Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Bilanţul pe 2016 la Tribunalul Alba: A crescut numărul cauzelor intrate la judecată. Termenul mediu de soluţionare, până la 6 luni


Publicat

tri

tribunal albaÎn 2016, în activitatea Tribunalului Alba, se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 1.929 cauze mai mult, iar la nivelul judecătoriilor, numărul este cu 3.676 de cauze mai mare decât în 2015. Cea mai mare creştere la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat la Judecătoria Alba Iulia, unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2016 la 9.580 cauze, faţă de 7.510 cauze în anul 2015.

Anul trecut, la instanţele din judeţul Alba s-a înregistrat un număr de 32.632 cauze nou intrate, cu 5.605 cauze mai mult decât în anul 2015. Din acest total, 10.242 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 22.390 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 9.580 cauze la  Judecătoria Alba Iulia, 5.278 cauze la Judecătoria Aiud, 2.583 cauze la Judecătoria Câmpeni, 1.827 cauze la judecătoria Blaj, 3.122 cauze la Judecătoria Sebeş.

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere cu 4.386 cauze faţă de anul 2015, de la 36.169 – în anul 2015, la 43.555 – în anul 2016. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat un număr de 13.861 cauze, din care 10.242 cauze nou intrate şi 3.619 cauze pe stoc (nesoluţionate la 1 ianuarie 2016). Există o tendința de creștere a volumului de activitate atât la tribunal cât şi la judecătorii.

Volumul de activitate al judecătoriilor a crescut faţă de anul 2015 cu 2.798 cauze,  de la 26.896 cauze  la 29.694 cauze în anul 2016. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la  Judecătoria Alba Iulia, unde numărul cauzelor pe rol a crescut în anul 2016, la 12.686, faţă de 11.633 cauze în anul 2015,  cu 1.053 cauze,

În anul 2016,  la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 3.396 cauze faţă de anul 2015, fiind soluţionate 31.917  cauze faţă de 28.521 cauze în anul 2015. Numărul cauzelor soluționate la Tribunalul Alba a crescut în anul 2016, la 9.297 cauze, faţă de 8.751 cauze în anul 2015,  cu 546 cauze. Judecătoriile au înregistrat o creștere a numărului de cauze soluţionate cu 2.850 de dosare faţă de anul 2015, fiind soluţionate 22.620 cauze faţă de 19.770 cauze în anul 2015. Cea mai mare creștere a numărului de cauze soluționate s-a înregistrat la Judecătoria Aiud care a soluționat  5.524 cauze, faţă de 4.488 în anul 2015, mai mult cu 1.036 dosare. La Judecătoria Sebeş au fost soluționate  3.000 cauze, faţă de 2.586 cauze în anul 2015; la Judecătoria Cîmpeni, au fost soluționate  2.521 cauze, faţă de 2.187 cauze în anul 2015;  Judecătoria Alba-Iulia, a soluționat  9.714 cauze, faţă de 8.591 în anul 2015; singura judecătorie care a înregistrat o ușoară scădere a fost Judecătoria Blaj  unde numărul cauzelor soluţionate a scăzut în anul 2016, la 1.861 cauze, faţă de 1.918 cauze în anul 2015.

Din numărul total de  32.632 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba: 7.289 cauze au fost înregistrate în materie penală;  20.081 cauze în materie civilă; 4.771 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal;  491 cauze în materia falimentului.

În anul 2016, la Tribunalul Alba, din totalul de  10.242 cauze înregistrate în anul 2016: 1.599 au fost repartizate Secţiei penale;  3.381 cauze  repartizate Secţiei civile; 5.262 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2016, pe rolul Secţiei civile a existat un număr total de 5.568 cauze, din care 2.187 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 3.381 sunt cauze înregistrate în anul 2016. Din cele 5.568 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2016, au fost soluţionate 3.971 cauze, din care 260 recursuri, 933 apeluri şi 2.778 fonduri, iar pentru anul 2017 a rămas un stoc de 1.597 cauze din care: 96 recursuri, 359 apeluri si 1.142 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2016 , pe materii (%,) este : civil 24%, minori şi familie 9%, asigurări sociale 10%, litigii de muncă 57%.

În anul 2016, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 6.546 cauze, din care 1.284 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 5.262 sunt cauze înregistrate în anul 2016. Din cele 6.546 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2016, au fost soluţionate 3.783 cauze, din care 54 recursuri, 1.516 apeluri şi 2.213 fonduri, iar pentru anul 2017 a rămas un stoc de 2.763 cauze din care: 24 recursuri, 607 apeluri si 2.132 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2016 , pe materii (%,) este: faliment 9%, litigii cu profesioniştii 15% , contencios administrativ şi fiscal 76%.

În anul 2016, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.747 cauze, din care 148 cauze reprezintă stoc din anul anterior  şi 1.599 sunt cauze înregistrate în anul 2016. Din cele 1.747 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2016, au fost soluţionate 1.543 cauze, 929 fonduri şi 614 contestaţii, iar pentru anul 2017 a rămas un stoc de 204 cauze din care: 147 fonduri si 57 contestaţii.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 26,7.

Din punct de vedere al încărcăturii pe judecător şi pe schemă la nivel naţional, la Tribunalul Alba s-au înregistrat 679,6 cauze/ judecător faţă de media naţională de 723,7 cauze/judecător şi 605 cauze/ schemă faţă de media naţională de 600 cauze.

Încărcătura  pe schemă în anul 2016 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată sau sub media pe ţară, singura judecătorie care s-a situat mult peste medie fiind Judecătoria Sebeş, respectiv 975 faţă de 874,5 media la nivel naţional. În ceea ce privește încărcătura pe judecător în anul 2016, la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată de media pe ţară, cu excepția Judecătoriei Blaj la care media pe judecător a fost la jumătate, respectiv 503,5 față de 1.082,7 media la nivel național.

Tribunalul Alba a fost „eficient”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă. A urmărit îndeaproape  reducerea  termenului de soluţionare a cauzelor pentru a asigura  respectarea unui termen rezonabil şi a dreptului la un proces echitabil potrivit  art. 6  alin 1 din Convenţia Drepturilor Omului, transmit reprezentanţii instanţei.

Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba este de 0 – 6 luni

Din datele statistice rezultă că din totalul de 9.297 cauze soluţionate în anul 2016, un număr de 7.212 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 1.378 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 357 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 354 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani. Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor de 77,57%.

În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor de către instanţele de fond, se constată că durata medie de soluţionare a cauzelor este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 22.620 cauze soluţionate în anul 2016 de instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba, un număr de 18.067 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 3.048 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 789 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 716 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani. Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor înregistrat de judecătorii, de 79,87%.

Raportat la numărul de dosare soluționate în anul respectiv, ponderea dosarelor soluționate în perioada 0-6 luni a crescut față de anul precedent cu un procent de +8,06 la tribunal, respectiv cu +9,37 procente la  nivelul judecătoriilor.

Modernizări de sedii şi proiecte pentru imobile noi

În raza Tribunalului Alba, funcţionează un număr de 5 de instanţe, în 4 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 2 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj şi Judecătoria Câmpeni.

Judecătoria Aiud ocupă parterul şi o parte din etajul 1 al clădirii, iar cealaltă parte a etajului 1 este în folosinţa Penitenciarului Aiud. În fila de buget pe anul 2012 au fost cuprinse fonduri pentru efectuarea expertizei tehnice pentru obiectivul ” Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Judecătoriei Aiud”., expertiză care a fost întocmită și avizată în şedinţa CTE a Ministerului Justiţiei din 21.11.2012, cu avizul nr. 20/2012. La avizarea noii expertize efectuate în anul 2016 s-a aprobat realizarea doar a lucrării de intervenții fără efectuarea extinderii. În funcție de alocările bugetare pentru anul 2017 și ținând cont de faptul că în acest an se va elibera spațiul ocupat în prezent de personalul Penitenciarului Aiud, se va trece la proiectarea și execuția lucrărilor de reparații capitale.

Construcţia în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Sebeş, deşi este în folosinţă din anul 1996, nu mai corespunde, la acest moment, cerinţelor impuse de reforma sistemului judiciar.

Judecătoria Cîmpeni funcţionează într-un sediu nou dat în folosinţă în anul 2011. Suprafaţa desfăşurată construită este de 3047 mp, iar suprafaţa desfăşurată utilă de  2575 mp.

Judecătoria Blaj funcţionează într-un spaţiu nou, începând cu anul 2011, când a fost semnat Procesul-verbal de recepţie finală pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere a sediului Judecătoriei Blaj”, ce a fost finanţată de Ministerul Justiţiei din fonduri de la Banca Mondială

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a cărei suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe. Spaţiul ocupat la ora actuala de Tribunal si Judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană), fiind necesară construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca în viitor, Judecătoria Alba Iulia să ocupe tot spaţiul existent.

În 31 octombrie 2014, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat  Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

Această hotărâre şi Nota de fundamentare nr. 913/1.09.2014, privind necesitatea şi oportunitatea construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, au fost transmise Curţii de Apel Alba Iulia, spre aprobare şi apoi au fost înaintate la Ministerul Justiţiei, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru darea acestui teren în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi pentru cuprinderea acestei investiţii în Proiectul de buget pe anul 2015.

La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ, ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest program, este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

La data de 26 iunie 2015 Tribunalul Alba a înaintat Companiei Naționale de Investiții documentele necesare demarării procedurilor de achiziție pentru întocmirea Studiilor de prefezebilitate, fezabilitate, proiectare și execuție. La solicitarea Ministerului Justiției nu s-au demarat aceste proceduri, acestea urmând a fi continuate după elaborarea de către MJ a unei Teme de proiectare cadru. În prezent este în curs de semnare la MJ a contractului pentru elaborarea temelor cadru, urmând ca după elaborarea acestora CNI să demareze procedurile de achiziție a proiectării și execuției sediului nou al Tribunalului Alba.

Tribunalul Alba a prezentat în 2014 bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2016, în cadrul Adunării generale a judecătorilor, organizată la sediul acestei instanţe.

La şedinţa de bilanţ au participat, alături de judecătorii Tribunalului Alba, şi judecătorul Alexandra Paştiu, preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, judecătorul Aurelian Mocan – vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, judecătorul Marius Motolea – vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, judecătorul Horia Dorin Cristea – preşedintele Judecătoriei Alba Iulia, judecătorul Nicoleta Cristea Dragoş –vicepreşedintele Judecătoriei Alba Iulia, judecătorul Simona Răzăilă – preşedintele Judecătoriei Sebeş, judecătorul Monica Farcaş – preşedintele Judecătoriei Blaj, judecătorul Cornel Ştefan Danciu – preşedintele Judecătoriei Câmpeni şi Marius Ungureanu – prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Tezele ar putea dispărea, iar olimpiadele ar putea avea loc online. Schimbări anunțate de ministrul educației în acest an școlar

Publicat

Ministerul Educației va modifica programa școlară, “pentru învățarea în sistem online” și face o analiză pentru ca olimpiadele din anul școlar 2020-2021 să se facă online. 

În cadrul Ministerului Educației sa face o analiză cu privire la olimpiade. Sunt colegi profesori care consideră că este necesar să realizăm și activitățile acestea în sistem online, dacă nu putem să le organizăm ca până acum, însă sunt și colegi care spun că ar trebui să le anulăm. E o discuție în cadrul MEC pe această temă a declarat ministrul educației, Monica Anisie la PRO TV.

„Vom lua măsurile care se impun în funcție de situația creată, etapă cu etapă. Dacă va fi necesar, vom lua măsuri. Exact cum am făcut și în primăvară, când am luat decizia de a elimina tezele pentru că nu exista posibilitatea de a susține aceste examene”, a explicat Monica Anisie

Ministrul Educației anunță un ordin care prevede normele de desfăşurare a orelor online. Printre măsuri se numără reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi astfel încât să nu mai petreacă multe ore în faţa calculatorului, dar şi predarea multidisciplinară.

În ceea ce privește olimpiadele, „în cadrul Ministerului Educației sa face o analiză. Sunt colegi profesori care consideră că este necesar să realizăm și activitățile acestea în sistem online, dacă nu putem să le organizăm ca până acum, însă sunt și colegi care spun că ar trebui să le anulăm. E o discuție în cadrul MEC pe această temă”, a precizat Anisie.

”În curând vom ieși să spunem cum anume se va desfășura activitatea de predare-învățare și evaluare în sistem online. Asta înseamnă, de fapt, adaptarea programei. Există această posibilitate și am experimentat în primăvară această adaptare a programei pentru examenele naționale, când am modificat programa pentru examen.”

”Trebuie să luăm lucrurile etapă cu etapă și să vedem ce se întâmplă. Ne adaptăm și încercăm să facem lucrurile în așa fel încât să avem succesul din vară, când am putut să susținem examenele din vară. Nu am organizat numai o singură etapă, cum era până acum, ci am avut câte 2 etape pentru fiecare examen pentru a da șanse egale fiecărui copil” a mai declarat Ministrul Educației.

surse: PROTV

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Calendarul alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020. Procesul electoral, din precampanie, până la atribuirea mandatelor

Publicat

Camera Deputatilor, Parlament

Termenul pentru depunerea, la Birourile electorale de circumscripţie, a listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie s-a încheiat la 22 octombrie 2020. Potrivit calendarului alegerilor, constatarea rămânerii definitive a candidaturilor va fi pe 2 noiembrie, iar campania electorală începe pe 6 noiembrie.

Alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor au loc la 6 decembrie 2020, conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. Campania electorală este cuprinsă intervalul 6 noiembrie – 5 decembrie 2020.

Procesul electoral şi perioada electorală

Procesul electoral reprezintă totalitatea acţiunilor şi evenimentelor întreprinse de candidaţi, autorităţile centrale sau locale etc., în perioada electorală.

Perioada electorală este acea perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţa publicului a datei alegerilor şi data publicării rezultatelor finale în Monitorul Oficial.

Conform calendarului alegerilor stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 745 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, perioada electorală aferentă alegerilor parlamentare din 2020 a început la 7 septembrie şi se va încheia după 6 decembrie, odată cu publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial.

Perioada de precampanie (7 septembrie-6 noiembrie)

În perioada de precampanie au loc activităţi precum numerotarea circumscripţiilor electorale, desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral Central, alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia, strângerea semnăturilor, înregistrarea alianţelor electorale, depunerea candidaturilor etc.

Până la 12 septembrie, Autoritatea Electorală Permanentă a avut termen să comunice numărul alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi numărul minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor la nivel naţional, precum şi în fiecare circumscripţie electorală.

15 septembrie a fost termenul până la care partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi au putut depune la Biroul Electoral Central protocoalele de constituire a alianţelor electorale.

Alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate au putut să se înregistreze în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opţiunea pentru votul la secţia de votare sau cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă până la 21 septembrie, conform calendarului electoral stabilit prin HG nr. 745/2020.

Depunerea de către competitorii electorali a listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţiile electorale din ţară are termen limită data de 22 octombrie. Până la 24 octombrie, birourile electorale de circumscripţie admit sau resping candidaturile pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţiile electorale din ţară.

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale stabilesc şi depun semnele electorale la Biroul Electoral Central până la 27 octombrie.

Până la 31 octombrie, Biroul Electoral Central poate admite sau respinge înregistrarea semnelor electorale.

Birourile electorale de circumscripţie constată rămânerea definitivă a candidaturilor pentru circumscripţiile electorale din ţară până la 2 noiembrie 2020, urmând să comunice listele de candidaţi Biroului Electoral Central până la 3 noiembrie.

La 6 noiembrie, Biroul Electoral Central trebuie să aducă la cunoştinţa publică semnele electorale, prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, mai scrie sursa citată.

Tot până la 6 noiembrie, primarii, cu ajutorul prefecţilor, aduc la cunoştinţa publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora. De asemenea, până la data menţionată, primarii stabilesc şi asigură locurile speciale pentru afişajul electoral.

Campania electorală (6 noiembrie-5 decembrie)

Campania electorală începe în data de 6 noiembrie 2020, cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. are sarcina de a trimite documentele necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă către alegători până la 11 noiembrie.

Până la cel târziu 21 noiembrie, prefecţii trebuie să asigure imprimarea buletinelor de vot. Ministerului Afacerilor Interne îi revine sarcina de a confecţiona ştampilele cu menţiunea „VOTAT” până la 26 noiembrie 2020.

3 decembrie este data până la care primarii trebuie să întocmească şi să tipărească listele electorale permanente, în două exemplare. La 5 decembrie, ora 7.00, se încheie campania electorală, conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Preziua votării (5 decembrie)

În preziua votării, la 5 decembrie 2020, primarii predau către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a următoarelor materiale necesare votării: buletinele de vot, în pachete sigilate; ştampilele electorale, listele electorale permanente, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum şi alte tipizate şi materiale.

Tot la 5 decembrie, între orele 7.00 şi 21.00, se desfăşoară votarea în străinătate, potrivit Hotărârii nr. 787 din 24 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020.

Ziua votării (6 decembrie)

La 6 decembrie, ora 6.00, preşedinţii birourilor electorale ai secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele de vot, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele electorale. De asemenea, preşedinţii birourilor electorale ai secţiei de votare au sarcina de a închide şi sigila urnele de vot prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

Procesul de votare începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00.

După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ai secţiei de votare verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare şi introducerea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

După ziua votului: atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, până la data de 7 decembrie 2020, ora 21.00, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau, prin proces verbal, către birourile electorale de circumscripţie dosarele, sigilate şi ştampilate, cuprinzând rezultatele votării în secţia de votare, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respective. Transportul se face cu pază militară.

În cel mult 48 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 8 decembrie 2020, ora 24.00, competitorii electorali care au participat la alegeri pot formula cereri pentru anularea alegerilor dintr-o secţie de votare sau circumscripţie electorală în care au candidat. Biroul Electoral Central soluţionează cererile de anulare a alegerilor până la 10 decembrie 2020.

După primirea rezultatelor votării de la birourile electorale ale secţiilor de votare, birourile electorale de circumscripţie încheie, separat, pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi candidat independent. Rezultatele sunt trimise către Biroul Electoral Central.

După primirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral, birourile electorale de circumscripţie repartizează mandatele de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscripţiei electorale.

Are loc stabilirea numărului de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitor electorali, precum şi a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripţie şi transmiterea acestor date la Biroul Electoral Central.

Biroul Electoral Central, după primirea proceselor verbale de la toate birourile electorale de circumscripţie, pune în practică etapa a II-a de repartizare a mandatelor de parlamentari, la nivel naţional. De asemenea, BEC transmite, mai departe, rezultatele către birourile electorale de circumscripţie.

În termen de cel mult 48 de ore de la primirea de la Biroul Electoral Central a comunicării referitoare la desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor repartizate centralizat la nivel naţional, birourile electorale de circumscripţie atribuie mandatele de deputat şi senator la nivelul fiecărei circumscripţii electorale.

În termen util, Biroul Electoral Central, aduce la cunoştinţa publică rezultatele alegerilor, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă. Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

24 octombrie: LISTA localităților din Alba, din care provin cazurile noi de infectare cu coronavirus din județ

Publicat

167 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în județul Alba, în ultimele 24 de ore. 

Alba24 vă prezintă lista localităților în care au fost identificate cazurile (24 octombrie):

Aiud 11

Alba Iulia 81

Almașu Mare 1

Baia de Arieș 1

Blaj 6

Câmpeni 2

Câmpia Turzii (după locul de infectare): 1

Ciugud 6

Crăciunelu de Jos: 1

Cugir: 16

Daia Română: 1

Feneș: 1

Galda de Jos: 3

Ighiu: 2

Jidvei: 2

Livezile: 1

Lopadea Nouă: 1

Mihalț: 1

Ocna Mureș: 8

Sântimbru: 4

Sebeș 13

Unirea 2

Vințu de Jos: 1

Zlatna: 1

Fără localitate alocată: 1

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele interimar al PNL Alba Iulia, Marius Hațegan: Fără înțelegeri cu PSD pentru constituirea unei majorități în CL

Publicat

sediu primarie drona

Conducerea PNL Alba a luat decizia de a nu face nici o înțelegere cu PSD Alba în constituirea unei majoritați în Consiliul local Alba Iulia a transmis președintele interimar al PNL Alba Iulia, Marius Hațegan.

PNL Alba Iulia are cel mai mare număr de consilieri locali și a obținut cel mai mare număr de voturi, dovadă că albaiulienii își pun în continuare încrederea în PNL.

Consilierii noștri vor susține toate proiectele bune pentru oraș, dar și proiectele pe care le-am propus în campania electorală.

Ne delimitam de proiectele faraonice promise de amatori în ale administrației. Consilierii PNL vor colabora cu conducerea CJ Alba, cu parlamentarii liberali și cu guvernul liberal, pentru susținerea intereselor și așteptărilor albaiulienilor.

Am ascultat vocea oamenilor și imediat după alegeri, am construit o noua echipă pentru Alba Iulia, formată din oameni profesioniști și integri” a declarat Hațegan.

PNL poarta încă negocieri cu USR PLUS pentru formarea unei majorități în CL Alba Iulia.

Sâmbătă dimineață a avut loc o asemenea întâlnire.

Cei mai mulți consilieri i-a obținut PNL. Mai jos, redăm componența Consiliului Local Alba Iulia 2020-2024:

1 Voicu Paul – PNL

2 Ioan Fulea – PNL

3 Marius Filimon – PNL

4 Raul Sebastian Tudorașcu – PNL

5 Ioan Gabriel Lupea – PNL

6 Cornel Stelian Sandu – PNL

7 Marcela Vîlcan – PNL

8 Corina Rotar -PNL

9 Claudiu Vasile Marean – PNL

10 Teodor Holhoș – PLUS

11 Alexandru Dan Dumitru Nicolae – USR

12 Sergiu Nicolae Vârtei – PLUS

13 Emil Antoniu Popescu – USR

14 Petru Gabriel Medrea – USR

15 Ionuț Horșa – USR

16 Alin Stanciu – PSD

17 Bogdan Medrea – PSD

18 Narcisa Ioana Bărbuleț – PSD

19 Elisabeta Dana Nanu – PSD

20 Paven Ionela Gavrilă USR – PLUS înscrisă în lista supleanților

21 Paul Victor Florea – Independent

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate