Connect with us
Publicitate

CÂMPENI

Se împlinesc 236 de ani de la Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Ce a provocat revolta țărănimii iobage din Transilvania


Publicat

Se împlinesc 236 de ani de la revolta țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă, numită și „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”.

Răscoala din 1784, numită și „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă.

A izbucnit la 2 noiembrie 1784, în satul Curechiu, Hunedoara, și s-a încheiat la sfârșitul lui decembrie 1784, când Horea și Cloșca au fost capturați de către autorități scrie wikipedia.org.

La ea au participat iobagi români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și statului, mineri din Munții Apuseni și ocnele din Maramureș, meșteșugari, preoți etc. Răscoala a pus în discuție statutul de tolerați în Transilvania imperială al românilor, ceea ce i-a conferit și un caracter național.

„Certa puncta” (ordonanţă imperială), emisă la 11 noiembrie 1769, fixa robota ţăranului iobag la patru zile pe săptămână cu braţele şi la trei zile cu vitele, pentru ca jelerilor (categorie ţărănească săracă), să li scadă obligaţia la două zile pe săptămână.

Abuzurile nobilimii au continuat, însă, prin răstălmăcirea reglementării amintite, îngreunând starea iobagului, sărăcind puterea economică a gospodăriei lui, la care se adăugau condiţiile oneroase pe care stăpânii domeniali le impuneau la prestarea robotei, a obligaţiei în muncă a supusului, notează volumul „Istoria Românilor. Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor (1711-1821)”.

O situaţie specială există în Munţii Apuseni. Regiunea, datorită bogăţiilor subsolului, fusese organizată în domeniu fiscal, depinzând direct de Curtea imperială. Prin sistemul arendării mijloacelor de venituri din Munţi s-a ajuns la restrângerea ultimelor libertăţi ale locuitorilor moţi, prin care ei îşi procurau de fapt subzistenţa.

Aici, peste domeniul minier, peste aparatul fiscal, se suprapunea autoritatea comitatensă (de Alba) şi se săvârşeau, mai ales, abuzurile scăpate oricărui control ale slujbaşilor domeniali şi comitatensi. Împotriva acestora au fost întreprinse călătoriile la Viena ale deputăţiilor moţeşti, avându-l ca şi conducător pe Horea, după numele adevărat Vasile Ursu Nicola, locuitor din Arada, care aparţinea de satul Albac, aflat în componenţa comunei Râu (Arieşu) Mare.

Prima călătorie a sa a avut loc în 1779, când o delegaţie a ţăranilor de pe domeniul Zlatna a prezentat Curţii imperiale o plângere împotriva abuzurilor administraţiei, notează ”Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, 2003).

A fost însoţit de Cloşca, pe numele său adevărat, Ion Oargă, originar din Cărpinişul Câmpenilor, de Dumitru Todea Buta şi de Gavrilă Onu din Comuna Râu Mare.

Plângerile ţărăneşti vizau munca excesivă solicitată iobagilor din Munţi, interzicerea defrişării pădurilor, sporirea excesivă a taxelor fiscale şi a contribuţiilor militare, arendarea dreptului de cârciumărit unor străini care se pretau la nemiloasă spoliere, abuzurile funcţionarilor domeniali şi comitatensi.

Programul răscoalei

La puţine zile de la izbucnirea răscoalei Horea a trimis nobilimii maghiare, reprezentată prin Tabla comitatului Hunedoara, un ultimatum care cuprinde de fapt scopurile izbucnirii răscoalei. Punctele acestui program sunt:

„1. Ca nobilul comitat dimpreună cu toţi posesorii şi cu toată seminţia lor să pună jurământul sub cruce!”

 

„2. Nobilime (nemeşime) să nu mai fie, ci fiecare nobil, dacă va putea să capete vreo slujbă împărătească, să trăiască din aceea.”

 

„3. Stăpânii nobili să părăsească odată pentru totdeauna moşiile nobilitare.”

 

„4. Că dânşii (nobilii) încă să plătească dările întocmai ca poporul contribuabil plebeu.”

 

„5. Pământurile nemeşeşti să se împărţească între poporul plebeu, în înţelesul poruncii ce o va da Maiestatea Sa Împăratul.”

 

Potrivit enciclopediaromâniei.ro programul răscoalei a fost iniţial unul social, având ca scop nivelarea diferenţelor de clasă socială şi instaurarea unei echităţi sociale.

Datorită faptului că cea mai mare parte a nobililor din Transilvania era de origine maghiară (sau români maghiarizaţi complet) a fost necesar doar un mic pas pentru a se trece de la scopul social al răscoalei la scopul naţional al acesteia, răsculaţii din Zărand şi Munţii Apuseni fiind în majoritate români.

În lunile octombrie-noiembrie 1780, o nouă deputăţie ţărănească în frunte cu Horea se afla iarăşi la Viena, plângerile lor dezvăluind aceleaşi stări de lucruri, abuzurile funcţionarilor crescând între timp.

Revenit în Munţi împreună cu însoţitorii săi, Horea a trimis oameni la Sibiu, la Guberniu, în ianuarie 1871, în scopul solicitării aşteptatelor hotărâri şi rezoluţii imperiale la petiţiile anterioare, dar de aici au fost îndreptaţi către Tabla comitatului; aceasta, la rândul ei, i-a îndrumat la Notariatul comitatului şi aşa mai departe.

Tergiversarea răspunsului i-a determinat pe reprezentanţii ţăranilor iobagi de pe Arieşul Mare să ia din nou drumul Vienei.

Cea de-a treia călătorie a lui Horea la Viena are loc în martie-aprilie 1782, fiind însoţit de acelaşi Cloşca şi de alţi trei ţărani.

Petiţia ţărănească înaintată acum autorităţilor imperiale se referea la abuzurile domeniului şi comitatului, care, peste taxa şi darea obişnuite încasau şi multe contribuţii fără a se da nicio chitanţă probatorie.

Un rol important în pregătirea şi declanşarea răscoalei l-a avut aşa-numitul ”tumult” de la Câmpeni petrecut în ziua târgului de ţară din 24 mai 1782. Evenimentul a reprezentat o adevărată răscoală a celor prezenţi, constituindu-se într-o verigă semnificativă a lanţului de frământări sociale care au prevestit şi pregătit însăşi răscoala din 1784.

Cauza directă a revoltei a constat în regimul crâşmăritului în Munţi, restrâns treptat şi apoi, interzis, a fi practicat de către moţi în beneficiu propriu; dreptul de vânzare a fost preluat de arendaşi veniţi din afara zonei, el devenind un monopol seniorial, aici domenial.

Când slujbaşii arendaşilor, armeni, au intervenit pentru a arunca afară din târg pe săteni cu băuturile aduse spre vânzare, aceştia din urmă s-au răzvrătit, atacând la rândul lor pivniţele cu băuturile respectivilor arendaşi.

Cinci ţărani au fost condamnaţi la moarte, iar locuitorii celor patru sate au fost obligaţi să plătească o despăgubire de 25 de ori mai mare decât costul băuturii vărsate.

O ultimă călătorie la Viena, a unei delegaţii ţărăneşti în frunte cu Horea, a avut loc începând de la sfârşitul anului 1783 şi a durat până în aprilie/mai 1784. Petiţia sintetiza cuprinzător revendicările locuitorilor din Munţi şi a fost înmânată personal împăratului chiar de Horea, cu ocazia audienţei speciale care i-a fost acordată la 1 aprilie 1784.

Petiţia cuprindea cinci puncte şi prezenta abuzurile administraţiei şi cerea revizuirea sentinţelor în procesul ţăranilor implicaţi în incidentul de la Câmpeni.

Comutarea pedepselor cu moartea în închisoare şi bătaie a fost singurul rezultat al acestei călătorii. În ciuda eforturilor sale, autorităţile locale au refuzat să dea satisfacţie revendicărilor ţărăneşti.

Începând cu vara lui 1784, situaţia din Principat a devenit încordată, elementul principal fiind conscripţia militară, în legătură cu care împăratul Iosif al II-lea emisese încă de la 31 ianuarie, un ordin imperial care prevedea înscrierea prealabilă, pe bază de voluntariat, ca soldaţi grăniceri, a cât mai multor locuitori din vecinătatea frontierelor Principatului.

Se preconiza ca cei care se vor înrola ca grăniceri să treacă sub jurisdicţia autorităţilor militare austriece, posedând de acum sesiile iobăgeşti avute mai înainte, fără a mai datora ceva domnilor de pământ de până atunci.

Opoziţia nobilimii transilvănene la această măsură a curţii Imperiale, ca şi faţă de alte reforme preconizate de Iosif al II-lea, a întârziat aplicarea ordinului.

Satele din Alba merg spre centrul de înscriere din cetate, înscrierea ca militari fiind intensă şi în cuprinsul altor comitate ca ce al Hunedoarei unit cu Zarandul, în cele ale Turzii, Clujului, Cetăţii de Baltă, chiar. Mişcarea de conscriere a satelor se propagă pe Mureş în Jos până în comitatul Aradului.

Această conscripţie nu a fost un fapt de natură exclusiv militară; ea a declanşat o mişcare generală în satele transilvănene, dezvăluind stări de lucruri şi cauze sociale grave, în special în teritoriul comitatens, unde trona abuzul nobilimii maghiare.

Ţăranii din satele conscrise sau pe cale de conscriere încetau prestarea obligaţiilor iobăgeşti faţă de stăpânii feudali, în multe locuri ei declarând că acum şi pământul pe care l-au lucrat este al lor, că vor fi împărţite ţăranilor şi celelalte domenii nobiliare, că nu vor mai fi nobili, în consecinţă.

Nu au lipsit ameninţările, dar nici violenţele, mai ales în comitatul Hunedoarei (în părţile Haţegului şi Zarandului).

Frământările ţărăneşti din timpul conscripţiei militare au scos la iveală încordarea la care se ajunsese în raporturile dintre nobilime şi ţărănimea iobagă în mai multe comitate transilvănene, ca şi situaţia disperată a acesteia din urmă şi fricţiunile dintre nobilime, autorităţile civile şi cele militare din Principat.

La 28 octombrie 1784, Crişan (Marcu Girgiu sau Crişan Giurgiu, iobag din Cărpiniş) a cerut ţăranilor prezenţi la târgul de la Brad să participe la o adunare la Mesteacăn, unde s-a hotărât continuarea acţiunilor în vederea conscrierii.

Astfel a fost constituită o grupare ţărănească care urma să plece spre cetatea Alba Iulia, unde ţăranii sperau să primească arme şi să devină astfel militari, soldaţi ai împăratului.

Locul de adunare l-au fixat la Curechiu, unde chiar în prima de zi de noiembrie a avut loc un incident provocat de slujbaşii nobiliari care încercau să-i oprească pe ţărani cu forţa. Încercarea autorităţilor de a-l aresta pe Crişan, a eşuat.

La 2 noiembrie 1784, Crişan a cerut ţăranilor adunaţi la Curechiu să se ridice la luptă pentru lichidarea nobilimii, izbucnind astfel marea răscoală ţărănească condusă de Horea, Cloşca şi Crişan. Ţăranii s-au îndreptat spre Crişcior, unde au incendiat curţile nobiliare şi au ucis 17 persoane.

De aici o parte din răsculaţi s-a îndreptat spre Mihăileni, iar alte spre Brad. La 3 noiembrie, ţăranii conduşi de Crişan, au atacat Ribiţa şi au executat 42 de nobili. În ziua următoare, a fost atacată Baia de Criş, potrivit lucrării ”Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, 2003).

O coloană de ţărani, condusă de Horea şi de Cloşca, a ocupat la 5 noiembrie Câmpenii, apoi Abrudul (6 noiembrie).

Răsculaţii s-au împărţit în două mari cete: una condusă de Cloşca a urmat, în jos, cursul Arieşului, alta, în frunte cu fiul lui Horea, Ioan (născut 1765) coboară pe Ampoi.

Din ceata lui Cloşca porneşte un grup care a atacat şi incendiat curţile de la Sălciua şi Sângeorzul Trascăului, unde iobagii maghiari s-au alăturat celor români. Până la 5 noiembrie, întreg Zarandul era cuprins de răscoală.

În zilele de 6 şi 7 noiembrie a avut loc un asalt nereuşit asupra Devei. 44 de ţărani luaţi prizonieri au fost executaţi.

O altă ceată de ţărani a distrus curtea din Săvârşin a vicecomitelui Forrai, iar alta a înaintat pe valea Mureşului intrând în comitatul Sibiului. La 11 noiembrie, ţăranii au dat un ultimatum nobililor asediaţi la Deva, cerând desfiinţarea nobilimii şi împărţirea între ţărani a moşiilor acesteia.

Cloşca a încheiat la 12 noiembrie 1784, cu vicecolonelul Schultz, armistiţiul de la Tibru, care prevedea încetarea ostilităţilor pe timp de opt zile. Generalizarea armistiţiilor între diversele cete de ţărani şi armată a determinat încetarea acţiunilor ţărăneşti.

Împăratul Iosif al II-lea a ordonat la 21 noiembrie reprimarea răscoalei de către armată. Între 27 şi 29 noiembrie au loc o serie de ciocniri între răsculaţi şi armată, la Brad, Hălmagiu, Râmeţ şi Lupşa. Victoria a fost a ţăranilor.

Armata a înfrânt rezistenţa ţărănimii la începutul lunii decembrie, ocupând Abrudul, apoi Câmpeniul (11 decembrie).

Refugiaţi în munţi, Horea şi Cloşca au fost prinşi la 27 decembrie 1784, în pădurea Scoruşet din Munţii Gilăului. Au fost duşi şi închişi la Alba Iulia. Crişan a fost prins la sfârşitul lunii ianuarie şi întemniţat tot la Alba Iulia.

A sfârşit aici, după ce s-a spânzurat cu nojiţele de la opinci. Horea şi Cloşca au fost executaţi la 28 februarie 1785, prin frângerea cu roata.

În contextul desfăşurării răscoalei ţărăneşti transilvănene, Curtea din Viena s-a văzut obligată să reia acţiunea de reformă socială în Transilvania, să reglementeze raporturile dintre iobagi şi nobili.

A fost astfel publicată, la 22 august 1785, patenta imperială prin care era desfiinţată şi în Principat servitutea personală, dependenţa ţăranilor şerbi, care se puteau de acum căsători şi fără consimţământul domnului de pământ, aveau dreptul să se mute pe alte domenii, în alt sat, să înveţe carte şi meserii.

Se extindea, astfel, consecinţă a răscoalei ţărăneşti, măsura aplicată, prin stăruinţele Curţii imperiale, între anii 1780-1782 în celelalte provincii ale Imperiului habsburgic, de desfiinţare a servituţii personale a ţăranului şerbit, în Transilvania acest proces fiind întârziat de opoziţia nobilimii maghiare, potrivit volumului ”Istoria Românilor. Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor (1711-1821)” (Editura Enciclopedică, 2002).

surse: Agerpres, Wikipedia Video: youtube/Misterele IstorieiDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

CJSU Alba: MĂSURI și RESTRICȚII stabilite la Sâncel, după ce comuna a intrat în scenariul „galben”. Ce trebuie respectat

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a stabilit joi noi măsuri pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu virusul Sars-Cov-2 la Sâncel. Comuna a intrat în scenariul „galben” după ce incidența a ajuns la 2,69. 

Măsurile intră în vigoare începând cu data de 17 septembrie, ora 00:00, și au o durată de 14 zile (până în data de 30 septembrie, ora 24:00).

Vezi HOTĂRÂREA NR. 212 – CJSU ALBA (.pdf)

Potrivit CJSU, se vor aplica măsurile prevăzute în Hotărârea nr. 208 din 10.08.2021, art. 2, litera A și C.

Vezi HOTĂRÂREA nr.208 a CJSU Alba din 10.09.2021 (.pdf)

Măsuri generale, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile:

 1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare identificate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență de pe raza județului Alba;
 2. În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:
  – angajatul este singur în birou/toate persoanele din birou sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  – persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
  – persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);
  – prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
  – copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
 3. În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră;
 5. Organizarea activităţii la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autorităţile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, ţinând cont şi de gradul de vaccinare a angajaţilor de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariaţii pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi de numărul de angajaţi care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care deţin şi prezintă angajatorului adeverinţă eliberată de medicul de familie;
 6. Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 7 – 20;
 7. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 8. În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
 9. În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
 10. În spațiile închise sau deschise competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
 11. Se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt premise, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;
 13. Organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor publice sau private de cultură care administrează spaţii special destinate activităţilor cultural artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafeţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară;
 14. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;
 15. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat pentru Culte;
 16. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare de 250 de persoane în interior și mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 17. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 18. Se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;
 19. Se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară;
 20. Se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane;
 21. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități;
 22. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00 – 24,00;
 23. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;
 24. Activitatea în creşe şi after-school-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 25. În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. La apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură de către unitatea/instituția de învățământ responsabilă cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază;
 27. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, a târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale;
 28. Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 29. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori se instituie următoarele măsuri:

 1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecție;
 2. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;
 3. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitor;
 4. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior şi de maximum 100 de persoane în interior. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
 5. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;
 6. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;
 7. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în interior în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 8. Se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 9. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;
 10. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;
 11. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 – 2,00;
 12. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 – 2,00;
 13. Măsurile prevăzute la pct. 12-13 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 14. În cazul evenimentelor private aferente nunţilor şi botezurilor, activităţile prevăzute la pct. 12 – 14, se pot desfășura până la ora 2,00;
 15. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 12 şi 14 este restricţionată sau închisă se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 16. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00 – 2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 17. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului;
 18. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
 19. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 20. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului;
 21. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00;
 22. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 23. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2;

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA până duminică: Când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pe localități, 17-19 septembrie

Publicat

Vremea se mai răcește la finalul săptămânii în județul Alba, după o zi cu ploi și furtuni. Prognoza meteo – vremea pe localități în perioada 17-19 septembrie 2021.

Temperaturile maxime vor fi de 26 de grade vineri, apoi scad la 20-21 de grade sâmbătă și duminică, în zonele mai joase.

La munte, maximele vor varia între 10-14 grade la Oașa, respectiv 13-17 grade la Arieșeni.

Prognoza meteo în localități din județul Alba, în perioada 17-19 septembrie:

Prognoza meteo – vremea: Vineri, 17 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse/ furtuni

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse/ furtuni

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius: averse/ furtuni

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse/ furtuni

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse/ furtuni

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse/ furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse/ furtuni

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse/ furtuni

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse/ furtuni

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse/ furtuni

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse/ furtuni

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse/ furtuni

Prognoza meteo – vremea: Sâmbătă, 18 septembrie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime 10 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Prognoza meteo – vremea: Duminică, 19 septembrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nebulozitate variabilă

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nebulozitate variabilă

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Sfaturi de siguranță în bucătărie pentru părinți și copii (P)

Publicat

Gătitul în familie creează amintiri (și abilități) care vor fi prețuite pentru o viață întreagă – indiferent dacă este vorba de o cină pripită în timpul săptămânii sau o masă mare pentru o ocazie specială.

Totuși, bucătăria poate fi un loc periculos. Sfaturile noastre de siguranță în bucătărie vă vor ajuta să transformați preparatul cinei într-o afacere sigură de familie.

Este ușor să vă lăsați captivați de entuziasmul unei rețete noi sau a unui meniu de sărbători, dar siguranța trebuie să primeze atunci când îi aduceți pe micuți în bucătărie. Vrem să vă ajutăm să vă bucurați de o activitate plăcută, de succes, fără griji (cel puțin când vine vorba de accidente). Înainte de a vă pune șorțul și a scoate acel robot de bucătărie, asigurați-vă că urmați aceste sfaturi.

Pregătiți bucătăria

Asigurați-vă că bucătăria este pregătită pentru asistenții începători. Asigurați cablurile lungi, astfel încât mâinile mici să nu dărâme aparatele mici de pe tejghea. Așezați blocurile de cuțite departe de îndemâna copiilor sau fixați sertarul cuțitelor cu un zăvor pentru copii. Blocați materialele de curățat, băuturile alcoolice și articolele periculoase, cum ar fi folia de plastic. Cu copii foarte mici, pregătiți ingredientele în avans, astfel încât să vă puteți concentra asupra siguranței, în loc să alergați în jurul bucătăriei. Și nu uitați să păstrați o trusă de prim ajutor aproape, în caz de ceva.

Spălați-vă pe mâini

Obișnuiți-vă micuții să se spele pe mâini (inclusiv sub unghii și brațe până la cot) în apă fierbinte cu săpun, înainte de a începe să lucreze în bucătărie. Chiar dacă lucrați doar cu un robot de bucătărie, aceasta este o cerință crucială pentru siguranța alimentelor. O modalitate de a face spălarea mâinilor distractivă și minuțioasă este să cântați în timp ce vă spălați pe mâini.

Purtați lucrurile potrivite

Acest lucru ar putea părea o prostie, dar părul și hainele pot transforma o sesiune de gătit într-un coșmar de bucătărie. Îndepărtați orice bijuterie care atârnă, suflecați mânecile și trageți înapoi părul lung. Pantofii antiderapanți vor ajuta la evitarea alunecărilor. Și faceți-vă copilul să se simtă profesionist cu propriul șorț.

Reiterați regulile

Este o idee bună să descrieți regulile de bază ale siguranței bucătăriei, înainte de a începe o aventură de gătit în familie. În plus față de a le arăta tuturor unde este extinctorul, iată câteva reguli de luat în considerare:

Numai adulții pot folosi și transporta cuțite.

Un adult trebuie să supravegheze orice lucru cu cuțitul – inclusiv cel dintr-un robot de bucătărie.

Nu atingeți aragazul sau cuptorul fără supraveghere (în funcție de vârstă).

Aveți grijă la alimente calde, precum și la oale, boluri, capace și alte recipiente care au fost pe aragaz sau în cuptorul cu microunde. Nu atingeți până nu primiți ok-ul de la un adult.

Întoarceți întotdeauna mânerele oalelor spre interior, pentru a evita scurgerile și arsurile accidentale.

Folosiți o ustensilă curată dacă trebuie să gustați creația dvs. și folosiți-o o singură dată. Fără scufundări duble sau degete!

Spălați-vă din nou dacă atingeți carne crudă sau alte ingrediente crude.

Cereți ajutorul, dacă aveți nevoie de el – nu vă asumați riscuri în bucătărie.

Configurați zone de siguranță

O altă modalitate de a vă îmbunătăți șansele de pregătire a mesei fără accidente este de a stabili zone sigure, în care copiii să poată lucra. Aceste zone sunt lipsite de cabluri și fire libere, instrumente de încălzire (inclusiv aragazul și aparatele precum prăjitoarele de pâine sau un robot de bucătărie), obiecte ascuțite și alte pericole potențiale.

Folosiți instrumentele potrivite

Ținețicontatât de rețeta dvs., cât și de nivelul de îndemânare al copilului, atunci când vă pregătiți pentru o sesiune de gătit în familie. Țineți la îndemână instrumente de siguranță, cum ar fi mănușile de cuptor.

Dacă intenționați să gătiți cu copiii dvs. în mod regulat, luați în considerare investiția în unelte de bucătărie concepute special pentru mâini mici. Puteți găsi cuțite, tocătoare, teluri și alte instrumente culinare potrivite pentru copii. Când îi oferiți copilului dvs. propriile instrumente, acest lucru ajută la prevenirea accidentelor și îi face să se simtă ca acasă în bucătărie.

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

UPDATE FOTO-VIDEO: ACCIDENT la Arieșeni. Un bărbat, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina. A fost preluat de un elicopter SMURD

Publicat

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza pe raza comunei Arieșeni.

Un bărbat a fost rănit după ce s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile.

UPDATE 2: Serviciul Public Județeaan Salvamont Salvaspeo Alba în colaborare cu Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Bihor au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN 75 pe raza comunei Arieseni.

O personă de 41 de din județul Bihor a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părți carosabile.

La locul accidentului a mai intervenit un echipaj SMURD Beiuș.

Persona acidentată a fost predată unui elicopter SMURD.

UPDATE 1: Serviciul Județean Salvamont – Salvaspeo Bihor, care asigură serviciul de permanență în zona satului de vacanță Vârtop, a intervenit pentru ajutorarea victimei unui accident rutier produs pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni, județul Alba.

Salvatorii montani bihoreni au intervenit, ca forță de prim-răspuns, la o solicitare a ISU „Unirea” Alba, sosită prin dispeceratul ISU „Crișana” Bihor.

Victima a fost rapid evaluată și imobilizată.

Se așteptă sosirea unui echipaj EPA – SMURD, luându-se în calcul și posibilitatea ca victima să fie preluată de elicopterul SMURD de la baza Arad.

Știrea inițială:

Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, joi după-amiaza, în jurul orei 16:45, în Arieșeni. În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost rănit.

Cercetarea la fața locului este în desfășurare.

foto, video: Salvamont Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate