Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Condiții de acordare în anul 2024. Beneficiari și suma maximă

Publicat

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în anul 2024. Legislația în vigoare privind acordarea indemnizației și concediului pentru creșterea copilului este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, care a suferit modificări și completări succesive.

Peste 160.000 de persoane beneficiau de indemnizație, potrivit celor mai recente date publicate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Concediul și indemnizația de creștere a copilului în 2024

Actul normativ actualizat prevede:

părinţii care, în ultimii 2 ani, anteriori naşterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor

 • până împlinesc vârsta de 2 ani
 • respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi

Indemnizaţia acordată este de 85% din media veniturilor nete lunare realizate din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului

 • nu mai puţin de 2,5 ISR (1.250 lei înainte de 1 martie 2022, respectiv de 1.314 lei începând cu 1 martie 2022 şi 1.496 lei începând cu 1 martie 2023)
 • nu mai mult de 8.500 lei

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului 2024. Tipuri de venituri luate în calcul

 • venituri din salarii și asimilate salariilor
 • venituri din activități independente
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
 • toate supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Perioade incluse în cele 12 luni

Cele 12 luni pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat într-una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • au beneficiat de indemnizație de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile privind concedierile collective
 • s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, în vederea acordarii indemnizatiei de somaj
 • au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 • au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale
 • au beneficiat de pensie de invaliditate
 • se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din initiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
 • au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului
 • au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap
 • au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului
 • au beneficiat de concediu de acomodare și indemnizația lunară aferentă acestuia

Alte perioade asimilate

 • se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată
 • au însoțit soțul/soția, trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate
 • au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat; au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat
 • frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă”; dupa caz, studii universitare de licență ori de master; postuniversitar la nivel de masterat; excepție: situația de întrerupere a cursurilor din motive medicale
 • au calitatea de doctorand
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar/ universitar/ postuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar / universitar, cursuri de zi, frecventate fără întrerupere
 • se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic
 • se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu / preuniversitar, universitar, cu sau fara examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor
 • au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul
 • au fost trimiși în misiune permanentă în străinătate

Stimulent de inserție pentru persoanele care obțin venituri

Persoanele care obțin venituri în perioada în care pot beneficia de concediul pentru creșterea copilului au dreptul la un stimulent de inserție. Se referă la părinții care se întorc la muncă înainte sau după ce copilul împlinește 6 luni.

Salariatul/salariata trebuie să anunțe că se întoarce la serviciu cu 30 de zile înainte.

Pentru persoanele care se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii.

În cazul în care o persoană realizează, concomitent, din mai multe surse, venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

Suma acordată – stimulent de inserție

Stimulentul de inserție se acordă:

 • în cuantum de 1.576 lei (la nivelul anului 2023), dacă obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități
  • primesc această sumă lunar până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități)
 • în cuantum de 683 lei (la nivelul anului 2023), dacă persoanele obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an, în cazul copilului cu dizabilități)
  • suma se acordă lunar până când copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap

Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserție de 683 lei:

 • după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) până la împlinirea vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).

Indemnizația lunară nu se cumulează cu stimulentul de inserție.

Stimulentul de inserție se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

Indemnizația și stimulentul de inserție – beneficiari

De indemnizația lunară și stimulentul de inserție beneficiază

 • oricare dintre părinții firești ai copilului
 • oricare dintre persoanele cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au adoptat copilul
  • dacă îndeplineste conditiile de acordare
 • una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi
 • persoana care a fost numită tutore.

Pentru persoanele care au adoptat copii, se ține cont de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, a fost făcută încredințarea, s-a aprobat adopția ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

Părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de

 • drepturile părintelui decedat, în situația în care nu îndeplinește condițiile
 • de drepturile prevăzute, dacă îndeplineste condițiile de acordare.

Acte necesare

Indemnizația sau stimulentul de inserție se acordă pe bază de cerere, însotită de

 • copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primește documentele
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul (copilul în plasament)
 • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor obținerii de venituri
 • dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală
 • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Unde se depun cererile

Cererile se depun la primăria localității pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Primăriile transmit cererile către agenția pentru prestații socială.

Se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenție.

Cum se fac plățile

Drepturile de plată se stabilesc dupa cum urmează:

 • începând cu ziua urmatoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data
 • începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației
 • începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului
 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată (stimulant de inserție)

Alte facilități

Începând cu luna septembrie 2023, părinții de gemeni, tripleți și multipleți beneficiază de o majorare cu 50% a indemnizației lunare. Se aplică începând cu al doilea copil în condițiile prevăzute de lege.

Aceeași măsură se aplică și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

Facilități fiscale pentru părinți prin majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în perioada concediului pentru creșterea copilului. Plafonul a urcat de la 6.500 de lei la 10.512 de lei.

sursă: Ministerul Muncii OUG 111/2010 și actualizări până în 2024

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. LAURA

  miercuri, 31.01.2024 at 12:26

  Stimulentul de insertie nu se da dublu si la gemeni? majorarea imdemnizatiei nu se majoreaza in fuctie cu inflatia?Acum un an o cutie de lapte o luam cu 25 kei acum o iau cu 35 lei …..

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax