Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

APIA: Informaţii privind transferul de exploataţie. Cum influențează plata ajutorului sau sprijinului acordat în agricultură

Publicat

terenuri agricole 1 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a publicat vineri, 22 iulie, o serie de informații cu privire la transferul exploatațiilor agricole și modul în care acesta influențează plățile ajutorului sau sprijinului acordat pentru exploatațiile respective.

Potrivit prevederilor legale, transferul unei exploatații înseamnă „vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unitățile de producție în cauză”. Conform art. 28 din O.U.G. nr. 3/2015, dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, cedentului (beneficiarul a cărui exploatație este transferată unui beneficiar) nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată.

Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului (beneficiarul căruia i se transferă exploatația), cu respectarea următoarelor condiții:

– în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatație, cesionarul notifică APIA asupra transferului și solicită plata ajutorului și/sau a sprijinului;

– cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație;

– sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată.

După momentul în care cesionarul a informat APIA și a solicitat plata ajutorului și/sau a sprijinului potrivit prevederilor de mai sus:

– toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;

– toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

– exploatația transferată este considerată o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză.

După momentul în care cesionarul a informat APIA și a solicitat plata ajutorului și/sau a sprijinului, toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului. (art.8, alin.4, lit.b) din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei).

Exploatația este definită, potrivit legii, drept ansamblul unităților de producție utilizate pentru activități agricole și gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României.

Transferul de exploatație se realizează pentru întreaga exploatație între doi fermieri înscriși în Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA, indiferent de forma de organizare a acestuia, în perioada stabilită în art. 28 alin. (1) din OUG nr. 3/2015. În cazul în care cesionarul nu este înscris în RUI, acesta completează un formular de înscriere în RUI-Anexa 1 din Ordin-MADR nr.22/2011, pus la dispoziție de APIA și primește în baza de date un ID.

Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI (art.3, alin.l, lit.b din OMADR nr.22/2011).

Cesionarul trebuie să anunțe APIA referitor la transferul de exploatație în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii tranzacției (conform art.28, alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr.3/2015, cu modificarile și completările ulterioare).

Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploatația agricolă.

Fermierul care preia exploatația agricolă (toate unitățile de producție din cadrul acesteia) depune la centrul local/sucursala județeană sau a municipiului București unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploatația agricolă Cererea pentru transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare (Anexa 26), pusă la dispoziție de către APIA, însoțită de documentele care au stat la baza transferului de exploatație agricolă: contract de vânzare-cumpărare/ arendă /închiriere /concesionare/ donație/ comodat sau altele asemenea și dovada contului bancar activ deschis la o unitate bancară de pe teritoriul României. Formularul de transfer de exploatație este completat, semnat, ștampilat, după caz, de către cei doi beneficiari și datat. Pe copia documentelor menționate, cesionarul va înscrie „conform cu originalul” și va semna.

Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de arenda/ închiriere/ concesiune/ comodat nu poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, în acest caz transferul reprezentând subarendare/subconcesionare/subînchiriere, operațiune juridică interzisă de prevederile legale.

Dacă în campania următoare efectuării transferului, fermierul dorește să depună cerere de plată pentru suprafața agricolă care a făcut obiectul transferului în campania anterioară (deoarece documentul care a stat la baza transferului nu mai este valabil/a fost denunțat/reziliat), acesta trebuie să depună la APIA o declarație pe propria răspundere în care va specifica motivul care a dus la anularea tranzacției însotită de documentele doveditoare ale anulării tranzacției.

Anularea transferului nu afectează datele privind campania anterioară în care transferul a fost valabil.

Mai multe informații, aici.

sursa: apia.org.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate