Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Miercuri, proba la Matematică. Recomandări și reguli pentru elevii de clasa a VIII-a, la examen

Publicat

Evaluare Națională 2023: Miercuri, 21 iunie, elevii de clasa a VIII-a din Alba și din țară susțin a doua probă a examenului de Evaluare Națională, ce contează în procent de 100% pentru admiterea la liceu. Vor avea la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele la Matematică.

Primele rezultate vor fi comunicate în 28 iunie.

În județul Alba, sunt 2.582 de elevi înscriși la examen. La prima probă, de luni, la Română, au absentat 89 de candidați (2.493 prezenți). Un elev a fost eliminat din examen pentru tentativă de fraudă.

Vezi EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: BAREMELE la Română, publicate de minister. Cum trebuiau rezolvate subiectele. Variantele de notare

Evaluare Națională 2023 – proba la Matematică – reguli pentru elevi

Proba începe la ora 9.00 și durează două ore. Elevii au acces în sala de examen până la ora 8.30. Sunt așezați în bănci, în ordine alfabetică.

Vor primi o broșură cu subiectele. Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare. Vor putea cere foi suplimentare, dacă este nevoie.

Vezi și Modele de subiecte și bareme Evaluare Națională 2023. Teste de antrenament utile pentru examenul din acest an

La proba de Matematică

 • elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră; pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion și instrumente de desen
 • un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: SUBIECTELE la MATEMATICĂ, a doua probă de examen. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a

 • sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră
 • este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor
 • se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul
 • se folosesc doar colile distribuite de asistenţi.

Evaluare Națională 2023 – proba la Matematică – sfaturi pentru elevi

Recomandări de la Ministerul Educației

 • Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, gumă de şters, riglă, eventual apă și şerveţele
 • Când primeşti broşura, citeşte subiectele pentru a te familiariza cu ele, apoi citeşte din nou, în întregime, TOATE subiectele şi foloseşte cel puţin 5 minute pentru a te obişnui cu cerinţele
 • Identifică tipul de cerinţe specific fiecărui subiect şi concentrează-te să înţelegi cerinţa fiecăruia. Alege să începi cu subiectul pe care-l stăpâneşti cel mai bine şi fă-i acestuia, în minte sau pe ciornă, un plan schematic de rezolvare.
 • Repartizează pe ciornă timpul pentru fiecare subiect. Urmăreşte să te încadrezi în timpul pe care ţi l-ai propus, păstrând o rezervă de timp pentru a citi şi a corecta la final, dacă este cazul.
 • În situaţia în care constataţi că există riscul de a depăşi durata de timp alocată subiectului la care lucrezi, este preferabil să închei fraza şi să continui cu un alt subiect.
 • Rezervă un interval de 10-15 minute, la final, pentru citirea şi verificarea întregii lucrări!

Sfaturi de la profesor Florentina Pavăl (pentru edupedu.ro)

 • Citește întreg subiectul
 • Lucrează în ordinea în care apar pe foile de examen; rezolvă întâi cele pe care le știi și apoi revii asupra celorlalte la final
 • Unele dintre probleme necesită calcule, fă-le pe ciornă
 • Dacă nu reușești să-ți justifici riguros răspunsul la vreuna din problemele de geometrie din al II-lea subiect, apelează la intuiție și/sau la instrumentele geometrice.
 • Chiar și dacă nu vei găsi răspunsul corect, încercuiește totuși unul dintre cele patru posibile, probabilitatea de a-l nimeri pe cel corect este de 25%.
 • La probele din cel de-al III-lea subiect se cer justificări, de aceea aici e nevoie de atenție la redactare.
 • Prima problemă va fi una ce se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor sau a sistemelor de ecuații sau una de divizibilitate.
 • Atenție la concluzia din finalul subpunctului, nu uita să scrii “adevărat” sau “fals” după ce ai justificat.
 • La cel de-al doilea exercițiu, respectă cerințele și atenție la cel de-al doilea subpunct, s-ar putea să ai nevoie de ceea ce ai obținut la primul subpunct.
 • Repetă formulele de calcul prescurtat și atenție la semne, în caz că vei avea o expresie. Spre deosebire de subiectele din anul anterior, la acest exercițiu ar putea să apară expresii care conțin rapoarte, atenție la condițiile de existență!
 • În majoritatea testelor de antrenament, al treilea exercițiu al acestui subiect a fost din capitolul “Funcția de gradul I”, capitol studiat în clasa a 8 a, și cred că așa va fi și la examen. Asigură-te că îți este clar când un punct A (x,y) aparține graficului unei funcții f (f(x)=y), că știi să reprezinți imaginea geometrică a graficului unei funcții, că știi să afli coordonatele punctelor de intersecție cu axele Ox și Oy.
 • Repetă teoremele și formulele studiate în clasele V-VI, unghiuri, triunghiuri, patrulatere, cerc, paralelism, asemănarea triunghiurilor, relații metrice, funcții trigonometrice. Atenție la proprietățile folosite mai rar, de exemplu: mediana împarte orice triunghi în două triunghiuri de aceeași arie sau, raportul ariilor a două triunghiuri asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare.
 • Ultima problemă va fi de geometrie în spațiu. Repetă formulele de calcul ale ariilor și volumelor pentru prisme și piramide, teorema celor trei perpendiculare și reciprocele și asigură-te că știi să calculezi unghiul dintre două drepte necoplanare, unghiul dintre o dreaptă și un plan, unghiul dintre două plane, distanța de la un punct la un plan și că-ți este clar cum demonstrezi că o dreaptă este paralelă cu un plan sau că o dreaptă este perpendiculară pe un plan.
 • La redactarea celui de-al treilea subiect ține cont că nu este o ascultare la tablă, deci e nevoie să justifici în scris pașii pe care-i faci, dacă e nevoie să folosești vreo relație demonstrată într-un punct anterior, precizează asta.
 • Ai voie să simplifici, ai voie să completezi un desen, ai voie să faci alt desen dacă-l consideri necesar în rezolvare, ai voie să tai cu o dreaptă orizontală orice consideri că este greșit, deci procedează cum procedezi de obicei la orice lucrare.
 • Scrie cu ce scrii de obicei, pix sau stilou, nu schimba instrumentul de dragul examenului, schimbarea creează disconfort, atenție doar la culoare, trebuie să fie albastru.
 • Dacă nu te încadrezi cu rezolvarea unei probleme în spațiul cerut, scrie la finalul testului (este o foaie liberă, de obicei, sau poți cere una) precizând subiectul, problema și subpunctul.
 • Dacă nu-ți vine nicio idee care să te ajute la rezolvarea vreunei probleme din subiectul III, scrie relațiile sau formulele ce au legătură cu subiectul, există șansa ca vreuna dintre ele să fie utilă în rezolvare și atunci ți se va puncta.

Evaluare Națională 2023 – proba la Matematică – ce este interzis

Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte. Candidaţii au obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ – centru de examen în acest scop.

Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen

 • orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/ asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ ciorne/ foi din lucrările scrise etc.

Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile menționate şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

Apoi, candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile amintite şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor are drept consecinţă măsurile menţionate.

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele.

Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate decide ca activităţile din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a să se realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale.

Reguli Evaluare Națională 2023 – corectarea lucrărilor și contestații

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluator este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestaţii este nota finală obţinută de candidat.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Reguli Evaluare Națională 2023 – supraveghere audio-video

Sălile de clasă din unităţile de învăţământ – centre de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi sălile în care se predau/ se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor sunt supravegheate audio-video.

Comisiile din unităţile de învăţământ – centre de examen şi comisiile judeţene/ Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menţionate din unitatea de învăţământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidaţi, comisia din unitatea de învăţământ – centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învăţământ-centru de examen şi se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului, aceasta anunţă comisia judeţeană/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care ia măsuri de sancţionare şi anunţă, în scris, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul de evaluare naţională, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare naţională, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile „absent”/”eliminat din examen”, după caz.

Comisiile din unităţile de învăţământ – centre de examen:

 • afişează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de învăţământ.
 • tipăresc lista rezultatelor finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.

Reguli Evaluare Națională 2023 – afișarea rezultatelor

Rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.

Rezultatele examenului de evaluare naţională ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare.

Candidatul major şi părinţii/ reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/ Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Membrii comisiei judeţene/ Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei naţionale de organizare a evaluării naţionale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor şi a borderourilor de evaluare în scopul verificării/ reevaluării acesteia/ acestora.

Examenul contează în proporție de 100% pentru admiterea la liceu. Media pentru admitere va fi media generală la Evaluare Naţională susţinută de către absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la cele două probe.

Calendar Evaluare Națională 2023

 • 6 – 9 iunie 2023: înscrierea la evaluarea națională (înscrierea elevilor la examen se face de către secretariatele școlilor)
 • 9 iunie 2023: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14.00): afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (orele 16.00-19.00) – 29 iunie 2023 (orele 8.00-12.00): depunerea contestațiilor
 • 29 iunie – 4 iulie 2023: soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax