Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Un milion de lei pentru biserici, în 2018, de la Consiliul Judeţean Alba. Lista parohiilor care primesc bani


Publicat

Peste 100 de parohii din Alba primesc în total 1 milion de lei, în 2018,  sprijin de la Consiliul Judeţean pentru lucrări şi amenajări. Suma cea mai mare revine, ca de obicei, Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Potrivit legislaţiei în vigoare, Consiliul judeţean poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare pentru completarea fondurilor proprii destinate:

– întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

– construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

– conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul cultelor religioase;

– desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult;

– amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

– construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

– construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

– construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, se arată în documentaţia proiectului aprobat joi de consilieri.

În lista aprobată de CJ se află 110 parohii:

Parohia / Lucrări pentru care se solicită ajutor / Suma alocată

Parohia Ortodoxă Română Gîrbova de Sus – achiziționare centrală termică – 5.000

Parohia Ortodoxă Gîmbaș –  Filia Păgida – reparații curente biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Gîmbaș – reparații curente acoperiș biserică – 5.000

Parohia Greco –  Catolică Alba Iulia II – continuare lucrare biserică – 5.000

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia – continuare construire trapeză la Centrul misionar Sf. Lazăr – 200.000

Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia – Întâmpinarea Domnului – reparații curente – 14.000

Parohia Ortodoxă Română „Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia – reparații curente exterior – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Partoș – reparații interiorul bisericii – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Maieri I Alba Iulia – instalație încălzire – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Micești – instalație încălzire – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus – reparații curente – 15.000

Parohia Ortodoxă Română „Mihai Viteazul”Alba Iulia – reparații pardoseli – 5.000

Parohia Ortodoxă Română „Tolstoi” Alba Iulia – pictură biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ecaterina” Alba Iulia – pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română „Orizont”Alba Iulia – construcție biserică – 14.000

Parohia Ortodoxă „Dealul Furcilor” Alba Iulia – pictură biserică nou construită – 5.000

Parohia Ortodoxă „Cartierul Nou I” – continuare lucrări biserică – 14.000

Parohia Ortodoxă Oarda de Jos – zidire biserică nouă – 5.000

Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Alba Iulia – continuare construcție biserică – 27.000

Parohia Romano Catolică Alba Iulia – reabilitare vitraliu – 3.000

Parohia Ortodoxă Română Cib –  Filia Cheile Cibului – reparații curente int și exterior – 18.000

Parohia Ortodoxă Almașu de Mijloc „Buna Vestire” – reparații curente biserică – 7.000

Mănăstirea „Martirii Neamului” – finisaje interioare și exterioare – 10.000

Parohia Ortodoxă Straja – învelitoare turla biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Gîrde, Bistra – reparații curente acoperiș – 5.000

Parohia Ortodoxă Valea Dobrii – reabilitare fațadă biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Blaj –  Veza – reparații curente – 2.500

Parohia Ortodoxă Română Blaj –  Berc – pictură biserică – 8.000

Parohia Ortodoxă Română Blaj III – uși/geamuri biserică – 8.000

Protopopiatul Ortodox Român Blaj –  Capela Ortodoxă Sf. Vasile cel Mare – continuare lucrări construcție capela – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Blaj Izvoarele – lucrari interior turn și tâmplărie – 7.500

Biserica Penticostală Calea Vieții Blaj – reparații curente biserică – 7.500

Parohia Ortodoxă Română Cîlnic – reparații curente acoperiș – 5.000

Parohia Ortodoxă Română, Dealul Capsei, Cîmpeni – încălzire centrală – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua – renovare, reabilitare biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Hăpria – reparații curente – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Limba – rezidire și consolidare biserică – 5.000

Parohia Greco –  Catolică Crăciunelu de Jos – reparații curente biserică – 7.500

Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos – reparații exterioare – 10.000

Parohia Ortodoxă Cricău – confecționare strane biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Cugir IV – reabilitare și extindere biserică – 10.000

Parohia Romano –  Catolică Cugir – schimbare uși biserică – 2.000

Parohia Ortodoxă Română Cut – montare tâmplărie geamuri – 12.500

Parohia Ortodoxă Heria – confecționare catapeteasmă biserică – 7.500

Biserica Adventistă de ziua a șaptea Galda de Jos – izolație termică exterioară – 3.000

Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș – reparații curente – 23.000

Parohia Ortodoxă Română Reciu – continuare lucrari biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Ocoale –  Filia Călineasa – înlocuit acoperiș biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Ocoale –  Gîrda de Sus – confecționare iconostas – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Turdaș – reparații curente acoperiș biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Română Mătișești –  Filia Costești – reparații curente exterior – 5.000

Parohia Ortodoxă Trifești –  Horea – reparații biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Țelna – lucrări construcții biserica – 10.000

Parohia Ortodoxă Română Veseuș – continuare construcție biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Română Vălișoara, Livezile – reparații curente- acoperiș – 5.000

Parohia Ortodoxă Livezile – lucrări construcții biserica – 5.000

Parohia Ortodoxă Izvoarele –  Livezile – reparații interior biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Băgău – schimbare geamuri și uși – 5.000

Mănăstirea Lupșa – continuare pictură biserică – 10.000

Biserica Adventistă de ziua a șaptea Lunca Ampoiței – termoizolație biserică – 7.000

Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului – reparații acoperiș biserică – 6.000

Parohia Ortodoxă Română Cisteiul de Tîrnave – înlocuire dușumea biserică – 8.000

Parohia Ortodoxă Română Obreja – construcție biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Mihalț II – reparații biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Mogoș Cojocani –  Filia Valea Barnii – executare iconostas-catapeteasmă – 4.000

Parohia Ortodoxă Mogoș Cojocani – înlocuirea ușilor și ferestrelor – 4.500

Parohia Ortodoxă Mogoș Miclești – reparații turnul bisericii – 5.000

Parohia Ortodoxă Mogoș Miclești –  Filia Mămăligani – repararea și întreținerea instalației electrice – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Stîna de Mureș –  Filia Copand – construcție biserică – 5.000

Biserica Adventistă de ziua a șaptea Ocna Mureș – înlocuire ușă intrare biserică – 2.500

Parohia Ortodoxă Română Războieni – pictură biserică – 8.000

Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV – construire biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș I – amenajări exterioare biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Română Micoșlaca – reparații curente – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II – reparații curente – 5.000

Parohia Ortodoxă Ocna Mureș III – pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Ocoliș – reparații curente biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Petrești II – continuare lucrări biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Segagea – pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Poșaga de Jos – reparații curente –  acoperiș – 5.000

Parohia Greco –  Catolică Poșaga de Jos – reparații acoperiș și turlă – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Rădești – pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Meșcreac – reparații biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Tău – înlocuire tâmplărie – 7.500

Biserica Penticostală Roșia de Secaș – construire biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II –  Filia Bucium Muntari – reparații curente – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II –  Filia Corna – reparație fațadă biserica – 5.000

Schitul „Sub piatră” – pictură în tehnică frescă – 5.000

Parohia Ortodoxă Tărtăria – construire capelă mortuară – 5.000

Parohia Greco –  Catolică Sîncel – continuarea lucrărilor biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Iclod – continuare construcție biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Sîntimbru Fabrică – terminarea clopotniței – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Coșlariu Nou – pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Sîntimbru – înlocuire tâmplărie cupola – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Totoi – reparații curente – 8.000

Parohia Ortodoxă Română Coșlariu – renovare exterior biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Scărișoara – candelabre biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Sebeș II – reparații curente – 5.000

Parohia Greco –  Catolică Șibot – termoizolație biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Șibot – reparații biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Peleș –  Filia Valea Verde – reparații biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Peleș –  Sohodol – reparații biserică – 10.000

Parohia Ortodoxă Română Burzonești Lazuri, Sohodol – pictură biserică – 7.000

Parohia Ortodoxă Sohodol – pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Lunca Tîrnavei – reparații curente biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Sînmiclăuș – mobilier biserică – 5.000

Parohia Unitariană Sînmiclăuș – reparații curente acoperiș bis. – 4.500

Parohia Ortodoxă Română Cunța – construcție capelă – 15.000

Parohia Ortodoxă Română Stremț II – construcție biserică – 8.000

Parohia Ortodoxă Geomal – instalare paratrăznet biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Teiuș II – recondiționare pictură biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Pețelca – reabilitare biserică – 15.000

Parohia Ortodoxă Lunca –  Valea Lungă – construcție biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Ponorel –  Filia Poieni – reparații curente biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Ponorel –  Vidra – reparații curente la biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Vințu de Jos I – reparații curente biserică – 5.000

Parohia Ortodoxă Română Zlatna I – reparații exterioare – 6.000

Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni – reparații curente acoperiș – 6.000

Parohia Ortodoxă Zlatna –  Vîltori – reparații curente biserică – 7.000ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Ministrul Ionuț Stroe: Dorim continuitate la sporturile de sală. Avem cele mai detaliate reguli pentru a proteja sănătatea

Publicat

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a afirmat, luni, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii federaţiilor, că este un moment greu pentru sportul românesc în contextul creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus şi că îşi doreşte continuitate la sporturile care îşi desfăşoară activitatea în săli.

„Toţi suntem îngrijoraţi de situaţia epidemiologică care există în ţară, de creşterea numărului de infectări, am auzit în ultimele zile chiar multe discuţii despre meciuri amânate la baschet, volei, chiar despre unele turnee anulate, şi am considerat necesar să avem acest dialog. Este un moment extrem de greu pentru toate sporturile şi ne dorim continuitate, în special pentru cele care îşi desfăşoară activitatea în sală, şi am dorit să avem direct de la reprezentanţii acestora o evaluare a situaţiei, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii sportive, a competiţiilor”, a declarat Stroe, conform unui comunicat al MTS.

El a precizat că este necesară respectarea cadrului legislativ pentru protejarea sportivilor astfel încât să-şi poată continua activitatea: „La sport avem cel mai clar cadru legislativ dintre toate domeniile, cele mai detaliate reguli pentru a proteja sănătatea şi siguranţa sportivilor astfel încât să-şi continue activitatea. Ne dorim competiţii sigure şi cât mai puţine infectări. Este o luptă pe care trebuie să o ducem împreună, cu ajutorul federaţiilor, ne bazăm pe experienţa lor şi pe angajamentul ferm că vor face tot ce e posibil pentru a ţine lucrurile sub control. Repet, pandemia este cea care a oprit sportul, meciurile, noi facem eforturi să o ţinem sub control. Este important să respectăm cu stricteţe măsurile care reglementează ceea ce înseamnă acum practicarea sportului, tocmai pentru a ne putea continua activitatea”.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a avut luni o întâlnire de lucru cu reprezentanţii federaţiilor naţionale sportive – sporturi de sală, ce au programate competiţii în această lună. Întâlnirea vine pe fondul creşterii numărului de infectări cu coronavirus în România.

La întâlnire au participat reprezentanţii: FR Baschet, FR Handbal, FR Volei, FR Polo, FR Tenis de masă, FR Hochei pe gheaţă, FR Judo, FR Box, FR Lupte, FR Kempo, FR Taekwondo WT.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Declarații Klaus Iohannis. Odată depășit pragul de 3 la mie, este evidentă necesitatea de noi restricții

Publicat

Președintele Klaus Iohannis susține o conferință de presă, luni, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Declarații:

Am participat la summitul inițiativei celor trei mări, care va contribui în perioada post-pandemie la redresarea economică

Obiectivul principal al României sunt proiectele strategice de interconectare, un pas important fiind finalizarea proiectului BRUA, faza 1

Am subliniat importanța deosebită a liniei de cale ferată care leagă Constanța de Gdansk și proiectul Via Carpatica

Aceste proiecte au nevoie de finanțare substanțială

Pe lângă Fondul de Investiții al Inițiativei celor trei mări vor trebui folosite fonduri guvernamentale și fondurile anunțate de SUA

Referitor la situația epidemiologică:

Din nefericire, ca în întreaga Europă, ne confruntăm cu creșterea cazurilor de Covid

București este în scenariul roșu, alte județe sunt foarte aproape

Odată depășit acest prag e evidentă necesitatea de noi măsuri restrictive

Guvernul a stabilit metodologia și măsurile specifice fiecărui scenariu

Autoritățile locale au responsabilitatea de a le implmenta

E de neînțeles că deși am văzut zilnic creșterea numărului de cazuri, la nivelul capitalei nu a existat un plan coerent, comunicat clar, astfel încât populația să fie pregătită

Atitudinea prefectului Capitalei și modul în care a reacționat sunt inacceptabile și nu trebuie să rămână fără urmări

Presiunea spitale și secții ATI a crescut la cote uriașe și acest lucru nu mai poate continua

Trebuie să acționăm acum decisiv

Dragi români, ducem de atâtea luni o bătălie pentru sănătatea și viața noastră

În primăvară, am reușit să reducem masiv curba infectărilor

Sunt convins că putem face din nou acest lucru

Răspunsuri la întrebări:

Situația impune măsuri suplimentare în București. Evident că dacă nu se oprește pandemia, atunci experții vor veni cu recomandări suplimentare dar acum aceste măsuri care au fost decise sunt cele necesare

Alegerile (parlamentare – n.r.) au fost stabilite conform legii și vor avea loc în 6 decembrie.

Președintele Parlamentului European avertiza că bugetul european este blocat acum. Când ar urma să primim primii bani europeni?

Aceste chestiuni au fost discutate, în prezent negocierile merg un pic mai greu, i-m încurajat pe toți să se reunească și să caute soluții, ar fi foarte păcat să pierdem vremea și să nu obținem aceste fonduri. Eu cred că lucrurile vor merge mai departe, va fi aprobat bugetul și în varianta normală în anul 2021 vom intra pe noul buget și vom putea folosi acești bani europeni.

Ar trebui demis prefectul Capitalei?

Lucrurile nu pot continua așa, oamenii au dreptul să fie preveniți, să fie luați în serios și să primească informațiile în timp util ca să se poată pregăti.

Mai suportați ce se întâmplă în învățământ?

Întreaga societate a fost aruncată în haos de pandemie, și evident și școlile. E clar că s-au luat măsuri bune, dar s-au făcut și erori. Nu cred că e cazul să exagerăm însă cu aceste evaluări că totul este haotic, în majoritatea școlilor lucrurile sunt bine planificate

Am putea apela la sprijin european având în vedere deficitul de medici și asistente?

Eu cred că medicii români sunt foarte buni și până acum au făcut față foarte foarte bine.

Avem chiar acum o promoție de medici tineri care sunt interesați să intre direct în prima linie, sunt convins că vom avea în viitorul apropiat un număr de medici tineri care se vor implica și în aceste secții. Eu cred că putem gestiona situația în continuare. Acum câteva luni medici de la noi au mers în altă parte și au ajutat acolo și au făcut o impresie foarte bună

De ce nu s-a impus masca obligatorie mai devreme?

Aceasta a fost recomandarea experților

Cine e vinovat de lipsurile existente?

Guvernul lucrează la aceste chestiuni, lucrurile se vor rezolva. Această pandemie ne-a luat total pe nepregătite. Când a apărut la noi pandemia, rezervele României în acest domeniu au fost zero, așa le-a lăsat guvernul PSD. De atunci gestionăm pandemia și toate domeniile unde ar fi trebuit să existe o rezervă. În învățământ s-a început destul de devreme cu procedurile de achiziții, din varii motive lucrurile nu au fost duse la final dar se vor rezolva

Sunt elevi care nu au acces în continuare la educație, nu au tablete și curent electric. Cine ar trebuie să fie responsabil ca la finalul anului școlar să fier recuperată această lună pierdută?

Nu cred că e cazul să căutăm vinovați, ci soluții. Noi vorbim de o catastrofă, nu de niște detalii administrative și ceea ce facem e să prevenim o generație pierdută. Pentru cei care nu au acces se caută soluții pentru fiecare în parte. Problema e imensă și conține mult mai multe fațete decât că într-o școală sau în alta poate nu toți elevii au primit materialul pentru a participa la școala online. Îmi doresc foarte mult ca până la finalul anului școlar să putem spune că am dotat școlile, că elevii au acces la școala online

 

În actualizare.

sursă: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Transilvania și la munte până în 1 noiembrie. Când vor fi ploi și ninsori. Prognoza meteo pe două săptămâni

Publicat

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme în regiuni din țară pentru următoarele două săptămâni, până în 1 noiembrie.

În Transilvania, vor fi variații de temperatură, valori maxime, de la medie de 14 grade la 19 grade Celsius. Este posibil să plouă după 24 octombrie.

În Transilvania, pe parcursul primei săptămâni, vremea se va încălzi de la o zi la alta, iar temperaturile maxime vor crește de la 11 până la 19 grade, între 19 și 23 octombrie, când vremea va deveni caldă pentru această perioadă.

Apoi, regimul termic diurn va marca o ușoară scădere, concretizându-se printr-o medie a maximelor de 14 grade în jurul datei de 28 octombrie, valoare în jurul căreia se vor menține și în zilele următoare.

Temperaturile nocturne se vor situa între 0 și 3 grade în intervalul 19 – 23 octombrie, apoi vor crește spre 7 grade pe 25 octombrie și, ulterior, vor fi în scădere până la 2 grade în ultima zi a intervalului de prognoză.

În mare parte a primei săptămâni nu vor fi precipitații, dar începând cu data de 24 octombrie probabilitatea pentru ploi pe arii restrânse va crește și se va menține ridicată până la finalul celei de a doua săptămâni.

La munte, prima săptămână va debuta cu vreme rece (19 și 20 octombrie), când vor fi în medie maxime de 4-6 grade și minime medii de -3…0 grade.

În perioada 21-23 octombrie se va încălzi, astfel încât valorile termice diurne vor tinde spre o medie de 14-15 grade, urmând ca în weekendul 24-25 octombrie acestea să scadă ușor spre 12 grade.

În tot acest interval temperaturile nocturne vor fi în creștere treptată până la valori medii în jur de 6 grade. Cea de-a doua săptămână va fi caracterizată de valori termice constante, în medie cu maxime de 8-10 grade şi minime de 0-4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor, în general slabe cantitativ, va fi în creștere începând cu data de 24 octombrie. Vor fi ploi, iar spre finalul intervalului se vor semnala și lapoviță și ninsori, la altitudini mari.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

“Săptămâna voluntariatului” – Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Acces la studio de înregistrări și atelier pentru tineri

Publicat

Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia

Astăzi a început “Săptămâna voluntariatului”, manifestare organizată de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia pentru a evidenția rolul important în comunitate și societate pe care-l au tinerii, elevi sau studenți, dar și pentru a veni în sprijinul acestora prin activități menite să le pună în valoare și dezvolte abilitățile, potrivit reprezentanților instituției.

Pe parcursul acestei săptămâni vor fi distribuite vârstnicilor din Alba Iulia, cu venituri modeste, măști medicale de protecție, această categorie de vârstă fiind considerată de specialiști cea mai vulnerabilă în fața noului coronavirus.

Studenții talentați care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților vor avea, tot în această săptămână, ocazia să lucreze într-un studio profesionist, unde vor învăța lucruri noi în domeniul muzical, dar vor putea și să înregistreze.

Săptămâna se va încheia cu un atelier despre importanța practicării dialogului cu tinerii, implicarea acestora în politicile și programele de tineret, accesul tinerilor la educație ca factor de prevenire a marginalizării tinerei generații, implicarea tinerilor în și prin organizații neguvernamentale, la care vor participa elevii și studenții activi în proiectele Casei de Cultură a Studenților.

“Săptămâna voluntariatului” are ca parteneri Fundația Comunitară Alba și Liga Studenților din Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate