Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Aiud: Selecție de proiecte de interes public, pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local în 2023

Publicat

Primăria Aiud: Anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2023. 

Autoritatea contractantă: Municipiul Aiud, Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, cod fiscal 4613636, cod poștal 515200, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: office@aiud.ro.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2023 sunt:

a) culte religioase;

b) activități sportive.

Obiectivul general: sprijinirea sectorului nonprofit în desfășurarea unor activități care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Aiud.

Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Aiud și aprobată pentru anul 2023 este de 100.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:

  • culte religioase: 50.000 lei;
  • activități sportive: 50.000 lei.

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 12 aprilie 2023, ora 16.00.

Durata de implementare a proiectelor: până la 30 noiembrie 2023.

Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii și să aibă domiciliul/sediul sau filiala în municipiul Aiud.

Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, precum și informații suplimentare se pot obține de la Biroul Comunicare și Relații Publice din cadrul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, cod poștal 515200, județul Alba, telefon 0258/861.310 și de pe site-ul instituției: aiud.ro.

Solicitanții vor putea depune propunerile de proiecte cu documentația prevăzută în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud, la registratura Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, cod poștal 515200, județul Alba, începând cu data de 14.03.2023 și până la data de 12.04.2023, ora 16.00.

Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română și se va depune într-un singur exemplar, original, în dosar de încopciat, având un opis pe pe care va fi specificat numele aplicantului, conținutul dosarului, numărul de file pentru fiecare document în parte și în total numărul de file conținut, fiecare pagină a dosarului fiind numerotată, precum şi în format electronic (pe suport magnetic) la registratura Municipiului Aiud.

Solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacității de cofinanțare, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile vor avea loc în perioada 04.2023 – 28.04.2023 și se vor face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/16.02.2023.

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă sunt:

Criterii generale:

a) programele şi proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcțională a beneficiarului finanțării prin: experiența în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare, căile şi modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea), capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus, experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi din străinătate, după caz, precizarea proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora, indicarea surselor de finanțare ale proiectului;

c) în cazul activităților sportive: să fie structură sportivă recunoscută în condițiile legii și să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;

d) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Criterii specifice:

Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Relevanță şi coerență 30
1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată?  5
1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă? (Obiective SMART unde S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp) 10
1.3. Cât de clar definit şi strategic este grupul/grupurile țintă? 5
1.4. În ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluții inovatoare, modele de aplicare în practică, continuarea unei tradiții etc.) 5
1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile de dezvoltare locală stabilite de către Consiliul Local? 5
2. Metodologie 25
2.1. Cât de necesare, coerente şi realiste între ele sunt activitățile propuse în cadrul proiectului? 5
2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităților? 5
2.3. Cât de coerente sunt activitățile propuse cu obiectivele proiectului?

(Coerență – obiective, activități, rezultate, impact asupra grupului țintă şi al comunității)

5
2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile propuse? 5
2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor în proiect? 5
3. Durabilitate 15
3.1. În ce măsură  proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor țintă? 5
3.2. În ce măsură activitățile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanțări? 5
3.3. În ce măsură proiectul conține potențiale efecte multiplicatoare?

(devine model pentru alte proiecte)

5
4. Buget şi eficacitatea costurilor 20
4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli? 10
4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului? 10
5. Capacitate managerială 10
5.1. Experiența managerială a aplicantului în domeniul respectiv 3
5.2. Cunoștințe de specialitate ale aplicantului (cunoașterea problemelor vizate) 3
5.3. Capacitatea managerială a aplicantului (abilitatea de a gestiona bugetul proiectului) 4
Punctaj maxim 100

 Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 41/03.03.2023.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax