Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI vacante la instituții publice din județul Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Casa Corpului Didactic Alba

 • bibliotecar

Condiții: studii superioare biblioteconomie sau documentarist; vechimea în muncă/studii: minim 10 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2023

Concurs: 16 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, telefon 0769/638.418, e-mall: ioanabardahan@yahoo.com.

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • bucătar la Creșa 1 Ampoi

Condiții: studii medii; vechime în specialitate 3 ani; diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 februarie 2023 inclusiv, ora 15.00

Concurs: 15 februarie 2023 ora 13.00 – proba practică

Detalii la Creșa Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13, , județul Alba, telefon mobil: 0358 / 118.857 și la sediul Creșei 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47.

SEBEȘ

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

 • muncitor necalificat (6 posturi) – 4 posturi la Zone verzi și 2 posturi la Salubritate

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2023, ora 15.00

Concurs: 13 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 17 februarie 2023, ora 11.00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

 • inspector de specialitate (debutant) – Compartiment Salubrizare, Serviciul Tehnic, Întreținere Patrimoniu

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 februarie 2023, ora 15.00

Concurs: 20 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 24 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon: 0258/861.593, interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud

 • îngrijitor

Condiții: studii medii (liceale, cu diplomă de bacalaureat); vechime în muncă, minimum 1 an; disponibilitate la program flexibil; răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat; răspunde de inventarul încredințat; știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie; cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2023, între ora 15.00

Concurs: 16 februarie 2023, ora 12.00 – proba practică; 21 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 10, județul Alba, telefon 0258/861.946.

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud

 • bucătar

Condiții: studii medii; certificat de calificare în meseria de bucătar; vechime în domeniu: minim 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023

Concurs: 8 februarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 10 februarie 2023, ora 9.00 – proba practică; 14 februarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Bethlen Gabor”, cu sediul în Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/861.947.

BLAJ

Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj

 • paznic

Condiții: diplomă de absolvire a liceului (12 clase); atestatul specific; vechime 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 ianuarie 2023, ora 15.00

Concurs: 9 februarie 2023, ora 09.00 – proba scrisă; 10 februarie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, Blaj, str. Piața 1848 nr. 3, județul Alba, telefon 0258/710.655, e-mail: stefanmanciulea@yahoo.com

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

 • muncitor calificat, gradul I/conducător auto

Condiții: şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; posesor permis de conducere categoria C; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 16.00, la Compartimentul Resurse umane, Arhivă cam. 15

Concurs: 8 februarie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior

 • îngrijitor – Centrul Cultural Cugir

Condiții: studii generale; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2023, ora 16.00, la Compartimentul Resurse umane, Arhivă cam. 15

Concurs: 15 februarie 2023, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

Spitalul Orășenesc Cugir

 • asistent medical generalist debutant (2 posturi) – Compartiment Neonatologie

Condiții: studii postliceale sanitare; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) mediu; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; vechime: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 februarie 2023, ora 14.00

Concurs: 17 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 22 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 27 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • asistent medical generalist principal – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii postliceale sanitare; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) mediu; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; vechime: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 februarie 2023, ora 14.00

Concurs: 17 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 22 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 27 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • asistent medical generalist debutant, la structura Cabinet Urologie

Condiții: studii postliceale sanitare; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) mediu; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; vechime: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 februarie 2023, ora 14.00

Concurs: 17 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 22 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 27 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Recuperare Medicală (2 posturi)

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment ATI

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicită vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

 • infirmier debutant – Compartiment Obstetrică-Ginecologie

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 -/ proba interviu.

 • îngrijitor curățenie – Compartiment Obstetrică-Ginecologie (2 posturi)

Condiții: studii de specialitate generale; abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, lucidă; nu se solicit vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2023, ora 14.00

Concurs: 15 februarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 februarie 2023, ora 12.00 – proba interviu

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608, e-mail: spitalcugir@yahoo.com.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax