Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la primăriile Alba Iulia, Blaj şi Teiuş, Muzeul Naţional al Unirii şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

Muzeul Unirii Alba Iulia

muzeul uniriiÎn perioada ianuarie – februarie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

economist debutant în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic

paznic I în cadrul Pazei

Condiţii: studii generale sau medii; vechime în specialitatea studiilor 6 ani, din care minimum 2 ani pe postul de paznic; atestat profesional conform Legii nr. 333/2003, actualizată în 2014 (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază); aviz medical – apt ore de noapte; aviz psihologic

restaurator debutant la Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă în domeniul Muzeologie sau Conservarea si restaurarea patrimoniului

conservator debutant la secţia lstorie-Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare

Condiţii: Istorie, Muzeologie sau Conservarea şi restaurarea patrimoniului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 16 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 11.00 – proba practică; 21 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, Compartiment prevenire

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 9 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

– director, gradul II – Direcţia juridică, administraţie publică locală

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 28 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor” Municipiul Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr, 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

agent pază (6 posturi) la Biroul paza bunurilor I

– agent pază (un post) la Biroul paza bunurilor II

Condiţii: fără vechime în specialitate necesară; studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat de absolvirea cursului de agent pază, sau adeverinţă că este înscris la cursul de agent pază.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 ianuarie 2017, ora 15:00

Concurs: 9 februarie 2017, ora 9.00: proba scrisă – test grilă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă, de preferinţă în specialitatea economie sau juridic; vechimea în muncă de minim 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet); cunoaşterea unei limbi străine.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9:00 – proba scrisă; 18 februarie 2017, ora 9.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare sc pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş”, Alba lulia şi la numărul de telefon 0258-811737.

 

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

îngrijitor I (studii medii)

muncitor calificat – fochist I (studii de specialitate)

şofer – categoria D1, D (vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 10 ani, nivelul studiilor – studii de specialitate)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 10.30 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 13:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia, judeţul Alba, telefon 0258/812473.

 

Primăria Municipiului Blaj

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Achiziții Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Investiții (2 posturi).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești

Anunţ publicat în 27 ianuarie,termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile

Concurs: 27 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

poliţist local debutant, cu atribuţii de disciplina în construcţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe inginerești; permis conducere categoria B.

poliţist local debutant (Compartimentul Circulație și Evidența Persoanei).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; permis conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 16 februarie 2017: proba suplimentară eliminatorie (examen psihologic); 20 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 22 februarie 2017, ora 14:00: proba interviu

inspector debutant, Direcţia Buget Finanţe, Birou Impozite şi Taxe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 februarie 2017

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 15 februarie 2017, ora 14:00 – proba interviu

consilier debutant, Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2017

Concurs: 10 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 14 februarie 2017, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

 

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa

– administrator financiar (0.5 norme). Condiţii: studii superioare economice; fără vechime

îngrijitor (0,25 norme). Condiţii: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 8:00 – proba practică; 17 februarie 2017, ora 15:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, Judeţul Alba sau la numărul de telefon 0751/096098.

ALTE POSTURI

Casa Județeană de Pensii Alba

consilier, clasa I, grad profesional superior (post pe perioadă determinată)

Condiţii: studii superioare economice/juridice/administrative de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 9 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2017, ora 12:00

Concurs: 30 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 31 ianuarie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531.

Primăria Orașului Cugir

– şef birou – Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare internaţională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, respectiv domeniile: inginerie civilă; inginerie şi management; ingineria mediului; științe economice, respectiv domeniile: economie; management; marketing; absolvent al unui program de perfecţionare/specializare profesională pentru manager proiect/director de program, atestat cu certifica; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 17 februarie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 21 februarie 2017: proba interviu.

consilier, clasa I, gradul profesional superior pentru Compartimentul Achiziţii publice

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă şi instalaţii, drept, administraţie publică, contabilitate sau economie; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 6 februarie 2017

Concurs: 16 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 20 februarie 2017 –  proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Oraşului Teiuş

administrator public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 4 ani; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 februarie 2017, ora 13.00

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon: 0258/851.101, interior 24.

 

Primăria Comunei Cergău

– inginer topograf, treaptă profesională I Compartimentul Agricol.

Condiţii: studii superioare topografie – cadastru; vechime 3 ani; disponibilitate pentru muncă în teren.

Anunţ publicat în 17 ianuarie, terment pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 9 februarie 2017, ora 10.00, proba scrisă; 9 februarie 2017, ora 14.00, interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cergău din satul Cergău Mare, str. Principală, nr. 126, Județul Alba, telefon 0258/719.302.

 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ighiu

– şofer

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 februarie 2017, ora 15:30

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ighiu, Str. Şcolii nr. 32, Judeţul Alba, telefon: 0258/844.207

 

Şcoala Gimnazială Şona

îngrijitor grădiniţă cu 0,5 normă

Condiţii: studii de nivel gimnazial; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 10 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Sona, str. 23 August nr. 2, Judeţul Alba, telefon 0745/377.554.

 

Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” din Tiur

– muncitor (0,5 normă).

Condiţii: studii medii, vechime în muncă minimum un an

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 februarie 2017, ora 14:00

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 15 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Bărnuţiu” din Tiur, Judeţul Alba, telefon: 0258/713.591.

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia

secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă de preferinţă în specialitatea economic sau juridic; vechimea în muncă de minimum 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 7 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 8 februarie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164.

Primăria Municipiului Sebeş

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

şef formaţie muncitori

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; minimum 5 ani vechime în muncă;

cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2017, ora 15.00

Concurs: 6 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 9 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; 14 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTOGRAFIA ZILEI: Resemnare la sediul PSD Alba. Liderii partidului, fără declarații după ce au aflat rezultatul de la București

Publicat

Resemnare la sediul PSD Alba, duminică seara, la ora 21.

Liderii partidului, adunați la sediul partidului, au renunțat la declarații după aflarea rezultatelor de la EXIT-POLL-urile pentru București. 

În sediul partidului era liniște. Președintele organizației, Ioan Dîrzu, a privit supărat rezultatul alegerilor scrutinului din capitală.

De altfel, este de așteptat ca și rezultetele din județ să fie asemănătoare.

La președinția Consiliului Județean Alba a candidat Ioan Dîrzu, iar la primăria municipiului Alba Iulia, Alin Suciu, un candidat nou și relativ necunoscut.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO Sediul PNL Alba. Liderii liberalilor s-au adunat la sediul partidului pentru EXIT POLL-uri și numărătoare paralelă

Publicat

Liderii PNL s-au adunat duminică seară la sediul din Alba Iulia al partidului, pentru a urmări împreună rezultatele EXIT POLL-urilor anunțate de principalele televiziuni de știri din România. 

Se anunță o noapte lungă pentru liberali, care vor realiza o numărătoare paralelă a voturilor din județul Alba, pe fiecare localitate și secție de votare, în parte.

Rezultatele, pas cu pas, vor putea fi aflate de pe siteul Alba24.

Cea mai importantă bătălie pentru liberali se dă la Alba Iulia, acolo unde candidatul lor, Voicu Paul, îl înfruntă Gabriel Pleșa, și el fost liberal, care între timp a ajuns să candideze pentru USR PLUS.

Rezultatul va fi greu de estimat. Liberalii speră însă să păstreze Primăria Alba Iulia, după plecarea lui Mircea Hava la Bruxelles.

De cealaltă parte, Gabriel Pleșa se așteaptă și el să câștige.

Este pentru prima dată de la plecarea din funcție a lui Mircea Hava când funcția de primar al municipiului, se joacă cu adevărat.

Rămâneți pe Alba24 pentru detalii.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

PREZENȚA la VOT în ALBA la ALEGERI locale 2020. 50,12% dintre alegători au fost la urne, mai puțini față de acum 4 ani

Publicat

Peste 50% dintre alegători au mers la vot, până la ora 21.00, adică până la închiderea secțiilor de votare, în județul Alba. Comparativ, acum 4 ani, prezența la urnele de vot a fost de 53,21%.

Prezența la vot în județul Alba, la alegerile locale din 27 septembrie este de 50,12%. La Alba Iulia, este de 35,97%.

Au votat în total 155.674 de alegători, din cei 310.563 înscriși pe liste permanente și complementare. Dintre cei care au votat, 147.548 se aflau pe liste permanente, 4.867 pe liste suplimentare, 3.262 cu urna mobilă.

La nivel național, prezența la vot a fost de 46,02%.

PREZENŢA la VOT în oraşe din judeţul Alba, la ora 21.00:

Alba Iulia – 35,97% (față de 37,53% în 2016)

Aiud – 38,91% (față de 46,46% în 2016)

Blaj – 42,30 % (față de 49,62% în 2016)

Sebeș – 40,91% (față de 46,24% în 2016)

Cugir – 38,10% (față de 42,51% în 2016)

Ocna Mureș – 36,67% (față de 45,64% în 2016)

Câmpeni – 67,90% (față de 66,33% în 2016)

Abrud – 52,08% (față de 57,5% în 2016)

Baia de Arieș – 55,62% (față de 57,94% în 2016)

Zlatna – 54,74% (față de 60,5% în 2016)

Teiuș – 50,09% (față de 53, 53% în 2016)

În 2016, votaseră 168.780 de cetăţeni din Alba, din 315.280 pe liste. Acum 4 ani, prezenţa la vot a fost de 53,21% în Alba, faţă de cea la nivel naţional, de 48,27%.

La ora 20.00, prezența la vot era de 48,46% (față de 50,79% în 2016), în județul Alba. Au votat 150.509 de alegători, din care 142.758 pe liste permanente, 4.677 pe liste suplimentare, 3.074 cu urna mobilă.

La ora 19.00, prezența la vot era de 45,01% (față de 46,76% în 2016). Au votat 139.814 de alegători, din care 132.655 pe liste permanente, 4.377 pe liste suplimentare, 2.782 cu urna mobilă.

La ora 18.00, prezența la vot era de 41,27% (față de 41,8% în 2016). Numărul celor care au mers la urnele de vot în mediul rural a crescut față de cel din mediul urban: 66.802 față de 61.270. În total, în județ, au votat 128.172 alegători, din care 4.155 pe liste suplimentare și 2.588 cu urnă mobilă. La nivel național, prezența la vot este de 38,16%. Alba a urcat pe locul 16, ca prezență la urne.

La ora 17.00, prezența la vot era de 37,06% (față de 37,01% în 2016). Au votat 115.095 de alegători, din care 108.941 pe liste permanente, 3.865 pe liste suplimentare, 2.289 cu urna mobilă.

La ora 16.00, prezența la vot era de 32,8% (față de 32,98% în 2016). Județul Alba era pe locul 20 în țară, ca prezență la urne (pe primele locuri sunt Olt cu aproape 40%, Giurgiu, Teleorman). Au votat 101.871 alegători din totalul de 310.563, respectiv 96.224 pe liste permanente, 3.542 pe liste suplimentare, 2.105 cu urna mobilă; 48.742 în mediul urban, 53.129 în mediul rural. Majoritatea celor care au votat până acum în județ sunt bărbați, din segmentul de vârstă de 45-64 ani, din mediul rural.

La ora 15.00, prezența la vot era de 28,8% (față de 29,74% în 2016). Au votat 89.453 persoane, din care 84.373 pe liste permanente, 3.264 pe liste suplimentare și 1.816 cu urna mobilă. În mediul urban au votat 43.305 alegători și în cel rural, 46.148.

La ora 14.00, prezența la vot era de 24,66% (față de 25,41% în 2016). Au votat 76.597 persoane din care 72.150 pe liste permanente, 2.988 pe liste suplimentare, 1.459 cu urna mobilă; 37.817 în mediul urban; 38.780 în mediul rural.

La ora 13.00, prezența la vot era de 20,23% (față de 21,10% în 2016). Au votat 62.850 alegători (59.186 pe liste permanente, 2.662 pe suplimentare, 1.002 cu urna mobilă; 31.729 în mediul urban; 31.121 în rural). În 12 localități din Alba, prezența este de peste 50% (Colibi, Răcătău, Izvoarele, Casa de Piatră, Lunca Largă, Ghiolcani, Ceru Băcăinți, Crăciunelu de Sus, Odverem, Dealu Geoagiului, Vidolm, Vălișoara).

La ora 12.00, prezența la vot era de 15,61% (față de 15,82% în 2016). 499 de persoane au votat cu urna mobilă și 2.332 pe liste suplimentare. În total, în județ s-au prezentat la urne 48.485 votanți (24.948 în mediul urban, 23.537 în mediul rural; 45.654 pe liste permanente).

La ora 11.00, prezența la vot era de 11,19% (față de 11,34% în 2016). Au votat 34.754 de alegători în Alba (32.552 pe liste permanente, 2.013 pe liste suplimentare, 189 cu urna mobilă; 17.931 în mediul urban, 16.823 în mediul rural).

La ora 10.00, prezența la vot era de 7,28% (față de 7,48% în 2016). În mediul urban, au fost la urne 11.667 de locuitori, iar în mediul rural – 10.954. În total, în județ, au votat 22.621 alegători (20.935 pe liste permanente, 1.676 pe liste suplimentare, 10 cu urna mobilă).

La ora 9.00, prezența la vot era de 3,94% (3,96% în 2016). Au votat 12.263 persoane din care, 10.912 alegători pe liste permanente/complementare, 1.350 pe liste suplimentare, o persoană cu urna mobilă. În mediul urban au votat 6.425 alegători, în cel rural, 5.838.

Până la ora 8.00, votaseră 5.737 de alegători (3.033 urban / 2.704 rural), din care 4.799 înscriși pe liste permanente și complementare și 938 pe liste suplimentare. Prezența la vot era de 1,84%, mai mare ca acum 4 ani (1,78% în 2016).

În jurul orei 8.40, prezența la vot era de 3,20%.

În judeţul Alba, sunt 310.563 cetăţeni cu drept de vot, care au avut acces la 439 de secţii de votare organizate în localităţi,

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Cum e primit REZULTATUL EXIT-POLL la sediul USR-PLUS Alba. Cel mai așteptat rezultat, cel de la Alba Iulia

Publicat

Liderii alianței USR PLUS Alba s-au întâlnit sâmbătă, la sediul formațiunii politice pentru a urmări rezultatele exit poll-urilor alegerilor locale, prezentate de principalele posturi de televiziune. 

Cel mai așteptat rezultat este cel de la Alba Iulia, acolo unde USR PLUS are șansa de a prelua administrația celui mai importat oraș din județ.

Lupta pentru Primăria Alba Iulia se dă între actualul viceprimar, Voicu Paul – PNL și fostul său coleg de partid, Gabriel Pleșa, care acum a candidat din partea USR PLUS.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate