Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

LIVE VIDEO: Şedinţa Consiliului Local Alba Iulia. Modernizarea variantei Pâclişa, tarife de iluminat, finanţări

Publicat


Consilierii locali din Alba Iulia dezbat şi aprobă, în şedinţa din 22 mai, 31 de proiecte de hotărâri. Şedinţa se desfăşoară la sediul Direcţiei Programe.

Pe lista de proiecte se află, printre altele, modernizarea unei părţi din varianta Pâclişa – Vinţu de Jos, majorarea tarifelor de iluminat public, costuri pentru administrarea cimitirului municipal, rectificare de buget, parteneriate pentru dezvoltarea oraşului, construirea sălii de educație fizică la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădirea Liceului cu Program Sportiv, documentaţii de urbanism.

Citeşte şi Primăria Alba Iulia modernizează cu aproape un milion de euro o parte din DJ 107A, varianta Pâclişa – Sebeş

ORDINEA DE ZI:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018

2. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 92/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018

3. Modificarea statului de funcții al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între Municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di Rroma și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

6. Modificarea Hotărârii nr. 367 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului „Innovative Place-Brand Management” – CityLogo (Managementul Unui Brand Local Inovator) pentru anii 2015-2020

7. Modificarea Hotărârii nr. 366 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului “Gastro-Cities: Innovative City: City Strategy On Gastronomy As A Tool For Tourism And Employment Development” – Acronim Gastronomic Cities pentru anii 2015 2020

8. Modificarea Hotărârii nr. 370 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului ”Rețea Pilot Focusată pe Activități Temporare ca Instrumente de Regenerare Urbană” – Acronim TUTUR (”Pilot Network on Temporary Uses as Tool for Urban Regeneration”) pentru perioada 2015-2020

9. Modificarea anexei Hotărârii nr. 102/2018 a Consiliului local cu privire la transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității de asistență socială

10.Modificarea și funcționarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi Centrul de Resurse ,,Intervin”

11.Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică – proiect tip școală gimnazială Avram Iancu Alba Iulia”, din municipiul Alba Iulia, județul Alba

12.Modernizarea și reparația capitală DJ 107 A de la KM 2 + 498 la KM 4+018 , strada Carpenului din municipiul Alba Iulia

13.Transmiterea temporară a unui imobil (drum) vicinal De147, din administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba

14.Modificarea prețurilor, tarifelor precum și a valorii totale a Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia

15.Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv” și a cheltuielilor legate de proiect

16.Participarea Municipiului Alba Iulia – pentru anul 2018 – în cadrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local

17. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuințe individuale, Alba Iulia, str. Izvorului, FN., solicitant Botinanţ Adriana, Lazăr Adrian”.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă mixtă pentru construire ansamblu locuințe colective cu spații comerciale la parter, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, solicitant SC Piflu SRL prin Piffer Luciano”.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări MA3 – zonă de turism şi servicii, Alba Iulia, Bd. Republicii, nr. 5, 5A, solicitant SC Silver MTP SRL, Tiucă Sanda Minodora”.

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă mixtă pentru funcţiune turistică şi alimentaţie publică, Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 10, solicitant Bara Levente Hugo pentru SC Preciosa Team SRL”

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuinţe individuale şi stradă privată, Alba Iulia, str. Alexandru Odobescu FN, solicitant Muntean Maria, Nicolicea Doina, Vodă Mariana, Buza Mihaela Cornelia, Ciuhat Gabriela Ioana, Stanciu Mariana Ileana”.

Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, Alba Iulia, str. Emil Racoviță, FN, solicitant SC Arex Petrol SRL şi Clit Cosmin”.

Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reabilitare etapizată a amplasamentului haldei, eliberat în urma valorificării nisipului uzat și reamenajarea unui depozit conform de deșeuri nepericuloare, Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, solicitant SC Saturn Alba Iulia SA”

Art.8: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire casă de rugăciune, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 112A, solicitant Asociaţia Apostolică Penticostală a Credinţei în Isus Hristos”.

Art.9: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Extindere pe verticală cu un nivel, refuncționalizare locuință (pentru parter și etaj 1), refațadizare, realizare scară exterioară pentru acces în etajele superioare, Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu nr. 33, solicitant Ţălnar Cornel, Ţălnar Anamaria Iulia, Ţălnar Ilinca Alexandra”.

Art.10: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări aprobate cu hcl 287, art. 20 din 25.09.2012 privind amplasarea construcției în interiorul parcelei, Alba Iulia, str. Grigore Vieru, nr. 16, solicitant Iancu Aurel, Iancu Maria”.

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinație din locuință în hotel și extindere pe orizontală și verticală, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, Nr. 5, solicitant SC Unirea Pres SRL prin Dinică Anca Mihaela”.

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere și etajare clinică urologie – asistență spitalicească pe termen scurt, construire corp administrativ (birouri) cu farmacie la parter, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 38, solicitant SC Kio Energy SRL”.

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuințe semicolective în regim înșiruit și împrejmuire, Alba Iulia, str. Seliște, nr. 16, solicitant Mihalcea Marcel Vasile pentru SC Marconst SRL”.
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimbarea soluției tehnice pe parcursul execuției lucrărilor la AC NR. 136/22.02.2018 – schimbare de destinație din hotel în locuințe colective cu spațiu de birouri la parter și mezanin, Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 78B, solicitant SC Natura Import-Export SRL”.

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „extindere spații comerciale, Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, NR. 14, solicitant ONETIU Maria, Onetiu Gheorghe, Hategan Nicolae Maxim, Hategan Minodora”.

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice în vederea construirii unei policlinici medicale, Alba Iulia, Str. Calea Moților, Nr. 61, solicitant SC Optic Medical Line SRL”.

Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare funcțiune turistică în zonă de locuințe individuale și semicolective, Alba Iulia, str. Miron Costin, Nr. 1B, solicitant Udrea Gabriel Stefan şi Udrea Emilia Anda pentru SC Gami Clean SRL”.

Art.18: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuințe individuale şi realizare drum acces, Alba Iulia, str. Nazareth Illit, Nr. 70, 72, solicitant Ciugudean Maria (Ionut Maria), Oprita Lucian, Oprita Cristina, Tudor Olivia Cristina, Tudor Gabriel Octavian, Tudor Adrian, Tudor Maria Dorina”.

Art.19: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă locuințe colective ansamblu urban Centenar 1, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, FN, solicitant SC Atol IMO SRL”

18. Scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe

19. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.59.977/2014 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Popa Ioan

20.Aprobarea/neaprobarea revocării art.2 din Hotărârea nr.313/2017 a Consiliului local referitoare la aprobarea modificării tarifelor aprobate prin Anexa 2 la Hotărârii nr.156/2011 a Consiliului local pentru serviciile funebre prestate în Cimitirului Municipal Alba Iulia

21.Aprobarea cererii adresate Guvernului cu privire la trecerea unui bun(monument de for public – Fântâna Cinetică – Parcul Unirii) din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Alba Iulia

22.Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor, FN

23.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.7

24.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.4

25.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai

26.Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Elena Cuza

27.Atribuirea în proprietate a terenului eferent caselor particulare

28.Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cumpenei

29.Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Răsăritului

30.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia, domeniul public asupra imobilului (construcție) Poarta IV cu camere de gardă

31.Parcelarea unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – Partoș (Dig Mureș)

 

 


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Amendamentul Florin Roman produce efecte: Numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut cu peste 21.000

Publicat

roman

În cursul anului trecut, deputatul PNL de Alba, Florin Roman a depus un amendament, cuprins într-o lege adoptată de Parlament, prin care a propus ca cei care sunt apți de muncă și refuză un loc de muncă să nu mai primească venitul minim garantat, sub forma unui ajutor social. Urmare a acestui amendament, numărul beneficiarilor […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

8,3 kilometri de drumuri din comuna Gârda de Sus vor fi modernizate. Investiție pentru stabilizarea populației în zona montană

Publicat

Mai multe drumuri în lungime totală de 8,3 kilometri aflate în comuna Gârda de Sus din Munții Apuseni vor fi modernizate, printr-o investiție de peste 7,5 milioane de lei. Prin proiect se urmărește realizarea unui sistem rutier modern, care să ducă la stabilizarea populației în această zonă.  Primăria comunei Gârda de Sus a lansat recent […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Patriarhia Română recomandă evitarea sărutării icoanelor din biserică, în contextul Covid-19. MĂSURI sanitare și spirituale

Publicat

În contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Română recomandă evitarea temporară a sărutării icoanelor din biserică, persoanele putând săruta icoanele din propria casă, arată un comunicat al patriarhiei. „În contextul îngrijorării provocate de creșterea, inclusiv în România, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Română face apel la respectarea cu strictețe a […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Alba: Cât de mult scad temperaturile. Câteva ploi și ninsori. Prognoza meteo de weekend, 28 februarie – 1 martie

Publicat

ghiocel

Vremea se răcește considerabil în următoarele două zile și sunt anunțate ploi în zonele mai joase și ninsori la munte, în județul Alba. Duminică, se mai încălzește. Temperaturile maxime vor fi de 6-8 grade Celsius vineri și sâmbătă și de 13 grade duminică. La munte, maximele vor fi negative. Vă prezentăm condiții meteo în localități […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate