Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Aiud. Se propune revocarea HCL prin care au fost aprobate noile tarife de salubritate


Publicat

Consilierii locali din Aiud s-au reunit, miercuri, 31 iulie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 31 de proiecte pe ordinea de zi. Printre subiectele propuse pentru vot s-au aflat aprobarea execuţiei bugetare, rectificarea bugetului şi modificarea organigramei unor instituţii subordonate CL Aiud, dar şi revocarea HCL nr. 135/10.07.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate. De asemenea, s-a propus acordarea titlului de cetăţeni de onoare pentru Ştefan Balog şi Ioan Hădărig şi aprobarea regulamentului de funcţionare a pieţei agroalimentare.

UPDATE: Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate, cu excepţia celui privind anularea HCL de majorare a tarifelor la salubritate, care a fost scos de către iniţiatori de pe ordinea de zi. Potrivit documentaţiei de proiect, consilierii locali Oana Badea, Tiberiu Buduşan, Vasile Vultur, Iosif Bradea şi Molnar Gheza au contestat HCL 135/10 iulie şi au solicitat revocarea acesteia, pe motiv că a fost nelegală prezenţa la dezbatere, votare şi adoptare a consilierului Florian Opriţa, director la firma de salubritate. În replică, în raportul de specialitate se arată că acesta este consultant în management la firma „Greendays” şi nu director, iar acesta şi-a anunţat „abţinerea”, la începutul dezbaterilor.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a  Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a  Spitalului Municipal Aiud.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a  Municipiului Aiud.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind transferul excedentului rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la capitolul 70.10 pe anul 2012 ca venit la bugetul local pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizaţiilor taxi atribuite transportatorilor autorizaţi: PFA Barta Ş. Ştefan şi SC Home Base SRL.

10. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiilor taxi de la SC Claudiu Taxi Tour SRL, aprobate prin HCL Nr. 251/28.20.1009.

11. Proiect de hotărâre privind preluarea activităţii aferente Centrului Social Multifuncţional de către Municipiul Aiud, prin  Serviciul Public de Asistenţă Socială.

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 97 din 29.05.2013 de aprobare a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centru Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi instituţiile subordonate.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Asociaţia Bunici şi nepoţi şi municipiul Aiud.

17. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul public al municipiului Aiud a unor investiţii realizate din fondul IID aferent anului 2012 şi completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 135/10.07.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 42/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Municipiul Aiud.

20. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea   alocării  gratuite a  unei cantităţi de 15,0 mc material lemnos pentru construcţii către membrii comunităţii din localitatea Gârbova de Sus.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de închiriere aferent imobilului Cămin Cultural Gîrbova de Jos.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 22 din 15.09.2003 în favoarea SC Restaurant Capitol Aiud SRL.

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri pentru Creşă (de la 30 de locuri la 50)

25. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului înscris în CF nr. 82540 Aiud, nr. top. 1740/3/1/3/2/2/1/14. 1742/3/1/3/3/2/2/1/14, 1743/1/2/3/3/2/2/1/14 şi schimbarea categoriei de folosinţă pentru parcela nou creată din imobilul situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

26. Proiect de hotărâre privind alocarea spaţiului necesar funcţionării în cadrul Colegiului Tehnic Aiud a două grupe de grădiniţă de la Centrul Bugetar al Şcolii Gimnaziale Axente Sever (amenajarea a două încăperi în imobilul de pe strada Ecaterina Varga nr. 41 unde va funcţiona grădiniţă).

27. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţeni de onoare domnilor Balog Ştefan şi Hădărig Ioan.

28. Raport privind activitatea asistenţilor personali pentru semestrul I anul 2013.

29. Raport privind activitatea de asistenţă medicală comunitară pe semestrul I anul 2013.

30. Raport privind soluţionarea petiţiilor pe semestrul I 2013.

31. Raport de activitate al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

Informări, interpelări, declaraţii politice

1. Informare privind deplasarea ansamblului folcloric Doina Aiudului şi a unei delegaţii din Municipiul Aiud la Festivalul Internaţional Cultură şi Artă Şişli Turcia.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

  1. Aisha England

    marți, 30.07.2013 at 04:55

    Ministerul Sănătăţii a publicat pe site-ul propriu , în data de 3 august, un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 , cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt prevăzute tarifele pentru unele servicii medicale sub formă de coplată.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Cine a trăit 30 de ani în Zlatna, poate ieși la pensie cu doi ani mai devreme. LISTA orașelor aflate în aceeași situație

Publicat

turn Ampelum Zlatna drona 2

Deputații au aprobat marți un proiect de lege pentru extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare.

Astfel, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Zlatna vor putea beneficia de pensionarea anticipată cu doi ani, fără a suporta penalitățile aferente. 

Sunt vizate, de asemenea, mai multe localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa și Uricani

Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost adoptat în ședința din 14 iulie cu 279 de voturi pentru și 20 de abțineri.

„Locuitorii din această zonă au trăit într-un mediu nociv, care le scurtează semnificativ speranța de viață, inhalând substanțe nocive provenite de la exploatările miniere din Valea Jiului. Menționăm că, potrivit datelor statistice ale INS pentru anul 2017, speranța de viață în Hunedoara era sub 75 de ani, cu 1 an mai mică decât media la nivel național”, se precizează în expunerea de motive.

Astfel, potrivit proiectului de lege „persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu sau de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv localitățile Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Drobeta-Turnu-Severin, Târnăveni, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoas și Uricani, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare”.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

15 iulie: Ziua Mărcii Poștale Românești. Cum au apărut timbrele și care este povestea celebrului ”Cap de Bour”

Publicat

În România, primele mărci poștale au apărut în 1858, iar patrimoniul clasic al filateliei românești cuprinde timbre din perioada 1858 – 1872.

Mărcile CAP DE BOUR au fost primele mărci poștale gumate din sud-estul Europei. La gumare a fost utilizata „gummi arabicum” aplicata manual.

În Grecia, primele mărci poștale au apărut în anul 1861, în Turcia în 1863, în Serbia în 1866 și în Bulgaria în 1879.

Prima emisiune de mărci poștale românești intitulată Cap de bour a fost tipărită la 15 iulie 1858 și a intrat în circulație la 22 iulie 1858 la biroul poștal din Iași și la 8 august 1858 la celelalte birouri poștale moldovene, iar la 31 octombrie 1858 a fost retrasă.

Emisiunea a fost tipărită la Iași la tipografia Atelia Timbrului, în timpul caimacamiei lui Nicolae Vogoride.

A fost creat după model austriac și au fost folosite matrițe de oțel pentru tipărirea sa. Marca poștală a constituit o mare revoluție în sistemul de comunicare organizat, poștal, dar și o mișcare politică împotriva suzeranității otomane, care nu agrea, în Țările Române, niciun fel de autonomie instituțională sau economică, cum ar fi moneda proprie, însemnele sau drapelul.

Timbrul reproducea într-un cerc capul de bour, semn heraldic de pe stema Principatului Moldovei, o goarnă poștală, o stea în cinci colțuri, legenda «porto scrisori» scrisă cu litere chirilice și valoarea nominală a timbrului, amplasată în interiorul buclei de formă eliptică a goarnei poștale.

Cercul avea dimensiunile de 19,5 mm la valorile de 27 și 54 de parale, 19,75 mm la valoarea de 81 parale și 20,25 mm la valoarea de 108 parale.

Prima serie de mărci poștale din spațiul românesc era formată din patru valori: 27, 54, 81 și 108 parale.

Tirajul a fost mic: 6.016 la marca de 27 de parale (din care s-au vândut 3.691 exemplare), 10.016 la cea de 54 de parale (din care s-au vândut 4.772 exemplare), 2.016 la 81 de parale (din care s-au vândut 709 exemplare) și 6.016 la 108 parale (din care s-au vândut 2.574 exemplare).

Imprimarea timbrelor s-a făcut pe coli de 32 de mărci poștale în patru rânduri a câte opt bucăți.Erau astfel dispunse încât la mijlocul fiecărei coli se formau opt perechi de tête-bêche.

Hârtia era specială, de proveniență străină, având grosimea, structura și culoarea diferită.

Ca adeziv pentru gumare a fost folosită gumă arabică de culoare galben-brun care era aplicată manual în straturi inegale și neuniforme.

În Moldova, Nicolae Vogoride a fost înlocuit cu „triumviratul“ I. A. Cantacuzino, Vasile Sturdza și Anastasie Panu.

Odată cu introducerea a tarifului poștal unic, a fost întreruptă circulația acestei prime serii de timbre și la 1 noiembrie 1858 a fost pusă în circulație emisiunea a doua „Cap de bour” cu trei valori: 5 parale, 40 de parale și 80 de parale.

Această serie de mărci poștale are astăzi o valoare filatelică mai mică. Timbrul reproducea semnul heraldic de pe stema Principatului Moldovei, o goarnă poștală, o stea în șase colțuri în loc de cinci, legenda «PORTO GAZETEI» sau «PORTO SCRISOREI», iar valoarea nominală a timbrului era scrisă cu latine, alfabetul chirilic folosindu-se numai la scrierea cuvântului „PAR”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

15 iulie 2020: Drumurile din județul Alba pe care vor acționa aparatele radar. Sfaturi pentru șoferi

Publicat

Reprezentanții IPJ Alba, au transis situația amplasării radarelor în data de 15 iulie 2020, pe drumurile din județ:

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Potrivit Codului Rutier, limitele maxime de viteză sunt de:

– 50 km/oră în localităţi (în unele cazuri, limita este mai mare, dar de maximum 80 km/oră sau mai mică, dar minimum 30 km/oră);

– 90 km/oră pe drumuri naţionale, judeţene, comunale

– 100 km/oră pe drumuri expres sau drumuri naţionale europene

– 130 km/oră pe autostrazi;

Dacă depăşiţi aceste limite maxime admise de viteză riscaţi amenzi între 290 de lei şi 2.900 de lei.

– pentru depăşirea limitei cu 10-20 km/oră, se calculează 2 sau 3 puncte-amendă, adică 290 lei sau 435 lei, plus două puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu 21-30 km/oră: 4 sau 5 puncte-amendă (580 lei sau 725 lei), plus trei puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu 31-40 km/oră: între 6 şi 8 puncte-amendă (de la 870 la 1.160 lei), plus patru puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu 41-50 km/oră: între 9 şi 20 puncte-amendă (de la 1.305 lei la 2.900 lei), plus sase puncte de penalizare;

– pentru depăşirea limitei cu mai mult de 50 km/oră: între 9 şi 20 puncte-amendă (de la 1.305 lei la 2.900 lei), dar şi suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Ceea ce poate puţini şoferi ştiu este că pot fi amendaţi şi dacă circulă prea încet. Sancţiunea este de 2 sau 3 puncte-amendă dacă rulaţi nejustificat cu viteză de cel puţin 10 km/oră sub limita minimă impusă de lege.

Reamintim că este posibilă plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, dacă este făcută în primele două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de contravenţie și chiar pe loc direct la agentul constatator.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

ACCIDENT la Alba Iulia: O persoană a fost acroșată în zona unei treceri de pietoni, de pe strada Vasile Goldiș

Publicat

sirena politia

Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 22.15, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. 

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, o persoană a fost acroșată în zona unei treceri de pietoni.

Persoana acroșată a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în stare conștientă, pentru a primi îngrijiri medicale.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate