Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

Bisericile și ONG-urile, obligate să se înscrie într-un Registru, de la 1 aprilie. Procedura, publicată de ANAF

Publicat

anaf

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult. Proiectul aduce clarificări privind modalitatea de înscriere a ONG-urilor în acest registru.

Toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise în acest registru la ANAF pentru a mai putea beneficia de finanțare,  donații și sponsorizări, începând cu data de 1 aprilie, însă ONG-urile se plângeau că registrul nu există, cu două săptămâni înainte de termenul-limită.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelului și conţinutului unor formulare, a fost publicat joi seară pe site-ul ANAF. Acesta ar trebui adoptat și publicat în Monitorul Oficial cât mai curând posibil, pentru ca beneficiarii să aibă totuși timp să se înscrie până la finalul acestei luni.

Vezi aici documentul.

Potrivit referatului de aprobare a proiect de ordin, înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

Proiectul de ordin propune aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult, precum și a modelului și conținutului următoarelor formulare:

  • formular 163 “Cerere de înscriere/eliminare în/din Registrul entităților/unităților de cult”
  • formular 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult”;
  • formular 165 “Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
  • formular 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
  • formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”
  • Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult;
  • Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
  • Referat privind îndreptarea erorilor.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF, va fi public și va fi afișat pe site-ul ANAF. Registrul va cuprinde următoarele informații:

a) denumirea entității/unității de cult;

b) codul de identificare fiscală;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) data înscrierii în registru;

e) data radierii din registru;

f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Pașii compleți pentru înscrierea ONG-urilor în registru sunt detaliați în Anexa 1 a documentului:

Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr.2 la ordin. În cerere, entitatea/unitatea de cult declară pe propria răspundere că îndeplinește condiția prevăzută la pct.4 lit.a).

Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Cererea se soluționează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor și declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Compartimentul de specialitate verifică dacă, la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult: avea îndeplinite toate obligațiile declarative înscrise în vectorul fiscal, până la ultimul termen legal în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele şi prenumele reprezentantului legal al entitatea/unitatea de cult care participă la audiere, data la care are loc audierea, informaţii referitoare la cererea entității/unității de cult (numărul şi data cererii, situaţia în care se încadrează), documentele şi informaţiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către entitate/unitate de cult, constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum şi punctul de vedere al contribuabilului. Procesul verbal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Referatul privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se verifică și se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și de adjunctul conducătorului organului fiscal competent în situația în care, în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct și se înaintează, spre aprobare, conducătorului organului fiscal competent.

Entitatea/unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct.4, se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În cazul în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la pct.4, i se comunică Decizia privind respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art.272 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art.270 alin.(1) din același act normativ.

În situația în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, fără a fi respectate toate condițiile de la pct.4, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr.9 la ordin.

Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității/unității de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.

Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de însciere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr.5 la ordin.

În situația în care entitatea/unitatea de cult a fost înregistrată în registru din eroare, aceasta este radiată din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii din eroare.

În situația în care cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data comunicării Deciziei privind respingerea cererii de înscriere.

În situația în care, din analiza cererii prevăzute la alin.(2) nu rezultă elemente privind înscierea/neînscierea din eroare în Registrul entităților/unităților de cult, prin decizia prevăzută la alin.(3) se respinge cererea de îndreptare a erorii.

Decizia prevăzută la alin.(3) se întocmește în 2 exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale,

Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

sursa: anaf.ro, hotnews.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

PREZENŢA la VOT, ora 15.00: ALBA în top 10 judeţe cu prezenţă mai mare la vot la referendum. 28,7% la europarlamentare

Publicat

sectie vot alba alegatori

Până la ora 15.00, procentul prezenţei la vot în judeţul Alba s-a apropiat de pragul de 30%. La europarlamentare era de 28,70% şi la referendumul pentru justiţie, de 25,55%. Urnele sunt deschise până la ora 21.00. După ora 12.00, secţiile de votare din Alba Iulia s-au aglomerat. La unele secţii de votare, oamenii au aşteptat […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

PSD Alba a reclamat la BEJ prezenţa unor afișe electorale cu candidați ai Opoziţiei în vecinătatea secțiilor de votare

Publicat

afise electorale

Partidul Social Democrat Alba a depus sesizări la Biroul Electoral Județean după ce reprezentanţi ai formaţiunii politice au văzut, duminică, în apropierea unor secţii de votare din judeţ, afișe electorale cu candidați PNL, USR-PLUS, PMP și ai altor partide. PSD Alba transmite că un astfel de afiș, cu reprezentanți ai PNL, a fost identificat în […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Prezența la VOT în orașele din Alba, ora 14: Cei mai mulți la Câmpeni, Alba Iulia, Blaj. La polul opus Baia de Arieș

Publicat

vot europarlamentare

În orașele din județul Alba, prezența la vot era de peste 20% în jurul orei 14:00, la europarlamentare, în afară de Baia de Arieș unde se înregistra o prezență de 17, 09%. Cea mai mare prezența în afara de Alba Iulia, 14.788 de votanți, – 27, 03%, se înregistra la Câmpeni, 1.480 de votanți cu un […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Scenă inedită de la alegerile din judeţul Alba. O mireasă a votat în ziua nunţii

Publicat

nunta vot

O situaţie mai puţin obişnuită a fost la una dintre secţiile de votare din Alba. În ziua nunţii, o mireasă îmbrăcată în tradiţionala rochie albă, a venit să-şi exprime dreptul de a vota, alături de o domnişoară de onoare. Nici măcar ziua nunţii nu a împiedicat-o pe tânără să-şi exprime votul. Între ceremonia civilă, cea […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate