Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

MARȚI: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia. Nivelul impozitelor și taxelor locale în 2019. Ordinea de zi


Publicat

sedinta consiliul local

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marți, 18 decembrie, în ședință ordinară, cu 46 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, nivelul pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019, vânzarea unor locuințe ANL, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Alba Iulia pentru anul 2019, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Alba Iulia pentru perioada 2019-2023 și participarea municipiului în cadrul unor proiecte.

Ordinea de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Alba Iulia

2. Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018 al Municipiului Alba Iulia

3. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din  anii precedenți ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

4. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019

Citeşte şi TAXE LOCALE 2019 la Alba Iulia. Impozite majorate cu 1,34%, rata inflaţiei pe anul trecut

5. Documentația tehnico-economică, faza SF pentru obiectivul : ”Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Modena din municipiul Alba Iulia” (12 cămine carosabile, 7 racorduri, 70 m conductă; investiţie de 522.359 lei cu TVA; durata 16 luni)

6. Modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

7. Modificarea Hotărârii nr. 428/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8. Îndreptarea unei erori materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 425/2018 a Consiliului local

9. Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 223/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului:”Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru Grădiniţa cu program normal Bărăbanţ din municipiul Alba Iulia str. Mureşului nr. 136”

10. Modificarea Hotărârii nr. 311/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

11. Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării personalului contractual în grade/trepte profesionale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

12. Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării funcționarilor publici în grad profesional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

13. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru reglementarea unor măsuri privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate

14. Modificarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Citeşte şi Crește numărul taximetrelor din Alba Iulia. LISTA staților de taxi din municipiu. Proiect în Consiliul Local

15. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 10/2018

Citeşte şi Aplicație anti-birocrație, la Primăria Alba Iulia. Avize, autorizații sau abonamente, obținute on-line

16. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Transport Innovation Gender Observatory” – acronim TInnGO, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

17. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Rumorless Cities, finanțat prin Programul european URBACT III  2014-2020 – Rețele de transfer

18. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Positive City ExChange” – acronim CityxChange, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

19. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea. Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia

20. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109754/349/22.12.2015 încheiat între Direcția de Asistență Socială și Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia

21. Încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată A.C.A.S Alba Iulia

22. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Alba Iulia pentru anul 2019

23. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Alba Iulia pentru perioada 2019-2023

24. Stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019

25. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 2 TRONSOANE A CATE 4 LOCUINTE SEMICOLECTIVE SI IMPREJMUIRE – MODIFICARE REGLEMENTARI DIN PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, FN, solicitant CIBU SIMONA, CIBU DAN-MARIUS, ILISIA ELENA”.

Art.2: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, STRADA MERILOR, FN, solicitant GHIURA ION”.

Art.3: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STRADA APUSENI, FN, solicitant TALNAR CORNEL, TRIF LUCIAN GHEORGHE, TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”.

Art.4: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE DEPOZIT CU PARCARE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, DRUM DIN DN1/E81, FN, solicitant FAT DANIEL, CREIVEAN OVIDIU MARIUS, CREIVEAN DELIA MARCELA”.

Art.5: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL – ALIMENTATIE PUBLICA, ALBA IULIA, STRADA TRAIAN VUIA, NR. 13, solicitant TRIFAN NICOLAE, TRIFAN SOFIA”.

Art.6: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I, NR. 22A, solicitant SINEA DUMITRU”.

Art.7: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE INSIRUITE SEMICOLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STRADA SIRIA, NR. 1, solicitant SILEA ION, SILEA LIVIA”.

Art.8: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 57, ART. 7/28.02.2017 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STRADA ALESSANDRIA, NR. 2, solicitant DOBREAN VICTOR, DOBREAN ANCA, PACURAR ANA”.

Art.9: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA CU DEMOLAREA PARTIALA A LOCUINTEI PRINCIPALE, ALBA IULIA, PIATA NATIUNII, NR. 8, solicitant COMAN VOICHITA MARIA”.

Art.10: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA, ALBA IULIA, STRADA ARNSBERG, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

Art.11: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI CUPLATE, CREARE STRADA ACCES – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, FN, solicitant LAZAR VIOREL, LAZAR MARIA MARIOARA”.

Art.12: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant HATEGAN NELU MITRU, BIRSAN IORDACHE, SIMU ALEXANDRA VALERIA”.

Art.13: Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 PENTRU CONSTRUIRE ANEXE
BISERICESTI – CAPELA, CLOPOTNITA SI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA, NR. 48, solicitant FUNDATIA TRANSAVIA”.

Art.14: Aproba Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTA PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”.

26. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a curusului de inițiere înot

27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.10

28. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.5

29. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.18

30. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.20

31. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Ariesului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.16

32. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.9

33. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.4

34. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.19

35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.16

36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.5

37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.14

38. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.25

39. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.8

40. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.5

41. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.2

42. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Frații Jderi

43. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cigasului

44. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 7340/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

45. Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, strada Albăstrelelor

46. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 7509/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba IuliaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

INSP a actualizat definițiile de caz pentru COVID-19. Ce înseamnă caz posibil, caz probabil sau caz confirmat

Publicat

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a actualizat, miercuri, definiţiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), precizând semnele şi simptomele pentru infectarea cu SARS-CoV-2, dar şi ce înseamnă caz posibil, caz probabil, caz confirmat.

Potrivit INSP, caz posibil este orice persoană care întruneşte criteriile clinice. Caz probabil este orice persoană care întruneşte criteriile clinice şi care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat sau orice persoană care întruneşte criteriile de diagnostic imagistic. Caz confirmat este orice persoană care întruneşte criteriile de laborator. „Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru toate cazurile posibile”, precizează INSP, conform Agerpres.

Contactul direct este definit ca:

 • persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
 • persoană care a avut contact fizic direct cu un caz (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
 • persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă);
 • persoană care a avut contact cu un bolnav la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;
 • persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sală de şedinţe, sală de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
 • persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient care are virus sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient, fără portul corect al echipamentului de protecţie.

Conform INSP, orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecţie corespunzător şi a respectat distanţarea fizică nu este considerată contact direct.

Definiţiile de caz COVID-19 asociat asistenţei medicale (IAAM) trebuie să ţină cont de perioadele de incubaţie cunoscute la acest moment, respectiv numărul de zile până la debutul simptomelor, sau până la testul de laborator pozitiv (indiferent care este primul), după admiterea într-o unitate sanitară (în ziua 1), evaluarea sursei, prevalenţa COVID-19 în instituţie/secţie, contactul cu cazuri cunoscute din comunitate sau din unitatea medicală, precum şi orice alte date care indică în mod plauzibil sursa infecţiei.

În acest sens, pot fi întâlnite următoarele situaţii:

 • Caz COVID-19 internat, cu sursă în comunitate: simptomele prezente la internare sau cu debut în ziua 1 sau 2 după admitere; debutul simptomelor în zilele 3-7 şi o suspiciune puternică de transmitere în comunitate;
 • Caz COVID-19 internat, cu sursă nedeterminată: debutul simptomelor în ziua 3-7 după admitere, cu informaţii insuficiente cu privire la sursa de virus pentru a-l aloca la o altă categorie;
 • Caz COVID-19 internat, cu sursă probabilă în spital: debutul simptomelor începând cu a 8-a -14-a zi de la internare, debutul simptomelor în ziua 3-7 şi o suspiciune puternică de transmitere a virusului prin asistenţa medicala acordată;
 • Caz COVID-19 internat în spital, cu sursă în spital: debutul simptomelor în ziua mai mare sau egală cu ziua a 14-a după internare.

„Există şi situaţia în care apar simptome caracteristice COVID-19 care debutează într-un interval de 14 zile de la externarea dintr-o unitate sanitară (de exemplu, reinternare), situaţie în care sursa de virus poate fi comunitară sau nedeterminată. În această situaţie evaluarea finală trebuie să ţină cont de paticularităţile cazului. Aceste definiţii nu se pot aplica în situaţia COVID-19 la personalul medico-sanitar. Clasificarea sursei de virus în rândul personalului medico-sanitar recunoaşte aceleaşi categorii, dar trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a fiecărui caz privind probabilitatea expunerii la cazurile de COVID-19 în cadrul asistenţei medicale acordate în unitatea sanitară, respectiv în comunitate”, afirmă INSP.

Deces la pacient confirmat cu COVID-19

Decesul cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepţia situaţiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relaţie cu COVID-19 (ex. traumatism, hemoragie acută majoră, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral acut, septicemie etc) şi la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală şi momentul decesului.

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecţiuni hematologice etc.) şi COVID-19 trebuie raportat ca şi cauză a decesului, independent de condiţiile medicale pre-existente care se suspectează că au favorizat evoluţia severă a COVID-19.

„COVID-19 trebuie menţionat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces”, arată aceeaşi sursă.

INSP afirmă că sunt exceptate de la testare persoanele asimptomatice vaccinate complet, cu 2 doze, la care au trecut minimum 10 zile de la doza a doua, cele care care accesează serviciile medicale pentru alte patologii.

Se recomandă, în continuare, testarea tuturor persoanelor simptomatice (care întrunesc criteriile din definiţia de caz), inclusiv a celor vaccinate complet, cu două doze, şi la care au trecut minimum 10 zile de la a doua doză.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Centru Educațional pentru copii, amenajat în clădirea în care funcționează Grădinița din Loman. Cum va arăta

Publicat

Primăria Săsciori vrea să modernizeze o parte din clădirea în care funcționează Grădinița din Loman și să amenajeze un Centru Educațional pentru copii, cu săli de cursuri și sală de consiliere. 

Comuna Săsciori a lansat miercuri, 24 februarie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru amenajarea unui Centru Educațional pentru copii în localitatea Loman.

Valoarea totală estimată este de 600.840,34 de lei, fără TVA. 

Potrivit memoriului justificativ, clădirea Grădiniței Loman se află pe un teren în suprafață de 1.241 mp din centrul localității. Clădirea are regimul de înălțime S (dezafectat) + Parter, cu o suprafață construită de 181 mp. Grădinița își desfășoară activitatea doar pe o parte a acestei clădiri, respectiv pe o suprafață de aproximativ 77 mp din totalul de 181 mp. Restul
construcției nu are la momentul de față o întrebuințare adecvată, fiind lipsit de funcționalitate.

Astfel, Primăria comunei Săsciori vrea să modernizeze partea din clădire lipsită de funcționalitate și să o transforme într-un Centru Educațional pentru copii.

Pentru amenajarea Centrului Educațional se vor propune doar lucrări de reparații și modernizare interioară, acestea fiind:

– înlocuirea șarpantei existente, a învelitorii și a sistemului de colectare a apei pluviale;

– lucrări de recompartimentări ușoare interioare, pentru crearea grupurilor sanitare;

– înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare clasică din lemn;

– demontarea pardoselilor din dușumea și turnarea unei plăci din beton simplu pe sol, ca strat suport a viitoarelor pardoseli;

– termoizolarea exterioară a părții de clădire cu pereți structurali din lemn;

– lucrări de retencuiri și refaceri de zidărie unde este cazul;

– lucrări de montare a tavanelor de gips-carton pe structură metalică;

– refacerea pardoselilor interioare și exterioare;

– refacerea instalațiilor: electice, sanitare și termice.

Descrierea funcțională a spațiilor propuse în clădire: 

 • hol – 7,10 mp – aferent Grădiniței Loman
 • cancelarie – 14,79 mp – aferentă Grădiniței Loman
 • sală de cursuri – 28,03 mp – aferentă Grădiniței Loman
 • grup sanitar – 12,67 mp – aferent Grădiniței Loman
 • hol – 8,95 mp – aferent Centrului Educațional
 • sală de consiliere – 6,40 mp – aferentă Centrului Educațional
 • sală de cursuri – 16,44 mp – aferentă Centrului Educațional
 • sală de cursuri – 17,14 mp – aferentă Centrului Educațional
 • pridvor – 20,77 mp – aferent Centrului Educațional
 • grup sanitar femei – 4,29 mp – aferent Centrului Educațional
 • grup sanitar bărbați – 4,07 mp – aferent Centrului Educațional
 • sală de cursuri – 22,86 mp – aferentă Centrului Educațional

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare COD GALBEN de ceață și polei în Alba și alte județe din țară. Vizibilitatea scade sub 200 de metri

Publicat

ceata

Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de ceață valabilă pentru județul Alba și alte zone din țară, joi dimineața.

În județul Alba este vizată zona joasă, până la ora 09:00.

Se va semnala local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

Atenționări similare sunt în județele: Mureș, Harghita, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Bacău, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Vaslui, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov.

sursa: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Joi, 25 februarie: LISTA drumurilor din județul Alba pe care sunt amplasate radare ale Poliției

Publicat

Polițiștii din Alba au anunțat lista drumurilor pe care vor fi amplasate radare pentru supravegherea vitezei în trafic.

Lista este valabilă pentru data de 25 februarie.

Amplasarea radarelor în data de 25.02.2021

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7  Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni   – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

sursa: IPJ Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate