Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE școli militare 2021: TOATE locurile, CALENDAR și condiții de înscrieri la academie și școlile de subofițeri și maiștri

Publicat

Cei care-și doresc o carieră militară au la dispoziție, în anul școlar și universitar 2021-2022, locuri scoase la concurs în șase academii militare și trei universități civile, respectiv cinci școli de maiștri și subofițeri.

UPDATE: La începutul lunii aprilie, au fost publicate calendarele și metodologia de admitere.

Admitere MAI / școli Politie: Sunt 1366 de locuri pentru studii de licență, potrivit planului de școlarizare MApN. Din acestea, 195 sunt pentru concurs admitere.

Restul sunt pentru repartiția absolvenților de colegii militare, locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională ori locuri cu taxă.

Vezi și ADMITERE școli militare 2022: Locuri și condiții pentru candidați. Înscrieri la școli postliceale, colegii, academii militare

În total sunt 29 de specializări pentru ofițer în Armata României.

Mai sunt 1204 de locuri pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor, din care 1.075 pentru concurs admitere.

Vezi integral Plan scolarizare MApN 2021-2022

Admitere școala militară 2021: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR 2021

– 108 locuri (plus 9 la Academia de Poliție – locuri MApN) pentru concurs admitere

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 29 aprilie 2021

Selecția și examinarea medicală se vor desfășura după ierarhizarea candidaților în urma susținerii examenului de admitere.

Vezi și Admitere 2022 la școli militare și SRI: 195 de locuri pentru candidați MAI. Înscrieri până în 20 mai. Calendar

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR CIVIL 2021 – 78 de locuri pentru MApN

Termenul limită pentru înscrierea candidaților a fost 5 martie 2021

Admitere școala militară 2021: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR – CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviație-naviganți – împliniți în cursul anului 2021.

Candidații trebuie să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care au parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că au achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat.

Pentru ÎNSCRIERE în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, candidații se adresează biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul și completează o fișă de contact cu datele de identificare și opțiunile privind cariera militară. Înscrierile se pot face și online.

(Fișa de contact va fi completată de părinți/tutori pentru candidații minori.)

Fișa de contact se obține direct de la sediul biroului informare-recrutare sau online și se completează conform indicațiilor personalului recrutor.

Admitere școala militară 2021: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR – SELECȚIA

Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Pentru anumite arme și specialități militare, candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală și la examinarea medicală, vor parcurge probe suplimentare medicale și/sau psihologice, astfel:

– candidații pentru locurile care presupun desfășurarea activităților aeronautice militare – la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București;

– candidații pentru marină – la Centrul de Medicină Navală din Constanța.

Perioada de întocmire a dosarelor de candidat se va stabili după ce se vor aproba metodologiile de admitere și perioada admiterii.

Metodologiile/regulamentele de admitere, inclusiv tematica și bibliografia pentru examenul de admitere, se publică pe site-urile instituțiilor de învățământ militar și civil, pe măsură ce sunt aprobate, iar ulterior pot fi consultate și la birourile informare-recrutare.

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR 2021 – locuri și specializări

Admitere școala militară 2021: Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București (3 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 100 locuri, din care 11 pentru concurs admitere, 5 pentru absolvenți colegii militare, 8 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și 75 cu taxă

Facultatea de Securitate și Apărare – Științe militare, informații și ordine publică

– Securitate și apărare: 25 locuri UNAp în regim cu taxă

– Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării: 25 locuri UNAp în regim cu taxă

– Sisteme informaționale: 25 locuri UNAp în regim cu taxă

CALENDAR ADMITERE 2021 Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării / Sisteme informaționale

Sesiunea I

12-22 iulie: înscrierea candidaţilor

13 – 22 iulie: analizarea dosarelor

23 iulie: repartizarea dosarelor pe comisii

26 – 29 iulie: susţinerea probei de concurs

 • pentru specializarea Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării: susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina limba şi literatura română; Media de examen = nota obţinută la eseu – pondere 70% (nota minimă 5,00) și Media la examenul de bacalaureat – pondere 30%
 • pentru specializarea Securitate și Apărare – susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu motivaţional la disciplina istorie; Media de examen = nota obţinută la eseu – pondere 70% (nota minimă 5,00) și Media examenului de bacalaureat – pondere 30%
 • pentru specializarea Sisteme Informaționale – susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina TIC – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Media de examen = nota obţinută la eseu – pondere 70% (nota minimă 5,00) și media examenului de bacalaureat – pondere 30%.

30 iulie, ora 12.00: afișarea rezultatelor concursului de admitere

30 iulie, orele 12.00-13.00: depunere contestații

30 iulie, orele 13.00-14.00 analiza și rezolvarea contestațiilor

30 iulie, ora 14.30 afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Sesiunea a II-a:

31 august-9 septembrie: înscrierea candidaţilor

1-9 septembrie: analizarea dosarelor

10 septembrie: repartizarea dosarelor pe comisii

13 – 16 septembrie: susţinerea probei de concurs

17 septembrie, ora 12.00: afișarea rezultatelor concursului de admitere

17 septembrie, orele 12.00-13.00: depunere contestații

17 septembrie, orele 13.00-14.00: analiza și rezolvarea contestațiilor

17 septembrie, ora 14.30: afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Facultatea de Comandă și Stat Major

CALENDAR ADMITERE 2021 Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Logistică

12-21 iulie: înscrierea candidaților la concursul de admitere (online, prin intermediul platformei ILIAS)

22 iulie, de la ora 8.00: prezentarea candidaților la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”; prezentarea, în original, a diplomei de bacalaureat/a adeverinței, precum și a documentelor încărcate pe platforma ILIAS (până la ora 14.00)

23 iulie, orele 10.00-13.00: susținerea probei de concurs – Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, cu durata de 180 de minute, la disciplinele Matematică, Informatică și Limba engleză; media minimă de promovare este 5,00

Media generală de admitere este: 0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză

23 iulie, ora 16.00: afişarea listelor provizorii

23 iulie, orele 16.00-17.00: depunerea contestaţiilor

23 iulie, orele 17.00-18.00: soluţionarea contestaţiilor

23 iulie, ora 19.00: afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Afişarea rezultatelor finale se face în urma finalizării procedurilor de înmatriculare

Logistică – 25 locuri finanțate de la bugetul de stat din care 17 locuri MApN, 5 prin repartiție absolvenți colegii naționale militare promoția 2021, 12 prin concurs admitere (1 pt candidat R. Moldova), 8 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (SAOPSN)

Admitere școala militară 2021: Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu (3 ani):

CALENDAR ADMITERE Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu 2021:

1-16 iulie: Transmiterea online a documentelor de către candidați, în vederea înscrierii

17-21 iulie: Verificarea dosarelor candidaților și clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise

23 iulie: Proba scrisă – prezentarea candidaţilor la sediul academiei până la ora 9.30; susţinerea probei de concurs – Test-grilă de verificare a cunoștințelor, orele 11.00-14.00; afișarea listelor provizorii – Etapa I de selecție până la ora 20.00; depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, până la ora 22.00 (în termen de două ore de la afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor)

26 iulie: confirmarea ocupării locurilor de către candidați (până la ora 15.00)

23 iulie – 13 august: continuarea procesului de selecție pentru candidații care nu au parcurs procesul de selecție

16 august: afişarea listelor provizorii – Etapa a II-a de selecție (până la ora 15.00)

17 august: depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, până la ora 10.00 (în termen de două ore de la depunerea contestațiilor de către candidați); afişarea rezultatelor finale / listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor (până la ora 20.00)

20 august: confirmarea ocupării locurilor de către candidaţii care au parcurs etapa a II-a de selecție (până la ora 14.00)

Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu – locuri 2021:

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 313 locuri, din care 26 pentru concurs admitere, 223 pentru absolvenți colegii militare, 64 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Științe Militare – Științe militare, informații și ordine publică – Leadership militar

– Infanterie: 32 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Cercetare: Infanterie: 17 locuri pentru absolvenți colegii militare

– Vânători de munte: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare

Facultatea de Management Militar – Științe militare, informații și ordine publică – Managementul organizației

– Poliție militară: 24 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere

– Tancuri: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere

– Artilerie și rachete: 31 locuri pentru absolvenți colegii militare

–  Geniu: 17 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 6 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Apărare CBRN: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Auto: 18 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Management Militar – Inginerie și management – Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică – 45 locuri pentru absolvenți colegii militare, 7 locuri concurs admitere, 8 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Științe Economice și Administrative

– Contabilitate – Contabilitate și informatică de gestiune – Finanțe-contabilitate: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 12 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Științe militare, informații și ordine publică – Management economico-financiar – Intendență: 7 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 10 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Științe administrative – Administrație publică – Logistică: 12 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere școala militară 2021: Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov (3 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 125 locuri, din care 9 pentru concurs admitere, 97 pentru absolvenți colegii militare, 18 pentru pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

CALENDAR ADMITERE 2021 – Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov

1-16 iulie: Transmiterea online a documentelor de către candidați, în vederea înscrierii

17-21 iulie: Verificarea dosarelor candidaților și clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise

23 iulie: Proba scrisă – prezentarea candidaţilor la sediul academiei până la ora 9.30; susţinerea probei de concurs – Test-grilă de verificare a cunoștințelor, orele 11.00-14.00

Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, la disciplinele Matematică (9 itemi), Informatică (9 itemi) și Limba engleză (9 itemi); media minimă de promovare este 5,00

Media generală de admitere este: 0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză

23 iulie, până la ora 20.00: afișarea listelor provizorii cu ierarhizarea

23-24 iulie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor (în termen de 24 de ore de la afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor)

24-25 iulie – soluționarea contestațiilor (în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor)

Selecția, afișarea listelor provizorii cu ierarhizarea, depunerea contestațiilor în urma selecției, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (ierarhizarea definitivă) vor fi stabilite prin procedură.

Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov – locuri pe facultăți:

Facultatea de Management Aeronautic – Științe militare, informații și ordine publică

Management în aviație – Aviație piloți: 14 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere (din cele 17 locuri MApN, 1 loc pentru R. Moldova, 8 sunt la piloți aeronave – 7 prin repartiție și 1 loc prin concurs; 8 la elicoptere – 7 prin repartiție și 1 loc prin concurs), 10 locuri structuri SAOPSN la elicoptere

Managementul traficului aerian

– Aviație nenaviganți: 9 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 1 loc pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Meteorologie: 5 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Controlor trafic aerian: 9 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană – Științe militare, informații și ordine publică

Managementul sistemelor de rachete și artilerie – Rachete și artilerie antiaeriană: 50 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană – Radiolocație: 10 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța (4 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 405 locuri, din care 7 pentru concurs admitere, 65 pentru absolvenți colegii militare, 7 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și 325 cu taxă

Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină și de navigație

– Navigație, hidrografie și echipamente navale: 41 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 6 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Electromecanică navală: 14 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Inginerie Marină – Inginerie electrică – Electromecanică: 10 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Navigație și Management Naval – Inginerie marină și navigație – Navigație și transport maritim și fluvial: 120 locuri cu taxă (ANMB)

Facultatea de Navigație și Management Naval – Inginerie și management – Inginerie și managmement naval și portuar: 75 locuri cu taxă (ANMB)

Universitatea ”Dunărea de Jos” – Facultatea de Arhitectură Navală – Arhitectură Navală: 1 loc concurs admitere

CALENDAR (parțial) ADMITERE 2021 – Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța

Recrutarea: se realizează până 28 aprilie 2021, numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judetene si de Sector prin inscrierea candidatilor pentru urmarea unei cariere militare.

1-20 iulie: înscrierea candidaților recrutați

Ierarhizarea candidaților înscriși se va realiza după susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză.

Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, cu durata de 180 de minute, la disciplinele Matematică, Informatică și Limba engleză; media minimă de promovare este 5,00

Media generală de admitere este: 0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză

Selecția – în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la test, candidații vor fi planificați pentru a susține probele de selecție, la Centrele Zonale de Selecție și Orientare, Spitalele Militare și Centrul de Medicină Navală.

Admiterea se încheie în momentul în care locurile sunt ocupate de candidații ierarhizați, în ordinea descrescătoare a mediilor, care au fost declarati APT după probele de selecție

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București (4 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 332 locuri, din care 55 pentru concurs admitere, 95 pentru absolvenți colegii militare, 149 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și 33 cu taxă

ÎNSCRIERI pe locurile la buget:

Candidații pe locurile finanțate de la buget, trebuie să completeze dosarul de candidat, până pe data de 21 iulie ora 12.00, transmițând pe adresa de e-mail admitere2021@mta.ro următoarele:

1) Fișa de opțiuni. Aceasta se va completa doar pentru un singur beneficiar (structură din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică), pentru care a fost selecționat. Fișa de opțiuni va fi descărcată de pe pagina https://mta.ro/admitere, completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări fișa de opțiuni, aceasta va fi scrisă olograf; ATENȚIE: va fi luată în considerare doar prima fișă de opțiuni transmisă și doar pentru beneficiarul (structura din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică) pentru care candidatul a fost selecționat;

2) Poză a diplomei de bacalaureat/ adeverință eliberată de liceu, în cazul în care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, în care se menționează media generală de la bacalaureat;

3) Dovada plății taxei de admitere/ documente din care să reiasă exceptarea de la plata taxei de înscriere la concurs. Plata va fi făcută în contul ATM FI cu următoarele specificații Beneficiar: Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, IBAN RO26TREZ70520F330500XXXX, CUI: 4265868.

4) Declarație cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate transmise de către candidat și cele originale, precum și acceptul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarația va fi descărcată de pe pagina https://mta.ro/admitere, completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf.

Nu vor fi admiși pentru a susține concursul de admitere candidații care nu au transmis până la data de 21.07.2021 ora 12.00, pe adresa de email admitere2021@mta.ro toate documentele specificate.

ÎNSCRIERI pe locurile cu taxă:

Candidații care doresc să participe la concursul de admitere în academie numai pe locurile cu taxă de studii vor transmite până la data 21 iulie 2021 ora 12.00, la adresa de e-mail admitere2021@mta.ro toate documentele necesare înscrierii online.

Dosarul de înscriere a fiecărui candidat trebuie să conțină următoarele documente:

1) Cerere de înscriere – document tipizat asigurat de secretariatul comisiei de admitere; 2) Două copii de pe certificatul de naștere; 3) Copia cărții de identitate;

4) Certificat de cazier judiciar, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii dosarului, cu excepția personalului militar în activitate;

5) Fișa de examinare medicală – document tipizat ;

6) Fișa de cunoaștere – document tipizat – numai pentru candidații selecționați de M.Ap.N. pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget;

7) Doar candidații pentru locurile finanțate de la buget – rezultatul selecției din centrele zonale de selecție și orientare și, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale și /sau psihologice speciale sau document similar pentru ceilalți candidați selecționați de beneficiari; Aceste documente se prezintă într-un dosar plic, pe coperta căruia se menționează numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului și textul „pentru concursul de admitere în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, anul 2021”.

La calculul mediei generale de admitere se iau în considerare 90% nota la testul grilă (0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză) și 10%  media la bacalaureat

Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, la disciplinele Matematică (9 probleme), Informatică (9 probleme) și Limba engleză (18 itemi); media minimă de promovare este 5,00

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București – locuri pe facultăți – 2021:

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

– Echipamente și sisteme electronice militare: 6 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 18 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Comunicații pentru apărare și securitate: 11 locuri pentru absolvenți colegii militare, 12 locuri concurs admitere, 25 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație: 1 loc pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 3 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică – Calculatoare și tehnologia informației – Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională: 24 locuri pentru absolvenți colegii militare, 23 locuri concurs admitere, 38 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Inginerie civilă

– Construcții și fortificații: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 14 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Drumuri, poduri și infrastructuri militare: 1 loc pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

Inginerie geodezică – Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice: 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

Inginerie genistică – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare: 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

Inginerie de armament, rachete și muniții:

– Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului: 4 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

– Armament, rachete, muniții di aviație și sisteme de salvare: 4 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere

– Muniții, rachete, explozivi și pulberi: 3 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

– Materiale energetice și apărare CBRN: 1 loc pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 7 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 3 locuri cu taxă (ATM)

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare

Inginerie aerospațială

– Aeronave și motoare de aviație: 7 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Echipamente și instalații de aviație: 5 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Ingineria autovehiculelor:

– Blindate, autovehicule și tractoare: 21 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 8 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule: 9 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București – Specializarea Drept

Vezi ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021: Înscrieri, calendar, condiții, probe, documente, taxă. Detalii pentru candidați

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 9 locuri MApN pentru concurs admitere (absolvenții vor fi ofițeri în cadrul MApN)

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR CIVIL 2021 – 78 de locuri pentru MApN

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 5 martie 2021

Termen limită pentru selecția candidaților: 9 aprilie 2021

Termen limită pentru examinarea medicală: 23 aprilie 2021

Termenele finale de întocmire a dosarelor de candidat se vor stabili după ce se vor aproba metodologiile de admitere și perioada admiterii.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – prin Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 55 de locuri (48 la medicină generală, 4 la medicină dentară, 3 la farmacie)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş – prin Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 15 locuri (medicină generală)

Universitatea București – 8 locuri (4 la psihologie, 2 la jurnalism, 2 la istorie)

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – școli militare de maiștri militari și subofițeri – 2021:

Admitere școala militară 2021:  Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti

Oferta de şcolarizare a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, pentru Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Recrutarea se face prin intermediul Centrului Militar Județean/de sector de domiciliu.

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani (formare maiştri militari), seria: 2021-2023 – 130 de locuri, din care 105 MapN, 21 MAI, 4 ANP (25% din numărul de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor naţionale militare liceale care au promovat examenul de bacalaureat în a doua sesiune; procentul se plică fiecărei specialităţi militare scoase la concurs; în situaţia în care, prin aplicarea procentului de 25% nu rezultă un număr întreg, acesta se rotunjeşte în favoarea absolventului de colegiu naţional militar)

Admitere școala militară 2021:  Programul de studii postliceale, cu durata de 1 an (formare subofiţeri), seria: 2021-2022

Cifre de şcolarizare aprobate, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Cursul de formare a subofiţerilor în activitate, seria: 2021-2022

Cifre de şcolarizare aprobate, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică Sibiu

Admitere școala militară 2021: Maiștri militari – locuri 2021

Admitere școala militară 2021:  Subofițeri – locuri 2021

 

Admitere școala militară 2021:  Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc – 192 locuri concurs admitere

Maiștri militari

(137 de locuri din care 124 de locuri concurs admitere și 13 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională)

Aeronave și motoare de aviație – 37 locuri concurs admitere, 4 alte structuri

Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare – 14 locuri concurs admitere

Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 17 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Radioelectronică de bord de aviație – 15 locuri concurs admitere, 3 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Radiolocație – 27 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Rachete și artilerie antiaeriană – 14 locuri concurs admitere

Admitere școli militare: Subofițeri (68 locuri)

Rachete și artilerie antiaeriană – 37 locuri concurs admitere

Radiolocație – 5 locuri concurs admitere

Operator (controlor) trafic aerian – 17 locuri concurs admitere

Aviație – 9 locuri concurs admitere

Admitere școala militară 2021: Şcoala militară de maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa

Admitere școala militară 2021: Maiștri militari

(128 locuri din care 110 locuri pentru concurs admitere și 27 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională)

Artilerie navală și antiaeriană – 15 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Timonier și tehnică de navigație navală – 20 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Arme sub apă – 10 locuri concurs admitere

Comunicații navale și observare semnalizare – 12 locuri concurs admitere, 6 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Radiolocație navală – 11 locuri concurs admitere

Motoare și mașini navale – 20 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Motoare și instalații electrice navale – 13 locuri concurs admitere, 9 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere școala militară 2021:  Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică (48 locuri pentru concurs admitere)

Subofțeri

Intendență – 20 locuri

Administrație – 22 locuri

Construcții – 6 locuri

În actualizare

surse: mapn.ro, armyacademy.ro, Recrutare MApN (Facebook), ncoacademy.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. Dorin

  marți, 27.07.2021 at 11:04

  Bună ziua ! A-și dori sa lucrez în cadru militar .cum trebuie sa procedez ?

 2. Miriam jabber

  miercuri, 22.09.2021 at 21:19

  Mai este loc la internet

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax