Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Modificări în sistemul de intervenții în situații de urgență, aprobate de Guvern. Șefii ISU vor trebui să lucreze lângă prefect


Publicat

Smurd HelicopterGuvernul a aprobat marţi, prin ordonanţă de urgenţă, modificări în sistemul de intervenţii în situaţii de urgenţă. Serviciile de urgenţă profesioniste se constituie în judeţe şi în Bucureşti în subordinea lnspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ca servicii publice deconcentrate, iar Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, condus de Raed Arafat, va coordona şi din punct de vedere tehnic intervenţiile. Şefii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă vor trebui să lucreze aproape de prefectul judeţului, prefect care nu întotdeauna are anumite abilităţi sau calităţi profesionale în ceea ce înseamnă managementul sistemului situaţiilor de urgenţă.

De asemenea, se înfiinţează Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică”, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul integrat al acţiunilor în situaţii speciale şi de criză. Măsurile au fost luate pentru o mai mare eficienţă şi utilizare a resurselor puse la dispoziţia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, după prăbuşirea elicopterului SMURD în lacul Siutghiol, accident în urma căruia patru persoane şi-au pierdut viaţa.

Reamintim că tot anul acesta, în 20 ianuarie, pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion au murit după ce un avion de mici dimensiuni de tip BN2, la bordul căruia se afla un echipaj medical, a aterizat forţat în Apuseni.

Din documentaţia aprobată de Guvern, rezultă că operaţiunea de coordonare cu caracter permanent, la nivel naţional, a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă vor fi asigurate de către şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne, iar managementul informaţiilor de suport şi sprijin al acţiunilor de intervenţie vor fi asigurate de celelalte structuri coordonate de către secretarul de stat cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice din Ministerul Afacerilor Interne.

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional va fi asigurat de către Departamentul pentru situaţii de urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, nu prin Direcţia generală management operaţional şi probleme speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca în prezent.

Finanţarea cheltuielilor materiale şi de servicii şi a cheltuielilor de capital ale Comitetului Naţional se asigură de la bugetul de stat şi prin Ministerul Afacerilor Inteme, nu doar prin Secretariatul General al Guvernului şi din alte surse interne şi externe.

În acelaşi timp, Guvernul a suplimentat lista ministerelor şi a altor instituţii publice centrale reprezentate în Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă. Pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Sănătăţii, sunt incluse şi ministerele Mediului, Transporturilor, Agriculturii, Economiei, Comerţului şi Turismului, Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Societăţii Informaţionale, Educaţiei, dar şi Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-Ministrului, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare, Agenţia Nucleară şi pentm Deşeuri Radioactive, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

În acelaşi timp, este înfiinţat Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul integrat al acţiunilor în situaţii speciale şi de criză.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul Naţional îndeplineşte, în situaţii speciale şi de criză, funcţia de conducere, prin care asigură fundamentarea şi elaborarea deciziilor, precum şi implementarea acestora, funcţia de reglementare, prin care asigură elaborarea proiectelor de acte normative şi a standardelor/procedurilor operaţionale în domeniul managementului integrat al situaţiilor speciale şi de criză, funcţia de planificare, prin care asigură elaborarea strategiilor şi planurilor privind desfăşurarea acţiunilor, precum şi modul de întrebuinţare a efectivelor corespunzător specificului situaţiilor operative, funcţia de coordonare, prin care se asigură interoperabilitatea forţelor şi mijloacelor, pe timpul desfăşurării acţiunilor, funcţia de management al informaţiilor, prin care se asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea, protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, precum şi evaluarea riscurilor şi ameninţărilor, funcţia de comunicare, prin care se asigură notificarea/înştiinţarea în cadrul sistemului de alertă/alarmare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, funcţia de control, prin care se asigură testarea/verificarea capacităţii operaţionale a forţelor, funcţia de cooperare, prin care se desfăşoară acţiuni în comun, în conformitate cu angajamentele asumate de Ministerul Afacerilor Interne, pe plan intern şi internaţional.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale şi asigurarea funcţiilor de sprijin pentru Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional cooperează cu Centrul Operaţional de Comandă al Guvernului, Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, Centrul Naţional Militar de Comandă, precum şi cu celelalte centre operative constituite la nivelul instituţiilor publice reprezentate.

Centrul de decizie funcţionează ca organism interinstituţional din care fac parte secretarul de stat pentu ordine publică, şeful Departamentului Situaţii de Urgenţă, secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, şeful Departamentului pentru Informaţii şi Protecţie Internă, directorul general al Direcţiei generale management operaţional, inspectorii generali ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Imigrări şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi câte un reprezentant din partea fiecărei instituţii nominalizate în anexă, la nivel de secretar de stat sau subsecretar de stat, secretar general ori adjunct al conducătorilor acestora.

Centrul de decizie se întruneşte în şedinţe ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea viceprim-ministrului pentru securitate naţională ori a conducătorilor celorlalte instituţii publice reprezentate. Şedinţele Centrului de decizie sunt conduse de acest vicepremier sau, în lipsa acestuia, de persoana desemnată de acesta.

Centrul Naţional va elabora „Planul de cooperare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce revin autorităţilor de ordine publică, civile şi militare pe timpul instituirii stării de urgenţă”, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

„Declararea stării de alertă sau a încetării acesteia, la nivel naţional ori pe teritoriul mai multor judeţe, se face prin ordin al viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul Afacerilor Interne, iar la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin ordin al prefectului”, se mai arată în document.

Centrul Naţional de Conducere Integrată a Acţiunilor Ministerului Afacerilor Interne va fi format din membri ai ministerelor de Interne, Apărării Naţionale, Afacerilor Externe, Justiţiei, Societăţii Informaţionale, Transporturilor, Mediului, Finanţelor, Economiei, Agriculturii şi Sănătăţii, precum şi ai Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Secretariatului General al Guvernului.

Guvernul a mai decis că, pentru stabilirea strategiilor şi programelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă poate solicita consultarea unor experţi, specialişti, cadre didactice sau cercetători constituiţi în grupuri de suport tehnico-ştiinţific.

În cadrul comitetului, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti este vicepreşedinte cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei, iar în cadrul comitetului judeţean, inspectorul şef al Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean este de asemenea vicepreşedinte cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei.

În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară a acţiunii tuturor forţelor implicate în intervenţie se realizează de către comandantul acţiunii, care este desemnat la nivel naţional, judeţean sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de mărimea categoriilor de forţe concentrate.

Comandantul acţiunii este ajutat în îndeplinirea sarcinilor de unul sau mai mulţi comandanţi ai intervenţiei aflaţi la locul producerii evenimentului excepţional, de grupa operativă şi de punctul operativ avansat constituite. Desemnarea şi competenţele comandantului acţiunii şi comandantului intervenţiei se stabilesc prin hotărârea Guvernului privind managementul tipurilor de risc.

De asemenea, în termen de 30 de zile, va fi înfiinţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii”‘ Bucureşti-Ilfov, prin reorganizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei'”al judeţului Ilfov, care se desfiinţează.

Serviciile de urgenţă profesioniste se constituie în judeţe şi în municipiul Bucureşti ca servicii publice deconcentrate în subordinea lnspectoratulni General pentru Situaţii de Urgenţă.

În cazul serviciului de urgenţă profesionist organizat în Municipiul Bucureşti, coordonarea se exercită, după caz, de prefectul Municipiului Bucureşti sau al judeţului Ilfov, în funcţie de zona afectată sau potenţial a fi afectată.

Şefii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă vor trebui să lucreze aproape de prefectul judeţului, prefect care nu întotdeauna are anumite abilităţi sau calităţi profesionale în ceea ce înseamnă managementul sistemului situaţiilor de urgenţă, a anunţat ministrul Rovana Plumb, după şedinţa de guvern.

„S-a considerat că este nevoie de o responsabilizare mai mare a şefilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, fapt pentru care s-a înţeles că, prin această responsabilizare, trebuie să lucreze aproape de prefecţii judeţului, care nu întotdeauna, ca şi prefect, are anumite abilităţi sau calităţi profesionale în ceea ce înseamnă managementul sistemului situaţiilor de urgenţă”, a spus ministrul Muncii, Rovana Plumb, la finalul şedinţei de marţi a Guvernului.

Ea a precizat că urmează ca şi procedura auditului extern la Departamentul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă să fie îndeplinită.

„Astăzi, avem deja o ordonanţă de urgenţă privind noi modificări în sistemul de intervenţii în situaţii de urgenţă, în aşa fel încât să învăţăm din lecţiile pe care le primim, cum să facem mai multă eficienţă, cum să facem mai mult în sensul de folosire a resurselor pe care le-am pus la dispoziţia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă”, a spus Ponta miniştrilor, în şedinţa de guvern.

Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a declarat, anterior, că procedurile de intervenţie în situaţii de urgenţă vor fi regândite şi că există acordul în acest sens dat de premierul Victor Ponta.

Potrivit lui Oprea, aceste proceduri vor fi reanalizate „în regim de urgenţă”, după tragedia în care patru oameni şi-au pierdut viaţa, în urma prăbuşirii unui elicopter SMURD în lacul Siutghiol.

Ministru Afacerilor Interne a mai declarat că astfel de analize s-au realizat „la nivelul fiecărui judeţ”. „Am dispus reexaminarea în regim de urgenţă a procedurilor Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi ale tuturor structurilor cu responsabilităţi imediate în astfel de situaţii. În acest sens, la nivelul fiecărui judeţ s-a realizat o analiză a categoriilor de riscuri, în raport de particularităţile acestora şi resursele existente pentru intervenţie imediată”, a precizat ministrul.

Vicepremierul a mai spus că toate datele rezultate în urma analizei „vor sta la baza elaborării Concepţiei Unice de Intervenţie a Sistemului Integrat de Acţiune la Situaţii de Urgenţă, pe care, la final, o vom prezenta în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă”.

Săptămâna trecută, premierul Ponta a anunţat că Guvernul va solicita un audit extern la Departamentul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă, deoarece procedurile şi persoanele cu atribuţii din instituţie, pentru care au fost asigurate fonduri, trebuie să fie mai bine pregătite.

surse: mediafax.ro, gandul.infoȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. 112

  miercuri, 24.12.2014 at 19:48

  OK…era timpul…
  Dar de tras la raspundere pe cei vinovati…ma refer la TOTI cei implicati in accidentul din Apuseni….cand auzim ??? Astia stau si isi rid in barbi ca au scapat, spre deosebire de cei de la Constanta care au platit…cum este normal sa fie…
  Sau norocul celor de aici este ca vice prim ministrul Oprea nu era pe atunci in functie ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Primarul din Alba Iulia are un nou consilier pe probleme de comunicare: Flaviu Buta, fost tânăr liberal, actual membru USR

Publicat

Odată cu schimbarea culorii politice de la vârful Primăriei Alba Iulia și cu venirea noului primar, Gabriel Pleșa, au apărut și câteva persoane noi în cabinetul acestuia. 

Una dintre acestea este Flaviu Buta, membru USR Alba și noul consilier pe probleme de comunicare și relații cu presa al primarului Gabriel Pleșa.

O altă apariție în Primăria Alba Iulia va fi Bogdan Dogar, și el membru USR, care va fi unul dintre consilierii primarului Pleșa, însă momentan doar Flaviu și-a primit atribuțiile în cadrul instituției.

Născut în 1991, în Cugir, Flaviu Buta a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică.

Flaviu nu este străin de politică și nu a activat doar în USR: în perioada 2013 – 2015 a fost membru TNL Alba.

Deși a activat în domeniul privat și a avut mai multe afaceri, Flaviu Buta nu a mai ocupat până acum un post în domeniul comunicare.

Potrivit acestuia, singura experiență în domeniul comunicării a dobândit-o în campania electorală a USR PLUS, în lupta pentru Primăria Alba Iulia, în cadrul alegerilor locale 2020 din luna septembrie.

Flaviu Buta a preluat de luni, 23 noiembrie, atribuțiile fostului purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Robert Roman.

sursă foto: Facebook, Flaviu Buta

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Angajamentul Roman – Boloș: 500 de milioane de euro pentru fose septice în zone izolate. Nicio școală cu toaletă în curte (P)

Publicat

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a preluat integral o inițiativă legislativă pe care am depus-o în parlament și care prevede ca, pe lângă canalizarea clasică, zonele de munte și cele izolate să poată fi finanțate pentru sisteme alternative de fose septice sau depozite ecologice, așa cum sunt numite în OUG. Bugetul aprobat pe POIM este de 500 de milioane de euro, iar în primă fază vor fi finanțate 200.000 de gospodării.

Modalitatea de funcționare este una simplă: depozitele ecologice sunt administrate de operatorul de apă-canal, care, în baza unui semnal dat prin senzor, vidanjează fiecare fosă la umplere. Ulterior, vidanja este descărcată la stația de epurare.

Ministerul Fondurilor Europene decontează integral atât achiziția de depozite ecologice, cât și racordarea gospodăriilor și operațiunile de vidanjare. Practic, din cauza condițiilor impuse, localitățile din zona de munte sau cele izolate nu puteau accesa niciun fel de finanțare europeană, motiv pentru care nu se putea vorbi de canalizare. Această variantă a folosirii foselor septice este asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în situații similare în țări ca Franța, Elveția sau Austria.

Un alt angajament pe care mi-l asum ca viitor parlamentar este ca, la finalul următorului mandat, nicio școala din județul Alba să mai aibă toaleta în curte. Educația este o prioritate!  Iar pentru a vorbi de normalitate, trebuie ca această realitate actuală să devină amintire a unor vremuri trecute. Poate unora li se par lucruri neimportante, însă pentru mine, educația copiilor și condițiile în care se învață sunt priorități!

 

 

Florin Roman

Deputat

Comandat de Partidul Național Liberal, cod unic mandatar financiar coordonator 11200025, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste 4.000 de persoane verificate la intrările și ieșirile din localitățile carantinate din Alba. Valoarea amenzilor aplicate

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au continuat și controalele pe timp de noapte și s-a acționat în filtre amplasate la intrarea în / ieșirea din cele 6 localități carantinate.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat, noi acțiuni de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

În ultimele 24 de ore, la activitățile desfășurate au participat 218 polițiști și polițiști locali, alături de lucrători din alte instituții cu atribuții în domeniul verificări modului de respectare a normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus și au fost controlate 52 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate, 577 de mijloace de transport, din care 34 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 7.543 de persoane.

Echipele de control au depistat și sancționat 61 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și 90 care nu au respectat interdicțiile privind deplasarea.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de 6.200 lei.

În filtrele constituite la intrările / ieșirile celor 6 localități carantinate (Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud) precum și pe raza acestora au acționat 156 de forțe de ordine care au controlat 4.054 de persoane și 3.188 de autovehicule.

Au fost depistate și sancționate 90 de persoane care nu au putut justifica motivul deplasării, în conformitate cu noile restricții de circulație.

Reamintim faptul că, în intervalul orar 06,00 – 22,00, în interiorul zonei carantinate, se poate circula doar în anumite situații prevăzute de actul normativ, printre care amintim deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri de strictă necesitate, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată sau nu se poate realiza de la distanță, deplasarea în scopul donării de sânge, în scop umanitar sau de voluntariat, pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietății sau pentru alte motive justificate cum ar fi îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a persoanelor bolnave ori în caz de deces al unui membru de familie.

În intervalul orar 22,00 – 06,00 este permisă circulația persoanelor numai în interes profesional, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, respectiv pentru deplasări scurte, în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică a persoanelor sau pentru nevoile animalelor de companie.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT rutier la Șard. Un tânăr din comuna Cricău a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului

Publicat

Un accident rutier s-a produs luni seara, pe raza localității Șard. Un tânăr de 31 de ani din comuna Cricău a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2020, în jurul orei 20:40, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza localității Șard, comuna Ighiu.

Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 31 de ani, din comuna Cricău, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a răsturnat în afara carosabilului.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate.

Pentru a circula în siguranță, Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomandă conducătorilor auto:

 • Adaptaţi în permanenţă viteza de deplasare la condiţiile meteo-rutiere concrete sectorului de drum pe care circulați.
 • Reduceţi viteza în locurile impuse de lege şi în special la trecerile de pietoni, în zonele aglomerate, în apropierea şi la traversarea intersecţiilor, la depăşirea mijloacelor de transport oprite în staţii;
 • Păstrați distanța de siguranță între autovehiculele;
 • Evitaţi efectuarea unor manevre riscante şi în deosebi a depăşirilor neregulamentare;
 • Adoptaţi un comportament preventiv în trafic!

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate