Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE la licee de învăţământ DUAL şi profesional 2018 în ALBA: OFERTA completă pentru elevii de clasa a VIII-a

Publicat

După ce vor susţine examenul de Evaluare Naţională, elevii care termină clasa a VIII-a se înscriu pentru continuarea studiilor la liceu. La școlile profesionale şi duale, zilele de înscrieri sunt 15, 18, 19 iunie 2018, la secretariatele școlilor gimnaziale pe care le urmează. În judeţul Alba, pot alege din oferta celor 42 de unităţi şcolare care au clase pentru învăţământ profesional, tehnic sau dual.

VEZI: EVALUARE NAŢIONALĂ 2018, clasa a VIII-a: Reguli pentru examen, calendarul probelor şi modele de subiecte

Pentru admiterea în învățământul profesional şi dual, media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a (80%) și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să aibă mediile de la a VIII-a încheiate, adică să nu aibă corigențe sau să fie în stare de repetenție.

Citeşte şi ADMITERE LICEU 2018 în ALBA: Calendar, locuri şi ultimele medii de intrare. GHIDUL candidatului

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic ce este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică. Acesta asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici. Firmele asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. De asemenea, acest tip de învăţământ facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Învățământul profesional dual a fost lansat în 2012 de ministrul de atunci al Educației, Daniel Funeriu. Acest tip de învățământ este organizat la inițiativa firmelor, care încheie un contract cu liceele tehnologice în cadrul cărora vor fi școlarizați elevii și cu primăria. După absolvirea celor 3 ani de învățământ dual, elevii au întâietate la angajare în compania la care au făcut practică.

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

– 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional

– minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual

Calendar înscriere la școlile profesionale şi duale 2018:

15, 18, 19 iunie 2018: Secretariatele școlilor gimnaziale completează, la cererea elevilor și a părinților, fișa de înscriere în învățământul dual; înscrierea elevilor la școlile duale, pe baza fișei de înscriere de mai sus

19 iunie 2018: Afișarea la sediul școlilor duale a listei elevilor înscriși; şcolile care organizează preselecție afișează procedura de preselecție

20-21 iunie 2018: Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat astfel de probe. Afișarea rezultatelor

21-22 iunie 2018: Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la alte școli, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat

22 iunie 2018: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual.

3 iulie 2018: validarea, de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.

3-4 iulie 2018: ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional, de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.

3 – 4 iulie 2018: depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.

4 iulie 2018: tansmiterea de către unitățile de învățământ are au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul dual, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual, candidații depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional și fișa de opțiuni pentru învățământul dual;

b) certificatul de naștere – copie și original;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională/ tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naționale/ examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie și original;

e) fișa medicală.

Învățământul dual începe după clasa a VIII-a, durează 3 ani și are următoarea structură de pregătire practică vs. pregătire teoretică:

– în clasa a IX-a: elevul face practică 20%

– în clasa a X-a: elevul face practică 60%

– în clasa a XI-a: elevul face practică 72%

Firmele asigură tutori din cadrul companiei care se ocupă de practică făcută de elevi. Companiile participă cu specialiști și la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală.

Avantajele firmelor care intră în învățământul dual

Cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Elevii care au pierdut înscrierea în iunie la școlile duale au la dispoziție o a doua etapă de înscriere în învățământul dual 2018, în perioada 31 august–3 septembrie 2018.

OFERTA pentru învăţământul profesional şi dual în ALBA 2018-2019:

În judeţul Alba sunt 42 de licee cu clase de învăţământ profesional, tehnic sau dual.

Proiectul planului de școlarizare pentru clasa a IX-a, învățământ profesional de zi, cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2018-2019 (surse: alegetidrumul.ro; edu.ro, IŞJ Alba)

Unitatea de învățământ / Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa IX învăţământ profesional: Domeniul de pregătire, calificarea profesională, forma de organizare / Propuneri nr. clase /Propuneri nr. locuri / Denumirea agenţilor economici cu care sunt încheiate contracte-cadru pentru practica elevilor (nr. de elevi la agentul economic)

Alba Iulia:

Colegiul Tehnic” Alexandru Domșa” Alba Iulia (SPGA)

Mecanică – operator la mașini cu comandă numerică – învăţământ dual – 2 – 56 – Star Transmission SRL Cugir (56)

Electromecanică – electromecanic utilaje și instalații industriale – învăţământ dual – 1,5 – 46 – Star Transmission SRL Cugir (28), Bosch Rexroth SRL Blaj (7), Saturn SA Alba Iulia (2), Ipec SA Alba Iulia (9)

Mecanică – turnător – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Saturn SA Alba Iulia (14)

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia:

Construcții, instalații și lucrări publice – Zidar – pietrar-tencuitor – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Marconst SRL (5), Marinex SRL (5), Alba Cons SA (4)

Construcții, instalații și lucrări publice – Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Proinstal SRL (5), Mega Instal SRL(4), Instalatorul SA(5)

Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia:

Turism și alimentație – Bucătar – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Parc SA (3), Cetatea Apuseni SA (3), Florea Grup SRL – Hotel Transilvania (2), Sergio New SRL (2), Pub 13 SRL (2), Bozeșan Company SRL (2)

Turism și alimentație – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Parc SA(3), Cetatea Apuseni SA (3), Florea Grup SRL – Hotel Transilvania (2), Sergio New SRL (2), Pub 13 SRL (2), Bozeșan Company SRL (2)

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

Industrie textilă și pielărie – Confecţioner articole din piele şi înlocuitori – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Rekord SRL (14)

Industrie textilă și pielărie – Confecţioner produse textile – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Trend SRL (14)

Aiud

Colegiul Național “Bethlen Gabor” Aiud

Turism și alimentație – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Gea Event SRL(14)

Turism și alimentație – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Fantastic SRL (5), Mobis Andy Ladislau SRL (5), Lexus Prod SRL(2), Binalmob SRL (2)

Colegiul Tehnic Aiud

Mecanică – operator la mașini cu comandă numerică – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Almi Import Export SRL Aiud (3), Industrial Service SRL Aiud (5), Lia Prod Universal SRL Aiud (1), Metal Prod SRL Aiud (2), Mobilaiud SRL Aiud (2), Prelco Met SRL Aiud (1)

Mecanică – Mecanic auto – învăţământ profesional – 1,5 – 42 – Sicomec Motor SRL (4), Excelent Trans SRL (6), Lacul Codrilor SRL (6), Rialto Auto SRL (2), Autotaller SRL (6), Villi Auto Serv SRL (4), PFA Irimie

Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud

Agricultură – Horticultor – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Domeniile Boieru SRL Ciumbrud(14)

Agricultură – Lucrător în agroturism – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Glueckspilz SRL Ciumbrud(14)

Cugir

Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir:

Mecanică – Operator la mașini cu comandă numerică – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Star Transmission SRL Cugir (5), Bulbucan Lil SRL (3), Nova Grup SRL Cugir (4), Prototip Construct SRL Cugir (2)

Mecanică – rectificator – învăţământ dual – 0,5 – 14 – Fabrica de Arme Cugir SA Cugir (5), Sculăria SRL Cugir (3), Uzina Mecanică Cugir SA (6)

Mecanică – sculer matrițer – învăţământ dual – 0,5 – 15 – Prototip Construct SRL Cugir (1), Uzina Mecanică Cugir SA (12)

Mecanică – strungar – învăţământ dual – 0,5 – 15- Fabrica de Arme Cugir SA Cugir (3) Prototip Construct SRL Cugir (2), Uzina Mecanică Cugir SA (10)

Blaj

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

Mecanică – operator la mașini cu comandă numerică – învăţământ dual – 0,5 – 14 – IAMU SA Blaj (14)

Mecanică – rectificator – învăţământ dual – 0,5 – 14 – IAMU SA Blaj (14)

Mecanică- sculer matriţer – învăţământ dual – 0,5 – 15 – Bosch Rexroth SRL Blaj (15)

Electric – Electrician constructor – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Bosch Rexroth SRL Blaj (14)

Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – IAMU SA Blaj (14)

Mecanică – strungar – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – IAMU SA Blaj (14)

Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj

Comerț – Comerciant – vânzător – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – I. I. Bota Emoke (2), Mady Market Construct SRL (2), Gostat Aliment SRL (2), Casandra Com SRL (2), Ștefania Eximp

Industrie alimentară – Brutar-patiser – preparator produse făinoase – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Corușanu Impex SRL (4), Agr44o Serv Comp SRL (4), Corina Com SRL (4), Cooperativa de Consum (2)

Sebeş

Liceul Tehnologic Sebeș

Turism și alimentație – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – învăţământ profesional – 1 – 28 – Extreme Entertainment SRL Sebeș (7), Tecnostar Consulting SRL Sebeș(10), Olimpic Sol SRL Sebeș (7), Mase Plastice Turcu SRL, Snack Bar Sebeș (4)

Industrie textilă și pielărie – Confecţioner articole din piele şi înlocuitori – învăţământ profesional – 1 – 28 – Mavaro Industrie SRL Sebeș (10), Pelamod SRL Sebeș (8), Phenix Bags SRL Sebeș (10)

Electromecanică – Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – învăţământ profesional – 1 – 28 – Dupex SRL Sebeș (15), Salv Metal SRL Sebeș (13)

Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal – învăţământ profesional – 1 – 28 – Dupex SRL Sebeș (28)

Chimie industrială – Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei – învăţământ profesional – 1 – 28 – Pehart Tec S.A. Petrești-Sebeș (28)

Câmpeni

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni

Turism și alimentație – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – învăţământ profesional – 1 – 28 – Consum Coop. Câmpeni Soc. Cooperativă (10), Rivaly Ch SRL (18)

Comerț – Comerciant-vânzător – învăţământ profesional – 1 – 28 – Liliacul SRL (28)

Electromecanică – Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Electroserv Ariesul SRL (14)

Silvicultură – Pădurar – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Ocolul Silvic Abrud R.A (14)

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentatie Arieşeni

Turism și alimentație – ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – învăţământ profesional – 1 – 28 – Sarra Nicol SRL, Pensiunea Vila Vank (4), Pensiunea Gheţar Scărisoara (4), Felix Com Service SRL – Pensiunea. Mama Uţă (4), Aristur Cîmpeni SRL

Baia de Arieş

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Mecanică – Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – învăţământ profesional – 1 – 28 – Cris Autoservice SRL (12), Ceziana Star SRL (8)

Liceul Tehnologic Jidvei

Mecanică – Mecanic agricol – învăţământ profesional – 1 – 28 – Jidvei SRL Filiala Alba (28)

Ocna Mureş

Liceul Tehnologic Ocna Mureş

Comerț – Comerciant-vânzător – învăţământ profesional – 1 – 28 – Izabela SRL (28)

Chimie industrială – Operator industria de medicamente şi produse cosmetice – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Soapmill SRL(14)

Mecanică – Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – învăţământ profesional – 0,5 – 14 – Exon SRL (14)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax