Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Modele de subiecte și bareme Evaluare Națională 2023. Teste de antrenament utile pentru examenul din acest an

Publicat

Evaluare Națională 2023 – modele de subiecte și bareme. Elevii de clasa a VIII-a se pregătesc pentru susținerea examenului de Evaluare Națională, care contează în proporție de 100% pentru admiterea la liceu. Vor avea de susținut probe la Română și Matematică.

Modele de subiecte au fost puse la dispoziție de Ministerul Educației. Alba24 vă prezintă variantele de pregătire pentru elevi și exemple de subiecte din anii trecuți.

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: SUBIECTELE la MATEMATICĂ, a doua probă de examen. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a

Examenul de Evaluare Națională se desfășoară într-o singură sesiune, cu probe organizate în perioada 19-22 iunie. Primele rezultate vor fi disponibile în 28 iunie, iar cele finale, după contestații, în 4 iulie.

Evaluare Națională 2023: Calendarul examenului

 • 6 – 9 iunie 2023: înscrierea la evaluarea națională (înscrierea elevilor la examen se face de către secretariatele școlilor)
 • 9 iunie 2023: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14.00): afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (orele 16.00-19.00) – 29 iunie 2023 (orele 8.00-12.00): depunerea contestațiilor
 • 29 iunie – 4 iulie 2023: soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluare Națională 2023: Programele pentru examen. Ce trebuie să învețe elevii

Programele pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limbi ale minorităților sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr.4730/2022.

Vezi și Modele noi de subiecte Română și Matematică – Evaluare Națională 2024

La Română, sunt prevăzute elemente de lectură, redactare, gramatică, ortoepie și ortografie, vocabular, variație stilistică și interculturalitate, pe care trebuie să le cunoască elevii, în urma anilor de studiu de până acum.

La Matematică sunt prevăzute identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar (inclusiv geometrie), efectuarea de calcule, utilizarea regulilor de calcul și a metodelor specifice de rezolvare a problemelor, dar și exprimarea în limbaj matematic.

Mai multe informații, AICI.

Evaluare Națională 2023: Modele de subiecte și bareme. Teste de antrenament

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor. Elevii primesc subiectele în formă de broșură.

Subiecte și bareme simulare Evaluare Națională 2023:

Limba și literatura Română

Matematică

Limba Maternă

Modele / subiecte și bareme EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a ani anteriori

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 1 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 2 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT  și BAREME setul 3 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 4 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 5 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT  și BAREME setul 6 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

SUBIECTE și BAREME – SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a

Evaluare Națională 2023: Reguli pentru elevi

Testările durează două ore, la fiecare probă, cu începere de la ora 9.00. Elevii au acces în săli până la ora 8.30 și sunt așezați în bănci, în ordine alfabetică.

Elevii primesc subiectele în formă de broșură. Vor putea cere pagini suplimentare, dacă este cazul.

Elevul rezolvă subiectele pe ciornă și trece răspunsul corect în broșură. La final, broșura conține pagini suplimentare liniate, pe care elevul le poate folosi în vederea finalizării răspunsurilor ce necesită redactare, în cazul în care spațiul alocat nu a fost suficient sau a greșit și dorește să reia rezolvarea.

Numerotarea paginilor se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev. Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev. Spațiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z.

La Română, sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propoziţiilor în frază, fără a se considera semn particular.

La Matematică, matematică sunt permise marcajele pe figură (geometrică) şi completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.

Cum se corectează un răspuns greșit:

 • la Română – prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect; un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect
 • la Matematică – un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori.

Evaluare Națională 2023: Ce este interzis în sălile de examen

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte:

 • candidații au obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ-centru de examen în acest scop
 • candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen:

 • orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/ care permite conectarea la internet/ la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/ asistenți din unitatea/ unitățile de învățământ/ centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmit materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă. Candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și le solicit să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

Apoi, candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor are drept consecință măsurile amintite mai sus.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

Evaluare Națională 2023: Supraveghere audio-video

Sălile de clasă în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională, sălile în care se descarcă și se multiplică subiectele și sălile în care se predau/ se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise ale candidaților sunt monitorizate audio-video (camera de supraveghere).

Comisia de examen verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menționate, din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidați, comisia din unitatea de învățământ-centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învățământ-centru de examen și se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respective nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenului, aceasta anunță Comisia județeană/ Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a care ia măsuri de sancționare și anunță, în scris, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Evaluare Națională 2023: Corectarea lucrărilor

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire. Aceasta este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4(patru) note.

După eliminarea celor două note/ valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

Evaluare Națională 2023: Contestații și recorectarea lucrărilor

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori.

Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.

Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării.

Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții / reprezentanții legali ai acestuia.

Evaluare Națională 2023: Afișarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat.

Se utilizează codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ-centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde:

 • codul candidatului
 • unitatea de învățământ de proveniență
 • notele obținute la fiecare probă scrisă
 • media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Evaluare Națională 2023: comunicarea rezultatelor finale

Comisiile din unitățile de învățământ-centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Comisiile din unitățile de învățământ-centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații, ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare.

Evaluare Națională 2023: cum pot fi vizualizate lucrările

Candidatul major și părinții/ reprezentanții legali ai candidatului minor poate/ pot solicita Comisiei județene/ Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor.

La vizualizarea lucrării/ lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/ sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Membrii comisiei județene/ Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor și a borderourilor de evaluare în scopul verificării/ reevaluării acesteia/ acestora.

Admitere liceu 2023

Înscrierile (completarea opțiunilor în fișele de înscriere) pentru admitere liceu 2023 încep în 6 iulie. Cei care vor să dea admitere la liceele de artă, cu profil sportiv, pedagogic sau teologic, susțin în 17-19 mai probele de aptitudini/limbă modernă.

Media la admitere este doar media la examenul de Evaluare Națională. Media din clasele V-VIII este utilizată doar la departajarea candidaților cu aceeași medie de admitere. Repartizarea computerizată va fi în 19 iulie.

În 13 iulie, va fi repartizare computerizată distinctă, pentru candidați CES și romi.

Vezi integral: ADMITERE LICEU 2023 în ALBA: GHID înscrieri, LOCURILE pe specializări la licee, ultimele MEDII de intrare. Cum se calculează media

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax