/2024 , ora 16:00, la sediul instituției;

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Ocna Mureș

a) studii: medii, 12 clase absolvite cu Diplomă de bacalaureat
b) curs de calificare în meseria de bucătar, avizat de Ministerul Educaţiei
c) disponibilitate pentru program flexibil
d) vechime în muncă: minim 5 ani

Calendar

1 Depunere dosare de înscriere 12.02.2024 – 16.02.2024
2 Selecţie dosare de înscriere 19.02.2024, până la ora 12,00
3 Afișare rezultate selecție dosare 19.02.2024, ora 12,30
Depunere contestaţii selecţiei dosare 12,30 – 14,00
Afișare rezultate contestații selecție dosare ora 15,00

4 Proba scrisă 20.02.2024, orele 9,00 – 10,30
5 Afișare rezultate probă scrisă 20.02.2024, ora 13,00
Depunere contestații proba scrisă 13,00 – 13,30
Afișare rezultate contestații proba scrisă ora 15,00

6 Proba practică 21.02.2024, ora 13,00 – 17,00
7 Afișare rezultate proba practică 22.02.2024, ora 10,00
Depunere contestații proba practică 10,00 -11,00
Afișare rezultate contestații proba practică ora 12,00

8 Interviu 22.02.2024, 13,00

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax