Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE la ACADEMIA de POLIȚIE 2021: Au început înscrierile, sute de locuri disponibile. Date complete despre fiecare facultate

Publicat

Admitere Academia de Poliție 2021: Condiții de recrutare – acte necesare:

La concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă, programele de studii

„Drept”,

„Ordine şi siguranţă publică” şi

„Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”

pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.ED., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri” candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură facultate.

La concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie, pot participa agenţii/ subofiţerii/ maiştrii militari din M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare

La înscriere candidaților li se atribuie un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs.

Codul unic de identificare atribuit precum și centrul zonal la care este arondat se menționeză în scris în cererea de înscriere de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acesta pe bază de semnătură.

Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale / internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I

Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I

Admitere Academia de Poliție 2021: Dosarul de recrutare

a) cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare

Admitere Academia de Poliție: Model-Cerere-de-inscriere

b) documentele care atestă absolvirea studiilor liceale: pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2021 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale sau adeverință (pentru promoţia absolventă în anul concursului), în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate; pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2021 – atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată); diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

În cazul candidaților cu premii la olimpiade/copii de polițiști sau personal militar, inclusiv:

  • adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat

Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Model-consimtamant-informat

  • copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei;
  • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
  • cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului; o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; documentele doveditoare obținerii distincțiilor (în funcție de caz).

La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate, certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat.

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.

Admitere Academia de Poliție 2021: TAXA de înscriere

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria sector 1 București (cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX), numai online (metode moderne de plată, respectiv virament bancar, transfer online etc.), în perioada constituirii dosarului de recrutare, 26-29 iulie 2021 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare).

Explicația pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere va include în mod obligatoriu următoarele informații: CNP candidat; Codul unic de identificare atribuit candidatului.

Candidații declarați apt psihologic vor face dovada plății taxei în timpul perioadei constituirii dosarului de recrutare. După încheierea perioadei de recrutare, până cel târziu la data de 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare), candidații care nu au făcut dovada plății taxei de înscriere nu vor putea fi înscriși la concursul de admitere.

În situații excepționale, generate de eventuale riscuri ce privesc decontările interbancare, operațiunile de plată se pot corecta până cel târziu la data de 3 august 2021 – data operațiunii bancare.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile: orfanii de unul sau ambii părinţi; cei care provin din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi; copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat; copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.); cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.); copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare); candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

PROBELE – ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax