Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la primăriile Alba Iulia, Blaj şi Teiuş, Muzeul Naţional al Unirii şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs

Publicat

Muzeul Unirii Alba Iulia

muzeul uniriiÎn perioada ianuarie – februarie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

economist debutant în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic

paznic I în cadrul Pazei

Condiţii: studii generale sau medii; vechime în specialitatea studiilor 6 ani, din care minimum 2 ani pe postul de paznic; atestat profesional conform Legii nr. 333/2003, actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază); aviz medical – apt ore de noapte; aviz psihologic

restaurator debutant la Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă în domeniul Muzeologie sau Conservarea si restaurarea patrimoniului

conservator debutant la secţia lstorie-Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare

Condiţii: Istorie, Muzeologie sau Conservarea şi restaurarea patrimoniului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 16 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 11.00 – proba practică; 21 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, Compartiment prevenire

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 9 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

– director, gradul II – Direcţia juridică, administraţie publică locală

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 28 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor” Municipiul Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr, 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

agent pază (6 posturi) la Biroul paza bunurilor I

– agent pază (un post) la Biroul paza bunurilor II

Condiţii: fără vechime în specialitate necesară; studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat de absolvirea cursului de agent pază, sau adeverinţă că este înscris la cursul de agent pază.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 ianuarie 2017, ora 15:00

Concurs: 9 februarie 2017, ora 9.00: proba scrisă – test grilă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă, de preferinţă în specialitatea economie sau juridic; vechimea în muncă de minim 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet); cunoaşterea unei limbi străine.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9:00 – proba scrisă; 18 februarie 2017, ora 9.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare sc pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş”, Alba lulia şi la numărul de telefon 0258-811737.

 

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

îngrijitor I (studii medii)

muncitor calificat – fochist I (studii de specialitate)

şofer – categoria D1, D (vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 10 ani, nivelul studiilor – studii de specialitate)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 10.30 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 13:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia, judeţul Alba, telefon 0258/812473.

 

Primăria Municipiului Blaj

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Achiziții Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Investiții (2 posturi).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești

Anunţ publicat în 27 ianuarie,termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile

Concurs: 27 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

poliţist local debutant, cu atribuţii de disciplina în construcţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe inginerești; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant (Compartimentul Circulație și Evidența Persoanei).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 16 februarie 2017: proba suplimentară eliminatorie (examen psihologic); 20 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 22 februarie 2017, ora 14:00: proba interviu

inspector debutant, Direcţia Buget Finanţe, Birou Impozite şi Taxe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 februarie 2017

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 15 februarie 2017, ora 14:00 – proba interviu

consilier debutant, Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2017

Concurs: 10 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 14 februarie 2017, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

 

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa

– administrator financiar (0.5 norme). Condiţii: studii superioare economice; fără vechime

îngrijitor (0,25 norme). Condiţii: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 8:00 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 15:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, Judeţul Alba sau la numărul de telefon 0751/096098.

ALTE POSTURI

Casa Județeană de Pensii Alba

consilier, clasa I, grad profesional superior (post pe perioadă determinată)

Condiţii: studii superioare economice/juridice/administrative de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 9 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2017, ora 12:00

Concurs: 30 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 31 ianuarie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531.

Primăria Orașului Cugir

– şef birou – Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare internaţională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, respectiv domeniile: inginerie civilă; inginerie şi management; ingineria mediului; științe economice, respectiv domeniile: economie; management; marketing; absolvent al unui program de perfecţionare/specializare profesională pentru manager proiect/director de program, atestat cu certifica; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 21 februarie 2017: proba interviu.

consilier, clasa I, gradul profesional superior pentru Compartimentul Achiziţii publice

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă şi instalaţii, drept, administraţie publică, contabilitate sau economie; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 16 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 20 februarie 2017 –  proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Oraşului Teiuş

administrator public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 4 ani; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 februarie 2017, ora 13.00

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon: 0258/851.101, interior 24.

 

Primăria Comunei Cergău

– inginer topograf, treaptă profesională I Compartimentul Agricol.

Condiţii: studii superioare topografie – cadastru; vechime 3 ani; disponibilitate pentru muncă în teren.

Anunţ publicat în 17 ianuarie, terment pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 9 februarie 2017, ora 10.00, proba scrisă; 9 februarie 2017, ora 14.00, interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cergău din satul Cergău Mare, str. Principală, nr. 126, Județul Alba, telefon 0258/719.302.

 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ighiu

– şofer

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 februarie 2017, ora 15:30

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ighiu, Str. Şcolii nr. 32, Judeţul Alba, telefon: 0258/844.207

 

Şcoala Gimnazială Şona

îngrijitor grădiniţă cu 0,5 normă

Condiţii: studii de nivel gimnazial; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 10 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Sona, str. 23 August nr. 2, Judeţul Alba, telefon 0745/377.554.

 

Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” din Tiur

– muncitor (0,5 normă).

Condiţii: studii medii, vechime în muncă minimum un an

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 februarie 2017, ora 14:00

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 15 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Bărnuţiu” din Tiur, Judeţul Alba, telefon: 0258/713.591.

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia

secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă de preferinţă în specialitatea economic sau juridic; vechimea în muncă de minimum 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 7 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 8 februarie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164.

Primăria Municipiului Sebeş

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

şef formaţie muncitori

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; minimum 5 ani vechime în muncă;

cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2017, ora 15.00

Concurs: 6 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 9 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; 14 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax