Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Pregătiri pentru ADMITEREA la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. LISTA cu locuri, taxe şi CALENDAR


Publicat

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pregătește pentru admiterea din acest an. Sesiunea din vară se va desfășura în perioada 10 iunie-24 august, iar cea din toamnă în perioada 10-28 septembrie.

Pentru anul universitar 2018-2019, viitorii studenți la licență au la dispoziție un număr de 690 de locuri la buget și 1012 la taxă și 275 la ID. În acest an mai sunt disponibile 29 de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Românie, 12 finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice și 616 repartizare statistic.

Cei care vor să urmeze un program de masterat au la dispoziție 245 de locuri la buget,  17 locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Românie, 223 repartizate statistic și 953 de locuri la taxă.

Locurile rămase libere după repartizarea din toamnă vor fi transmise Ministerului Educației Naționale până la data de 15 septembrie.

Cum au fost repartizate locurile pe facultăți:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie: 19 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic, 1 loc în vederea formării cadrelor didactice, 30 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, 20 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Traducere şi interpretare: 21 locuri finanţate de la bugetul de stat, 19 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 2 locuri în vederea fomrării cadrelor didactice , 50 locuri cu taxă (2.000 lei)

Arheologie (în limba engleză): 25 locuri cu taxă (3.000 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 31 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID (taxă 1.900 lei)

Administrarea afacerilor: 27 locuri finanţate de la bugetul de stat, 27 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 45 locuri cu taxă (2.200 lei)+ 75 ID (taxă 2.200 lei / ID 1.900 lei)

Finanţe şi Bănci: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 25 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 45 locuri cu taxă (2.200 lei)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 50 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID taxă 1.900 lei)

Marketing: 28 locuri finanţate de la bugetul de stat, 28 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 20 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 5 locuri finanţate de la bugetul de stat, 2 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri în vederea forimării de cadre didactice, 50 locuri cu taxă (3.300 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI 

Informatică: 55 locuri finanţate de la bugetul de stat, 55 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 65 locuri cu taxă (2.400 lei)

Măsurători terestre şi cadastru: 23 locuri finanţate de la bugetul de stat, 23 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic, 35 locuri cu taxă (2.400 lei)

Electronică aplicată: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 35 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Ingineria mediului: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 38 locuri cu taxă (2.400 lei)

Informatică (în limba engleză): 10 locuri finanțate de la bugetul de stat, 1 loc finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României, 60 de locuri cu taxă (3.600 lei)

Inginerie urbană și dezvoltare regională: 20 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 20 de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României, 10 locuri cu taxă (2.400 de lei)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 

Drept: 40 locuri finanţate de la bugetul de stat, 40 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 108 locuri cu taxă (2.200 lei)

Sociologie: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 27 locuri cu taxă (2.200 lei)

Asistenţă socială: 18 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 56 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administraţie publică: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 26 locuri cu taxă (2.200 lei)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 30 locuri finanţate de la bugetul de stat, 30 de lcouri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 44 locuri cu taxă (2.400 lei) + 50 ID (1.900 lei)

Educaţie fizică şi sportivă: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 33 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri destinate formării de cadre didactice, 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Terapie ocupaţională: 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, 26 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 43 locuri cu taxă (2.200 lei)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri pentru formarea de carde didactice, 50 locuri cu taxă (2.000 lei)

Muzică religioasă: 24 locuri finanţate de la bugetul de stat, 24 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 6 cu taxă (2.500 lei)

Pentru MASTERAT

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE:

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 8 locuri la buget, 8 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Literatură şi cultură românească în context european: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 10 locuri la buget, 10 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: taxă 2.300 lei, 4 semestre

Auditul şi controlul agenţilor economici: 9 locuri la buget, 8 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în limba engleză- 15 locuri cu taxă.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 35 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 5 locuri la buget, 4 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 15 locuri cu taxă

Fiscalitate management financiar: 8 locuri la buget, 7 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 22 de locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 de locuri cu taxă

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 2.400 lei, 4 semestre

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 11 locuri la buget, 10 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 39 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 15 locuri la buget, 13 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 35 locuri cu taxă

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 8 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Sisteme electronice inteligente avansate: 9 locuri la buget, 19 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE:  4 semestre, taxă 2.300 lei pe an

Instituţii de drept privat: 13 locuri la buget, 59 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 38 locuri cu taxă

Management educaţional: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 64 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ:  taxă 2.200 lei pe an, 4 semestre

Teologie comparată: 12 locuri la buget, 12 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 11 locuri la buget, 11 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă.

CALENDAR ADMITERE 2018 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ Sesiunea IULIE 2018: 10 iulie – 24 august

(toate categoriile de candidaţi, inclusiv absolvenţii de licee situate în mediul rural)

Înscrierea candidaţilor: 10 – 23 iulie (cu excepţia zilelor de duminică, 15 şi 22 iulie)

Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini / eliminatorie / competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul): 24 iulie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie: 25 iulie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă: 25 – 31 iulie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă: 1 – 24 august

CALENDAR ADMITERE 2018 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018: 10 – 28 septembrie (toate categoriile de candidaţi, cu excepţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural)

Înscrierea candidaţilor: 10 – 20 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie)

Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini / eliminatorie / competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul): 21 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie: 22 septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă: 24 – 28 septembrie

CALENDAR VALABIL DOAR PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL – Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 (10 – 14 septembrie)

Înscrierea candidaţilor: 10 – 12 septembrie

Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini / eliminatorie / competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul): 13 septembrie

Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie: 13 septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă: 14 septembrie

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

CERT: Infractorii cibernetici au intensificat atacurile asupra sectorului de sănătate, în contextul distribuției vaccinurilor

Publicat

În contextul începerii distribuirii vaccinurilor pentru Covid19 la nivel mondial, în luna decembrie 2020 compania de securitate cibernetică Imperva a observat o creștere cu 51% a numărului de atacuri desfășurate de infractorii cibernetici împotriva sectorului de sănătate, comparativ cu luna noiembrie, potrivit unor informații citate de Centrul Național de Răspuns la incindente de Securitate Cibernetică – CERT.

Patru tipuri distincte de atacuri au fost utilizate în mod special luna trecută: cross-site scripting (numărul atacurilor crescând cu 43%), SQL injection (+44%), protocol manipulation (+76%) și remote code execution sau remote file inclusion (+68%).

În medie, în anul 2020, organizațiile de sănătate din jurul lumii au fost vizate de 187 milioane de atacuri pe lună.

O explicație pentru atacuri constă în faptul că, în cadrul eforturilor de transformare digitală și adaptare la provocările actuale, multe dintre entitățile din sectorul de sănătate se bazează pe aplicații provenite din surse terțe.

Acest aspect are anumite riscuri care facilitează desfășurarea de atacuri: actualizările sunt realizate în funcție de programul vânzătorului, exploit-urile cunoscute sunt făcute public și cercetarea constantă pentru identificarea de noi vulnerabilități la nivelul aplicațiilor provenite de la surse terțe.

Astfel, începtului lui 2021 ar putea fi dificil pentru multe entități din domeniu, fiind observată o creștere a scurgerilor de date cu 43% în primele 3 zile ale anului. CERT-RO și CV19.ro derulează încă din primăvara anului trecut un program de voluntariat pentru asistență specifică de securitate cibernetică acordată spitalelor și unităților medicale din România.

Surse: Cert.ro, infosecurity-magazine.com

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Rareș Bogdan nu exclude să candideze pentru președinția PNL „Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva”

Publicat

r b

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu exclude o candidatură la președinția formațiunii la congresul care va fi organizat în acest an. „Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva”, spune el la emisiunea Marius Tucă Show.

„Nu știu dacă voi candida. Pot să susțin pe cineva, nu neapărat (să candidez – n.r.). Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva. Voi face parte dintr-o echipă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu moț în fruntea echipei. Pot fi poziția doi, trei, patru cinci”, spune Rareș Bogdan la Aleph News.

El precizează că în interviul acordat emisiunii „Interviurile lui Cristoiu” a vorbit despre susținerea lui Florin Cîțu în funcția de premier, nu pentru a deveni liderul PNL.

Citește și Rareş Bogdan atac dur la adresa lui Ludovic Orban: „A pierdut ca papagalul toate ministerele importante”

„E o bătălie pe termen lung. Alegerile nu sunt mâine. Ea o chestiune pe termen lung. (…) Nu regret nimic din ceea ce am spus. Am spus putrul adevăr și cred că am realizat un prim pas- am reușit să arăt că există opoziție în partidul de guvernământ și am cerut democratizarea deciziilor. (…) Nu dăm înapoi. Pentru moment ce am făcut este suficient”, conchide prim-vicepreședintele PNL.

Rareş Bogdan a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală şi că Ludovic Orban a eşuat în calitatea de preşedinte al formaţiunii liberale. Declaraţiile au fost făcute duminică seara în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

„I s-a umflat capul. Şi-a închipuit că e câinele, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte”, a afirmat Rareş Bogdan..

Cine este Rareș Bogdan și cum a ajuns de la Ocna Mureș în Parlamentul European

Puțină lume știe că Rareș Bogdan este din Ocna Mureș pentru că fosta vedetă de la Realitatea TV a preferat întodeauna să afirme public că este clujean.

Rareș Bogdan (născut la , Ocna Mureș, România) este un jurnalist de televiziune și om politic din România. După ce a activat în televiziune, în 2019 s-a înscris în Partidul Național Liberal (PNL) și a fost pus cap de listă între candidații la alegerile europarlamentare din 2019. În prezent este europarlamentar.

A absolvit Școala Generală Lucian Blaga și Liceul Teoretic Petru Maior din Ocna Mureș apoi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La Cluj Napoca, după terminarea facultății și masterului a devenit antreprenor deschizându-și un magazin GSM.

A început să lucreze în presă în 2004, ca fondator și editorialist al cotidianului Ziua de Cluj și în 2010 a devenit asociat cu postul de televiziune Realitatea TV. A devenit popular prin crearea și realizarea emisiunii „Jocuri de putere”.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Ministrul Economiei: Introducem IMPOZIT ZERO pe salariul minim din agricultură. Măsura ar putea fi aplicată începând din 2021

Publicat

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că salariul minim din agricultură nu va mai fi impozitat. Năsui propune impozit zero pe salariul minim din agricultură pentru a combate sărăcia. Totodată, inițiativa ministrului Economiei vizează și eliminarea evaziunii fiscale din acest domeniu. Această măsură ar putea intra în vigoare din acest an.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, a prezentat în cadrul emisiunii StartupCafe.ro o nouă măsură care încurajează oprirea evaziunilor fiscale.

Această măsură presupune impozit zero pentru salariul minim din agricultură și ar putea intra în vigoare în 2021.

Impozit zero pe salariul minim din agricultură

Claudiu Năsui consideră că impozitul zero pe salariul minim este una dintre cele mai bune măsuri în scopul combaterii sărăciei. Acesta a completat comunicând speranța extinderii măsurii și în alte domenii, în funcție de rezultatele înregistrate.

„E o măsură absolut realizabilă dacă avem dorința politică să o facem. În programul de guvernare începem să facem asta din 2021 într-un domeniu anume. Nu vă ascund că sper și cred că acesta va fi agricultura, pentru că în agricultură sunt și salarii mici și evaziune fiscală foarte mare.

O măsură «zero taxe» elimină această evaziune pentru că o face nerentabilă. De ce să te mai ascunzi, să nu plătești totul prin bancă dacă oricum nu mai există povară fiscală mare. Povara fiscală este cea care încurajează, de fapt, evaziunea fiscală”, a declarat Ministrul Economiei.

Ministrul Economiei consideră că una dintre marile probleme cauzatoare de evaziune fiscală este legată de impozitul foarte mare pe care angajatorii trebuie să-l plătească în cazul unui salariu minim pe economie. Astfel, angajatorii ajung să ofere locuri de muncă fără carte de muncă.

„Rămân consecvent cu toate ideile mele, inclusiv cu zero taxe pe salariul minim și cu toate ideile pe care le-am susținut în campanie. Nu sunt idei de campanie, sunt o problemă de filosofie politică.

Avem în coaliție agreat că, de anul viitor, începem într-un domeniu, îl pilotăm în acel domeniu și vedem cum îl extindem.

Nu vă ascund că speranța mea este ca acel domeniu să fie agricultura, pentru că sunt salarii mai mici, e și un impact foarte mic, e și evaziune fiscală multă în agricultură și atunci ar ajuta”, a comunicat Claudiu Năsui.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Număr mai mic de elevi, în fiecare clasă, din toamnă. Cîmpeanu: ”cu cât numărul e mai mic, cu atât atenția e mai puternică”

Publicat

Din toamnă, numărul maxim de elevi într-o clasă ar putea fi redus la 26, în loc de 28 câți sunt acum. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a declarat că tot timpul a fost adeptul unui număr mai mic de elevi în clase. 

De asemenea, președintele Federației părinților, Iulian Cristache, a declarat pentru edupedu.ro, că a primit asigurări din partea ministrului Cîmpeanu că numărul elevilor în clasele de liceu, pe filiera teoretică, va scădea de la 28 la 26.

Numărul mai mic de elevi într-o clasă vine și în contextul pandemei de COVID-19.

CITEȘTE ȘI: Când se termină semestrul și câte zile de școală mai au elevii. Structura anului școlar 2020-2021 cu detalii despre examene

„Am fost întotdeauna adeptul unui număr de elevi mai mic pe clasă. Îmi declar public disponibilitatea de modificare a metodologiei pentru reducerea numărului de elevi în clase, începând din toamnă. În timpul anului nu există această posibilitate.

De obicei școlile foarte aglomerate sunt în centre mari, aglomerate, unde riscul de a fi în scenariul roșu sau galben este mai mare, și atunci este posibilă spațierea”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Cu cât numărul e mai mic, cu atât atenția e mai puternică și rezultatele sunt mai bune. 24 – 26 de copii în clasă e un număr maxim”, a spus acesta ulterior, întrebat care ar fi numărul optim de copii într-o clasă.

Iulian Cristache, a spus că i-a atras atenția ministrului asupra sesizărilor venite din partea părinților în ceea ce privește filiera vocațională. Este o mare problemă cu vocaționalul, modul cum s-au făcut cifrele de școlarizare.

Dispar clase întregi de vocațional. Și am zis că nu este normal ca pe un elev care studiază, de exemplu, la pian 8 ani de zile să îl trimiți la strung. Și a zis cu certitudine.

Deși s-au întrunit consilii de administrație și au decis – pentru că erau obligați să calculeze așa – cu numărul 28, numărul maxim la clasa a 9-a, se va reveni și [numărul maxim] va fi 26.

Și lucrurile vor intra pe un făgaș normal chiar dacă termenul e 22 luna aceasta, pentru că se întrunesc CA la nivelul unităților de învățământ, trebuie făcută cifra de școlarizare astfel încât profesorii să știe pe ce catedre se bazează și așa mai departe. A zis că nu e o problemă, chiar dacă se întârzie”, a specificat președintele Federației părinților.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate