Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere 2022 la școli militare și SRI: 195 de locuri pentru candidați MAI. Înscrieri până în 20 mai. Calendar

Publicat

În această perioadă se fac înscrieri la academiile militare, la Academia de Informații și la școlile militare. Cei care doresc o carieră militară pot alege programele de studii universitare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate sau cele din învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari.

AICI, se pot face înscrieri online.

În cadrul instituțiilor de învățământ MApN sunt și 195 de locuri alocate MAI.

Vezi și ADMITERE școli militare 2022: Locuri și condiții pentru candidați. Înscrieri la școli postliceale, colegii, academii militare

Locuri alocate MAI la academii militare

Aproximativ 200 de locuri alocate Ministerului Afacerilor Interne au fost scoase la concurs la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, pentru sesiunea iulie-august 2022.

Persoanele interesate de o carieră de ofițer în Ministerul Afacerilor Interne pot opta pentru cele 130 de locuri scoase la concurs în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București, precum și în cadrul a șapte instituții de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale: Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București, Institutul Medico-Militar – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov și Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța.

Vezi și ADMITERE școli militare 2022: Locuri și condiții pentru candidați. Înscrieri la școli postliceale, colegii, academii militare

Printre specializările unităților de învățământ ale MApN se numără: logistică, echipamente și sisteme electronice militare, comunicații pentru apărare și securitate, echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație, medicină generală, management aeronautic, managementul traficului aerian- meteorologie, studii de securitate și informații.

Locuri alocate MAI la școli postliceale MApN

Totodată, 65 de locuri alocate MAI au fost scoase la concurs în cadrul a cinci instituții de învățământ postliceal ale MApN: Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc, Școala Militară de Maiștri Militari ai Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța și Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” Chitila.

Cei care doresc să aplice pentru locurile MAI din cadrul școlilor postliceale ale MApN, pot opta pentru mai multe specializări, printre care: echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară (CBRN), tehnică de informații, administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică, operare și mentenanță echipamente informatice, administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică, electromecanică și automatizare de bord aviație, comunicații navale și observare semnalizare, motoare și instalații electrice navale.

Recrutarea candidaților pe locuri MAI

Recrutarea candidaților se realizează de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare, aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de oferta educațională prevăzută la instituțiile de învățământ care școlarizează personal în beneficiul MAI și de domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate al candidatului.

Recrutarea candidaților pentru locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale se realizează de toate unitățile cu sarcini de recrutare, precum și de către Inspectoratul General de Aviație al MAI.

De asemenea, pentru Institutul Medico-Militar, recrutările se efectuează de toate instituțiile menționate anterior, dar și de către structura de resurse umane a Direcției Medicale din MAI.

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” se realizează de structura de resurse umane a Inspectoratului General de Aviație al MAI și de unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române cu sarcini de recrutare, iar pentru Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se realizează de unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române cu sarcini de recrutare.

Admitere pe locuri MAI – înscrieri până în 20 mai

Până la data de 20 mai 2022, candidații care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare vor completa cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pe care o pot descărca de pe site-ul MAI, și pe care o pot depune la unitățile MAI de recrutare din județul de domiciliu.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor OMAI  nr.105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Proba de evaluare a performanței fizice se va susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în perioada 1-6 iulie 2022, potrivit unei planificări care va fi adusă la cunoștință candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea Carieră/Instituții de învățământ/Formare profesională. În vederea susținerii acestei probe, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul.

Ulterior promovării probei de evaluare a performanței fizice, candidații MAI la instituțiile de învățământ ale MApN și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București se înscriu la instituțiile pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/ calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se regăsesc pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

Candidații pot opta pentru mai multe instituții de învățământ în funcție de data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere, situație în care se întocmesc dosare distincte de recrutare.

Admitere la Academia Militară 2022: Programele de studii universitare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate

Locuri disponibile pentru toți candidații:

 • Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” Bucureşti – 15 locuri
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti – 42 locuri
 • Academia Forţelor Terestre Sibiu – 33 locuri
 • Academia Forţelor Aeriene Braşov – 27 locuri
 • Academia Navală Constanţa – 28 locuri
 • Institutul Medico-Militar Bucureşti / Târgu Mureş – 89 locuri
 • Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – 10 locuri(absolvenţii vor fi ofiţeri în cadrul M.Ap.N.), specializarea Drept

Condiții: se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 26 ani – 24 ani pentru aviaţie naviganţi, împliniţi în cursul acestui an.

Termen limită de înscriere a candidaţilor: 3 iunie 2022.

Admitere la academia militară 2022: Învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor (154 de locuri, dintre care 10 la Academia de Poliţie) şi învăţământul universitar civil (medicină, 89 de locuri)

Calendar:

 • 1 februarie – 3 iunie 2022: înscrierea candidaților
 • 7 martie – 17 iunie 2022: selecția candidaților
 • 14 martie – 10 iunie 2022: examinarea medicală – candidații pentru învăţământul universitar civil (medicină) și pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
 • 24 iunie 2022: finalizarea dosarelor de candidat

Admiterea în instituţiile de învăţământ universitar din subordinea MApN constă într-o probă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică, Informatică şi Limba engleză.

Admiterea în instituţiile de învăţământ universitar din afara MApN (domeniile de licenţă Drept şi Sănătate) se desfăşoară conform regulamentelor acestor instituţii.

Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 26 de ani (24 pentru aviaţie-naviganţi) împliniţi în cursul anului 2022.

Pentru ÎNSCRIERE în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, trebuie să contactați biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul.

Vă puteți înscrie și online. Întrebați personalul recrutor cum trebuie să procedați, ce documente trebuie să trimiteți și la ce adresă de e-mail.

Admitere 2022: Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență)

Facultatea de Comandă și Stat Major – Științe militare, informații și ordine publică

 • Logistică: 21 locuri (finanțate, MApN; 5 pentru absolvenți colegii militare, 15 concurs admitere) și 24 pentru alte instituții (apărare, ordine publică etc; finanțate buget stat)

Admitere 2022: Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 333 locuri, din care 33 pentru concurs admitere, 273 pentru absolvenți colegii militare, 27 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Științe Militare – Științe militare, informații și ordine publică – Leadership militar

 • Infanterie: 64 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 3 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională; din total locuri, 10 absolvenți vor fi repartizați pentru specialitatea Vânători de munte
 • Cercetare: 16 locuri pentru absolvenți colegii militare, 6 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Management Militar – Științe militare, informații și ordine publică – Managementul organizației

 • Geniu: 20 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere
 • Apărare CBRN: 18 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere
 • Tancuri: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare
 • Auto: 13 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Management Militar – Managementul sistemelor tehnice de artilerie

 • Artilerie și rachete: 15 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

(în proces de acreditare – 4 ani; dacă nu va fi acreditat până la începutul anului de învățământ 2022-2023, specializarea Artilerie și rachete va fi organizată în cadrul programului Managementul organizației – 3 ani)

Facultatea de Management Militar – Inginerie și management – Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare (acreditat 4 ani)

 • Comunicații și informatică: 45 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 10 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Științe Economice și Administrative

 • Contabilitate – Contabilitate și informatică de gestiune – Finanțe-contabilitate: 16 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Științe militare, informații și ordine publică – Management economico-financiar – Intendență: 25 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere
 • Științe administrative – Administrație publică – Poliție militară: 20 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere

Admitere 2022: Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 144 locuri, din care 26 pentru concurs admitere, 100 pentru absolvenți colegii militare, 17 pentru pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Management Aeronautic – Științe militare, informații și ordine publică

– Management aeronautic (4 ani, validat și autorizat ARACIS) – Aviație piloți: 11 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere (din cele 16 locuri MApN, 10 sunt pentru poloți avioane cu motoare reactive, 5 pentru piloți elicoptere, 1 pilot elicoptere/ R. Moldova; 2 locuri prin concurs – aeronare/elicoptere); 9 locuri alte instituții (7 MAI – 2 piloți aeronave/5 piloți elicoptere, 2 SRI piloți elicoptere)

– Managementul traficului aerian

 • Aviație nenaviganți: 15 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Meteorologie: 3 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 6 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Controlor trafic aerian: 9 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană – Științe militare, informații și ordine publică

 • Managementul sistemelor de rachete și artilerie – Rachete și artilerie antiaeriană: 43 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere (la începutul primului an de studii, candidații optează pentru pregătire specific forțe aeriene – 12 locuri sau pregătire specific forțe terestre – 35 locuri)
 • Managementul sistemelor de supraveghere aeriană – Radiolocație: 10 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere
 • Managementul sistemelor de supraveghere aeriană – Război electronic: 18 locuri pentru absolvenți colegii militare, 7 locuri concurs admitere (16 locuri specializare Război electronic în comunicații – 12 pt absolvenți colegii, 4 concurs; 9 locuri specializarea Război electronic în aviație și apărare antiaeriană (6 absolvenți colegii militare, 3 concurs)

Admitere 2022: Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 92 locuri, din care 13 pentru concurs admitere, 28 pentru absolvenți colegii militare, 13 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Inginerie Marină – Inginerie marină și de navigație

 • Navigație, hidrografie și echipamente navale: 22 locuri pentru absolvenți colegii militare, 13 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Navigation, Hydrography and Naval Equipment (în limba engleză, autorizat ARACIS): 15 locuri absolvenți colegii militare
 • Electromecanică navală: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Inginerie Marină – Inginerie electrică – Electromecanică: 4 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Navigație și Management Naval – Inginerie și management – Inginerie și managmement naval și portuar: 2 locuri pentru absolvenți colegii militare, 6 locuri concurs admitere

Admitere 2022: Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 265 locuri, din care 42 pentru concurs admitere, 140 pentru absolvenți colegii militare, 83 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate – Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale:

 • Echipamente și sisteme electronice militare: 15 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 10 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Comunicații pentru apărare și securitate: 25 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 14 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație: 2 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 8 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică – Calculatoare și tehnologia informației – Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională: 48 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 27 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică – Inginerie civilă

 • Construcții și fortificații: 6 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 9 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Drumuri, poduri și infrastructuri militare: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 7 locuri concurs admitere

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică – Inginerie de armament, rachete și muniții

 • Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului: 6 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Muniții, rachete, explozivi și pulberi: 3 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare

 • Inginerie aerospațială – Echipamente și instalații de aviație: 11 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Ingineria autovehiculelor – Blindate, autovehicule și tractoare: 16 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere 2022: Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București

 • Specializarea Drept (studii universitare militare de licență / învățământ cu frecvență): 10 locuri MApN pentru concurs admitere (absolvenții vor fi ofițeri în cadrul MApN)

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – prin Institutul Medico-Militar: 67 de locuri (53 la medicină general din care 45 la concurs admitere; 7 la medicină dentară, 7 la farmacie)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş – prin Institutul Medico-Militar: 30 locuri (medicină generală)

Admitere la școli militare 2022: Programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari în activitate (şcoală postliceală – 2 ani)

Locuri disponibile

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ”Basarab I” Piteşti – 88 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu – 105 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” Boboc (BZ) – 110 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ”Amiral I. Murgescu” Constanţa – 101 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică”Gheorghe Lazăr” Bucureşti – 45 locuri

Condiții: se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 28 ani, împliniţi în cursul acestui an.

Termen limită de înscriere a candidaţilor: 10 iunie 2022.

Învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari (449 de locuri).

Calendar:

 • 1 februarie – 10 iunie 2022: înscrierea candidaților
 • 7 martie – 30 iunie 2022: selecția candidaților
 • 8 iulie 2022: finalizarea dosarelor de candidat
 • 8 august 2022: proba de evaluare a cunoştinţelor (maiştri militari); probă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba engleză

Programele de studii postliceale militare pentru formarea subofiţerilor în activitate (şcoală postliceală – 1 an)

Locuri disponibile:

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ”Basarab I” Piteşti – 417 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu –158 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” Boboc (BZ) – 60 locuri
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică ”Gheorghe Lazăr” Bucureşti – 96 locuri

Condiții: se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 28 ani, împliniţi în cursul acestui an.

Termen limită de înscriere a candidaţilor: 10 iunie 2022.

Admitere 2022: Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti

Subofițeri: 430 locuri

 • Vânători de munte: 15 locuri concurs admitere, 10 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Poliție militară: 90 locuri concurs admitere
 • Comandant și mecanic conductor tancuri și autotunuri: 20 locuri concurs admitere
 • Auto și mecanic conductor TAB: 80 locuri concurs admitere
 • Artilerie și rachete: 100 locuri concurs admitere
 • Geniu: 62 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Apărare CBRN: 50 locuri concurs admitere, 1 loc pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Maiştri militari: 110 locuri

 • Armament și instalații de lansare/ Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare: 25 locuri MApN, 9 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Tancuri: 10 locuri concurs admitere
 • Geniu: 8 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Auto: 30 locuri concurs admitere, 6 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară – CRBN: 15 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere 2022: Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc

Subofițeri: 60 locuri

 • Rachete și artilerie antiaeriană: 30 locuri concurs admitere
 • Radiolocație: 10 locuri concurs admitere
 • Operator (controlor) trafic aerian: 20 locuri concurs admitere

Maiștri militari (130 locuri)

 • Aeronave și motoare de aviație: 33 locuri concurs admitere, 7 alte structuri
 • Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare: 15 locuri concurs admitere
 • Electromecanică și automatizare de bord de aviație: 13 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Radioelectronică de bord de aviație: 11 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Radiolocație: 23 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Rachete și artilerie antiaeriană: 15 locuri concurs admitere

Admitere 2022: Şcoala militară de maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa

Maiștri militari: 120 locuri

 • Artilerie navală și antiaeriană: 20 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Timonier și tehnică de navigație navală – 20 locuri concurs admitere
 • Arme sub apă: 10 locuri concurs admitere
 • Comunicații navale și observare semnalizare: 16 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Motoare și mașini navale: 20 locuri concurs admitere, 3 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Motoare și instalații electrice navale: 15 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere 2022: Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Subofițeri – comunicații: 168 locuri din care 158 locuri concurs admitere și 10 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Maiștri militari: 118 locuri

 • Tehnică și comunicații: 35 locuri concurs admitere, 1 loc pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Administrare sisteme / rețele de comunicații / informatică: 25 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Operare și mentenanță echipamente informatice: 18 locuri concurs admitere, 3 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică: 27 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere 2022:  Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică

Subofițeri: 100 locuri

 • Intendență: 37 locuri concurs admitere, 3 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Administrație: 49 locuri concurs admitere, 1 loc pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Construcții și administrare cazărmi: 10 locuri

Maiștri militari: 60 locuri

 • Construcții: 8 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • Intendență/bucătari: 37 locuri concurs admitere, 8 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Subofițer în Armata României

 • 4 școli militare
 • 14 specializări
 • 731 de locuri

Până în 10 iunie, se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 28 ani, împliniţi în cursul acestui an. Candidații pentru armele „auto“, „geniu“ și „tancuri“ trebuie să posede permis de conducere auto valabil, categoria B și C, eliberat de către autoritățile române

Selecţia se desfăşoară în perioada 7 martie – 30 iunie 2022 şi constă în:

 • evaluare psihologică: test de aptitudini și de personalitate
 • evaluarea capacității motrice (probe fizice): traseu utilitar-aplicativ, cu baremul 1 min și 45 sec. și alergare pe distanța de 2000 m, cu baremul de 9 min. și 45 sec.
 • interviu de evaluare finală (pentru orientarea vocațională a candidaților)

Selecția are loc în centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO), care se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

În vederea susţinerii selecţiei, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este „clinic sănătos şi nu se află în evidenţă sau sub observaţie cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” şi care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susţinerea probelor sportive, evaluării psihologice şi examinării medicale la intrarea în sistemul militar”.

Examinarea medicală va avea loc după admitere, în unităţile sanitare ale Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru anumite arme și specialități militare, candidații declarați ”Admis” la selecția din CZSO și la examinarea medicală vor parcurge examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, astfel:

 • candidații pentru locurile care presupun desfășurarea activităților aeronautice militare – la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București
 • candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale prin grija secțiilor psihologie operațională Bacău, București și Sibiu, la instituțiile militare de învățământ/centrele zonale de selecție și orientare, după caz

Termenul limită pentru întocmirea/finalizarea dosarelor de candidat este 8 iulie 2022.

Admiterea are loc 3 august 2022 şi constă într-o probă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba engleză, aplicată sub forma unui test grilă cu 36 de itemi elaboraţi în concordanţă cu programa şcolară valabilă pentru examenul de bacalaureat, filiera tehnologică.

Regulamentele de admitere (toate informațiile legate de concurs) se publică pe site-urile unităților de învățământ, după aprobarea lor, și pot fi consultate la birourile informare-recrutare.

Pentru mai multe informații, consiliere și ÎNSCRIERE, adresați-vă la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar județean/ de sector de care aparțineți cu domiciliul.

Centrul Militar Judeţean (CMJ) Alba, prin Biroul Informare Recrutare anunță organizarea recrutării de candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ.

Candidații din Alba pot obține date suplimentare la sediul CMJ din Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr. 6, telefon: (0258) 81.22.91

Lista centre de recrutare

Centrul Militar Județean Alba – Alba Iulia, Str. Regina Maria nr. 6, Alba – 0258811989 – recrutare_alba@mapn.ro

Centrul Militar Județean Arad – Arad, Str. Lucian Blaga nr. 4 – 6, Arad – 0257281693 – recrutare_arad@mapn.ro

Centrul Militar Județean Argeș – Pitești, Str. Craiovei, nr. 150, Argeș – 0248251119 – recrutare_arges@mapn.ro

Centrul Militar Județean Bacău – Bacău, Str. Energiei, nr. 1, Bacău – 0234512913 – recrutare_bacau@mapn.ro

Centrul Militar Județean Bihor – Oradea, Str. Dunărea nr. 2, Bihor – 0259411929 – recrutare_bihor@mapn.ro

Centrul Militar Județean Bistrița – Năsăud – Bistrița, Str. Republicii nr. 3  –  5, Bistrița – Năsăud – 0263 211 271 – recrutare_bistritanasaud@mapn.ro

Centrul Militar Județean Botoșani – Botoșani, Str. Sucevei, nr. 2, Botoșani – 0231512495 – recrutare_botosani@mapn.ro

Centrul Militar Județean Brăila – Brăila, Str. Buzăului Nr.5, Brăila – 0239684701 – recrutare_braila@mapn.ro

Centrul Militar Județean Brașov – Brașov, Str. Lungă nr. 231, Brașov – 0268510466 – recrutare_brasov@mapn.ro

Centrul Militar Sector 1 – București, Str. Căderea Bastiliei, nr. 13, București  –  Sectorul 1 – 0213191058 – recrutare_sector1@mapn.ro

Centrul Militar Sector 2 – București, Str. Thomas Masaryk, nr. 22, București  –  Sectorul 2 – 0212113813 – recrutare_sector2@mapn.ro

Centrul Militar Sector 3 – București, Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 12, București  –  Sectorul 3 – 0213242309 – recrutare_sector3@mapn.ro

Centrul Militar Zonal București (S4) – București, Str. 11 Iunie, nr. 2, Sector 4, București  –  Sectorul 4 – 0213367820 – recrutare_sector4@mapn.ro

Centrul Militar Sector 5 – București, Șos. Panduri, nr. 24, București  –  Sectorul 5 – 0214116296 – recrutare_sector5@mapn.ro

Centrul Militar Sector 6 – București, Str. Pompiliu Eliade, nr. 4 bis, București  –  Sectorul 6 – 0213151744 – recrutare_sector6@mapn.ro

Centrul Militar Județean Buzău – Buzău, Str. Unirii, nr. 140, Buzău – 0238720620 – recrutare_buzau@mapn.ro

Centrul Militar Județean Călărași – Călărași, Str. Mușețelului nr. 10, Bl. J 24 , Călărași – 0242331569 – recrutare_calarasi@mapn.ro

Centrul Militar Județean Caraș – Severin – Reșița, Str. Sportului, nr.4, Caraș – Severin – 0255214824 – recrutare_carasseverin@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Cluj – Cluj Napoca, Str. Calea Dorobanților nr. 8 – 10, Cluj – 0264433067 – recrutare_cluj@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Constanța – Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr.106, Constanța – 0241484399 – recrutare_constanta@mapn.ro

Centrul Militar Județean Covasna – Sf. Gheorghe, Str. Kos Karoly, nr. 3, Covasna – 0267311209 – recrutare_covasna@mapn.ro

Centrul Militar Județean Dâmbovița – Tîrgoviște, Str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 16, Dâmbovița – 0245611134 – recrutare_dambovita@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Dolj – Craiova, Str. General Dragalina, nr. 60 A, Dolj – 0251534404 – recrutare_dolj@mapn.ro

Centrul Militar Județean Galați – Galați, Str. Cerealelor, nr. 2, Galați – 0236413163 – recrutare_galati@mapn.ro

Centrul Militar Județean Giurgiu – Giurgiu, Bld. Mihai Viteazul, nr. 4, Giurgiu – 0246213095 – recrutare_giurgiu@mapn.ro

Centrul Militar Județean Gorj – Târgu Jiu, Str. Republicii, nr. 13, Gorj – 0253215563 – recrutare_gorj@mapn.ro

Centrul Militar Județean Harghita – Miercurea Ciuc, Str. Piața Cetății, nr. 1, Harghita – 0266371520 – recrutare_harghita@mapn.ro

Centrul Militar Județean Hunedoara – Deva, Str. Piața Unirii, nr. 6, Hunedoara – 0254211304 – recrutare_hunedoara@mapn.ro

Centrul Militar Județean Ialomița – Slobozia, Str. Lacului, nr.6, Ialomița – 0243235286 – recrutare_ialomita@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Iași – Iași, Str. Arh.G.M. Cantacuzino, nr. 20, Iași – 0232264491 – recrutare_iasi@mapn.ro

Centrul Militar Județean Ilfov – București, B – dul. Iuliu Maniu, nr. 13, Ilfov – 0214113141 – recrutare_ilfov@mapn.ro

Centrul Militar Județean Maramureș – Baia Mare, Str. Turnului nr.1, Maramureș – 0262211088 – recrutare_maramures@mapn.ro

Centrul Militar Județean Mehedinți – Drobeta Turnu Severin, Bld. Carol I nr.25., Mehedinți – 0352422209 – recrutare_mehedinti@mapn.ro

Centrul Militar Județean Mureș – Târgu Mureș, Mihai Eminescu, nr. 29, Mureș – 0265250642 – recrutare_mures@mapn.ro

Centrul Militar Județean Neamț – Piatra Neamț, Str. Durăului, nr. 9, Neamț – 0233213473 – recrutare_neamt@mapn.ro

Centrul Militar Județean Olt – Slatina, Str. Drăgănești, nr. 29, Olt – 0249431255 – recrutare_olt@mapn.ro

Centrul Militar Județean Prahova – Ploiești, Str. Vestului, nr. 14 – 16, Prahova – 0244525938 – recrutare_prahova@mapn.ro

Centrul Militar Județean Sălaj – Zalău, Str. Lt.col. Pretorian nr. 100, Sălaj – 0260612077 – recrutare_salaj@mapn.ro

Centrul Militar Județean Satu Mare – Satu Mare, Str. Petöfi Sándor, nr. 47, Satu Mare – 0261717123 – recrutare_satumare@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Sibiu – Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 26, Sibiu – 0269422333 – recrutare_sibiu@mapn.ro

Centrul Militar Județean Suceava – Suceava, Str. Alexandru cel Bun, nr. 45, Suceava – 0230520986 – recrutare_suceava@mapn.ro

Centrul Militar Județean Teleorman – Alexandria, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 45, Teleorman – 0247311115 – recrutare_teleorman@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Timiș – Timișoara, Piata Libertatii nr. 7, Timiș – 0256293757 – recrutare_timis@mapn.ro

Centrul Militar Județean Tulcea – Tulcea, Str. Libertății, nr. 82 B, Tulcea – 0240531576 – recrutare_tulcea@mapn.ro

Centrul Militar Județean Vâlcea – Râmnicu Vâlcea, Str. Mr. Vasile Popescu, nr. 8, Vâlcea – 0250733985 – recrutare_valcea@mapn.ro

Centrul Militar Județean Vaslui – Vaslui, Str. Decebal, nr. 16, Vaslui – 0235315309 – recrutare_vaslui@mapn.ro

Centrul Militar Zonal Vrancea – Focșani, Str. Cezar Bolliac, nr. 5 – 7, Vrancea – 0237213884 – recrutare_vrancea@mapn.ro

surse: mai.gov.ro, recrutaremapn.ro

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ECONOMIE

Angajări la ANAF: peste 200 de posturi scoase la concurs. Care sunt condițiile și salariile

Publicat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la concurs, în iunie, 260 de posturi. Obiectivul este întinerirea personalului, din moment ce majoritatea angajaților actuali au peste 40 sau 50 de ani, spune șeful Agenției.

„Am constatat că avem o medie lunară de posturi neocupate cam de 2.500, deci undeva peste 10% din posturile care sunt alocate sunt neocupate. La fel, un lucru care m-a pus pe gânduri… Structura pe vârstă – 40% din angajații ANAF sunt în vârstă de peste 50 de ani (și nu trebuie să uităm că majoritatea celor care lucrează în ANAF sunt femei), 45% sunt cu vârsta între 41 și 50 de ani și doar 15% sunt cu vârsta între 20 și 40 de ani.

De cinci ani nu s-au mai organizat concursuri. În luna iunie vom demara primul concurs, sunt 260 de posturi, pornind de la o realitate – ANAF are o structură de personal îmbătrânită. Eu îmi doresc ca, alături de noi, să vină în perioada următoare tineri (economiști, juriști) care să lucreze și să își facă o carieră în această instituție importantă a statului. Pentru a asigura o recrutare cât mai corectă, pentru a ajunge cei mai buni oameni să lucreze în ANAF, pentru prima dată în istoria ANAF subiectele la care vor trebui să răspundă cei care vor dori să se angajeze la Fisc vor fi extrase de un program informatic înaintea examenului”, a declarat Lucian Heiuș, noul președinte al ANAF, potrivit avocatnet.ro.

Cât sunt salariile

Potrivit șefului ANAF, inspectorii primesc în prezent salarii nete între 3.600 și 6.200 de lei, care includ atât salariul de bază, cât și eventualele sume suplimentare.

Heiuș spune că salariul net maxim pe care poate să-l ia în ANAF un inspector/consilier superior la ultima treaptă este de 6.200 de lei.

”Și acești oameni stabilesc decizii de impunere poate de milioane de euro, luptându-se cu avocați foarte bine plătiți”, spune șeful ANAF.

Potrivit acestuia, un asistent are 3.600 de lei net, iar un director ANAF are vreo 9.600 de lei net.

Heiuș a spus că se gândește la un sistem care ar putea fi implementat în viitorul apropiat pentru a recompensa suplimentar inspectorii care aduc sume „spectaculoase” la bugetul de stat.

”Se poate ajunge ca salariul unui funcționar să aibă o cotă fixă și o cotă variabilă, în funcție de performanța pe care o are în activitatea desfășurată”, a mai spus Lucian Heiuș.

Posturile scoase la concurs

Pe site-ul ANAF sunt publicate anunțuri cu concursurile de angajare.

Unul este pentru ocuparea pentru ocuparea de funcții publice de execuție în cadrul aparatului central al ANAF, iar celălalt la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

LISTA posturilor vacante în aparat central ANAF (68 posturi)

Înscrierile se fac până în 31 mai. Selecția dosarelor va fi în 2-6 iunie. Proba scrisă va fi în 16 iunie, ora 11.00. Interviul va fi programat în cel mult 5 zile după proba scrisă pentru cei cu punctaj de cel puțin 50 de puncte.

Vezi Anunt concurs posturi ANAF aparat central mai-iunie 2022

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Vezi și LISTA posturilor vacante Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (130 posturi)

 • inclusiv condițiile de angajare, calendarul de înscrieri, de concurs și probe.

Condiții generale

 • are cetățenia română și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de ănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru cuparea funcției publice
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică

Pentru fiecare post, sunt condiții specifice. Acestea se regăsesc în anunțurile de mai sus.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Primele rezultate obținute de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia la Spartachiada de la Breaza

Publicat

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au avut rezultate foarte bune la Olimpiada sportului militar liceal, ce se desfășoară în aceste zile la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

În prima zi a competiției, elevii au reușit să obțină victorii și primele locuri la probele la care au concurat.

 • La săritura în lungime, feminin, eleva sergent major Andra Stan s-a clasat pe locul I cu 4,61 m. Andra a reușit un rezultat bun și în proba de 100 m, unde a ajuns a doua.
 • La proba de 800 m, eleva sergent Sara Sârbu a ajuns prima la linia de Finish, cu timpul 2:39,59.
 • La aruncarea greutății, elevii colegului militar albaiulian au ocupat locurile II, elevul fruntaș Andrei Achimuț și III, elevul caporal Andrei Mînzat.

Victorii la jocurile pe echipe

Elevii au înregistrat victorii la volei băieți, baschet și handbal.

 

 • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova 3-0
 • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc 51-29
 • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța 30-20.

sursă: Facebook – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

22 mai: Ziua internațională a biodiversității biologice. România are cele mai multe regiuni biogeografice din UE

Publicat

La data de  22 mai, în fiecare an, se sărbătorește Ziua Internațională a Biodiversității, zi proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Scopul acestei zile este de a creşte gradul de înţelegere şi conştientizare a problemelor legate de biodiversitate.

Ziua internaţională a diversităţii biologice este stabilită prin Rezoluţia 55/201, din 20 decembrie 2000, a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

Această zi reprezintă adoptarea textului Convenției privind diversitatea biologică din anul 1992 din cadrul conferinței ce a avut loc  în Nairobi.

Printre principalele obiective pe care le urmărește convenția se numără conservarea biodiversității și utilizarea sustenabilă a resurselor planetei.

România a semnat acest document încă din 5 iunie 1992.

România este țara cu cele mai multe regiuni biogeografice din Europa

Poziționarea geografică a României, la întâlnirea Munților Carpați cu Dunărea și Marea Neagră, determină diversitatea, bogăția și unicitatea țării noastre pe plan European.

România cuprinde 5 regiuni biogeografice din totalul de 11 existente în Uniunea Europeană, având cel mai mare număr de astfel de regiuni din UE.

Acestea sunt: pontică, stepică, alpină, continentală și panonică.

Biodiversitatea reprezintă întreaga varietate a vieții pe Pământ, de la cele mai mici microorganisme, până la cele mai evoluate plante și animale.

În aceeași măsură, înseamnă diversitatea biologică a ecosistemelor, a genelor și a tuturor speciilor de pe planetă.

Când diversitatea biologică are o problemă, omenirea are o problemă.

Resursele de diversitate biologică sunt pilonii pe care construim civilizaţii.

Peştii furnizează 20 la sută din proteinele animale pentru aproximativ 3 miliarde de oameni. Peste 80% din dieta umană este asigurată de plante.

Un procent de până la 80% dintre oamenii care trăiesc în zonele rurale din ţările în curs de dezvoltare folosesc medicamente tradiţionale din plante pentru asistenţa medicală de bază, indică şi site-ul www.un.org.

Dar pierderea biodiversităţii ameninţă tot, inclusiv sănătatea noastră.

S-a dovedit că pierderea biodiversităţii ar putea duce la extinderea zoonozelor – boli transmise de la animale la oameni – în timp ce, pe de altă parte, dacă păstrăm biodiversitatea intactă, aceasta ne oferă instrumente excelente pentru a lupta împotriva pandemiilor precum cele provocate de coronavirusuri.

sursa: Agerpres, romaniasalbatica.ro, sursa foto: arhivă, rol ilustrativ

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare privind oferte false de vacanțe. Ce date trebuie să conțină pachetele de servicii turistice

Publicat

Se apropie sezonul concediilor și autoritățile atrag atenția asupra ofertelor false de vacanțe. Sunt cazuri în care escrocii clonează site-uri turistice oficiale.

Escrocii încearcă să atragă atenția oamenilor prin prețurile extrem de mici, care par oferte de nerefuzat. De cele mai multe ori, o parte din taxe nici nu sunt menționate. Călătorul ajunge la aeroport și la cazare și vede că trebuie să plătească mai mult.

„Atunci când o ofertă pare prea bună pentru a fi refuzată, sigur ascunde ceva. Au existat și cazuri în care persoanele au închiriat anumite imobile, au ajuns la fața locului și au constatat că acel imobil nici măcar nu există. Întotdeauna trebuie să deschidem doar agențiile de turism care sunt oficiale sau care știm că sunt acreditate oficial”, spune comisarul-șef Ramona Dabija, director al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, potrivit digi24.ro

Pentru a nu fi înșelați pe internet, românii sunt sfătuiți să își aleagă cu atenție site-urile pe care le folosesc atunci când caută oferte pentru vacanță. De asemenea, să solicite toate informațiile legate de destinație. Asta pentru că escrocii online clonează site-uri turistice oficiale.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor reamintește care sunt detaliile dintr-o ofertă reală de vacanță.

ANPC: Sfaturi la achiziția unui pachet de servicii turistice

Consumatorii trebuie să solicite toate informațiile legate de destinație, cazare, transport, serviciile de masă, precum și de modalitățile de plată.

Informarea turiștilor cu date privind ofertă turistică, în vederea încheierii contractului:

Agenția de turism are obligația să furnizeze turiștilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informații referitoare la:

 • localitatea de destinație
 • rută de parcurs
 • mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoria acestuia/acestora
 • tipul unităților de cazare, adresele și categoriile de clasificare a acestora
 • serviciile de masă oferite și categoria de clasificare a unităților de alimentație
 • durata programului, cu indicarea datei sosirii și a plecării;
 • informații generale privind regimul pașapoartelor și al vizelor, precum și al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie și sejur
 • cuantumul avansului, dacă este cazul, precum și termenul pentru achitarea restului de plată;
 • numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului și termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice
 • posibilități de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistență în caz de boală, accidente și altele asemenea;
 • durata pentru care operează ofertă turistică.

Informarea turiștilor cu date de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate, necesare pentru călătorie și ședere

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere.

Furnizarea în scris turiștilor a informațiilor privind călătoria, înainte de data plecării

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informații:

 • orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 • denumirea, sediul/adresă, numărul de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităților locale care pot ajuta turistul, în caz de nevoie. În cazul în care aceste reprezentanțe sau autorități locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgență sau de orice altă informație care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
 • pentru călătoriile și șederile minorilor, informații care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul șederii copilului
 • posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere, în caz de accidentare sau de boală.

ANPC: Furnizarea bonului de comandă turiștilor și conținutul acestuia

Agenția de turism tour operatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agenției de turism: contractul ia naștere în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării, ce se transmite de către organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care acționează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.

În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:

 • destinația/destinațiile călătoriei turistice, durată și datele de sosire și de plecare
 • mijlocul/mijloacele de transport și categoria acestuia/acestora
 • tipul și categoria structurilor de primire
 • serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun)
 • programul turistic solicitat
 • numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârstă și actele de identificare a acestora;
 • alte solicitări speciale.

ANPC: Contractul, înmânarea unui exemplar turistului și respectarea clauzelor contractuale

Contractul cuprinde cel puțin următoarele clauze:

 • destinația/destinațiile călătoriei turistice și, în cazul perioadelor de sejur, durată și datele de sosire și de plecare;
 • mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele și locurile de plecare/sosire, la ducere și la întoarcere;
 • în cazul în care pachetul de servicii turistice include și cazarea, adresă și categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările țărilor de primire;
 • serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;
 • dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate
 • rută
 • vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în prețul total convenit al pachetului de servicii turistice
 • denumirea și sediul/adresă agenției/agențiilor de turism organizatoare și, după caz, ale agenției de turism detailiste și ale societății de asigurări
 • prețul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat și tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi și pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în prețul pachetului de servicii turistice
 • termenele și modalitatea de plată
 • solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenției de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii și acceptate de cele două părți
 • termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamație pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică
 • condițiile de modificare și de reziliere a contractului
 • obligațiile agenției/agențiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau al neasigurarii unor servicii
 • posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terțe persoane și modul de realizare a acestuia
 • eventualele modificări pe care agenția de turism le poate aduce serviciilor cumpărate
 • răspunderea agenției și despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale
 • agenția de turism are obligația să înmâneze turistului un exemplar din contract, în toate cazurile

Contractul poate fi prezentat și sub formă unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta și dacă documentul conține informațiile prevăzute mai sus.

ANPC: asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism

Agențiile de turism au obligația să încheie polițe de asigurare cu societăți de asigurare agreate de Ministerul Turismului. În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agențiile de turism și turiști, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris) este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenției de turism, precum și condițiile și termenele în care turistul poate solicita plată despăgubirilor.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax