Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Casa de Pensii Alba, DSP, Serviciul de Ambulanţă, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

CJP AlbaNoi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în perioada noiembrie-decembrie şi condiţii de participare:

Casa Județeană de Pensii Alba

inspector, clasa I, gradul profesional principal.

Condiţii: studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 7 decembrie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

economist debutant în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; cunoştinţe operare calculator;

paznic, grad I

Condiţii: studii generale sau medii; vechime în specialitatea studiilor 6 ani din care minimum 2 ani pe postul de paznic; atestat profesional conform Legii 333/2003 actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază) şi permis de port-armă; aviz medical – apt ore de noapte.

curier, grad I, în cadrul Compartimentului Administrativ, Securitatea şi Sănătatea Muncii, Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.

Condiţii: minim studii generale; vechime în specialitatea studiilor 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 noiembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 7 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Teatrul de Păpuşi „Prichindel“ Alba lulia

consilier juridic, gradul II în cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate, resurse-umane, juridic (0,5 normă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, in domeniul ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 8 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului de Păpuşi „Prichindel”, Alba lulia, telefon 0258/S11752.

Direcția de Sănătate Publică Alba

referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului de Control în Sănătate Publică

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; diplomă de asistent medical.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 14 decembrie 2016 – proba scrisă; 16 deccmbrie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

asistent medical generalist PL – Staţia Centrală Alba Iulia (post temporar vacant)

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară posiliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru vizat la zi; 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 29 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 2 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Primăria Municipiului Blaj

poliţist local debutant, responsabil de mediu;

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea, cu studii de protecţia mediului; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant, cu atribuţii de disciplina în construcţii;

Condiţii: tudii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea, ştiinţe inginereşti; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2016.

Concurs: 12 decembrie 2016 – proba suplimentară eliminatory (examen psihologic); 13 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 15 decembrie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, din Piaţa 1848 nr. 16, județul Alba, telefon, 0258/710.110.

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

tehnician atelier şcolar

Condiţii: studii liceale postliceale în profil tehnic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 noiembrie 2016

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 2 decembrie 2016, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, Judeţul Alba, telefon: 0258.713.630, fax: 0258/713.630, e-mail: gtimoteicipariu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială “Axente Sever” Aiud

administrator financiar IA, post cu 0,5 normă

Condiţii: învăţământ special; studii medii; vechime in muncă de minimum 15 ani; vechime în învăţământ in funcția de administrator financiar, minimum 7 ani; cunoştinţe de operare pe PC.

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 7 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Axente Sever, Aiud, Str. Unirii nr. 9, județul Alba, telefon: 0258/861.585.

Primăria Orașului Cugir

şofer în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir – Compartimentul Administrare Bază Sportivă

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat cu profil mecanic auto/electromecanic/conducător auto/tehnic; posesor al permisului de conducere categoria B; minimum 3 ani vechime în meseria de conducător auto/mecanic auto sau minimum 5 ani vechime posesor permis de conducere categoria B; vârsta minimă 24 de ani împliniţi până la data încadrării pe post.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 8 decembrie 2016, ora 10:00: proba practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

Primăria Orașului Ocna Mureș

director executiv

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalenţă în domeniul ştiinţe juridice; să fie absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; să fie numit într-o funcție publică clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă, gândire structurală şi orientare către cetăţean; cunoaşterea legislaţiei in vigoare care reglementează administraţia publică locală, responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate în gestionarea situaţiilor conflictuale; exprimare orală, înţelegere verbală, înţelegerea textelor, exprimare în scris, raţionament inductiv, raţionament deductiv, claritatea discursului, sensibilitate la detalii.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Județul Alba, telefon 0258/871.217.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș

secretar șef

Condiţii: studii superioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2016

Concurs: 28 noiembrie 2016, ora 12:00 – probă scrisă; 5 decembrie 2016, ora 12:00: probă practică.

Relatii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 114, judeţul Aba , telefon 0258/731506.

Primăria comunei Roşia de Secaş

referent – bibliotecar-arhivar

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2016

Concurs: 2 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 2 decembrie 2016, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Comuna Roşia de Secaş cu sediul în comuna Roşia de Secaş, Str. Principală nr. 458, judeţul Alba, tel. 0258765777.

Primăria Comunei Ighiu

– inspector clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul cadastru, urbanism şi sistematizarea teritoriului.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Anunţ publicat în 11 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 15 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Ighiu, Județul Alba, din Ighiu, nr. 56, telefon: 0258/844.103.

Primăria comunei Săliştea

secretar (concurs organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concurs: 12 decembrie 2016, ora 9:00 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 12 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Vidra

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic (post pe perioadă determinată)

Condiţii: studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă.

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 12.00 – proba scrisă; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vidra, județul Alba,  telefon 0258/786.575.

ALTE POSTURI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

Serviciul cadastru

consilier cadastru gradul I

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: 3 ani şi 6 luni.

consilier cadastru gradul II

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate: minimum 6 luni

Serviciul publicitate imobiliară – BCPI Sebeş

referent treapta IA

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaurea;.vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Biroul de înregistrare Sistematică, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

consilier debutant – achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă – specializarea drept sau economic; vechime în specialitate

asistent registrator treapta II

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016

Concurs: 5 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 133.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul principal – Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios, autoritate tutelară

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: – minimum 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): Ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor“.,Municipiul Alba lulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba lulia

muncitor întreţinere

Condiţii: absolvent de studii medii; cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile: instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate; vechime în activitate de 5 ani.

– paznic

Condiţii: absolvent de studii medii, atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, vechime în activitatea de pază de minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 noiembrie 2016, ora 14.00

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 9.00, proba scrisă; 22 noiembrie 2016. ora 09.00, proba practică; 22 noiembrie 2016. ora 12.00, proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Tehnic „Apulum„ Alba lulia din str. Gh. Pop de Băseşti nr. 2. judeţul Alba, telefon 0258834102 / 0258830271

Primăria Comunei Jidvei

referent clasa III, gradul profesional debutant – Compartiment financiar-contabil, impozite şi taxe

referent clasa III, gradul profesional debutant – Compartimentul cadastru fond funciar

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără vechime corespunzătoare studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 noiembrie 2016, ora 16.00

Concurs: 28 noiembrie 2016: proba scrisă; 29 noiembrie 2016: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei din satul Jidvei, Județul Alba, str. Perilor nr. 15, telefon 0732145832.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

coordonator transport, referent treapta II în cadrul Compartimentului Transport

Condiţii: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat + curs A.R.R., vechime în muncă: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă/practică; 25 noiembrie 2016, ora 10.00: proba interviu

asistent medical comunitar, grad debutant – Compartimentul Sănătate al U.A.T.

Condiţii: studii postliceale. absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist, vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 24

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Marea Britanie, prima țară din lume care aprobă folosirea vaccinului anti-COVID Pfizer/BioNTech. Când ar putea începe vaccinarea

Publicat

Marea Britanie a devenit prima țară din lume care a aprobat folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer/BioNTech pe scară largă.

Autoritatea de reglementare britanică MHRA spune că vaccinul, care oferă o protecție de până la 95% împotriva COVID-19, este sigur, iar imunizările ar putea începe în câteva zile pentru persoanele din grupuri cu prioritate ridicată. Marea Britanie a comandat deja 40 demilioane de doze – suficient pentru a vaccina 20 de milioane de oameni.

Aproximativ 10 milioane de doze ar trebui să fie disponibile în curând, primele unități urmând să sosească în Marea Britanie în următoarele zile.

Acesta este vaccinul care a trecut cel mai rapid de la concept la realitate, având nevoie de doar 10 luni pentru a urma aceiași pași de dezvoltare care durează în mod normal un deceniu.

Deși vaccinarea poate începe, oamenii trebuie să rămână vigilenți și să respecte regulile pentru a opri răspândirea, spun experții.

Marți, Agenţia Europeană pentru Medicamente a anunţat că vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech va primi sau nu undă verde pentru comercializare cel mai târziu pe 29 decembrie.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Comunicat dr. Adrian Bara: Noul PSD are soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate (P)

Publicat

Noul PSD are soluții concrete pentru reducerea numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și îmbunătățirea sistemului medical, astfel încât toți cetățenii, indiferent de locul în care trăiesc, să aibă acces sigur și echitabil la servicii de calitate. Este obligatoriu ca sistemul medical să asigure accesul neîngrădit al pacienților la testare pentru depistarea COVID-19, în mod gratuit. În prezent, sunt foarte multe persoane care plătesc pentru efectuarea testelor, iar nivelul de testare este mai redus față de țările mai dezvoltate.

Sistemul medical trebuie să pună pacientul pe primul plan! M-am alăturat echipei de profesioniști din domeniul sănătății a noului PSD, între care se numără profesorii Adrian Streinu-Cercel, Alexandru Rafila și Leonard Azamfirei, pentru că îmi doresc tot ce e mai bun pentru Alba. Prioritățile pacienților sunt și prioritățile Partidului Social Democrat:

I. Prioritate imediată: Combaterea Pandemiei COVID-19!

1) Acces neîngrădit la testare acolo unde și atunci când este nevoie;

2) Creșterea capacității de răspuns a sistemului public de sănătate;

3) Protejarea prioritară și susținerea personalului medical;

4) Recâștigarea încrederii și parteneriat cu populația printr-o informare corectă, completă și rapidă.

II. Prioritate strategică: Acces sigur și echitabil la servicii de sănătate de calitate pentru toți cetățenii, fără a-i împovăra financiar!

1) Înființarea a 800 de centre comunitare medicale – cheia accesului sigur și rapid al cetățenilor la servicii de sănătate!

2) Spitale publice la standarde europene, pentru garantarea siguranței pacienților!

3) Acces neîngrădit la medicamentele esențiale, compensarea lor și a vaccinurilor ori a tratamentelor pentru pacienții din programele naționale, prin reevaluarea politicii medicamentului și încurajarea producției autohtone de produse farmaceutice.

4) Îmbunătățirea stării de sănătate a femeii și a copilului, inclusiv prin dezvoltarea medicinei școlare.

5) Refacerea structurilor de sănătate publică și aplicarea de programe și strategii pentru ca România să aibă comunități sănătoase, comunități educate, comunități sigure! Plan concret de dezvoltare pe termen scurt și pe termen mediu/lung.

Pe 6 decembrie, la alegerile parlamentare, votați Partidul Social Democrat, pentru siguranța accesului la sănătate.

Dr. Adrian Bara,

Candidat PSD Alba la Senat

– Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba

– Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal https://alba24.ro/

– CUI mandatar financiar județean 11200020

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un minor a încercat să fure banii dintr-o sală de jocuri din Sebeș, însă a fugit cu mâna goala. Ce s-a întâmplat

Publicat

Un minor din Sebeș s-a ales cu doi ani de internare într-un centru de detenție după ce a încercat să fure banii dintr-o sală de jocuri de noroc din localitate.

Însă, chiar dacă a amenințat-o cu un cuțit pe femeia care lucra la sala de jocuri, nu a reușit să fure nici un ban deoarece aceasta nu avea încasări. 

Fapta s-a petrecut în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2020, dar o primă condamnare a venit 10 luni mai târziu, pe 11 noiembrie.

Ce s-a întâmplat

Întreaga fapta este descrisă în motivarea instanței din Sebeș.

Tânărul, D.N.G, l-a contactat în noaptea respectivă pe un prieten pentru a merge la o sala de jocuri de noroc. Când s-au vazut acesta i-a spus prietenului că vrea să fure banii de la sala de jocuri respectivă și i-a spus că are un cuțit pe care îl va folosi.

Cei doi s-au deplasat la sala de jocuri. Acolo, în timp ce prietenul său juca la aparate, tânărul în cauză a stat o perioadă în sală, dar apoi a părăsit locația.

Mai târziu și-a pus un fular pe fața și s-a deplasat direct la femeia care lucra pe sala. Sub amenințarea cuțitului pe care îl avea asupra sa, a obligat-o pe fată să deschidă borseta, însă aceasta nu avea nici un ban în ea.

Atunci incuplatul ”a bruscat-o și i-a solicitat să se deplaseze în locul unde se află seiful. Aici profitând de faptul că inculpatul G. N. s-a aplecase asupra seifului, numita (…) a acționat butonul de panică, motiv pentru care acesta s-a ridicat și după un schimb de replici a fugit, întreaga activitate infracțională a suspectului G. D. N. fiind surprinsă de camerele de supraveghere video amplasate atât la interiorul cât și la exteriorul sălii de jocuri mecanice”, se arată în motivarea instanței din Sebeș.

La scurt timp tânărul a fost prins de polițiști, însă acesta nu era la prima abatere de la litera legii. În trecut, minorul a mai fost condamnat la un an și 4 luni pentru o altă infracțiune, însă cu suspendare.

După fapta comisă la sala de jocuri, magistrații l-au condamnat la ”măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la tâlhărie calificată”, se arată în decizia judecătorilor.

La o zi distanță de la decizia Judecătoriei Sebeș, un apel a fost făcut, iar dosarul va ajunge pe rolul instanței superioare, care va da o sentință definitivă.

sursă foto: arhiva alba24.ro.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Criptomoneda Bitcoin se apropie de cea mai mare valoare din istorie. Prognozele de creștere pentru anul viitor sunt amețitoare

Publicat

bitcoin

Criptomoneda Bitcoin a ajuns aproape de maximul înregistrat în urmă cu trei ani şi a atins pentru scurt timp pragul de 19.000 de dolari, scrie agenția Reuters.

Valoarea maximă pe care a atins-o criptomoneda este de 19.666 de dolari, spre sfârşitul lui 2017.

Bitcoin-ul a crescut cu 40 % în noiembrie şi cu aproximativ 160 % în 2020.

Criptomonedele sunt văzute de unii investitori drept una dintre principalele active de refugiu, precum aurul, la care se recurge adesea în perioadele de incertitudine economică.

Brain Estes, chief investment officer în cadrul fondului de investiţii Off the Chain Capital, spune că valoarea unui bitcoin poate atinge anul viitor pragul de 100.000 de dolari.

„În trecut, bitcoin-ul a crescut de zece, douăzeci sau de treizeci de ori într-un an. N-ar fi mare lucru să crească de cinci ori”, a declarat Estes, adăugând că valoarea criptomonedei ar putea ajunge la 288.000 de dolari până la sfârşitul lui 2021.

De asemenea, Tom Fitzpatrick, analist în cadrul Citi, spune că bitcoin-ul va creşte la 318.000 de dolari spre finalul anului viitor, citând cantitatea limitată, uşurinţa de mişcare de-a lungul graniţelor şi caracterul opac al monedei.

În schimb, Lennard Neo, şeful echipei de cercetare din cadrul Stack, un furnizor de index fund pe bitcoin, se aşteaptă ca valoarea criptomonedei să depăşească 60.000 de dolari în următoarele 12 luni.

sursa: reuters.com, digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate