Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

IȘJ Alba: Ședințe de repartizare pe posturi, MIERCURI și JOI, după rezultate finale TITULARIZARE. Condiții pentru candidați


Publicat

sediul ISJ Alba

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță condițiile de repartizare pe posturi, după rezultatele finale la Titularizare 2019.

Potrivit sursei citate, miercuri, 31 iulie, se repartizează candidaţii, indiferent de statutul acestora (netitulari sau titulari), participanţi la concursul naţional – sesiunea 2019, cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante, publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Vezi REZULTATE finale TITULARIZARE 2019: Notele la proba scrisă, după contestații, publicate de Ministerul Educației

Repartizarea se face la nivelul judeţului în care au susţinut inspecţia specială la clasă sau proba practică în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, cu respectarea condiţiilor specifice din Metodologie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

Lista cuprinzând candidaţii, ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, se face publică, prin afişare la sediul centrului de repartizare, doar în ziua repartizării: 31 iulie 2019.

Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat. Şedinţele de repartizare se realizează utilizând obligatoriu aplicaţia informatică „TITULARIZARE 2019”.

Condiţii de repartizare:

– datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;

– se va realiza corespondenţă între datele candidatului şi datele postului solicitat – repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare;

– pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală, candidaţii trebuie să fi promovat această probă;

– pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare, candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse la dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioadele de înscriere şi validare a fişelor, conform Calendarului; excepţie fac avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din aceste unităţi de învăţământ care pot fi prezentate şi în timpul şedinţelor de repartizare; alte situaţii excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale;

– este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţele de repartizare sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către candidaţi.

În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţele de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.

Joi, 1 august 2019, participă la ședința de repartizare:

– cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluţionată:

– completarea normei didactice nesoluționată în etapele anterioare (titulari care au depus cereri până la 29 mai 2019);

– restrângere de activitate nesoluționată în etapele anterioare (titulari care au depus cereri până la 29 mai 2019).

– candidații cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional – sesiunea 2019 şi au obţinut media de  repartizare minimum 7 (şapte), conform prevederilor art. 62 alin.(8) din Metodologie, la nivelul judeţului în care au susţinut inspecţia specială la clasă sau proba practică în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante, indiferent de viabilitatea acestora.

– cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019 și care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2019 unde au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform prevederilor art. 62 alin.(8) din Metodologie, la nivelul judeţului în care au susţinut inspecţia specială la clasă sau proba practică în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, pe posturi didactice/catedre vacante, indiferent de viabilitatea acestora.

Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se ocupă în data de 1 august 2019 în următoarea ordine:

– ocuparea catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (5) din Metodologie;

– ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante ca urmare a soluționării cererilor de transfer pentru restrângere de activitate cu respectarea prevederilor art. 46-47 din Metodologie;

– ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării cererilor de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

– repartizarea cadrelor didactice titulare anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul național, sesiunea 2019 și au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (8), art. 74 alin. (3)-(6) din Metodologie, pe posturi vacante, indiferent de viabilitatea acestora;

– cadrele didactice debutante, repartizare pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din Metodologie, care au promovat examenul național de definitivat, sesiunea 2019.

În cadrul acestei etape (1 august 2019), cadrele didactice titulare pot opta şi pentru ocuparea de catedre vacante constituite în 2-3 unităţi de învăţământ şi/sau din 2-3 discipline.

Astfel, se pot face asocieri între datele unui candidat şi 2-3 catedre vacante incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de instruire practică/maiştri instructori.

În situaţia repartizării pe o catedră vacantă constituită din 2-3 discipline, disciplina/disciplinele cu ponderea cea mai mare de ore în catedră trebuie să fie în concordanţă cu disciplina de concurs.

În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:

– candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;

candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);

– candidaţii care au dobândit gradul didactic I;

– candidaţii care au dobândit gradul didactic II;

– candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;

– candidaţii cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15 la Metodologie;

– candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.

În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine: cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

ITM Alba: Amenzi de peste 11.000 de lei după controale la firme în perioada 29 iunie – 4 iulie. Nereguli constatate

Publicat

sediul ITM Alba

Inspectorii de muncă au dat amenzi în valoare de 11.500 de lei în urma controalelor derulate săptămâna trecută la zeci de firme din județ.

În perioada 29 iunie – 4 iulie, au fost verificați 38 de agenți economici, cu un număr total de 377 angajați. Inspectorii au constatat 87 de nereguli și au dat 13 sancțiuni, din care cinci amenzi în valoare totală de 11.500 de lei și opt avertismente.

Principalele deficiențe stabilite în controale:

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a suspendărilor de contracte individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificați 21 de agenți economici și constatate 57 de nereguli. Inspectorii au dat 11 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT la Ciugud: Tânăr din Alba Iulia, rănit după ce a intrat cu motocicleta într-un stâlp

Publicat

Un tânăr din Alba Iulia a fost rănit într-un accident rutier petrecut în comuna Ciugud, în weekend. A pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și a intrat într-un stâlp.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, în jurul orei 17,30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe raza comunei Ciugud, petru soluționarea unui accident rutier soldat cu rănirea unui motociclist.

Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 33 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea o motocicletă pe strada Octavian Mihălțan din Ciugud, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, împrejurare în care a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat în coliziune cu un stâlp.

În urma accidentului, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Cercetările sunt continuate.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un tânăr din Cenade s-a îmbătat și a furat o mașină. Ce a urmat

Publicat

Polițiștii din Blaj au intervenit duminică seara, în jurul orei 22.40, pe raza localității Cenade unde un bărbat a sesizat faptul că i-a fost sustras autoturismul pe care-l lăsase în fața locuinței neasigurat și cu cheile în contact.

Polițiștii au identificat autoturismul, pe raza localității Cenade, avariat, ca urmare a coliziunii cu un cap de pod.

Potrivit IPJ Alba, tânărul care ar fi provocat accidentul a fost oprit să părăsească locul producerii acestuia de către un cetățean din comună, martor la incident.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Pe numele său, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului și furt în scop e folosinț

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Asfaltări pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Șoferii, atenționați să nu parcheze în zonă. Precizări de la primărie

Publicat

De marți, 7 iulie, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia se derulează lucrări de asfaltare, anunță Primăria. Compania de gaz reface zona afectată de operațiunile de înlocuire a rețelei de distribuție.

”Începând cu data de 7 iulie a.c. compania de gaz, care a derulat lucrarea de înlocuire a rețelei de distribuție și branșamente gaze naturale pe Str. Vasile Goldiș, va începe lucrările de refacere a căilor de rulare (refacerea covorului asfaltic).

Rugăm conducătorii auto să circule cu prudență sporită în această zonă, respectiv să nu parcheze pe str. Vasile Goldiș. Durata estimată a lucrărilor este de 3 zile, dar se poate prelungi în funcție de condițiile meteo”, transmite primăria.

sursă foto: Facebook – Dispecerat Primăria Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate