Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inginer la DSVSA Alba, medici la DGASPC, şef birou la Spitalul Aiud şi funcţii la primării. LISTA completă


Publicat

angajatoriÎn perioada iunie-iulie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Concursuri organizate în iunie-iulie şi condiţii de participare:

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba

medic veterinar gradul I – 4 ore. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina veterinară; minimum 9 ani vechime în specialitatea funcţiei.

inginer gradul I. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie; minimum 4 ani vechime în specialitatea funcţiei.

Concurs: 11 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 14 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța AlimentelorAba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, Nr. 7A, telefon 0258/835.915.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

medic primar specialitatea medicină internă – 1/2 post (0,5 normă)

medic specialist specialitatea psihiatrie – 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea neurologie – 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea oftalmologie – 1/4 post (0,25 normă)

medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă- 1/2 post (0,5 normă)

psiholog principal – 1/2 post (0,5 normă)

Condiţiile pentru posturile de medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Condiţiile pentru postul de psiholog principal: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare principal.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 16.00

Concurs: 5 iulie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266. interior 115

 

Spitalul Municipal Aiud

şef birou RUNOS (studii superioare)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 15.00

Concurs: 5 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162

 

Primăria Municipiului Blaj

inspector debutant la Compartimentul Achiziţii Publice, Birou Investiţii

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii economice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 iulie 2016

Concurs: 12 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 14 iulie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

inspector vamal, clasa 1, grad profesional superior ta Biroul supraveghere şl control vamal – Biroul vamal dc interior gradul II Alba (2 posturi)

inspector vamal clasa I. grad profesional superior la Compartimentul autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile – Biroul vamal de interior gradul IJ Alba (1 post)

Anunţ publicat în 27 mai, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 28 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă – B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 7, Brașov; data și ora interviuli vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, din Braşov, str. Stadionului nr, 15, camera 200 A (depunerea dosarelor), Județul Brașov, telefon 0268/428.841.  

Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

inginer chimist în cadrul Laboratorului P.C.A.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, calificarea cu specializare în chimie (inginer chimist); cazier judiciar; domiciliul în Judeţul Aba; adeverinţă medicală; vechime: nu este cazul.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2016, ora 14:00

Concurs: 1 iulie 2016, ora 10:00-12:00: proba scrisă; 5 iulie 2016, ora 10:00-14:00: proba practică; 7 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

agent hidrotehnic la Formaţia de lucru Alba Iulia

agent hidrotehnic la Formaţia de lucru Cîmpeni

Condiţii: studii medii, cazier judiciar, domiciliul în judeţul Alba, adeverinţă medicală, fără vechime

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2016, ora 14:00

Concurs: 13 iulie 2016, ora 10:00-12:00: proba practică; 15 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

inginer în cadrul Sistemului Hidrotehnic Turda

Condiţii: studii superioare de lungă durată, calificarea cu specializare în Construcţii Hidrotehnice, Hidroenergetică, Geologie, Hidrogeologie, Ingineria Mediului (specializarea obţinută în cadrul Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice); cazier judiciar; domiciliul în Judeţul Cluj sau Alba; adeverinţă medicală; vechime: nu este cazul.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iunie 2016, ora 14:00

Concurs: 24 iunie 2016, ora 10:00-12:00: proba scrisă; 28 iunie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la Compartimentul RURPA, Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/833.356, interior 213.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

operator registrator de urgenţă debutant la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă, cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2016, ora 15:00

Concurs: 1 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 6 iulie 2016, ora 09:00: proba practică; 7 iulie 2016, ora 9:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211

Liceul Teoretic Teiuş

analist programator

Condiții: studii superioare de specialitate – informatică, automatizări şi calculatoare; vechi mea în specialitatea studiilor solicitate: minimum 3 ani.

Data limită de depunere a dosarelor la Compartimentul Resurse Umane din sediul SPAS, str. Dacia nr. 1: 27 iunie 2016 – 06 iulie 2016, ora 14:00

Concurs: 11 iulie 2016, 9:00 – proba scrisă; 12 iulie 2016, 15:00 – proba interviu

 

Primăria Orașului Zlatna

conducător autospecială treapta profesională I la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (2 posturi)

Condiţii: minimum 8 clase; perfecţionări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; posesor permis conducere categoriile B şi C; domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a oraşului Zlatna.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 6 iulie 2016, ora 9:00 – proba sportivă; 7 iulie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 12 iulie 2016, ora 10:00 – proba practică; 15 iulie 2016, ora 11:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piaá Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337

 

Primăria comunei Șona

inspector IA la Compartimentul Urbanism

Condiţii: studii superioare de scurtă durată; vechime minimum 15 ani; cunoştinţe operare calculator nivel mediu.

Data limită de depunerea dosarelor: 1 iulie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 12 iulie 2016, ora 10:00 – proba interviu

muncitor la Compartimentul Deservire (2 posturi)

Condiţii: minimum studii generale; vechime minimum 2 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 1 iulie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 12 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, telefon: 0258/884.144.

Alte posturi

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia

– îngrijitor

Condiţii: disponibilitate program în două schimburi, studii – minimum 8 clase; vechimea în muncă nu este obligatorie.

Termen limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2016, ora 14:00

Concurs: 30 iunie 2016, ora 9.00: proba practică; 30 iunie 2016, ora 13.00: proba interviu;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Alba Iulia, judeţul Alba, telefon 0258.819.383

Primăria Orașului Câmpeni

inspector I, debutant, la compartimentul S.P.C.L.E.P. Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator.

Anunţ publicat în 3 iunie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 4 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 6 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu/proba de verificare a cunoștințelor PC.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

Primăria comunei Săsciori

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechimea necesară pentru ocuparea funcţiei publice, minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 6 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755 sau 0258/741.110.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă: Clădim împreună viitorul comunei Meteş!

Publicat

 Parcursul liberal pe care s-a înscris comuna Meteş începând cu anul 2016 a adus şi obligaţia administraţiei publice locale de a căuta permanent idei şi soluţii pentru creşterea bunăstării cetăţenilor. Cum resursele proprii sunt limitate, una dintre instituţiile către care ne-am îndreptat a fost Compania Naţională de Investiţii, având în prezent depuse patru proiecte absolut necesare pentru ceea ce considerăm a fi implicarea activă în comunitate.

Cum educaţia şi sănătatea sunt obiective principale, unul dintre proiecte prevede reabilitarea, modernizarea şi dotarea corpului II al Şcolii Generale cu clasele I – VIII Meteş.

Pentru o altă clădire în care a funcţionat în trecut şcoala, cea de la Valea Varului din localitatea Ampoiţa, am primit avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru transformarea într-un centru multifuncţional. Proiectul prevede amenajarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, dar care să poată deservi şi unele situaţii sociale (un centru de zi pentru copiii din familiile cu probleme sociale, cei cu probleme de sănătate sau care au nevoi specifice. În acest fel, toţi vor avea şanse egale de acces la învăţătură, condiţii pentru a-şi face temele, a se juca împreună şi a recupera materia din şcoală, sub supravegherea cadrelor didactice şi a personalului de specialitate).

Ambele proiecte menţionate au fost demarate în anul 2020 de către primarul PNL, Dan Cosmin Opruţa.

Pe lângă acestea, în continuarea muncii începute împreună, primarul liberal Daniel Sânzâiană a depus în anul 2021 cerere pentru construirea unei baze sportive de tip II în localitatea Tăuţi. S-a avut în vedere că la nivelul Comunei Meteş nu există în prezent nici o bază sportivă publică, nici un teren de fotbal amenajat corespunzător. Terenul va fi dotat cu vestiare fără tribune, iar reprezentanţii Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei au confirmat că după etapa prealabilă vor organiza licitaţia pentru proiectare şi execuţie.

În sfârşit, a fost depusă şi documentaţia pentru lucrările de extindere a reţelei de apă potabilă în localităţile Meteş şi Tăuţi, ca parte a unui program mai vast început în anii precedenţi şi prin care majoritatea gospodăriilor din comună au fost racordate la apă potabilă.

Primarul PNL Daniel Sânzâiană a confirmat că, în urma întâlnirilor din capitală de marţi, 15 iunie 2021, cu directoarea Manuela Irina Pătrăşcoiu, lucrările au intrat pe „lista scurtă” a Companiei Naţionale de Investiţii.

Comandat de Partidul Naţional Liberal Alba, realizat de Tomax Web SRL, distribuit de Independent SRL, cod unic mandatar financiar coordonator 51210004.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Mircea Hava, discuții cu liderii liberalilor: PNRR este o însăilare, nu am văzut în viaţa mea o chestiune atât de prost scrisă

Publicat

Mai mulţi lideri liberali, printre care și europarlamentarul Mircea Hava au discutat în termeni duri despre înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate – ANDIS, structură care ar urma să gestioneze banii din PNRR pe capitolul Sănătate.

USR PLUS a pregătit o ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea instituţiei, dar liberalii consideră că banii ar trebui dați direct instituțiilor care administrează spitalele.

În plus, consideră aceștia, înființarea unei noi agenții cu super-salarii ar fi inutilă.

Ludovic Orban:

„Decizia la nivelul coaliţiei a fost ca proiectele de spitale să fie derulate de autorităţile care tutelează spitalele.

Acel pasaj cu înfiinţarea agenţiei pentru spitale a fost introdus împotriva deciziei coaliţiei, de Ghinea, cel mai probabil în conivenţă cu Voiculescu.

Am discutat cu primul ministru şi are acelaşi punct de vedere cu mine”.

Buşoi a completat că nu e normal ca în perioadă cu probleme financiare să înfiinţezi o nouă instituţie cu salarii foarte mari”.

Mircea Hava:

„PNRR, dumneavoastră spuneaţi înainte să ne abţinem, eu nu o să mă pot abţine pentru că nu am văzut în viaţa mea o chestiune atât de prost scrisă. Nu este decât o însăilare.

E vorba şi de această agenţie, şi pe mine mă miră cum nişte oameni de dreapta la guvernare se gândesc să înfiinţeze această agenţie, care se vede de la o poştă că este pentru a duce nişte bani în anumite zone. Sunt împotriva celor care încearcă să-şi bată joc de inteligenţa românilor.

Voi încerca să scot de acolo să se vadă şi banii de consultanţă care sunt duşi pentru nişte indivizi”, a spus Mircea Hava, prim-vicepreşedinte al PNL.

Mircea Hava a avut o intervenţia şi la Antena 3 unde a recunoscut faptul că se opune înfiinţării unei noi agenţii.

„Şi eu am fost suprins când am aflat acum o săptămână de intenţia. Face o atingere gravă la ceea ce priveşte regulile constituţionale. Poate au alte interese”, a precizat prim-vicepreşedintele PNL.

Liderul PNL consideră că demersul USR PLUS este un atac la adresa autorităţilor locale. „Se dă un dos de palmă administraţiei locale. PNL nu va vota aşa ceva. Premierul a spus clar că nu va promova acest lucru”, a subliniat Hava.

Sursă: Adevarul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Mai puțin de 100 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, în România. Câte persoane sunt internate pe ATI

Publicat

Autoritățile au transmis situația actualizată a infectărilor cu Sars-Cov-2 în România, în data de 18 iunie 2021. Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare strategică, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 70 de cazuri de COVID-19. 

Până astăzi, 18 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.140 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.044.919 pacienți au fost declarați vindecați.

Până astăzi, 32.212 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 887. Dintre acestea, 181 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.188.728 de teste RT-PCR și 1.335.929 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.309 teste RT-PCR (8.762 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.547 la cerere) și 11.894 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 2.608 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.167 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.065 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 70 de persoane.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

O judecătoare cu peste 30 de ani de experiență se întoarce de la pensie pentru a profesa la Tribunalul Alba

Publicat

O judecătoare cu mai bine de 30 de ani de carieră în spate se întoarce de la pensie pentru a profesa la Tribunalul Alba. 

Mai exact, președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți decretul pentru reîncadrarea în funcția de judecător la Tribunalul Alba a judecătorului Carmen-Marilena Popa.

Aceasta s-a pensionat în 2019, după mai bine de 30 de ani de magistratură. Până în anul 1998, Carmen Marilena Popa a fost procuror, iar din 1998 și până în anul 2018 a fost judecator pe secția de penal a Tribunalului Sibiu și a Judecătoriei Sibiu, până 2019 când a ieșit la pensie.

De asemenea, aceasta mai este și profesor al Faculății de Drept, din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Judecătoarea s-a întors de la pensie și va profesa pe secția de penal a Tribunalului Alba. Potrivit legii, aceasta mai poate profesa până la vârsta de 70 de ani.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate