Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE școli militare 2021: TOATE locurile, CALENDAR și condiții de înscrieri la academie și școlile de subofițeri și maiștri


Publicat

Cei care-și doresc o carieră militară au la dispoziție, în anul școlar și universitar 2021-2022, locuri scoase la concurs în șase academii militare și trei universități civile, respectiv cinci școli de maiștri și subofițeri.

UPDATE: La începutul lunii aprilie, au fost publicate calendarele și metodologia de admitere.

Admitere MAI / școli Politie: Sunt 1366 de locuri pentru studii de licență, potrivit planului de școlarizare MApN. Din acestea, 195 sunt pentru concurs admitere.

Restul sunt pentru repartiția absolvenților de colegii militare, locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională ori locuri cu taxă.

În total sunt 29 de specializări pentru ofițer în Armata României.

Mai sunt 1204 de locuri pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor, din care 1.075 pentru concurs admitere.

Vezi integral Plan scolarizare MApN 2021-2022

Admitere școala militară 2021: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR 2021

– 108 locuri (plus 9 la Academia de Poliție – locuri MApN) pentru concurs admitere

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 29 aprilie 2021

Selecția și examinarea medicală se vor desfășura după ierarhizarea candidaților în urma susținerii examenului de admitere.

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR CIVIL 2021 – 78 de locuri pentru MApN

Termenul limită pentru înscrierea candidaților a fost 5 martie 2021

Admitere școala militară 2021: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR – CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviație-naviganți – împliniți în cursul anului 2021.

Candidații trebuie să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care au parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că au achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat.

Pentru ÎNSCRIERE în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, candidații se adresează biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul și completează o fișă de contact cu datele de identificare și opțiunile privind cariera militară. Înscrierile se pot face și online.

(Fișa de contact va fi completată de părinți/tutori pentru candidații minori.)

Fișa de contact se obține direct de la sediul biroului informare-recrutare sau online și se completează conform indicațiilor personalului recrutor.

Admitere școala militară 2021: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR – SELECȚIA

Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Pentru anumite arme și specialități militare, candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală și la examinarea medicală, vor parcurge probe suplimentare medicale și/sau psihologice, astfel:

– candidații pentru locurile care presupun desfășurarea activităților aeronautice militare – la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București;

– candidații pentru marină – la Centrul de Medicină Navală din Constanța.

Perioada de întocmire a dosarelor de candidat se va stabili după ce se vor aproba metodologiile de admitere și perioada admiterii.

Metodologiile/regulamentele de admitere, inclusiv tematica și bibliografia pentru examenul de admitere, se publică pe site-urile instituțiilor de învățământ militar și civil, pe măsură ce sunt aprobate, iar ulterior pot fi consultate și la birourile informare-recrutare.

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR 2021 – locuri și specializări

Admitere școala militară 2021: Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București (3 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 100 locuri, din care 11 pentru concurs admitere, 5 pentru absolvenți colegii militare, 8 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și 75 cu taxă

Facultatea de Securitate și Apărare – Științe militare, informații și ordine publică

– Securitate și apărare: 25 locuri UNAp în regim cu taxă

– Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării: 25 locuri UNAp în regim cu taxă

– Sisteme informaționale: 25 locuri UNAp în regim cu taxă

CALENDAR ADMITERE 2021 Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării / Sisteme informaționale

Sesiunea I

12-22 iulie: înscrierea candidaţilor

13 – 22 iulie: analizarea dosarelor

23 iulie: repartizarea dosarelor pe comisii

26 – 29 iulie: susţinerea probei de concurs

 • pentru specializarea Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării: susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina limba şi literatura română; Media de examen = nota obţinută la eseu – pondere 70% (nota minimă 5,00) și Media la examenul de bacalaureat – pondere 30%
 • pentru specializarea Securitate și Apărare – susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu motivaţional la disciplina istorie; Media de examen = nota obţinută la eseu – pondere 70% (nota minimă 5,00) și Media examenului de bacalaureat – pondere 30%
 • pentru specializarea Sisteme Informaționale – susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina TIC – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Media de examen = nota obţinută la eseu – pondere 70% (nota minimă 5,00) și media examenului de bacalaureat – pondere 30%.

30 iulie, ora 12.00: afișarea rezultatelor concursului de admitere

30 iulie, orele 12.00-13.00: depunere contestații

30 iulie, orele 13.00-14.00 analiza și rezolvarea contestațiilor

30 iulie, ora 14.30 afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Sesiunea a II-a:

31 august-9 septembrie: înscrierea candidaţilor

1-9 septembrie: analizarea dosarelor

10 septembrie: repartizarea dosarelor pe comisii

13 – 16 septembrie: susţinerea probei de concurs

17 septembrie, ora 12.00: afișarea rezultatelor concursului de admitere

17 septembrie, orele 12.00-13.00: depunere contestații

17 septembrie, orele 13.00-14.00: analiza și rezolvarea contestațiilor

17 septembrie, ora 14.30: afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Facultatea de Comandă și Stat Major

CALENDAR ADMITERE 2021 Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Logistică

12-21 iulie: înscrierea candidaților la concursul de admitere (online, prin intermediul platformei ILIAS)

22 iulie, de la ora 8.00: prezentarea candidaților la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”; prezentarea, în original, a diplomei de bacalaureat/a adeverinței, precum și a documentelor încărcate pe platforma ILIAS (până la ora 14.00)

23 iulie, orele 10.00-13.00: susținerea probei de concurs – Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, cu durata de 180 de minute, la disciplinele Matematică, Informatică și Limba engleză; media minimă de promovare este 5,00

Media generală de admitere este: 0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză

23 iulie, ora 16.00: afişarea listelor provizorii

23 iulie, orele 16.00-17.00: depunerea contestaţiilor

23 iulie, orele 17.00-18.00: soluţionarea contestaţiilor

23 iulie, ora 19.00: afişarea rezultatelor definitive și incontestabile

Afişarea rezultatelor finale se face în urma finalizării procedurilor de înmatriculare

Logistică – 25 locuri finanțate de la bugetul de stat din care 17 locuri MApN, 5 prin repartiție absolvenți colegii naționale militare promoția 2021, 12 prin concurs admitere (1 pt candidat R. Moldova), 8 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (SAOPSN)

Admitere școala militară 2021: Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu (3 ani):

CALENDAR ADMITERE Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu 2021:

1-16 iulie: Transmiterea online a documentelor de către candidați, în vederea înscrierii

17-21 iulie: Verificarea dosarelor candidaților și clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise

23 iulie: Proba scrisă – prezentarea candidaţilor la sediul academiei până la ora 9.30; susţinerea probei de concurs – Test-grilă de verificare a cunoștințelor, orele 11.00-14.00; afișarea listelor provizorii – Etapa I de selecție până la ora 20.00; depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, până la ora 22.00 (în termen de două ore de la afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor)

26 iulie: confirmarea ocupării locurilor de către candidați (până la ora 15.00)

23 iulie – 13 august: continuarea procesului de selecție pentru candidații care nu au parcurs procesul de selecție

16 august: afişarea listelor provizorii – Etapa a II-a de selecție (până la ora 15.00)

17 august: depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, până la ora 10.00 (în termen de două ore de la depunerea contestațiilor de către candidați); afişarea rezultatelor finale / listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor (până la ora 20.00)

20 august: confirmarea ocupării locurilor de către candidaţii care au parcurs etapa a II-a de selecție (până la ora 14.00)

Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu – locuri 2021:

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 313 locuri, din care 26 pentru concurs admitere, 223 pentru absolvenți colegii militare, 64 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Științe Militare – Științe militare, informații și ordine publică – Leadership militar

– Infanterie: 32 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Cercetare: Infanterie: 17 locuri pentru absolvenți colegii militare

– Vânători de munte: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare

Facultatea de Management Militar – Științe militare, informații și ordine publică – Managementul organizației

– Poliție militară: 24 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere

– Tancuri: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere

– Artilerie și rachete: 31 locuri pentru absolvenți colegii militare

–  Geniu: 17 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 6 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Apărare CBRN: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Auto: 18 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 7 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Management Militar – Inginerie și management – Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică – 45 locuri pentru absolvenți colegii militare, 7 locuri concurs admitere, 8 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Științe Economice și Administrative

– Contabilitate – Contabilitate și informatică de gestiune – Finanțe-contabilitate: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 12 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Științe militare, informații și ordine publică – Management economico-financiar – Intendență: 7 locuri pentru absolvenți colegii militare, 5 locuri concurs admitere, 10 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Științe administrative – Administrație publică – Logistică: 12 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere școala militară 2021: Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov (3 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 125 locuri, din care 9 pentru concurs admitere, 97 pentru absolvenți colegii militare, 18 pentru pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

CALENDAR ADMITERE 2021 – Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov

1-16 iulie: Transmiterea online a documentelor de către candidați, în vederea înscrierii

17-21 iulie: Verificarea dosarelor candidaților și clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise

23 iulie: Proba scrisă – prezentarea candidaţilor la sediul academiei până la ora 9.30; susţinerea probei de concurs – Test-grilă de verificare a cunoștințelor, orele 11.00-14.00

Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, la disciplinele Matematică (9 itemi), Informatică (9 itemi) și Limba engleză (9 itemi); media minimă de promovare este 5,00

Media generală de admitere este: 0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză

23 iulie, până la ora 20.00: afișarea listelor provizorii cu ierarhizarea

23-24 iulie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor (în termen de 24 de ore de la afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor)

24-25 iulie – soluționarea contestațiilor (în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor)

Selecția, afișarea listelor provizorii cu ierarhizarea, depunerea contestațiilor în urma selecției, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (ierarhizarea definitivă) vor fi stabilite prin procedură.

Academia Forțelor Ariene ”Henri Coandă” Brașov – locuri pe facultăți:

Facultatea de Management Aeronautic – Științe militare, informații și ordine publică

Management în aviație – Aviație piloți: 14 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere (din cele 17 locuri MApN, 1 loc pentru R. Moldova, 8 sunt la piloți aeronave – 7 prin repartiție și 1 loc prin concurs; 8 la elicoptere – 7 prin repartiție și 1 loc prin concurs), 10 locuri structuri SAOPSN la elicoptere

Managementul traficului aerian

– Aviație nenaviganți: 9 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 1 loc pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Meteorologie: 5 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Controlor trafic aerian: 9 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană – Științe militare, informații și ordine publică

Managementul sistemelor de rachete și artilerie – Rachete și artilerie antiaeriană: 50 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană – Radiolocație: 10 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța (4 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 405 locuri, din care 7 pentru concurs admitere, 65 pentru absolvenți colegii militare, 7 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și 325 cu taxă

Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină și de navigație

– Navigație, hidrografie și echipamente navale: 41 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 6 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Electromecanică navală: 14 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Inginerie Marină – Inginerie electrică – Electromecanică: 10 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Navigație și Management Naval – Inginerie marină și navigație – Navigație și transport maritim și fluvial: 120 locuri cu taxă (ANMB)

Facultatea de Navigație și Management Naval – Inginerie și management – Inginerie și managmement naval și portuar: 75 locuri cu taxă (ANMB)

Universitatea ”Dunărea de Jos” – Facultatea de Arhitectură Navală – Arhitectură Navală: 1 loc concurs admitere

CALENDAR (parțial) ADMITERE 2021 – Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța

Recrutarea: se realizează până 28 aprilie 2021, numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judetene si de Sector prin inscrierea candidatilor pentru urmarea unei cariere militare.

1-20 iulie: înscrierea candidaților recrutați

Ierarhizarea candidaților înscriși se va realiza după susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză.

Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, cu durata de 180 de minute, la disciplinele Matematică, Informatică și Limba engleză; media minimă de promovare este 5,00

Media generală de admitere este: 0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză

Selecția – în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la test, candidații vor fi planificați pentru a susține probele de selecție, la Centrele Zonale de Selecție și Orientare, Spitalele Militare și Centrul de Medicină Navală.

Admiterea se încheie în momentul în care locurile sunt ocupate de candidații ierarhizați, în ordinea descrescătoare a mediilor, care au fost declarati APT după probele de selecție

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București (4 ani):

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 332 locuri, din care 55 pentru concurs admitere, 95 pentru absolvenți colegii militare, 149 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și 33 cu taxă

ÎNSCRIERI pe locurile la buget:

Candidații pe locurile finanțate de la buget, trebuie să completeze dosarul de candidat, până pe data de 21 iulie ora 12.00, transmițând pe adresa de e-mail admitere2021@mta.ro următoarele:

1) Fișa de opțiuni. Aceasta se va completa doar pentru un singur beneficiar (structură din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică), pentru care a fost selecționat. Fișa de opțiuni va fi descărcată de pe pagina https://mta.ro/admitere, completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări fișa de opțiuni, aceasta va fi scrisă olograf; ATENȚIE: va fi luată în considerare doar prima fișă de opțiuni transmisă și doar pentru beneficiarul (structura din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică) pentru care candidatul a fost selecționat;

2) Poză a diplomei de bacalaureat/ adeverință eliberată de liceu, în cazul în care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, în care se menționează media generală de la bacalaureat;

3) Dovada plății taxei de admitere/ documente din care să reiasă exceptarea de la plata taxei de înscriere la concurs. Plata va fi făcută în contul ATM FI cu următoarele specificații Beneficiar: Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, IBAN RO26TREZ70520F330500XXXX, CUI: 4265868.

4) Declarație cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate transmise de către candidat și cele originale, precum și acceptul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarația va fi descărcată de pe pagina https://mta.ro/admitere, completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf.

Nu vor fi admiși pentru a susține concursul de admitere candidații care nu au transmis până la data de 21.07.2021 ora 12.00, pe adresa de email admitere2021@mta.ro toate documentele specificate.

ÎNSCRIERI pe locurile cu taxă:

Candidații care doresc să participe la concursul de admitere în academie numai pe locurile cu taxă de studii vor transmite până la data 21 iulie 2021 ora 12.00, la adresa de e-mail admitere2021@mta.ro toate documentele necesare înscrierii online.

Dosarul de înscriere a fiecărui candidat trebuie să conțină următoarele documente:

1) Cerere de înscriere – document tipizat asigurat de secretariatul comisiei de admitere; 2) Două copii de pe certificatul de naștere; 3) Copia cărții de identitate;

4) Certificat de cazier judiciar, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii dosarului, cu excepția personalului militar în activitate;

5) Fișa de examinare medicală – document tipizat ;

6) Fișa de cunoaștere – document tipizat – numai pentru candidații selecționați de M.Ap.N. pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget;

7) Doar candidații pentru locurile finanțate de la buget – rezultatul selecției din centrele zonale de selecție și orientare și, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale și /sau psihologice speciale sau document similar pentru ceilalți candidați selecționați de beneficiari; Aceste documente se prezintă într-un dosar plic, pe coperta căruia se menționează numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului și textul „pentru concursul de admitere în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, anul 2021”.

La calculul mediei generale de admitere se iau în considerare 90% nota la testul grilă (0,5 x Nota subiecte Matematică + 0,3 x Nota subiecte informatică + 0,2 x Nota subiecte engleză) și 10%  media la bacalaureat

Test de verificare a conoștințelor sub formă de test grilă, la disciplinele Matematică (9 probleme), Informatică (9 probleme) și Limba engleză (18 itemi); media minimă de promovare este 5,00

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București – locuri pe facultăți – 2021:

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

– Echipamente și sisteme electronice militare: 6 locuri pentru absolvenți colegii militare, 4 locuri concurs admitere, 18 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Comunicații pentru apărare și securitate: 11 locuri pentru absolvenți colegii militare, 12 locuri concurs admitere, 25 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație: 1 loc pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 3 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică – Calculatoare și tehnologia informației – Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională: 24 locuri pentru absolvenți colegii militare, 23 locuri concurs admitere, 38 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Inginerie civilă

– Construcții și fortificații: 8 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 14 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Drumuri, poduri și infrastructuri militare: 1 loc pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

Inginerie geodezică – Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice: 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

Inginerie genistică – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare: 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

Inginerie de armament, rachete și muniții:

– Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului: 4 locuri pentru absolvenți colegii militare, 3 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

– Armament, rachete, muniții di aviație și sisteme de salvare: 4 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere

– Muniții, rachete, explozivi și pulberi: 3 locuri pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 5 locuri cu taxă (ATM)

– Materiale energetice și apărare CBRN: 1 loc pentru absolvenți colegii militare, 1 loc concurs admitere, 7 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională, 3 locuri cu taxă (ATM)

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare

Inginerie aerospațială

– Aeronave și motoare de aviație: 7 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Echipamente și instalații de aviație: 5 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Ingineria autovehiculelor:

– Blindate, autovehicule și tractoare: 21 locuri pentru absolvenți colegii militare, 2 locuri concurs admitere, 8 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

– Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule: 9 locuri pentru structuri sistem de apărare, ordine publică și securitate națională

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București – Specializarea Drept

Vezi ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021: Înscrieri, calendar, condiții, probe, documente, taxă. Detalii pentru candidați

Studii universitare militare de licență (învățământ cu frecvență) – 9 locuri MApN pentru concurs admitere (absolvenții vor fi ofițeri în cadrul MApN)

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR CIVIL 2021 – 78 de locuri pentru MApN

Termen limită pentru înscrierea candidaților: 5 martie 2021

Termen limită pentru selecția candidaților: 9 aprilie 2021

Termen limită pentru examinarea medicală: 23 aprilie 2021

Termenele finale de întocmire a dosarelor de candidat se vor stabili după ce se vor aproba metodologiile de admitere și perioada admiterii.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – prin Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 55 de locuri (48 la medicină generală, 4 la medicină dentară, 3 la farmacie)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş – prin Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 15 locuri (medicină generală)

Universitatea București – 8 locuri (4 la psihologie, 2 la jurnalism, 2 la istorie)

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – școli militare de maiștri militari și subofițeri – 2021:

Admitere școala militară 2021:  Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti

Oferta de şcolarizare a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, pentru Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Recrutarea se face prin intermediul Centrului Militar Județean/de sector de domiciliu.

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani (formare maiştri militari), seria: 2021-2023 – 130 de locuri, din care 105 MapN, 21 MAI, 4 ANP (25% din numărul de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor naţionale militare liceale care au promovat examenul de bacalaureat în a doua sesiune; procentul se plică fiecărei specialităţi militare scoase la concurs; în situaţia în care, prin aplicarea procentului de 25% nu rezultă un număr întreg, acesta se rotunjeşte în favoarea absolventului de colegiu naţional militar)

Admitere școala militară 2021:  Programul de studii postliceale, cu durata de 1 an (formare subofiţeri), seria: 2021-2022

Cifre de şcolarizare aprobate, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Cursul de formare a subofiţerilor în activitate, seria: 2021-2022

Cifre de şcolarizare aprobate, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică Sibiu

Admitere școala militară 2021: Maiștri militari – locuri 2021

Admitere școala militară 2021:  Subofițeri – locuri 2021

 

Admitere școala militară 2021:  Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc – 192 locuri concurs admitere

Maiștri militari

(137 de locuri din care 124 de locuri concurs admitere și 13 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională)

Aeronave și motoare de aviație – 37 locuri concurs admitere, 4 alte structuri

Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare – 14 locuri concurs admitere

Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 17 locuri concurs admitere, 4 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Radioelectronică de bord de aviație – 15 locuri concurs admitere, 3 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Radiolocație – 27 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Rachete și artilerie antiaeriană – 14 locuri concurs admitere

Admitere școli militare: Subofițeri (68 locuri)

Rachete și artilerie antiaeriană – 37 locuri concurs admitere

Radiolocație – 5 locuri concurs admitere

Operator (controlor) trafic aerian – 17 locuri concurs admitere

Aviație – 9 locuri concurs admitere

Admitere școala militară 2021: Şcoala militară de maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa

Admitere școala militară 2021: Maiștri militari

(128 locuri din care 110 locuri pentru concurs admitere și 27 pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională)

Artilerie navală și antiaeriană – 15 locuri concurs admitere, 2 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Timonier și tehnică de navigație navală – 20 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Arme sub apă – 10 locuri concurs admitere

Comunicații navale și observare semnalizare – 12 locuri concurs admitere, 6 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Radiolocație navală – 11 locuri concurs admitere

Motoare și mașini navale – 20 locuri concurs admitere, 5 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Motoare și instalații electrice navale – 13 locuri concurs admitere, 9 locuri pentru structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Admitere școala militară 2021:  Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică (48 locuri pentru concurs admitere)

Subofțeri

Intendență – 20 locuri

Administrație – 22 locuri

Construcții – 6 locuri

În actualizare

surse: mapn.ro, armyacademy.ro, Recrutare MApN (Facebook), ncoacademy.roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. Dorin

  marți, 27.07.2021 at 11:04

  Bună ziua ! A-și dori sa lucrez în cadru militar .cum trebuie sa procedez ?

 2. Miriam jabber

  miercuri, 22.09.2021 at 21:19

  Mai este loc la internet

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

CFR: Mersul Trenurilor 2021-2022, în vigoare din 12 decembrie: Principalele modificări. Cum se va circula în următorul an

Publicat

tren

Din data de 12 decembrie intră în vigoare noul mers al trenurilor pentru anul 2022. CFR anunță că în noul Mers al Trenurilor 2021-2022 vor circula zilnic în medie 1.200 trenuri operate de CFR Călători, în funcție de perioada din an.

Noutățile din Mersul Trenurilor 2021-2022

– CFR Călători și MAV Start au convenit asupra îmbunătățirii ofertei de transport România – Ungaria prin frontiera Curtici asigurându-se pe timpul zilei trenuri în cadență la interval de 2 ore.

Au fost introduse în plus 4 perechi de trenuri, 1 pereche („BEGA” – IR 378 și IR 377) în relația Timișoara – Budapesta și retur, 2 perechi („MUREȘ” și „CRIȘ” – IR 374, IR 375, IR 376 și IR 379) în relația Arad – Budapesta și retur, 1 pereche („ZARAND” – IR 370 și IR 371) în relația Arad – Szolnok și retur.

– Craiova – Timișoara – Arad și retur (IR 349 și IR 348) cu atașare/detașare în Arad și ramură de la/pentru Cluj Napoca („CORVIN” – IR 404 și IR 405), cu atașare/detașare în Szolnok prin frontiera Episcopia Bihor.

– Trenul „PRIETENIA” (IR 401 și IR 402) va circula de două ori pe săptămână în luna decembrie 2021 (IR 401 Chișinău – București în zilele de joi/vineri și duminică/luni, IR 402 București – Chișinău în zilele de luni/marți și vineri/sâmbătă) și de trei ori pe /săptămână în anul 2022 (IR 401 Chișinău – București în zilele de marți/miercuri, joi/vineri și duminică/luni, IR 402 București – Chișinău în zilele de luni/marți, miercuri/joi și vineri/sâmbătă).

– Pe relația București – Constanța și retur au fost planificate trenuri IR și Regio Expres în cadență la interval de o oră. În planul de mers tren 2021/2022 vor circula 24 de trenuri în rang IR și Regio Expres pe relația București – Constanța și retur, față de 13 trenuri IR în planul de mers tren 2020/2021.

– În relația Constanța – București Nord – Brașov și retur vor circula 3 perechi de trenuri, fața de 2 perechi în prezent.

– A fost introdus un tren nou de la Craiova la București Nord (RE 9018), cu plecare din Craiova la ora 15:52.

– În relația Pitești – Craiova și retur va circula o pereche de trenuri (RE 9013 și RE 9014) la legătură cu trenurile IR 72 și IR 73 (Bucureşti Nord – Budapesta şi retur).

– Relația București Nord – Tulcea și retur va fi asigurată în sezon cu grupă de vagoane directe la/de la trenurile 1981/8653 și 8656/1684, iar în extrasezon sunt asigurate legături în stația Medgidia.

– În relația Galați – Constanța și retur legătura directă în extrasezon va fi realizată cu trenurile 1732/8201 și 8204/1730.

– Pe ruta București – Constanța, trenurile IR au fost trasate cu viteza maximă de 160 km/h, trenurile Regio Expres au fost trasate cu viteza maximă de 150 km/h, iar trenurile Regio au fost trasate cu viteza maximă de 120 km/h.

– Trenurile IR 1741 și IR 1742 (Bucureşti Nord – Satu Mare) vor avea în compunere grupă de vagoane pentru/de la Târgu Mureș cu atașare/detașare în Războieni.

– Trenurile IR 1653 și IR 1654 vor circula pe trase modificate astfel încât să preia traficul de călători în relația București Nord – Suceava și retur asigurând, în Buzău, legătură la/ de la trenurile de Constanţa.

– Trenurile IR 1861 și IR 1862 Iași – Constanța și retur vor circula pe distanța Iași – Buzău și retur ca ramuri la/de la trenurile IR 1668 şi IR 1667 (Iaşi – Bucureşti Nord şi retur).

– Pentru preluarea traficului de călători pe relația Galați – Buzău – București Nord s-a introdus un tren nou (IR 1570), cu plecare din stația Galați la ora 05:21.

Trenurile spre Aeroportul Henri Coandă

– Ca urmare a deciziei CFR SA de specializare a traficului pe magistrala feroviară 700, trenurile spre Aeroportul Henri Coandă vor circula pe ruta București Nord – Pajura – Mogoșoaia fără modificarea duratei de parcurs, iar celelalte trenuri vor circula pe ruta București Nord – Chitila – Mogoșoaia cu o durată de parcurs mai mare cu aproximativ 10 minute.

Reduceri tarifare și modalități de cumpărare bilete

 •  CFR Călători oferă o gamă diversă de oferte comerciale (ex. abonamente, card TrenPlus, dus-întors, anticipație, etc). Detalii pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Trafic intern.
 • Acceptarea călătoriei posesorilor de abonamente valabile la tren Regio la o serie de trenuri InterRegio în perioada 12 decembrie 2021 – 11 iunie 2022.
  Pentru asigurarea accesului la un număr mai mare de trenuri a persoanelor care se deplasează pentru navetă se acceptă călătoria posesorilor de abonamente valabile la tren Regio la trenuri InterRegio pe distanțe de până la 30 km.
 • Trenurile de pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur au la dispoziție terminale BCR contactless (Mastercard sau Visa), pentru plata biletului de călătorie prin orice tip de dispozitiv de plată: card, telefon sau ceas inteligent. Întregul proces de cumpărare este simplu, intuitiv și rapid: se selectează tipul de călător adult / copil, iar plata se face prin poziționarea dispozitivului de plată contactless în fața terminalului BCR.
 • CFR Călători facilitează achiziționarea ușoară și rapidă a biletelor de tren prin aplicația mobilă  “CFR Călători mersul trenurilor și bilete online”. Instalarea acestei aplicații mobile se poate face prin căutare în Magazin Play (Ex: „bilete CFR online”).
 • Distribuția de bilete se asigură prin următoarele canale: online, staţii şi agenţii CFR, automate de vânzare în gări și distribuitori autorizați cu care există parteneriate de vânzare bilete.
 • Bilete de călătorie internaționale  se pot procura online AICI și pot fi ridicate din agenții. Lista agențiilor de unde se pot ridica biletele internaționale de călătorie AICI

Broşura „Mersul Trenurilor de Călători 2021-2022” va putea fi achiziţionată din principalele gări şi agenţii CFR din Bucureşti şi din ţară la preţul de 19 lei. Deoarece conţinutul poate suferi modificări, rugăm călătorii să solicite informaţii cu privire la mersul trenurilor de la staţiile şi agenţiile CFR sau să acceseze site-ul www.cfrcalatori.ro.

Purtarea măștii de protecție la bordul trenurilor CFR Călatori este obligatorie pe toată durata călătoriei.

Cum se pot procura bilete de călătorie CFR

Termenul limită până la care se pot procura legitimaţii de călătorie, faţă de ora de plecare a trenului, se stabileste funcţie de locaţia de unde se achiziţionează acestea, astfel:

 • cu 3 – 5 minute înainte de plecarea trenului din staţie pentru vagoanele clasă şi până la închiderea la vânzare în sistem pentru vagoanele de dormit/cuşetă, în cazul procurării legitimaţiilor din staţiile de cale ferată de plecare;
 • cu un anumit interval de timp stabilit (care nu poate fi mai mic decat cel prevăzut la paragraful anterior), funcţie de amplasarea agentiei de voiaj CFR faţă de staţia de cale ferată de plecare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie din agenţiile de voiaj CFR;
 • cu 24 de ore înainte de plecarea trenului din staţia de cele ferată de îmbarcare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie prin automate de vânzare ale distribuitorilor autorizaţi;
 • cu 6 ore înainte de plecarea trenului din staţia de cele ferată de îmbarcare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie online;

Termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie se pot modifica oricând dacă în condiţiile din exploatare se impune acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri.

Modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie va fi adusă la cunoştiinţa publicului călător  înainte ca modificarea să-şi producă efectul, atât prin mesaj afişat pe site-ul oficial al „ CFR Călători”, cât şi prin afişe la toate punctele de emitere a legitimaţiilor de călătorie.

În caz de forţă majoră modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie se poate face fără preaviz cu notificarea pe site-ul oficial al „ CFR Călători”.

Cum se emit biletele pentru călătorii cu trenuri succesive

În cazul legitimaţiilor de călătorie emise electronic, dacă se solicită călătoria cu trenuri succesive (maxim 4 trenuri), se emite o singură legitimaţie de călătorie cu bilete anexă (pentru toate trenurile din parcurs) cu condiţia ca ora de plecare a ultimului tren de legătură ales să fie într-un interval de maxim 48 de ore faţă de ora de plecare din staţia de cale ferată de îndrumare (staţia iniţială de îmbarcare a călătorului).

Intervalul minim între ora de sosire a unui tren şi ora de plecare a următorului tren de legătură poate fi cuprins între minim 5 min şi maxim 23 de ore si 59 de minute. Dacă se solicită călătoria cu trenuri care nu se încadrează în condițiile de mai sus, respectiv se solicită:

 • călătoria cu mai mult de 4 trenuri, sau
 • ultimul tren din traseul ales are ora de plecare într-un interval mai mare de 48 de ore faţă de ora de îmbarcare din staţia de cale ferată de îndrumare, sau
 • intervalul dintre 2 trenuri succesive este mai mare de 23 de ore si 59 minute, sau
 • în cadrul traseului solicitat există trenuri care sosesc în stații diferite fată de stația de plecare a următorului tren, chiar dacă aceste stații deservesc aceeaşi localitate,
 • parcursul format din aceste trenuri nu va fi considerat o singură călătorie, şi se vor emite legitimaţii de călătorie diferite.
Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

MĂSURI, de astăzi: fără carantină de noapte pentru nevaccinați, acces la mall și cu test, liber la petreceri de sărbători

Publicat

De astăzi intră în vigoare Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile de relaxare.

Hotărârea aprobată de Guvern prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe teritoriul României, începând de joi, 9 decembrie. La baza actului normativ sunt măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 112/2021.

Vezi DOCUMENT: MĂSURILE de relaxare, aprobate de Guvern. STAREA de ALERTĂ, prelungită în România cu 30 de zile

MĂSURILE în vigoare din 9 decembrie:

– eliminarea obligativităţii purtării măştii de protecţie pentru toate spaţiile publice deschise neaglomerate; masca de protecţie va fi purtată în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, spaţiile publice deschise cu aglomerări de persoane, mijloacele de transport în comun, locul de muncă, pieţe, târguri şi locurile unde se formează cozi;

– eliminarea interdicţiilor de circulaţie a persoanelor pe timpul nopţii;

– organizarea şi desfăşurarea anumitor activităţi în spaţii închise sau deschise vor fi permise până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5.00-22.00 (competiţiile sportive, cinematografele, spectacolele, concertele, festivalurile publice şi private sau alte evenimente culturale, cursurile de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopurile, conferinţele, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene).

Program prelungit până la 22.00

De asemenea, va fi permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5.00-22.,00, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară în spaţii închise şi/sau deschise:

– activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase;

– activităţi în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness;

– activităţi de administrare a piscinelor interioare;

– activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Tot până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5.00-22.00 va fi permisă activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri şi locuri de joacă pentru copii, precum şi activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor.

Conform normelor adoptate de Executiv, accesul la organizarea şi desfăşurarea activităţilor menţionate sau la activităţile cu publicul a operatorilor economici în cauză va fi permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Aceleaşi categorii de persoane vor avea acces permis la activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare, precum şi activitatea de cazare în structurile de primire turistice.

„În cadrul spaţiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafaţa mai mică sau egală de 200 mp va fi permis accesul tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi afişarea la intrarea în spaţiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan în incintă”, conform noilor prevederi.

Măsuri de relaxare – Crăciun și Revelion

Prin aceeaşi Hotărâre de Guvern au fost stabilite şi o serie de măsuri pentru perioadele 24 decembrie – 25 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2021 – 1 ianuarie 2022.

Astfel, în perioadele menţionate, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, precum şi la terase va fi permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului fără restricţii privind intervalul orar şi doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test rapid antigen nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, se va permite organizarea şi desfăşurarea în aer liber a evenimentelor dedicate trecerii în noul an în perioada 31 decembrie 2021 – 1 ianuarie 2022, fără restricţii privind numărul de persoane şi intervalul orar, cu purtarea măştii de protecţie, precum şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2.

sursă: Agerpres

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Peste 100 de PERCHEZIȚII în Alba și alte 35 de județe pentru confiscarea unor arme de foc introduse ilegal în țară

Publicat

În această dimineață, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2 București, efectuează 103 percheziții domiciliare, în municipiul București și 36 de județe, într-un dosar de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor și contrabandă calificată.

Acțiunea vizează creșterea gradului de siguranță și scoaterea din circuitul ilegal a unor arme de foc, scurte și lungi, care ar fi fost introduse pe teritoriul României, prin intermediul unor firme de curierat rapid.

În perioada iulie – noiembrie 2021, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au documentat activitatea infracțională a unei persoane juridice, cu sediul în Ungaria, care, prin intermediul unui site web, ar fi comercializat, pe teritoriul României, către persoane fizice, arme din categoria celor supuse autorizării și diferite tipuri de muniție aferente acestora, fără a respecta condițiile de procurare, prevăzute de Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și al munițiilor.

Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat prin plasarea de comenzi către magazinul online, iar, din depozitul situat pe teritoriul Ungariei, ar fi fost livrate armele și munițiile către cumpărătorii români, prin intermediul firmelor de curierat, care introduc bunurile în țară, fără a declara acest fapt autorităților vamale și fără a îndeplini condițiile solicitate de legislația națională în acest domeniu.

După introducerea pe teritoriul României a armelor și a munițiilor, livrarea către cumpărătorul final s-ar fi realizat prin interpunerea altor firme de curierat rapid.

În activități sunt angrenați peste 300 de polițiști specializați în cercetarea infracțiunilor la regimul armelor și al munițiilor din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminaliști și luptători de intervenție și acțiuni speciale.

Activitățile se desfășoară în județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

DSP Alba cumpără reactivi Covid-19 și consumabile medicale de peste 6,7 milioane de euro, pentru următorii 2 ani

Publicat

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba cumpără reactivi pentru analize Covid-19 și consumabile medicale pentru următorii doi ani. Valoarea este estimată la peste 6,7 milioane de euro. 

Direcția de Sănătate Publică Alba a lansat miercuri, 8 decembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de reactivi pentru analize COVID-19 și consumabile medicale.

Valoarea totală este estimată la 33.265.300 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, prin achiziția realizată se va asigura continuitatea procesului de testare a pacienților suspecți de Covid-19, prin linia de testare pe care DSP Alba o are în dotare în momentul de față.

Județul Alba va avea astfel o situație actualizată a cazurilor de coronavirus și astfel pacienților li se va putea administra tratamentul corect.

DSP Alba are în dotare o linie de testare Covid-19 pentru care sunt necesare kit-uri de amplificare și extracție, medii de transport viral VTM și consumabile medicale. Linia de testare Covid-19 este folosită de către DSP Alba atât pentru testarea pacienților suspecți de Covid-19, precum și în testarea la cerere, contra cost.

Acordul cadru va avea o durată de 24 de luni, achiziția fiind structurată pe 4 loturi, astfel:

Lot 1:

 • Kit reactiv amplificare, 50 teste/kit – cantitate minimă acord cadru: 20 kit-uri – cantitate maximă acord cadru: 6.000 kit-uri – valoare estimată totală (acord cadru 24 luni) – 18.000.000 lei, fără TVA
 • Kit extrație automată, 64 teste/kit – cantitate minimă acord cadru: 20 kit-uri – cantitate maximă acord cadru: 5.000 kit-uri – valoare estimată totală (acord cadru 24 luni) – 12.500.000 lei, fără TVA

Lot 2:

 • Mediu de transport viral VTM (cu 2 tampoane) – cantitate minimă acord cadru: 5.000 buc. – cantitate maximă acord cadru: 350.000 buc. – valoare estimată totală (acord cadru 24 luni) – 1.750.000 lei, fără TVA

Lot 3:

 • Vârfuri cu filtru pipetă semiautomată
 • Plăci PCR, semi-skirted
 • Plăci PCR, non skirted
 • Folii PCR
 • Stativ pentru răcirea plăcilor PCR
 • Pipetă semiautomată monocanal
 • Pipetă semiautomată multicanal

Lot 4:

 • Cleaner PCR (pulverizator, flacon 250 ml)
 • Alcool etilic absolut (flacon 1 l)
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate