Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Încep înscrierile la cursurile de calificare pentru şomeri organizate de AJOFM Alba, în martie. Condiţii de participare şi beneficii

Publicat

Şomerii, absolvenţii, refugiaţii, străinii care au lucrat în România, persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau detenţie, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională. Persoanele care ocupă deja un loc de muncă, dar doresc ori să se recalifice ori să aibă o calificare în plus, pot beneficia de servicii de formare profesională contra cost. În martie, AJOFM Alba organizează nouă cursuri de calificare în opt meserii.

Prețul cursurilor se stabilește în funcție de numărul de cursanți care sunt într-o grupă (minim 14, maxim 28). Dacă sunt 14 cursanți, prețul este mai mare, iar dacă sunt 28 cursanți, prețul este mai mic. Astfel, apentru un curs de 360 de ore, prețul este de aproximativ 300-400 de lei, pentru 720 de ore, 600-800 de lei, iar pentru 1080 de ore, 1500-2000 de lei.

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

– au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

-au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

Prevederile de mai sus se aplică în cazul în care cererea este formulată în termen de 12 luni de la data reluării activităţii persoanelor, o singură dată pentru fiecare situaţie.

Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Actele necesare pentru înscrierea la cursuri

– actul de identitate – original şi copie;

– certificat de naştere – original şi copie;

– certificat de căsătorie (original şi copie), dacă este cazul;

– dovada absolvirii studiilor (adeverinţe, certificat, diplome);

– adeverinţa medicală, care să ateste că persoana este aptă din punct de vedere medical

– adeverinţă de venit emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

– recomandare în urma activităţii de informare şi consiliere profesională.

Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii. La serviciile de formare profesională pot fi admise persoane care au absolvit, cu diplomă sau certificat de absolvire, învăţământul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă poate aproba admiterea şi a unor persoane care nu au absolvit învăţământul general obligatoriu, dar posedă cunoştinţe minime necesare însuşirii ocupaţiei sau meseriei, verificate de specialiştii agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă printr-un test de cunoştinţe.

Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

AJOFM Alba este autorizată să desfăşoare programe de formare profesională prin Centrul Propriu de Formare Profesională a Adulţilor Blaj. Şomerii interesaţi să participe la aceste cursuri şi care îndeplinesc cerinţele legale se pot adresa celei mai apropiate unităţi locale din reţeaua AJOFM Alba, cu o cerere în acest sens. Sediul AJOFM din Alba Iulia este pe strada Nicolae Titulescu nr.10 B, bloc “Columna”, cod 510096. De asemenea, vă puteți adresa instituției telefonic, la nr. 0258 811470, sau prin e-mail, la adresa ajofm@ab.anofm.ro.

Drepturile persoanelor care beneficiază gratuit de serviciile de formare profesională

Persoanele interesate de servicii gratuite de formare profesionaă, beneficiează de:

– pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi pot să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;

– rechizite şi materiale de instruire şi pot să primească în folosinţă manuale;

– echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

– abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun ( pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire) sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire;

– consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

Pentru traseele prevăzute mai sus, pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun.

Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul, pe perioada cât participă la pregătirea profesională să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute mai sus nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

În anul 2014 AJOFM Alba şi-a propus ca un număr de 10 persoane aflate în căutare de loc de muncă să fie cuprinse la programul de ucenicie la locul de muncă în meseria de operator la maşini unelte cu comandă numerică.

Analizând repartizarea participanţilor la cursuri se constată că pentru anul 2014 sunt solicitate 52 de cursuri, dintre care cele mai cerute meserii/ocupaţii sunt: agent securitate, bucătar, cofetar/patiser, comunicare în limba engleză, contabil, cosmetician, croitor, dulgher, tâmplar, parchetar, electrician instalații și echipamente electrice, fierar betonist, montator prefabricate, frizer, coafeză, manichiurist, pedichiurist, inspector resurse umane, instalator instalații tehnico – sanitare, îngrijitoare copii, îngriitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerț, lucrător finisor în construcții, operator introducere,validare si prelucrare date, operator mașini unelte cu comandă numerică, ospătar/chelner, vânzator în unități alimentare, rectificator, sudor, tâmplar universal, viticultor, zidar, pietrar și tencuitor

În luna februarie se face prognoza de deschidere a cursurilor pentru luna martie, în funcţie de numărul de solicitanţi.

Citește și În martie, AJOFM Alba organizează cursuri pentru meseriile de agent securitate, inspector resurse umane, cosmetician, ospătar şi alte ocupaţii

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate