Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la stat: LISTA cu POSTURI vacante la instituții publice în județul Alba. Condiții și calendar concursuri

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

 • director medical (post vacant pe perioadă determinată de 4 ani)

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 11 noiembrie 2022, ora 15.00.

Concurs: 21 noiembrie 2022, ora 11.00 – test-grilă pentru verificarea cunoștințelor din legislația specifică postului; 22 noiembrie 2022, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;  22 noiembrie 2022, ora 13.00 – interviul de selecție

Relații suplimentare tel. 0258/820.825, interior 146/164.

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 • îngrijitor clădiri

Condiții: studii medii (cel puțin 10 clase sau școală profesională); vechime în muncă de cel puțin 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 noiembrie 2022, ora 12.00

Concurs: 15 noiembrie 2022, ora 14.00 – proba practică; 17 noiembrie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, strada Gheorghe Pop de Băsești numărul 2, județul Alba, telefon 0258.834.102, e-mail: office@eduaicta.ro.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • îngrijitor

Condiții: studii medii; vechime necesară ocupării postului de minimum 3 ani; disponibilitate program flexibil; spirit de echipă și organizatoric; capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Concurs: 18 noiembrie 2022, ora 12.00 – proba practică; 22 noiembrie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Str. Toporașilor nr. 18, județul Alba, telefon: 0258/835.093.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 • îngrijitor (2 posturi) – Serviciul Administrație patrimoniu și de aprovizionare

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); minimum 1 an vechime în muncă; prezentarea unui certificat de absolvire a cursului de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă constituie un avantaj.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – la Registratura universității: 2 noiembrie 2022, între orele 8.00 – 12.00, și 14.00 – 16.00

Concurs: 18 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba practică; 23 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13 Alba Iulia

 • îngrijitor grupă învățământ preșcolar – 0,5 normă

Condiții: studii generale sau medii; vechime minimum 5 ani; cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs; să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază necesare în activitatea de curățenie; să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie; abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine.

Concurs: 11 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 11 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba practică.

Detalii la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, Str. Energiei nr. 21, Alba lulia, județul Alba şi la telefon mobil: 0731/308.643, 0786/349.807.

SEBEȘ

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

 • îngrijitor (2 posturi)

Condiții: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 14.00 – proba practică; 23 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

 • inginer debutant, Compartiment tehnic

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență de inginer în domeniul construcții/instalații/mecanică; nu necesită vechime în specialitate; abilități de operare pe calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2022, ora 14.00

Concurs: 14 noiembrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 17 noiembrie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Spitalul de Pneumoftiziologie, Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, telefon: 0258/861.302, interior 120.

Liceul Tehnologic Aiud

 • analist programator

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 14.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2022, ora 14.00 – proba practică; 23 noiembrie 2022, ora 14.00 – proba interviu.

 • muncitor calificat

Condiții: studii medii/liceale/școală profesională absolvite cu diplomă și studii de specialitate atestate cu diplomă de calificare/certificat de calificare în meseria de instalator; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 12.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2022, ora 12.00 – proba practică; 23 noiembrie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic Aiud, cu sediul în Aiud, str. Ion Creangă nr. 14, județul Alba, telefon: 0258/861.018.

Colegiul Național „Bethlen Gábor Aiud

 • asistent medical

Condiții: studii postliceale sanitare, specializarea asistent medical generalist; vechimea necesară în specialitatea studiilor – nu se solicită.

Concurs: 11 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba practică; 17 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

 • îngrijitor

Condiții: studii medii; vechimea necesară în specialitatea studiilor – nu se solicită.

Concurs: 21 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba practică; 25 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

 • bucătar

Condiții: studii medii, certificat calificare în meseria de bucătar; vechimea necesara în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba practică; 23 noiembrie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Bethlen Gábor Aiud, strada Bethlen Gâbor nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/861.947.

BLAJ

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj

 • îngrijitor

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 10 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 14 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj, str. Câmpul Libertății nr. 30, județul Alba, telefon 0258.711.023, 0762.694.788

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj

 • bucătar

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj, str. Câmpul Libertății nr. 30, județul Alba, telefon 0258.711.023, 0762.694.788.

Alte localități

Școala Gimnazială Săsciori

 • îngrijitor (0,25 normă) – structura Școala Primară Tonea

Condiții: studii generale; nu se solicită vechime în muncă; localnic

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 noiembrie 2022

Concurs: 18 noiembrie 2022, ora 11.00: proba interviu; 18 noiembrie 2022, ora 12.00: proba practică.

Detalii la Școala Gimnazială Săsciori nr. 18, Str. Principală nr. 380, județul Alba, telefon/fax: 0258/741.213.

Primăria Comunei Doștat

 • șofer I

Condiții: studii generale sau medii; carnet de conducere categoriile B, C, C+E, D; vechime în muncă: minimum 10 ani; vechime în funcția de șofer: minimum 2 ani.

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Comunei Doștat, cu sediul în comuna Doștat nr. 250, județul Alba, telefon 0258/764.690.

Școala Gimnazială „Sebeș Pal” Rimetea

 • șofer microbuz școlar (0,50 normă)

Condiții: studii medii/generale; nu se solicită vechime în muncă; carnet șofer cat. B sau D.

Concurs: 9 noiembrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 9 noiembrie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Sebeș Pal”, Rimetea, comuna Rimetea, Str. Principală nr. 124, județul Alba, telefon 0786.157.740.

Școala Gimnazială Pianu de Sus

 • îngrijitor

Condiții: 8 clase/10 clase/curs calificare profesională/școală profesională; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2022, ora 16.00

Concurs: 17 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 18 noiembrie 2022, ora 11.00 – proba practică; 18 noiembrie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială Pianu de Sus, Str. Principală nr. 172, județul Alba, telefon 0258.761.113.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax